Ändrad orientering vid inklistring av formulärfält som kopierats från en roterad PDF-sida

Problem

Formulärfält som har kopierats från en roterad PDF-sida klistras in i en annan orientering på den nya sidan.

Lösning

Återskapa felaktigt placerade och roterade knappar, textfält och länkar.

Ytterligare information

Orienteringen av knappar, textfält och länkar i ett Acrobat-formulär bestäms av orienteringen på sidan där de skapas. Om sidan som de skapades på roteras, förblir elementen i sina ursprungliga lägen och flyttas inte för att anpassas till den nya orienteringen. Vid kopiering av knappar, länkar och textfält till en sida som har en annan orientering än sidan där de skapades, justeras elementen med den ursprungliga orienteringen och placeras i sidled på fel del av sidan.

Oväntad formulär- och textfältorientering kan förekomma om du ersätter en sida i en PDF-fil med en sida vars orientering skiljer sig från den ursprungliga sidorienteringen. Att orienteringsinformationen inte är densamma kan bero på programmet där PDF-filen skapades eller på en sida som roterats i Acrobat.

När du exempelvis skapar en knapp i nedre vänstra hörnet av en PDF-sida och duplicerar knappen på andra sidor i PDF-filen, visas den i nedre vänstra hörnet på varje sida. Men om du roterar sidan som knappen kopieras till visas knappen i det som var det nedre vänstra hörnet innan rotationen. Om denna sida roteras 90 grader medurs från stående till liggande, visas knappen i övre vänstra hörnet på sidan eftersom den var längst ner till vänster innan rotationen. Knappen och texten orienteras till en porträttsida och roteras 90 grader (i sidled). Detsamma sker vid användning av textfält och länkar (när ett textfält kopieras till en roterad sida visas bara en del av dess text).
 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online