Felet Kränkt kommando: setdistillerparams, när du skapar PDF i Acrobat Distiller

Problem

När du försöker skapa en PDF-fil med Adobe Acrobat Distiller får du en PostScript-fellogg:

%%[ Error: undefined; OffendingCommand: setdistillerparams; ErrorInfo: CalCMYKProfile U.S. Web Coated (SWOP) v2 ]%%

%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%

Det gick inte att komma åt färgprofil: U.S. Web Coated (SWOP) v2

%%[ Warning: PostScript error. Ingen PDF-fil skapades. ] %%

Destilleringstid: 0 sekunder (00:00.00)

**** Uppdraget slutfört****

När du använder PDFMaker i ett Microsoft Office-program, kan PDFMaker skicka felmeddelandet ”ERROR” följt av meddelandet ”Adobes PDF-skrivare kunde inte skapa PDF-fil”.

Lösningar

Gör något av följande:

Lösning 1: Installera om profilen USWebCoatedSWOP.icc.

Om du vill hämta och extrahera profiler:

1. Hämta ICC-ersättningsprofiler från Adobes webbplats på www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows

2. Extrahera zip-filen.

Obs! Windows 2000-användare kan använda ett verktyg som WinZip eller WinRAR för att extrahera zip-filen genom att högerklicka på den hämtade zip-filen och markera alternativet Extrahera. Windows XP-användare kan högerklicka på zip-filen och välja alternativet Extrahera alla filer.

Om du vill installera en saknad eller skadad profil:

1. Navigera till profilen USWebCoatedSWOP.icc. (AdobeICCProfiles_0805.zip-arkivet innehåller två kataloger: CMYK-profiler och RGB-profiler. USWebCoatedSWOP.icc är i CMYK-mappen.)

2. Högerklicka på profilen och välj sedan Installera profil.

Obs! Fortsätt till lösning 2 om Avinstallera profilen visas.

Lösning 2: Ta bort skadade profiler och installera om profilerna manuellt.

Innan du tar bort skadade filer, hämta och extrahera ersättningsprofiler:

1. Hämta ICC-ersättningsprofiler från Adobes webbplats på www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows

2. Extrahera zip-filen.

Obs! Windows 2000-användare kan använda ett verktyg som WinZip eller WinRAR för att extrahera zip-filen genom att högerklicka på den hämtade zip-filen och markera alternativet Extrahera. Windows XP-användare kan högerklicka på zip-filen och välja alternativet Extrahera alla filer.

Om du vill ta bort skadade profiler och installera om dem:

1. Navigera till profilen USWebCoatedSWOP.icc. (AdobeICCProfiles_0805.zip-arkivet innehåller två kataloger: CMYK-profiler och RGB-profiler. USWebCoatedSWOP.icc är i CMYK-mappen.)

2. Högerklicka på USWebCoatedSWOP.icc och välj kopiera.

3. Om du använder en 32-bitarsversion av Windows navigerar du till C:\programfiler\vanliga filer\adobe\färg\profiler\rekommenderade. Om du använder en 64-bitarsversion av Windows navigerar du till C:\programfiler(x86)\vanliga filer\adobe\färg\profiler\rekommenderade.

4. Ta bort alla listor för USWebCoatedSWOP.icc.

5. Markera Redigera > Klistra in.

6. Om du använder en 32-bitarsversion av Windows navigerar du till C:\windows\system32\spool\drivers\color. Om du använder en 64-bitarsversion av Windows navigerar du till C:\windows\syswow64\spool\drivers\color.

7. Ta bort alla listor för USWebCoatedSWOP.icc.

8. Markera Redigera > Klistra in.

Lösning 3: Ta bort skadade profiler från funktionen arbetsalternativ.

Obs! Den här lösningen tar bort felmeddelandet men behandlar inte källan till problemet. Om du inaktiverar funktionen arbetsalternativ kan utseendet på färgerna förändras på skärmen eller under utskriftsprocessen.

1. Välj Start > Program > Acrobat Distiller för att starta Distiller.

2. I Distiller väljer du Inställningar > Redigera PDF-inställningar i Adobe .

3. Klicka på fliken Färg.

4. Ändra inställningarna i färghanteringsreglerna till Lämna färg oförändrad.

5. Spara som.

6. Namnge det modifierade arbetsalternativet, klicka på spara och sedan på OK.

7. Upprepa steg 2–6 för alla andra arbetsalternativ som används för att konvertera filer till PDF.

8. Välj Arkiv > Avsluta.

Bakgrundsinformation

Det här felet beror på skadade ICC-profiler. Acrobat genererar ett fel när det inte går att öppna eller läsa in profilerna.

Ytterligare information

Fastställ om din dator kör en 32-bitars- eller en 64-bitarsversion av Windows (TechNote kb407673)

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?