Avinstallera Acrobat Standard 7.x manuellt på Windows OS

Översikt

Adobe rekommenderar att du använder avinstallationsprogrammet till Adobe Acrobat 7.0 under verktyget Lägg till/ta bort program i Windows för att ta bort Adobe Acrobat 7.0 från datorn. Ibland kan dock skadade filer eller en ofullständig installation förhindra avinstallationsprogrammet till Adobe Acrobat 7.0 från att fungera korrekt. Det händer också att avinstallationsprogrammet lämnar kvar filer och tomma programmappar i datorn när borttagningen har slutförts. I vissa fall syns inte heller Adobe Acrobat 7.0 i listan under Lägg till/ta bort program. Andra gånger visar installationsprogrammet bara alternativen Reparera och Ta bort när du försöker installera Adobe Acrobat 7.0.

Om du tar bort Adobe Acrobat 7.0 manuellt kan du vara säker på att alla filer och mappar verkligen tas bort.

De här instruktionerna gäller borttagning av Adobe Acrobat 7.0. Om du har andra/tidigare versioner av Adobe-program installerade måste du se till att enbart filerna som är relaterade till Adobe Acrobat 7.0 tas bort. Dessa steg tar även bort en del extra innehåll (exempelvis mappen Godbitar eller funktionsinnehåll) som installerades med Adobe Acrobat 7.0. Om du installerar om Adobe Acrobat 7.0 måste du också installera om extrainnehållet.

Obs! Det kan hända att datorn inte innehåller alla filer och mappar som nämns i det här dokumentet. Om du inte hittar någon fil eller mapp som nämns nedan fortsätter du bara till nästa fil eller mapp på listan.

Innan du börjar

Vissa av metoderna kräver att du hittar dolda filer och dolda mappar. Vissa av metoderna kräver att du söker efter filers fullständiga namn, inklusive filnamnstilläggen (exempelvis exempel_filnamn.ini). Som standard visas inte dolda filer, dolda mappar och vanliga filnamnstillägg i Utforskaren i Windows.

Så här visar du dolda filer, mappar och filnamnstillägg i Utforskaren:

 1. Välj Verktyg > Mappalternativ i Utforskaren.
 2. Klicka på fliken Visa i dialogrutan Mappalternativ.
 3. Under Avancerade inställningar markerar du Visa dolda filer och mappar.
 4. Avmarkera Dölj filnamnstillägg för kända filtyper.
 5. Klicka på OK.

Ta bort Adobe Acrobat 7.0 med avinstallationsprogrammet

Avinstallationsprogrammet är utformat för att ta bort allt material som Adobe Acrobat 7.0 installerar. När du startar Adobe Acrobat 7.0 för första gången, eller när du ändrar dess inställningar, kan nya filer och mappar komma att skapas. För att vara säker på att alla extra mappar och filer tagits bort ska du fortsätta med Ta bort återstående mappar och filer för Adobe Acrobat 7.0 nedan efter att du använt avinstallationsprogrammet.

Så här använder du avinstallationsprogrammet:

 1. Välj Start > Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
 3. Gör något av följande:

  • Om du installerat Adobe Acrobat 7.0 från CD-skivan till Adobe Acrobat 7.0 kan du markera Adobe Acrobat 7.0 och klicka på Ta bort. Följ anvisningarna på skärmen för att ta bort Adobe Acrobat 7.0.
  • Om du installerat Adobe Acrobat 7.0 från CD-skivorna till Creative Suite kan du markera Creative Suite och klicka på Ta bort. Följ anvisningarna på skärmen för att ta bort komponenten Adobe Acrobat 7.0.

Obs! När du kör avinstallationsprogrammet uppmanas du att ta bort, behålla eller överföra programmets aktivering. Om du planerar att installera om Adobe Acrobat 7.0 på samma dator kan du behålla din aktivering. När den manuella borttagningen är slutförd kan du dock behöva aktivera Adobe Acrobat 7.0 på nytt. Om du tänker installera Adobe Acrobat 7.0 på en annan dator väljer du istället att överföra din aktivering.

Förbered datorn för att ta bort Adobe Acrobat 7.0 Standard

Skriv ut anvisningarna innan du fortsätter med följande steg. Omstart i diagnostiskt eller säkert läge förhindrar oftast Internet-anslutning.

 1. Ta bort Adobe Acrobat Speed Launcher från Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup.
 2. Aktivera diagnostiskt eller säkert läge i Windows.

Aktivera diagnostiskt läge i Windows XP

 1. Avsluta alla program.
 2. Välj Start > Kör, skriv msconfig i fältet Öppna och klicka på OK.

 3. Klicka på fliken Systemstart och fliken Tjänster. Sortera alla avmarkerade objekt efter namn eftersom ordningen kan förändras.

 4. Klicka på fliken Allmänt och välj Diagnostikstart.
 5. Klicka på OK och starta om Windows.

  Obs! När du startar om datorn visas ett meddelande som bekräftar att systemkonfigurationsverktyget har ändrat hur Windows startar. Klicka på OK och sedan på Avbryt när systemkonfigurationsverktyget öppnas.
   

 6. Högerklicka på ikonerna i meddelandefältet (kallas systemfältet i äldre versioner av Windows) för att stänga eller inaktivera de startobjekt som fortfarande är aktiva.

Återaktivera startobjekt och tjänster i Windows XP

När du har följt anvisningarna i detta dokument, återaktivera startobjekt i Windows XP.

 1. Välj Start > Kör.
 2. Skriv msconfig i dialogrutan Kör och klicka på OK.
 3. Klicka på fliken Allmänt och välj Normal start.
 4. Avmarkera alla objekt du noterade i steg 3 i föregående avsnitt.
 5. Klicka på Använd och starta om Windows för att verkställa ändringarna.

Aktivera säkert läge i Windows 2000

Obs! Windows 2000 har inte verktyget MSConfig för inaktivering av startobjekt. Du kan manuellt inaktivera objekten eller skaffa verktyget MSConfig för Windows XP.

 1. Klicka på Start och sedan på Stäng av.
 2. Klicka på Omstart och sedan på OK.
 3. När meddelandet Välj operativsystem för att starta visas trycker du på F8.
 4. Använd piltangenterna för att markera det lämpliga säkra alternativet och tryck på returtangenten.
 5. Använd piltangenterna för att markera ett operativsystem och tryck på returtangenten.
  Obs! På Microsofts webbplats finns mer information om den här processen.

Återaktivera startobjekt i Windows 2000

Efter att du slutfört alla steg i detta dokument återaktiverar du alla startobjekt i Windows 2000.

 1. Starta om datorn.

Ta bort registrerade filer för Adobe Acrobat 7.0 i kommandotolken

 1. Adobe registrerar ett antal filer i operativsystemet under installationen. Dessa filer måste tas bort för att programmet ska kunna tas bort. Registrerade filer kan tas bort från operativsystemet när skal inte körs.

 2. Tryck Ctrl-Alt-Delete och välj Aktivitetshanteraren.
 3. Under fliken Processer markerar du explorer.exe och väljer Avsluta process (detta gör att objekten på datorns skrivbord försvinner).

  Viktigt! Låt Aktivitetshanteraren vara öppen under hela processen
   

 4. Klicka Ja i varningsrutan.
 5. Välj Arkiv > Ny aktivitet.
 6. Under Öppna, skriv cmd och klicka på OK.
 7. Minimera Aktivitetshanteraren.
 8. Skriv cd "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX" och tryck på Retur.
 9. Skriv del AcroPDF.dll och tryck på returtangenten.
 10. Skriv del pdfshell.dll och tryck på returtangenten.
 11. Skriv exit och tryck på returtangenten.
 12. Maximera Aktivitetshanteraren.
 13. Välj Arkiv > Ny aktivitet i Aktivitetshanteraren.
 14. Skriv explorer.exe och klicka på OK. (Skrivbordet ska visas igen.)
 15. Avsluta Enhetshanteraren.

Ta bort återstående mappar och filer för Adobe Acrobat 7.0

Byt namn på Distiller DLL-filerna innan du flyttar på mapparna. Ändra filnamnstillägget från .dll till .old för följande filer.

Program\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\

 • adistres.dll
 • AcroDistDLL.dll

Säkerhetskopiera personliga filer som du vill spara ur följande kataloger och ta sedan bort angivna mappar och filer:

Program Files\Adobe\Acrobat 7.0

Program\Common files\Adobe\Acrobat

Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe\

 • Acrobat
 • Designer
 • Adobe PDF

Documents and Settings\All Users\Application Data\Macrovision\SafeCast\Product Licenses\

 • B2883000.dat
 • BD6FA000.dat

Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\

 • Acrobat
 • Designer
 • Adobe PDF

Documents and Settings\All Users\Desktop\Adobe Acrobat 7 Standard.lnk

Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\

 • Adobe Acrobat 7 Standard.lnk
 • Acrobat Distiller 7.lnk

Windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\

 • ADGELP.INI
 • ad2kregp.dll
 • ad2kuigp.dll
 • adpdf7.bpd
 • adpdf7.ppd
 • Ps5ui.dll
 • Pscript.hlp
 • PSCRIPT.NTF
 • PSCRIPT5.DLL

Windows\system32\spool\drivers\w32x86\

 • ADGelP.INI
 • ADPDF7.PPD
 • ADReGP.dll
 • AD2kUIGP.DLL
 • PS5UI.DLL
 • PSCRIPT.HLP
 • pscript.ntf
 • PSCRIPT5.DLL

Windows\system32\adobePDF.dll

Program Files\Netscape\Netscape Browser\plugins\nppdf32.dll

Ta bort återstående registerposter för Adobe Acrobat 7.0

Ta bort programmets registernycklar ur registret om dessa finns kvar.

Obs! Logga in på datorn som Administratör för att kunna redigera registret.

Friskrivningsklausul: Denna procedur innefattar redigering av Windows-registret. Adobe ger inget stöd för redigering av registret, som innehåller kritisk information om systemet och installerade program. Mer information om Windows Registereditor finns i dokumentationen för Windows eller om du kontaktar Microsoft teknisk support. På din dator finns möjligtvis inte alla filer som nämns här.

Viktigt! Gör en säkerhetskopia av registret innan du redigerar det.

 1. Välj Start > Kör och skriv in regedit i fältet Öppna. Klicka på OK.

 2. Navigera till någon av registernycklarna som anges nedan och markera den i det vänstra fönster. Den öppnas då som en mapp i Registereditorn.

 3. Välj Redigera > Ta bort. Klicka Ja i bekräftelserutan för att ta bort registernyckeln.
 4. Upprepa steg 1-3 efter behov för kvarvarande registerposter.

Ta bort följande registerposter

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Distiller

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Elements

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat PDFMaker

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\Acrobat Distiller

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\Acrobat Elements

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\Adobe Acrobat

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\Repair\Adobe Acrobat

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\Uninstall\{AC76BA86-0000-0000-0000-000000000000}

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\CommonFiles\{AC76BA86-1033-0000-BA7E-000000000002}

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe\CommonFiles\{AC76BA86-1033-0000-BA7E-100000000002}
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adobe Systems\Common Install\Shared Service\B2896000

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Acrobat 7.0 Standard

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC76BA86-1033-0000-BA7E-000000000002}

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Acrobat 7.0 Standard - V

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC76BA86-1033-0000-BA7E-100000000002}

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\Features\68AB67CA33010000ABE7010000000020

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\Products\68AB67CA33010000ABE7010000000020

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\Patches\8E768F6B290FE5C4ABE7CA07B58AFE54

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Word\Addins\PDFMaker.OfficeAddin

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Excel\Addins\PDFMaker.OfficeAddin

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\MS Project\Addins\PDFMaker.OfficeAddin

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\PDFMOutlook.PDFMOutlook

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\PowerPoint\Addins\PDFMaker.OfficeAddin

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Publisher\Addins\PDFMaker.OfficeAddinSlutför borttagningen

Töm papperskorgen och starta om datorn.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto