PDF filerna visas inte på vissa webbplatser i Internet Explorer

 PDF-filerna visas inte på vissa webbplatser i Internet Explorer vid användning av den inbäddad PDF-visaren för Adobe Acrobat eller Adobe Reader.

Problemet uppstår bara om du använder Adobe Acrobat/Reader 10.0.0, 10.0.1, 9.4.2 eller 9.4.3. Problemet är korrigerat i senare versioner.

Det här problemet uppstår endast i följande situationer:

 • Filnamnsdelen i webbadressen saknar ett pdf-tillägg, till exempel aspx eller php. Detta inträffar ofta när du visar ett kontoutdrag, bank eller en räkning. 
 • Rubriken Innehållstyp (mime-type) innehåller mer än MIME-typ, till exempel application/pdf;charset-UTF-8 som är vanligt förekommande i webbprogram. 

Lösningar

Gör något av följande:

 • För företaget som äger servern: Ändra MIME-typen till program/pdf.
 • För företaget som äger servern: Lägg till tillägget .pdf. i webbadressen.
 • För klienten som kör Internet Explorer: Lägg till en registernyckel med hjälp av Registereditorn i Windows som beskrivs nedan:

Viktigt information gällande registerposter

Adobe rekommenderar inte att du justerar Windows-registret manuellt. Fortsätt med försiktighet och bara om du känner dig säker på redigeringen. Felaktig justering av Windows-registret kan försämra prestandan i Windows eller programmet avsevärt. Adobes tekniska support ansvarar inte för problem som uppstått på grund av justeringar i Windows-registret.

 **Säkerhetskopiera registret innan du går vidare.

 1. Välj Starta > Kör.

 2. Skriv in regedit och klicka på OK.
 3. Navigera till följande plats: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\MIME\Database\Content Type\
 4. Välj innehållstyp.
 5. Välj Redigera > Nytt > Nyckel.

 6. Ge nyckeln ett namn som motsvarar innehållstypen som skickades från servern. Om servern till exempel har skickat application/pdf;charset=UTF-8 (vilket är vanligast) ger du nyckeln namnet: application/pdf;charset=UTF-8.

 7. Välj den nya nyckel som du precis namngav.
 8. Välj Redigera > Nytt > Strängvärde.
 9. Ge det nya strängvärdet namnet AdobeMimeTreatAs.
 10. Dubbelklicka på strängvärdet med det nya namnet AdobeMimeTreatAs.
 11. Gå till fönstret Redigera sträng och ange följande strängvärde:

  application/pdf

 12. Klicka på OK i fönstret Redigera sträng.
 13. Välj Arkiv > Avsluta.