Adobe Reader och Acrobat kan regelbundet leta efter viktiga uppdateringar och installera dem åt dig. Uppdateringarna kan till exempel gälla viktiga säkerhetsåtgärder och produktförbättringar.

Uppdateringsinställningar för Adobe Acrobat Reader DC

Det går inte att ändra uppdateringsinställningarna för Adobe Acrobat Reader DC.

Uppdateringsinställningar för Adobe Acrobat DC

Uppdateringar kan levereras på två sätt:

  • Installera uppdateringar automatiskt (rekommenderas): Acrobat Reader DC och Acrobat DC söker regelbundet efter viktiga uppdateringar och laddar ned och installerar dem automatiskt. När uppdateringarna har slutförts visas ett litet meddelande om detta i systemfältet. Den här metoden rekommenderas eftersom den inte kräver någon insats från användaren. Det här är det bästa sättet att hålla Acrobat Reader DC och Acrobat DC uppdaterade och säkra.
  • Sök efter och installera uppdateringar manuellt: Acrobat Reader DC och Acrobat DC söker inte efter uppdateringar. Användaren väljer i stället alternativet Leta efter uppdateringar. Det här alternativet är det minst säkra och rekommenderas endast för företag som använder andra metoder för att uppdatera sina system.

Uppdateringsinställningar för Adobe Reader XI och Acrobat XI

Uppdateringarna kan levereras på fyra sätt:

  • Installera uppdateringar automatiskt (rekommenderas): Adobe Reader och Acrobat söker regelbundet efter viktiga uppdateringar och laddar ned och installerar dem automatiskt. När uppdateringarna har slutförts visas ett litet meddelande om detta i systemfältet. Den här metoden rekommenderas eftersom den inte kräver någon insats från användaren. Det här är det bästa sättet att hålla Adobe Reader och Acrobat uppdaterade och säkra.
  • Ladda ned uppdateringarna men låt mig välja när de ska installeras: Adobe Reader och Acrobat söker regelbundet efter viktiga uppdateringar och laddar ned dem. Adobe Reader och Acrobat uppmanar dig att starta installationen innan uppdateringen kan installeras.
  • Meddela mig men låt mig välja när uppdateringarna ska laddas ned och installeras: Adobe Reader och Acrobat meddelar slutanvändaren när en uppdatering är klar att laddas ned och installeras.
  • Sök efter och installera uppdateringar manuellt: Adobe Reader och Acrobat söker inte efter uppdateringar. Användaren måste istället själv välja alternativet Kontrollera om det finns uppdateringar. Det här alternativet är det minst säkra och rekommenderas endast för företag som använder andra metoder för att uppdatera sina system.

Om du vill ändra alternativet längre fram går du till Uppdaterare i Inställningar (välj Redigera > Inställningar), förutom som noteras ovan för Adobe Acrobat Reader DC.