Förstå och felsöka skyddad vy i Adobe Acrobat

Vad är skyddad vy?

Skyddad vy är en ny funktion i Adobe Acrobat 10.1 och Reader 11.0 som utökar Adobes snabbt växande säkerhetsstrategi och ger ett djupgående skydd som minskar och förhindrar säkerhetsrisker. Skyddad vy utnyttjar sandlådorna i Reader (skyddat läge) för att skydda dina program, dina data och din dator genom att begränsa vad skadliga filer kan göra och komma åt. 

Det här dokumentet behandlar konfigurationer som inte har stöd för skyddad vy. Mer information om sandlådor och skyddat läge finns i onlinehjälpen och i vissa andra resurser:

Skyddad vy i fristående program

Fristående program fungerar ungefär som skyddad vy i Office 2010. Om du öppnar en opålitlig fil visar Acrobat ett varningsfält högst upp i fönstret. Vyn är skrivskyddad och de inaktiverade funktionerna förhindrar att skadligt innehåll kan påverka eller ändra ditt system. Om du litar på PDF-filen väljer du Aktivera alla funktioner för att stänga skyddad vy, återaktivera alla menyobjekt och ange permanent att filen är pålitlig.

I allmänhet är funktioner som modifierar PDF-filen inte tillgängliga i skyddad vy. Följande funktioner är t.ex. blockerade tills du anger att PDF-filen är pålitlig:

 • Dra och släppa PDF-filen till läs- eller navigeringsfönstret
 • Skriva ut och spara PDF-filen
 • Panorerings-, zoom- och luppverktygen
 • Läsläge eller helskärmsläge
 • PDF-generering av opålitliga (och därför potentiellt skadliga) sidor
 • Körning av JavaScript och ifyllning av formulär

Skyddad vy i webbläsaren

Med skyddad vy kan du öppna PDF-filer i webbläsaren på ett smidigt sätt, utan varningsfält. Om du öppnar PDF-filer med aktiverade användarrättigheter i webbläsaren får du istället funktioner som påminner om Reader. Alla Reader-funktioner är tillgängliga utöver de funktioner som aktiveras när dokumentets upphovsman använder Acrobat för att utöka funktionerna för Reader-användare. Funktionerna inkluderar signering av befintliga formulärfält, tillägg av nya signaturfält, lagring av formulärdata m.m.

Följande funktioner fungerar inte för PDF-filer i webbläsare som har aktiverat skyddad vy:

 • Avancerad utskrift
 • Panorerings-, zoom- och luppverktygen
 • Funktioner som inte vanligtvis är tillgängliga för PDF-filer med aktiverade användarrättigheter i Reader, som att bifoga filer.

Konfigurationer utan stöd för skyddat läge

Skyddad vy har samma konfigurationsbegränsningar som Reader. Se  Felsökning av skyddat läge | Adobe Reader om en dialogruta om konfigurationer utan stöd visas.

I Reader stöds bara den Skyddade vyn när Skyddat läge är aktiverat. Det får inte finnas registerinställningar för HKCU- eller HKLM-skyddade lägen inställda på 0 (av) om Skyddad vy är aktiverad.

 

Kända problem

Följande lista visar kända problem i den här versionen av skyddad vy.

 • Uppläsningsfunktionen fungerar inte.
 • Statusknappen för signerade iStatement-signaturer visar inte rätt valideringsstatus för signaturen.
 • PDF-filer som bifogats e-postmeddelanden i Lotus Notes öppnas utanför skyddad vy även om funktionen är aktiverad.
 • När du väljer en sökträff (sökresultat) i sökfönstret visas inte själva resultatet.
 • Länkar till PDF-filer i Microsoft Excel och Word öppnas utanför skyddad vy.
 • Det går inte att visa en lista med artiklar.
 • Alternativet Slå upp valt ord inaktiveras när ett ord markeras i ett PDF-dokument.
 • Det går inte att dra och släppa en PDF-portfölj från webbläsaren. Lösningen är att högerklicka och välja extrahera.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?