Fältdata saknas i PDF-formulär som angetts och sparats med Adobe Reader X för mobila enheter

Fältdata som saknas i PDF-formulär

Formulärfälten i ett formulär som öppnats i Adobe Acrobat eller Reader för skrivbord kan visa tomma formulärfält. PDF-formuläret fylldes i på en mobil enhet (med Adobe Reader X för mobila enheter) och skickades sedan tillbaka som en bifogad fil eller via annat läge.

Obs!

Problemet uppstår inte om PDF-formulärets mottagare använder Acrobat eller Adobe Reader för skrivbordet för att fylla i och skicka formulärdata.

Lösning: inaktivera fältmarkering

I Acrobat och Reader för skrivbord (Windows och Mac OS X) inaktiverar du fältmarkering genom att göra något av följande:

  • Klicka på knappen Markera befintliga fält på dokumentets lila meddelandefält.
  • Inaktivera inställningen för fältmarkering i Reader/Acrobat för skrivbord genom att välja Redigera > Inställningar. Välj Formulär och avmarkera sedan under Markeringsfärg Visa kanthovringsfärg för fält.

Ytterligare information

Adobe Reader 10.2 för mobila enheter tillhandahåller nytt stöd för att fylla i PDF-formulär (utöver andra funktioner). Men vissa formulär har typsnitt eller använder text som Adobe Reader för mobila enheter ännu inte kan koda korrekt. För dessa typsnitt använder därför Adobe Reader för mobila enheter en ögonblicksbild av fältet.

Den stationära versionen av Reader och Acrobat döljer sådana bildfält när fältmarkering är aktiverat. Därför händer det att formulärfälten är tomma när de visas i Acrobat eller Reader för skrivbord.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto