I denna video visas hur man hittar registernyckeln som definierar var webbläsaren letar efter Acrobat och Reader.