Uppdatera och korrigera Acrobat 10.x och Reader 10.x i Windows och på Mac

Den här sidan är avsedd för IT-personal på företag. Användare kan enklast uppdatera Acrobat och Reader genom att gå till Hjälp > Leta efter uppdateringar

IT-centrerad information om 9.x och tidigare produkter finns i Uppdatering och korrigering | Acrobat Reader 7.x–9.x | Windows.

Hämtningsplatser för företag

Skillnad mellan uppdateringar för Reader och Acrobat

10.x-produkter introducerar kumulativa uppdateringar, så du behöver aldrig installera mer än två uppdateringar för att få den senaste versionen.

 • Windows
  • Acrobat-uppdateringar är alltid MSP. Kvartalsvisa är kumulativa från basutgåvan.
  • Reader-uppdateringar är vanligtvis MSP men kan vara en MSI eller EXE-fil beroende på hämtningsplatsen och typen av utgåva. Kvartalsvisa är kumulativa från den senast utgivna MSI:n (till exempel 10.1). MSI:er är fullständiga installationsprogram. 
 • Mac OS
  • Mac OS-uppdateringar är ett .pkg-installationsprogram som ingår i en .dmg. Uppdateringar av Acrobat och Reader är ett .pkg-installationsprogram som finns i en .dmg-fil. Ett fullständigt installationsprogram finns även för den engelska versionen av Reader.

Obs! Mer information om olika typer av installationer (ARD, AIP, GPO, SCCM osv.) finns i Enterprise Administration Guideföretagsportalen.

Information om uppdateringsfiler för Windows

Vers. Typ Acrobat-fil Språk Reader-fil Språk ID för säkerhetsrapport
10.0 Bas AcroPro1000_lang_ID.zip Lang_IDs AdbeRdrUpd1000_MUI.zip AdbeRdrUpd1000_<lang_id>.msi Lang_IDs E/T
10.0.1 Kvart. AcrobatUpd1001_<Tier_#>.msp Nivå 1–4 AdbeRdrUpd1001_<Tier_#>.msp Nivå 1–4 APSB11-03
10.0.2 Korrigering AcrobatSecUpd1002.msp Nivå 1–4 E/T   APSB11-06
10.0.3 Korrigering AcrobatSecUpd1003.msp Nivå 1–4 E/T   APSALL-02
10.1 Kvart. AcrobatUpd1010.msp Nivå 1–4 AdbeRdrUpd1010_MUI.msp AdbeRdrUpd1010_<lang_id>.msi Nivå 1–4 APSB11-16
10.1.1 Kvart. AcrobatUpd1011.msp Nivå 1–4 AdbeRdrUpd1011.msp AdbeRdrUpd1011_MUI.msp Nivå 1–4 APSB11-24
10.1.2 Kvart. AcrobatUpd1012.msp Nivå 1–4 AdbeRdrUpd1012.msp AdbeRdrUpd1012_MUI.msp Nivå 1–4 APSB12-01
10.1.3 Kvart.
AcrobatUpd1013.msp Nivå 1–4 AdbeRdrUpd1013.msp Nivå 1–4 APSB12-08
10.1.3 Kvart. AcrobatUpd1013_me.msp Nivå 5 E/T E/T APSB12-08
10.1.4 Kvart. AcrobatUpd1014.msp Nivå 1–4
AdbeRdrUpd1014.msp
AdbeRdrUpd1014_MUI.msp
Nivå 1–4 APSB12-16
10.1.4 Kvart. AcrobatUpd1014_me.msp Nivå 5 E/T E/T APSB12-16
10.1.5 Kvart. AcrobatUpd1015.msp Nivå 1–4 AdbeRdrUpd1015.msp
AdbeRdrUpd1015_MUI.msp
Nivå 1–4 APSB13-02
10.1.5 Kvart. AcrobatUpd1015_me.msp Nivå 5 E/T E/T APSB13-02
10.1.6 Korrigering AcrobatSecUpd1016.msp Nivå 1–4 AdbeRdrSecUpd1016.msp Nivå 1–4 APSB13-07
10.1.7 Kvart. AcrobatUpd1017.msp Nivå 1–4 AdbeRdrUpd1017.msp
AdbeRdrUpd1017_MUI.msp
Nivå 1–4 APSB13-15
10.1.8 Kvart. AcrobatUpd1018.msp Nivå 1–4

AdbeRdrUpd1018.msp

AdbeRdrUpd1018_MUI.msp

Nivå 1–4 APSB13-22
10.1.9 Kvart. AcrobatUpd1019.msp Nivå 1–4

AdbeRdrUpd1019.msp

AdbeRdrUpd1019_MUI.msp

Nivå 1–4 APSB14-01
10.1.10 Kvart. AcrobatUpd10110.msp Nivå 1–4

AdbeRdrUpd10110.msp

AdbeRdrUpd10110_MUI.msp

Nivå 1–4 APSB14-15
10.1.11 Korrigering AcrobatSecUpd10111.msp Nivå 1–4 AdbeRdrSecUpd10111.msp Nivå 1–4 APSB14-19
10.1.12 Kvart. AcrobatUpd10112.msp Nivå 1–4

AdbeRdrUpd10112.msp

AdbeRdrUpd10112_MUI.msp

Nivå 1–4 APSB14-20
10.1.13 Kvart. AcrobatUpd10113.msp Nivå 1–4

AdbeRdrUpd10113.msp

AdbeRdrUpd10113_MUI.msp

Nivå 1–4 APSB14-28
10.1.14 Kvart. AcrobatUpd10114.msp Nivå 1–4

AdbeRdrUpd10114.msp

AdbeRdrUpd10114_MUI.msp

Nivå 1–4 APSB15-10
10.1.15 Kvart. AcrobatUpd10115.msp Nivå 1–4

AdbeRdrUpd10115.msp

AdbeRdrUpd10115_MUI.msp

Nivå 1–4 APSB15-15
10.1.16   Kvart. AcrobatUpd10116.msp Nivå 1–4

AdbeRdrUpd10116.msp

AdbeRdrUpd10116_MUI.msp

Nivå 1–4 APSB15-24

Accepterade AIP-korrigeringsmönster för distribution av Windows

 • Acrobat (Formel = Basutgåva + senaste kvartalsvisa + senaste korrigering utanför uppdateringsperioden [kuu])
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.16 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.15 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.14 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.13 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.12 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.10 (k) > 10.1.11 (kuu)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.10 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.9 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.8 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.7 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.5 (k) > 10.1.6 (kuu)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.5 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.4 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.3 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.2 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.0.1 (k) > 10.0.3 (kuu)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.1.0 (k) > 10.1.9 (k)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.1.0 (k) > 10.1.10 (k)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.1.11 (kuu)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.1.0 (k) > 10.1.12 (k)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.1.0 (k) > 10.1.13 (k)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.1.0 (k) > 10.1.14 (k)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.1.0 (k) > 10.1.15 (k)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.1.0 (k) > 10.1.16 (k)
 • Reader (Formel = sista MSI + senaste kvartalsvisa + senaste korrigering utanför uppdateringsperioden [kuu])
  • Accepterade: 10.1.0 (k MSI) > 10.1.16 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 (k MSI) > 10.1.15 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 (k MSI) > 10.1.14 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 (k MSI) > 10.1.13 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 (k MSI) > 10.1.12 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 (k MSI) > 10.1.10 (k) > 10.1.11 (kuu)
  • Accepterade: 10.1.0 (k MSI) > 10.1.10 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 (k MSI) > 10.1.9 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 (k MSI) > 10.1.8 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 (k MSI) > 10.1.7 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 (k MSI) > 10.1.5 (k) > 10.1.6 (kuu)
  • Accepterade: 10.1.0 (k MSI) > 10.1.5 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 (k MSI) > 10.1.4 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 (k MSI) > 10.1.3 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 (k MSI) > 10.1.2 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.0.1 (k)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.0.1 (k) > 10.1.9 (k)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.0.1 (k) > 10.1.10 (k)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.1.11 (kuu)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.0.1 (k) > 10.1.12 (k)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.0.1 (k) > 10.1.13 (k)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.0.1 (k) > 10.1.14 (k)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.0.1 (k) > 10.1.15 (k)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.0.1 (k) > 10.1.16 (k)

Installationsprogram för Windows EXE

EXE-filer är kopplade Reader-installationsprogram. Hemanvändare använder i första hand dessa installationsprogram. Företagsadministratörer installerar vanligtvis MSP- och MSI-filer från företagets hämtningssida på ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/.

Information om uppdateringsfiler för Mac OS

Vers. Typ Acrobat-fil Språk Reader-fil Språk ID för säkerhetsrapport
10.0 Bas AcroPro1000_lang_ID.dmg Lang_IDs AdbeRdr1000_lang_ID.dmg Lang_IDs  E/T
10.0.1 Kvart. AcrobatUpd1001.dmg Nivå 1–4 AdbeRdrUpd1001.dmg Nivå 1–4 APSB11-03
10.0.2 Korrigering AcrobatSecUpd1002.dmg Nivå 1–4 AdbeRdrSecUpd1002.dmg Nivå 1–4 APSB11-06
10.0.3 Korrigering AcrobatSecUpd1003.dmg Nivå 1–4 AdbeRdrSecUpd1003.dmg Nivå 1–4 APSALL-02
10.1 Kvart. AcrobatUpd1010.dmg Nivå 1–4 AdbeRdrUpd1010.dmg Nivå 1–4 APSB11-16
10.1.1 Kvart. AcrobatUpd1011.dmg Nivå 1–4 AdbeRdrUpd1011.dmg Nivå 1–4 APSB11-24
10.1.2 Kvart. AcrobatUpd1012.dmg Nivå 1–4 AdbeRdrUpd1012.dmg Nivå 1–4 APSB12-01
10.1.3 Kvart. AcrobatUpd1013.dmg Nivå 1–4 AdbeRdrUpd1013.dmg Nivå 1–4 APSB12-08
10.1.4
Kvart.
AcrobatUpd1014.dmg
Nivå 1–4
AdbeRdrUpd1014.dmg
Nivå 1–4
APSB12-16
10.1.5 Kvart. AcrobatUpd1015.dmg Nivå 1–4 AdbeRdrUpd1015.dmg Nivå 1–4 APSB13-02
10.1.6 Korrigering AcrobatSecUpd1016.dmg Nivå 1–4 AdbeRdrSecUpd1016.dmg Nivå 1–4 APSB13-07
10.1.7 Kvart. AcrobatUpd1017.dmg Nivå 1–4 AdbeRdrUpd1017.dmg Nivå 1–4 APSB13-15
10.1.8 Kvart. AcrobatUpd1018.dmg Nivå 1–4 AdbeRdrUpd1018.dmg Nivå 1–4 APSB13-22
10.1.9 Kvart. AcrobatUpd1019.dmg Nivå 1–4 AdbeRdrUpd1019.dmg Nivå 1–4 APSB14-01
10.1.10 Kvart. AcrobatUpd10110.dmg Nivå 1–4 AdbeRdrUpd10110.dmg Nivå 1–4 APSB14-15
10.1.12 Kvart. AcrobatUpd10112.dmg Nivå 1–4 AdbeRdrUpd10112.dmg Nivå 1–4 APSB14-20
10.1.13 Kvart. AcrobatUpd10113.dmg Nivå 1–4 AdbeRdrUpd10113.dmg Nivå 1–4 APSB14-28
10.1.14 Kvart. AcrobatUpd10114.dmg Nivå 1–4 AdbeRdrUpd10114.dmg Nivå 1–4 APSB15-10
10.1.15 Kvart. AcrobatUpd10115.dmg Nivå 1–4 AdbeRdrUpd10115.dmg Nivå 1–4 APSB15-15
10.1.16 Kvart. AcrobatUpd10116.dmg Nivå 1–4 AdbeRdrUpd10116.dmg Nivå 1–4 APSB15-24

Accepterade korrigeringsmönster för distribution av Macintosh

 • Acrobat (Formel = Basutgåva + alla kvartalsvisa (företrädesvis inga) + senaste kvartalsvisa + senaste korrigering utanför uppdateringsperioden [kuu])
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.16 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.15 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.14 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.13 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.12 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.10 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.9 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.8 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.7 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.5 (k) > 10.1.6 (kuu)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.5 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.4 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.3 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.1.2 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.0.1 (k) > 10.0.3 (kuu)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.0.3 (kuu)
 • Reader (Formel = Basutgåva + alla kvartalsvisa (företrädesvis inga) + senaste kvartalsvisa + senaste korrigering utanför uppdateringsperioden [kuu])
  • Accepterade: 10.1.0 > 10.1.16 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 > 10.1.15 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 > 10.1.14 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 > 10.1.13 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 > 10.1.12 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 > 10.1.10 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 > 10.1.9 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 > 10.1.8 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 > 10.1.7 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 > 10.1.5 (k) > 10.1.6 (kuu)
  • Accepterade: 10.1.0 > 10.1.5 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 > 10.1.4 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 > 10.1.3 (k)
  • Accepterade: 10.1.0 > 10.1.2 (k)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.0.1 (k) > 10.1.2 (k)
  • Accepterade: 10.0.0 > 10.0.1 > 10.0.3 (kuu) > 10.1.0 (k)
  • Oaccepterade: 10.0.0 > 10.0.2 (kuu) > 10.0.3 (kuu)

Språkstöd

Nivåer

"Tier_<some number>" identifierar installationsprogrammets språk i filnamnet på följande sätt:

 • Nivå 1: engelska, franska, tyska och japanska (endast Reader: MUI Reader)
 • Nivå 2: italienska, spanska, nederländska, brasiliansk portugisiska, portugisiska, svenska, danska, finska och norska
 • Nivå 3: traditionell kinesiska, förenklad kinesiska och koreanska
 • Nivå 4: ryska, ukrainska, rumänska, turkiska, tjeckiska, ungerska och polska (endast Windows: slovakiska, kroatiska, slovenska, [endast Reader: katalanska, baskiska])

Språkidentifierare

Vissa installationsprogram anger språkstöd med ett språk-ID. en_US, till exempel, avser ett installationsprogram för engelska. En fullständig lista över språk-ID finns i  Enterprise Administration Guide på företagsportalen.  


Adobes logotyp

Logga in på ditt konto