Det går inte att redigera egenskaper i textrutan eller i pratbubbelkommentarer i Acrobat

Det går inte att redigera egenskaper för textrutor eller pratbubbelkommentarer

Lösning: Aktivera verktygsfältet för egenskaper

Tillämpa ytterligare ändringar i en befintlig textruta eller pratbubbelkommentar genom att aktivera verktygsfältet för egenskaper och ändra textrutans egenskaper eller verktyg för pratbubbelkommentar. Om du vill redigera texten i kommentaren, dubbelklickar du i kommentaren för att markera och redigera texten.

Lägga till en textruta

 1. Välj Verktyg > Kommentering & markering > Textruteverktyget.
 2. Klicka i PDF-dokumentet.
 3. Välj Visa > Verktygsfält > Fält för egenskaper och ange färg, justering och teckensnittsattribut för texten.
 4. Skriv texten. Texten radbryts automatiskt vid rutans högerkant.
 5. (Valfritt) Ändra textrutan ytterligare:
  1. Markera Textruta med verktyget Välj, klicka på en av dess kanter för att markera den och dra sedan i ett hörn för att ändra dess storlek. Använd verktygsfältet Egenskaper om du vill ändra ram- och fyllningsalternativen.
  2. Dubbelklicka på textrutan om du vill redigera texten eller ändra textattributen. Markera texten genom att dra över den och välj alternativ från verktygsfältet Egenskaper.

   Visa en Adobe Captivate-demonstration för den här informationen.

 6. Om du vill ta bort textrutan markerar du den och klickar på Ta bort.

Obs! Du kan också klistra in ett textblock genom att markera och kopiera texten i valfritt program, välja handverktyget i Acrobat och sedan välja Redigera > Klistra in.

Lägga till en bildtext

 1. Välj Verktyg > Kommentering & markering > Verktyg för popup-kommentar
 2. Klicka en gång för att ange var slutpunkten ska vara och klicka igen för att ange textrutans plats.
 3. Välj Visa > Verktygsfält > Fält för egenskaper och ange färg, justering och teckensnittsattribut för texten.
 4. Skriv texten. Texten radbryts automatiskt vid rutans högerkant.
 5. (Valfritt) Ändra textrutan ytterligare:
  1. Om du vill ändra storlek på bildtexten markerar du den och drar i ett av handtagen som visas.
  2. Du kan flytta textrutan genom att klicka i den och sedan dra.
  3. Flytta hela bildtexten genom att antingen klicka på den lodräta linjen eller en av textrutans kanter och dra.
  4. Du kan ändra färg, opacitet och linjeegenskaper genom att högerklicka med markeringsverktyget på bildtexten, välja Egenskaper och sedan välja önskat alternativ.

Följande Adobe Captivate demonstration visar hur du redigerar egenskaperna för en textruta- eller pratbubbelkommentar. Mer information om visning av denna demo finns i Visa Adobe Captivate-demos

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online