En av de första åtgärderna vid felsökning av skannerproblem är att kontrollera vilken version av drivrutinen som är installerad. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera vilken version av skannerdrivrutinen som är installerad. Gå därefter till skannertillverkarens webbplats för att eventuellt hämta en senare version. Uppdatera skannerdrivrutinen om så behövs.

Windows 7 och Vista

Bläddra till rätt drivrutinsversion i Enhetshanteraren.

 1. Klicka på Start och välj Kontrollpanelen från popup-menyn.
 2. Välj Enhetshanteraren på Kontrollpanelen.

Om datorn är inställd på att visa kategorier på Kontrollpanelen väljer du Enhetshanteraren här:

System och säkerhet > Enhetshanteraren

 Om datorn är inställd på att visa stora eller små ikoner väljer du Enhetshanteraren här:

Datorns inställningsmeny
 

I Enhetshanteraren klickar du på den svarta pilen till vänster om Utskrifts- och bildenheter för att visa skannerns märke och modell.

 
Enhetshanteraren
 
 1.  Klicka på Åtgärd och därefter Egenskaper.
Enhetshanteraren > Åtgärd > Egenskaper
 1. I dialogrutan Egenskaper klickar du på fliken Drivrutin för att se vilken skannerdrivrutin som är installerad.
Fliken Drivrutin visar den installerade drivrutinen

Windows XP 

Bläddra till rätt drivrutinsversion i Enhetshanteraren.Klicka på Start och välj Kontrollpanelen från popup-menyn.

Om datorn är inställd på att visa kategorier på Kontrollpanelen gör du så här:

 1. Välj menyn Prestanda och underhåll.
Kontrollpanelen
 1.  På nästa skärm väljer du alternativet Visa standardinformation om datorn.
Standardinformation om datorn
 1. Dialogrutan Systemegenskaper visas.  Klicka på fliken Maskinvara och därefter på Enhetshanteraren.
Flik Maskinvara > Enhetshanteraren
 1. I Enhetshanteraren markerar du den installerade skannerns modell under Utskrifts- och bildenheter.
Dialogruta Enhetshanteraren
 1. När skannern är markerad väljer du Åtgärd på menyn och därefter Egenskaper. I dialogrutan Egenskaper kan du se vilken skannerdrivrutin som är installerad.
Version av skrivardrivrutin

Om datorn är inställd på att visa klassisk vy på Kontrollpanelen gör du så här:

 1. Klicka på Start och välj Kontrollpanelen från popup-menyn.  
 2. Välj System på Kontrollpanelen.
Kontrollpanelen > System
 1. I dialogrutan Egenskaper klickar du på fliken Maskinvara och därefter på Enhetshanteraren.
Maskinvara > Enhetshanteraren
 1. I Enhetshanteraren markerar du den installerade skannerns modell under Utskrifts- och bildenheter.
Dialogruta Enhetshanteraren
 1. Klicka på Åtgärd och därefter Egenskaper. I dialogrutan Egenskaper kan du se vilken skannerdrivrutin som är installerad.
Version av drivrutin

Mac OS X

 1. För att ta reda på skannerdrivrutinen i Mac OS X väljer du Program och söker där efter den installerade skannerprogramvaran.
Gå till Program och hitta det installerade skannerprogrammet
 1. Håll command-knappen nedtryckt och klicka på önskad skanner. Välj Hämta information på popup-menyn. Information om drivrutinen finns i avsnittet Allmänt i den dialogruta som öppnas.
Håll command-knappen nedtryckt och klicka på önskad skanner. Välj Hämta information i popup-menyn