Felaktig konvertering av decimaltecken som tusentalsavgränsare från PDF till XLS

Problem: Felaktig konvertering av decimal- och tusentalsavgränsare (blanksteg och ,) från pdf till excel i Acrobat DC

När du exporterar en PDF till Excel, identifieras punkter och kommatecken felaktigt i cellerna.

Till exempel Om en PDF innehåller nummer som 71 328,57 (där blanksteg är tusentalsavgränsare och "," är decimalavgränsare) och den sparas som ett Excel-kalkylblad, konverteras det till 71 32857

 

 

Lösning:  

Decimalavgränsarens beteende beror på lokaliseringen av operativsystemet.

Till exempel Om filen exporteras på ett franskt operativsystem med en fransk version av Acrobat, ser den exporterade Excel-filen okej ut i MS Excel.

Däremot blir resultatet annorlunda om vi använder en amerikansk lokalisering.

Det kan åtgärdas genom att ange en inställning i Acrobat och Excel för att kommatecken ska identifieras som decimalavgränsare.

Acrobat:

 

I Excel: Gå till Fil > Alternativ > Avancerat > avmarkera Använd systemavgränsare och ange decimalavgränsare som , och tusentalsavgränsare som  

Om du provar att konvertera filen i Acrobat DC till ett Excel-kalkylbad ska alla nummer visas korrekt.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto