Muspekaren ändras till en svart låda

Om muspekaren ändras till en svart låda när den flyttas över tomma områden i ett PDF-dokument, kan du använda lösningarna nedan.

Problemet är periodiskt återkommande och rapporterades i maj 2016-lanseringen av Acrobat Reader DC och Acrobat.  

Lösning: Ta bort ikonens cachefil

Adobe arbetar på att lösa problemet. Under tiden kan du använda dessa steg som en lösning:

  1. Öppna den lokala mappen AppData: 
    C:\Users\<användarnamn>\AppData\Local\Adobe\Acrobat\DC
  2. Ta bort följande filer i den lokala mappen AppData:
    • I Acrobat Reader DC: IconCacheRdr.dat
    • I Acrobat DC: IconCacheAcro.dat
  3. Starta Acrobat Reader DC eller Acrobat DC på nytt.