Problem

När ett PDF-formulär sparas från Adobe FormsCentral visas felmeddelandet:

Denna operation är otillåten eftersom dokumentet inte är betrott. Anser du att detta är ett betrott dokument?

Det händer ingenting när du klickar på Ja i feldialogrutan.

Lösning

Inaktivera Skyddad vy i Acrobat genom att göra följande:

  1. Gå till Redigera > Inställningar > Säkerhet (förbättrad).
  2. Välj Skyddad vy > Av.
  3. Klicka på OK.