Problem

Följande meddelande visas när du försöker redigera text i en PDF-fil i Adobe Acrobat:

Det finns inget tillgängligt systemteckensnitt för hela eller en del av valet. Det går inte att lägga till eller ta bort text med det valda teckensnittet.

PDF-filen skapades inte på datorn som den visas på.

Lösningar

Redigera texten med Slutredigeringsverktyg (Acrobat 9) eller verktyget Redigera dokumenttext (Acrobat 10).

Acrobat 9

  1. Välj Verktyg > Avancerad redigering > Slutredigeringsverktyg.
  2. Markera texten som du vill redigera med detta verktyg, högerklicka (Windows) eller Command-klicka (Mac OS) och välj Egenskaper.
  3. I dialogrutan Egenskaper för slutredigering väljer du fliken Text.
  4. I popup-menyn Teckensnitt väljer du ett teckensnitt som överensstämmer med det som du använder nu. (De typsnitt som anges är de typsnitt som finns i ditt system.) Du kan välja att bädda in teckensnittet i dokumentet genom att markera kryssrutan Bädda in. Eller så markerar du kryssrutan Deluppsättning (vilket minskar filstorleken) för att välja en deluppsättning av endast de tecken som du vill lägga till.

Acrobat 10

  1. Välj Verktyg > Innehåll > Redigera dokumenttext
  2. Markera texten som du vill redigera med detta verktyg, högerklicka (Windows) eller Command-klicka (Mac OS) och välj Egenskaper.
  3. I dialogrutan Egenskaper för slutredigering väljer du fliken Text.
  4. I popup-menyn Teckensnitt väljer du ett teckensnitt som överensstämmer med det som du använder nu. (De typsnitt som anges är de typsnitt som finns i ditt system.) Du kan välja att bädda in teckensnittet i dokumentet genom att markera kryssrutan Bädda in. Eller så markerar du kryssrutan Deluppsättning (vilket minskar filstorleken) för att välja en deluppsättning av endast de tecken som du vill lägga till.

Ytterligare information

Om PDF-filens teckensnitt inte finns på datorn eller är av annan typ går det antagligen inte att redigera PDF-filens text. PDF-dokumentets text kan redigeras om systemets teckensnitt används.