Felsökning av Adobe Update Manager-problem

Vad finns i dokumentet?

Kontakta kundsupport om du inte hittar problemet som visas.

Felmeddelandet "Måste starta om datorn" efter att du har kört Adobe Update Manager

När du har kört Adobe Update Manager får du felmeddelandet "Måste starta om datorn". Du får felmeddelandet varje gång du startar om.

Lösning 1: Ta bort AUM-transaktionsfilen.

Tar bort AUtrans.xml-filen från Documents and Settings\ [användarnamn]\Application Data\Adobe\Updater folder.

Lösning 2: Ta bort Adobe Updater.exe-nyckeln från registret om det finns.

Viktigt! Registret innehåller systemrelaterad information som är viktig för din dator och dess program. Innan du gör ändringar i registret, ska du göra en säkerhetskopia. Adobe tillhandahåller inte support för problem som orsakas av felaktiga ändringar i registret. Adobe avråder starkt från att ändra registret såvida du inte har erfarenhet av att redigera systemfiler. Mer information om registerredigeraren i Windows finns i Windows användarhandbok eller via kontakt med Microsofts tekniska support.

Om du vill ta bort Adobe Updater.exe-nyckeln:

1. Gå till HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.

2. Markera AdobeUpdater.exe-nyckeln (om det finns en sådan) och välj sedan Redigera > Ta bort.

3. Klicka Ja i dialogrutan för att ta bort registernyckeln.

Lösning 3: Sök efter och ta bort AdobeUpdater.rbt-filen, om den finns.

1. Välj Start > Sök.

2. Under Vad vill du söka efter? väljer du Alla filer och mappar.

3. I rutan Hela eller en del av filnamnet skriver du in AdobeUpdater.rbt

4. I rutan Sök i väljer du din lokala hårddisk.

5. Klicka på Sök.

6. Ta bort AdobeUpdater.rbt-filen från sökresultatet om den hittas.

Adobe Updater på Mac OS X hittar inte tillgängliga uppdateringar

Ibland rapporterar Adobe Updater inte tillgängliga uppdateringar för Mac OS X. Du kan få det här problemet när du använder Adobe Update Manager och söker efter uppdateringar för installerade Adobe-program. Detta problem kan uppstå om du väljer Hjälp > Sök efter uppdateringar inom ett Adobe-program eller använder Adobe Updater i mappen Verktyg.

Lösning

Ange korrekta 775 (rekursiva) behörigheter för mappen Adobe under /Library/Application Support. Ange följande i kommandoraden i Terminal:

sudo chmod -R 775 /library/"application support"/adobe

 

Adobe Updater hittar inte uppdateringar (Creative Suite 2-program)

När du väljer du Hjälp > Uppdateringar från ett Adobe Creative Suite 2-program, är de frigjorda uppdateringarna för det programmet inte tillgängliga.

Den specifika uppdateringen du försöker hämta visas inte när du väljer Visa information i dialogrutan Adobe Updater.

När du väljer Hjälp > Uppdateringar visar uppdateraren ibland följande fel: "Det finns inga uppdateringar för närvarande. Observera att en uppdatering för följande produkter inte kan fastställas just nu. Adobe Updater."

Lösning 1: Hämta uppdateringen manuellt.

Hämta uppdateringar manuellt från Adobes webbplats om du ansluter till Internet genom en behörighetsproxyserver.

Om du vill fastställa om du har åtkomst till Internet genom en behörighetsproxyserver kontaktar du din nätverksadministratör.

Obs! Ibland är uppdateringar för Adobe inte tillgängliga direkt på Adobe.com. Om uppdateringen som du vill använda inte är tillgänglig kan du försöka igen vid ett senare tillfälle.

Lösning 2: Lägg till crl.adobe.com som undantag på din proxyserverlista.

Om du ansluter till Internet bakom en proxyserver utan behörighet måste du lägga till crl.adobe.com till listan över undantag för din proxyserver. Kontrollera även att 80 är öppen. Kontakta nätverksadministratören om du vill ha mer information om undantagslistan för proxyserver och portar.

Lösning 3: Ta bort mappen med data och kör uppdateraren igen.

Om du ansluter till Internet genom en proxyserver utan behörighet, tar du bort mappen med data från mappen Adobe/Updater och väljer Hjälp > Uppdateringar igen.

Du kan hitta mappen med data här:

 • Mac OS: Users/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Updater folder
 • Windows: Document and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Updater

Det går inte att inaktivera den automatiska kontrollfunktionen för Adobe Update Manager

Du har följt anvisningarna i Inaktivera automatiska sökningar efter uppdateringar| CS3. Trots det aktiverar en eller flera Adobe CS3-program fortfarande Adobe Update Manager.

Lösning

Ändra namn på mappen som innehåller Adobe Update Manager-programmet.

 1. Bläddra till den mapp som innehåller Adobe Update Manager-programmet.
  • I Mac OS: /Applications/Utilities/Adobe Utilities/Adobe Updater 5
  • I Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5.
 2. Byt namn på mapp. Ändra till Updater5disabled till exempel.

Adobe Update Manager försämrar prestanda när Web Marshal används för uppdateringar (Adobe Reader)

Du kan hantera din förbrukning av bandbredd på två sätt: sänk tidsgränsinställningarna för Web Marshal och inaktivera Adobe Update Manager.

Lösning 1: Sänk tidsgränsinställningarna för Web Marshal

 1. På Web Marshal Console går du till egenskaper för Server och matris > Hämtningsalternativ > Sprid överföringshastighet för webbsidor.
 2. Ange ett lägre värde än 15 för överföringshastigheten.

Lösning 2: Inaktivera Adobe Update Manager (AUM) och distribuera uppdateringar utan att använda AUM

Inaktivera Adobe Update Manager manuellt:

 1. Gå till Hjälp > Sök efter uppdateringar.

 2. När uppdateringsprogrammet har slutat söka efter uppdateringar, klickar du på Inställningar.

 3. Avmarkera alternativet om du vill söka efter Adobe-uppdateringar automatiskt.

Använd följande länkar för Reader- och Acrobat-uppdateringar: 

För systemadministratörer

Om du vill distribuera tysta uppdateringar av Adobe Update Manager går du till Kör en tyst installation av Adobe Creative Suite 4-uppdateringar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?