Prestandaproblem för PDF-filer över terminalservern med Reader eller Acrobat

Problem

När du tittar på PDF-filer i Adobe Acrobat eller Adobe Reader i en terminalserver/Citrix-miljö uppdateras skärmen långsamt över en fjärrskrivbordsanslutning. Detta är särskilt märkbart när du bläddrar igenom PDF-dokument som innehåller högupplösta bilder.

Lösningar

Lösning 1: Uppdatera inställningarna i Sidvisningsrutan i Acrobat eller Reader.

Ändra följande inställningar i Acrobat eller Reader. Du kan antingen inaktivera dessa alternativ direkt i Reader/Acrobat under ”Redigera > Inställningar > Sidvisning > Återgivning” eller genom att använda registernycklarna för systemadministratörer:

  • Inaktivera ”2D-grafisk hastighetsökning” HKCU\Program\Adobe\Acrobat Reader\9.0\AVDisplay- bUse2DGPUf=dword:0
  • Inaktivera ”Jämna bilder” HKCU \Program\Adobe\Acrobat Reader\9.0\original-bAntialiasImages=dword:0
  • Inaktivera ”Jämna konturteckningar” HKCU \Program\Adobe\Acrobat Reader\9.0\original-bAntialiasGraphics=dword:0
  • Ställ in ”Kantutjämning av text” till Ingen (frivilligt: vissa kunder har rapporterat acceptabel prestanda utan att ställa in Kantutjämna text till Ingen)
    • HKCU\Program\Adobe\Acrobat Reader\9.0\original - bAntialiasText=dword:0
    • HKCU\Program\Adobe\Acrobat Reader\9.0\original - iAntialiasThreshold=dword:0
    • HKCU\Program\Adobe\Acrobat Reader\9.0\original - benableDDR=dword:0

Om du vill ändra registervärden stöds detta inte officiellt av Adobe och du gör det på egen risk. Du bör endast ändra registerinställningarna om du har rätt behörigheter och erfarenheter inom området.

Systemadministratörer bör först ändra inställningarna i dialogrutan för Inställningar i Adobe Reader (och inte använda registret) och sedan testa prestandan igen via Citrix. När du har rätt kombination av inställningar som fungerar bör du spela in värdena för dessa registernycklar, för att kunna använda dessa för dina andra Reader-installationer. Detta är viktigt eftersom värdet av iAntialiasThreshold-nyckeln kan variera (0, 1 eller 12) beroende på vilka andra alternativ som är inaktiverade.

Obs! De här inställningarna kommer att förbättra visningsprestandan på anslutningar med låg bandbredd men de kan däremot påverka visningsprestandan på LAN-anslutningar negativt. Du måste testa dessa noggrant.

Lösning 2: Använd ett RDP-komprimeringverktyg för att komprimera data som överförs trådbundet.  

RDP skickar hela uppsättningen av bilddata varje gång bilden skrollas på sidan. Skickar du all data på en gång kan detta orsaka överbelastning av nätverksanslutningen, särskilt om du har en begränsad bandbredd. Vissa kunder har med hjälp av detta verktyg lyckats förbättra visningsprestandan på terminalservern för anslutningar med låg bandbredd: http://www.ericom.com/ericom_blaze.asp

Ytterligare information

Det finns inga allmänna lösningar i Acrobat eller Reader som förbättrar prestandaproblem i terminalservern. Prestandaproblem baseras ofta på bandbreddsbegränsningarna i nätverkanslutningen eller på själva RDP-protokollet.  

RDP-protokollet hanterar inte alltid bilddata på ett bra sätt. En terminalserver för Windows 2003-servern använder RDP-version 5.2. En terminalserver för Windows 2008-servern använder RDP-version 7.0 som förbättrar visningsprestandan för bilder. Därför kan en uppgradering till ett senare operativsystem även förbättra prestandan om du använder en senare RDP-version som 7.0.

Här är en artikel från Citrix som tar upp ämnet:

http://support.citrix.com/article/CTX122914

och ett inlägg i vårt forum som behandlar detsamma:

http://forums.adobe.com/thread/439803

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?