Förhandsvisningar i After Effects CC 2015 (13.5)

Om förhandsvisningar i After Effects CC 2015 (13.5)

Förhandsvisning av kompositioner, lager och videoklipp har förändrats avsevärt i After Effects CC 2015 (13.5). Förhandsvisningar är nu mer lättstartade, interaktiva och konfigurerbara.

Obs!

Läs denna artikel om att behålla tidigare versioner innan du installerar After Effects CC 2015 (13.5). Denna artikel innehåller information om vad som är nytt och ändrat. Var medveten om kända problem i After Effects CC 2015 (13.5).

Den här artikeln innehåller information om ändringar i förhandsvisningar, inklusive följande:

Termen RAM-förhandsvisning används inte längre för förhandsvisning:

After Effects cachelagrar fortfarande bildrutor i RAM-minnet för realtidsuppspelning. Men termen RAM-förhandsvisning används inte längre eftersom en start av sådan förhandsvisning inte är ett unikt kommando längre. Det kallas nu för Förhandsvisning.

Starta en förhandsvisning med mellanslagstangenten

Mellanslagstangenten startar nu en förhandsvisning som både optimerar cachelagring av bildrutor för realtidsuppspelning och spelar upp ljud. (Båda är tidigare unika egenskaper hos det som förut kallades RAM-förhandsvisning.)

Anpassningsbar förhandsvisning

Du kan konfigurera beteenden hos varje kortkommando för förhandsvisning – Mellanslagstangenten, NUM 0 och Skift + NUM 0. Nu går det att starta en förhandsvisning med ljud som samtidigt visar kontroller för aktivt lager med hjälp av mellanslagstangenten.

Förhandsvisningar utan avbrott

I tidigare versioner av After Effects avbröts uppspelningen om du klickade någonstans under en förhandsvisning. I After Effects CC 2015 (13.5) kan du arbeta med kompositionen eller projektet under en förhandsvisning av en komposition, ett lager eller ett videoklipp. Förhandsvisningar utan avbrott förändrar avsevärt hur förhandsvisningar startas och avbryts. Mer information om de interaktiva prestandaförbättringarna som möjliggjorde oavbrutna förhandsvisningar finns i den här artikeln.

Mycket har förändrats i förhandsvisningar i After Effects CC 2015 (13.5), men inte det här:

 • Realtidsuppspelning kräver fortfarande att renderade bildrutor cachelagras i RAM-minnet. Det går fortfarande att rendera och cachelagra enkla kompositioner snabbare än i realtid, men förhandsvisning cachelagrar alltid bildrutor i RAM-minnet innan uppspelningen oavsett kompositionens innehåll.

 • GPU används på samma sätt som förr under förhandsvisningar. Samtliga ändringar i After Effects CC 2015 (13.5) har gjorts för att optimera CPU-resurser.

Ändra projekt och kompositioner under förhandsvisningar (förhandsvisning utan avbrott)

Nu går det att ändra effekter i det öppna projektet under en förhandsvisning i After Effects.

Om du startade en förhandsvisning av en komposition, ett lager eller ett videoklipp i tidigare versioner av After Effects, avbröts den förhandsvisningen om du klickade någonstans i användargränssnittet. I After Effects CC 2015 (13.5) fortsätter uppspelningen av förhandsvisningen tills du avbryter den med exempelvis mellanslagstangenten som kortkommando. Läs Avbryta en förhandsvisning nedan angående specifika åtgärder som avbryter en förhandsvisning.

När du förhandsvisar en komposition kan du ändra dess lager i panelerna Tidslinje, Lager och Effect Controls. Eftersom After Effects omedelbart börjar cachelagra uppdaterade bildrutor minskar förhandsvisningens bildhastighet tills de nya bildrutorna är cachelagrade. Du kan dock inte göra ändringar inuti panelen Komposition som förhandsvisas eftersom ett klick på panelen avbryter förhandsvisningen.

Obs!

För att ändra kompositionen med ett klick på panelen Komposition under en förhandsvisning (exempelvis för att ändra en masksökväg) öppnar du en andra visningspanel som avser samma komposition och utför ändringar där. Ändringar i visningsprogrammet som inte förhandsvisar återspeglas i panelen Komposition där förhandsvisningen spelas upp.

Du kan göra ändringar under en förhandsvisning i Komposition-, Lager- och Videoklipp-paneler som inte förhandsvisar. Fler exempel på vad du kan göra:

 • Skapa och ändra nya lager (inklusive underkompositioner).
 • Tillämpa/ta bort effekter och nyckelbildrutor samt ändra värden på en egenskap eller nyckelbildruta.
 • Importera filmklipp och ändra inställningarna för Tolka filmklipp i samtliga filmklipp.
 • Lägg till kompositioner i renderingskön samt ändra inställningar och rendera objektordning. Start av renderingskön avbryter förhandsvisningar.
 • Ordna om arbetsytan, som till exempel öppna nya paneler för Komposition, Lager och Videoklipp.
 • Ändra visningsinställningar i panelerna Komposition, Lager och Videoklipp. Visa till exempel alfakanalen, zooma in eller ut, växla från en visning till en 4-delad visning eller ändra 3D-vyn.

Som vi nämnde tidigare minskar förhandsvisningens bildhastighet medan nya bildrutor renderas och cachelagras om du ändrar något som påverkar bildrutorna.

Aktuell tid jämfört med förhandsvisningens tid

Möjligheten att ändra en komposition under en förhandsvisning medför att skillnaden mellan aktuell tid och förhandsvisningens tid är stor.

I After Effects är en kompositions aktuella tid den bildruta där många åtgärder registreras, som till exempel var nyckelbildrutor läggs till. Indikatorn för aktuell tid (CTI – Current-time indicator) och den aktuella tidsvisningen i övre vänstra hörnet av panelen Tidslinje visar den aktuella tiden.

Under en förhandsvisning drar nu CTI en vertikal blå linje genom tidsgrafområdet i panelen Tidslinje. Denna linje underlättar identifieringen av de nyckelbildrutor och ställen av intresse som befinner sig vid den aktuella tidpunkten.

Kompositionens förhandsvisningstid skiljer sig från den aktuella tiden. Förhandsvisningstiden motsvarar bildrutan som visas i panelen Komposition under en förhandsvisning. Indikatorn för förhandsvisningstiden (PTI – Preview-time indicator) visar förhandsvisningens tid. PTI är den vertikala röda linjen i tidsgrafområdet i panelen Tidslinje som rör sig från vänster till höger under en förhandsvisning. Även tidsvisningen längst ner på panelen Komposition visar förhandsvisningstiden. (I tidigare versioner av After Effects saknade förhandsvisningstiden och PTI egennamn.)

När förhandsvisningen avbryts är den aktuella tiden och förhandsvisningstiden samma bildruta.

Ändra den aktuella tiden under en förhandsvisning

Precis som i tidigare versioner av After Effects rör sig inte CTI i panelen Tidslinje under en förhandsvisning. Om CTI dras under en förhandsvisning stoppas uppspelningen för att visa bildrutan på en ny aktuell tid.

CTI flyttas utan att förhandsvisningen avbryts om du håller ner tangenten Alternativ (Mac OS) eller Alt (Windows) medan du antingen drar CTI eller klickar på tidslinjalen. Och håller du ner tangenten Skift samtidigt som du drar, fästs CTI mot nyckelbildrutorna och andra ställen av intresse, precis som när förhandsvisning inte spelas upp.

Andra åtgärder för att ändra den aktuella tiden avbryter inte en förhandsvisning.

Förenklade och konfigurerbara förhandsvisningsbeteenden

After Effects CC 2015 (13.5) gör det både möjligt att ändra en komposition under en förhandsvisning och hur en förhandsvisning startas och avbryts.Förhandsvisningsbeteenden för kortkommandon för förhandsvisning kan anpassas med nya kontroller i panelen Förhandsvisning.Mellanslagstangenten startar nu som standard en förhandsvisning som både cachelagrar för realtidsuppspelning och spelar upp ljud.

Eftersom dessa förändringar har eliminerat beteendeskillnaderna mellan tidigare RAM-förhandsvisning och Standardförhandsvisning (mellanslagstangent) används termerna inte längre i After Effects. Förhandsvisning och konfigurerbara beteenden är sammanförda.

Sammanfattning av de viktigaste förändringarna i förhandsvisningsbeteenden:

 • Termen RAM-förhandsvisning används inte längre för att beskriva ett separat förhandsvisningsläge. Knappen RAM-förhandsvisning har tagits bort från panelen Förhandsvisning.
 • Mellanslagstangenten startar nu en förhandsvisning som spelar upp ljud och optimerar cachelagring av bildrutor för realtidsuppspelning.
 • Nu går det att konfigurera förhandsvisningsbeteenden för kortkommandot för mellanslagstangent.
 • Nya kontroller för ljud, looping, cachelagring, intervall och lager i panelen Förhandsvisning gör det möjligt att konfigurera förhandsvisningsbeteenden för varje kortkommando.
 • Nytt intervallalternativ: Arbetsyta utökas med Aktuell tid.
 • Vid cachelagring av en förhandsvisning startar After Effects omedelbart uppspelningen. Ljud spelas upp om det aktiveras. När bildrutor nås snabbare än i realtid är uppspelningshastigheten begränsad till realtidens bildhastighet.
 • Nu går det att spela upp ljud med alla förhandsvisningar, oavsett hur de startas.
 • Som standard är ljudet avstängt när förhandsvisningens bildhastighet är långsammare än i realtid (till exempel under cachelagring). Tack vare en ny inställning går det att välja om ljudet ska stängas av eller spelas upp. Ljud hackar vid uppspelning för att upprätthålla synkroniseringen när förhandsvisningens bildhastighet är långsammare än i realtid.
 • Bestämda åtgärder krävs för att stoppa en förhandsvisning eftersom förhandsvisningar inte avbryts när ett projekt eller en komposition ändras.
Obs!

Förhandsvisning med endast ljud har inte införlivats i enhetliga förhandsvisningsbeteenden. Tryckning på NUM punkt (.) eller Alternativ + NUM punkt (.) (Mac OS) eller Alt + NUM punkt (.) (Windows) aktiverar fortfarande en förhandsvisning med endast ljud. Dessa genvägar är inte konfigurerbara och påverkas inte av de nya kontrollerna för panelen Förhandsvisning.

Termen och knappen för RAM-förhandsvisning har tagits bort

Termen RAM-förhandsvisning används inte längre i After Effects, och knappen RAM-förhandsvisning i panelen Förhandsvisning har tagits bort. Nya förhandsvisningsbeteenden har eliminerat beteendeskillnaderna mellan tidigare RAM-förhandsvisning och Standardförhandsvisning (mellanslagstangent). Termen Förhandsvisning används nu, oavsett beteenden, för att beskriva förhandsvisning av komposition, lager eller videoklipp i After Effects.

Fastän termen RAM-förhandsvisning är borttagen och den underliggande koden har skrivits om finns beteendet gällande cachelagring av bildrutor till RAM-minnet fortfarande kvar. Cachelagring av bildrutor tills RAM-minnet är fullt aktiveras nu genom att ställa in Bildhastighet som Förhandsvisningsprioritet. Användaren kan nu konfigurera detta och andra beteenden förknippade med RAM-förhandsvisning och Standardförhandsvisning, som till exempel om kontroller för lager ska visas under förhandsvisningen.

Standardbeteenden vid start av en förhandsvisning med mellanslagstangenten och NUM 0

För att möjliggöra realtidsuppspelning startar nu ett tryck på mellanslagstangenten en förhandsvisning med ljud och cachelagrar bildrutorna tills tillgängligt RAM-minne är fullt. På så vis kan både nya och erfarna användare av After Effects enkelt starta förhandsvisningar med mellanslagstangenten.

I tidigare versioner av After Effects tryckte nya användare, innan de bekantat sig med RAM-förhandsvisning, först på mellanslagstangenten. Den resulterande förhandsvisningen var förmodligen inte i realtid och saknade ljud, vilket orsakade förvirring och många förfrågningar om hjälp.

Erfarna användare av After Effects som arbetar med en bärbar dator eller ett tangentbord utan numeriskt tangentbord kommer också att uppskatta hur enkelt det är att starta en cachelagrad förhandsvisning med mellanslagstangenten.

Genom att trycka på NUM 0 startas en förhandsvisning som är väsentligt identisk med RAM-förhandsvisning i tidigare versioner av After Effects.

Förhandsvisningsinställningarna för båda kortkommandona kan konfigureras i den uppdaterade panelen Förhandsvisning, inklusive återställning av mellanslagstangenten så att den fungerar på liknande sätt som i tidigare versioner av After Effects.

Nya kontroller för panelen Förhandsvisning

Panelen Förhandsvisning har uppdaterats så att du kan konfigurera beteenden för alla kortkommandon (inklusive mellanslag) som startar en förhandsvisning. Om du vill ändra ett kortkommandos beteende väljer du det först från snabbmenyn och ändrar sedan alternativen efter egen smak.

Här är en beskrivning av alla kontroller i panelen Förhandsvisning:

Panelhöjdens fästpunkter:

När du ändrar höjden på panelen Förhandsvisning fästs den mot tre olika punkter för att visa följande:

 • Endast kontroller för Överföring
 • Kontroller för Överföring och snabbmeny
 • Alla kontroller

Första, Föregående, Nästa och Sista bildrutan:

Dessa knappars beteende är oförändrat.

Knappen Spela upp/Stoppa:

Ett tryck på knappen Spela upp startar en förhandsvisning med inställningarna synliga i panelen Förhandsvisning.

Detta innebär att beteendet hos knappen Spela upp ändras när du väljer en annan genväg. Om till exempel Genväg är inställt på Mellanslagstangenten och Spela upp från är inställt på Aktuell tid, startar förhandsvisningen från den aktuella tiden om du trycker på knappen Spela upp. Om en ändring av Genväg till NUM 0 medför att Spela upp från ändras till Början av intervallet startas förhandsvisningen från intervallets början vid ett tryck på knappen Spela upp.

Vid start av en förhandsvisning med Bildhastighet inställt som Förhandsvisningsprioritet ändras knappen Spela upp till en ikon för cachelagring och uppspelning, medan bildrutor renderas och cachelagras. Trycker du i detta läge på knappen Spela upp avbryts rendering och cachelagring. Dessutom spelas cachelagrade bildrutor upp och knappen Spela upp ändras till ikonen Stoppa.

Klicka på ikonen Stoppa för att avbryta en förhandsvisning.

Menykommandot Komposition > Förhandsvisning > Spela upp aktuell förhandsvisning är länkat till knappen Spela upp/Stoppa. Detta menykommando ger samma resultat som ett tryck på knappen Spela upp/Stoppa.

Loop:

Varje kortkommando kommer nu ihåg kontrollen Loop. Loop-läget Ping-Pong är inte längre tillgängligt.

Stäng av ljud:

Varje kortkommando kommer nu ihåg kontrollen Ljud av. Ljud kan slås av eller på under en förhandsvisning genom ett klick på denna knapp. Då tillämpas Ljud av-kontrollens tillstånd på genvägen som startade förhandsvisningen, vilket i sin tur påverkar nästa förhandsvisning som startas med denna genväg.

Genväg:

Välj mellan tre kortkommandon som startar en förhandsvisning för att konfigurera deras beteenden: Mellanslagstangenten, NUM 0 och Skift + NUM 0. Knappen Spela upp/Stoppa använder beteenden hos kortkommandot som visas för tillfället. Läs den här artikeln om standardkonfiguration av dessa tre kortkommandon.

Återställa: Klicka på knappen Återställ för att återställa samtliga genvägars standardinställningar för förhandsvisning. Håll ner tangenten Alternativ (Mac OS) eller Alt (Windows) och klicka på knappen Återställ för att ändra inställningarna för kortkommandon så att de matchar sina beteenden i tidigare versioner av After Effects.

Förhandsvisningsprioritet:

Välj att optimera cachelagringens och uppspelningens beteenden för bättre prestanda i Bildhastighet eller obegränsad Förhandsvisningslängd. Denna kontroll liknar valet mellan RAM-förhandsvisning och Standardförhandsvisning i tidigare versioner av After Effects. I After Effects CC 2015 (13.5) finns det dock många skillnader.

När Förhandsvisningsprioritet är inställt på Bildhastighet renderar och cachelagrar After Effects bildrutor tills tillgängligt RAM-minne är fullt, för att sedan spela upp de cachelagrade bildrutorna i realtid. Under renderings- och cachelagringsfasen renderas och cachelagras bildrutor så fort som möjligt. Uppspelning av cachelagrade bildrutor börjar omedelbart men inte snabbare än bildhastigheten i realtid.Om cachen fyller tillgängligt RAM-minne innan alla bildrutor i intervallet renderas, förhandsvisas endast cachens bildrutor. När cachelagringsfasen är slutförd startar realtidsuppspelningen från den tid som angetts med kontrollen Spela upp från, eller så fortsätter den om renderingen var snabbare än i realtid.

Bildhastighet är standardinställningen för alla genvägar och rekommenderas för allmänt bruk.

När Längd är inställt som Förhandsvisningsprioritet startar After Effects uppspelningen genom att rendera och cachelagra bildrutor med endast en liten förhandsbuffert och inte snabbare än bildhastigheten i realtid.Hela intervallet kommer att förhandsvisas. Om cachen fyller tillgängligt RAM-minne innan alla bildrutor i intervallet renderas, tas cachens äldsta bildrutor bort. Realtidsuppspelning sker endast om bildrutorna renderas snabbare än i realtid. Om hela intervallet får plats i cachen sker det efter den första loopen.

Längd bör användas vid förhandsvisning av bildrutor som renderas snabbare än i realtid (vilket ofta är fallet i panelen Videoklipp) eller vid förhandsvisning av ett intervall som är för långt för att få plats i alla bildrutor i cachen.

För både Bildhastighet och Längd:

 • Uppspelningen startar omedelbart, samtidigt med rendering och cachelagring av bildrutor.
 • Ljud spelas upp om det aktiveras. Se även nedan Stäng av ljud när förhandsvisning är långsammare än i realtid.

Intervall:

Definierar de förhandsvisade bildrutornas intervall:

 • Arbetsyta: Endast bildrutorna inom arbetsytan.
 • Arbetsyta utökad med Aktuell tid: Detta intervall utökar dynamiskt arbetsytan med positionen för indikatorn för aktuell tid (CTI).
  • Om CTI placeras före arbetsytan är längden på intervallet från den aktuella tiden till arbetsytans slutpunkt.
  • Om CTI placeras efter arbetsområdet är längden på intervallet från arbetsytans startpunkt till den aktuella tiden – såvida inte Från aktuell tid aktiveras, varvid längden på intervallet är från arbetsytans startpunkt till kompositionens, lagrets eller videoklippets sista bildruta
  • Om CTI placeras inuti arbetsytan är intervallet arbetsytan utan förlängning.
 • Total varaktighet: Samtliga bildrutor i kompositionen, lagret och videoklippet.

Spela upp från:

Välj om uppspelningen ska starta från Intervallets början eller Aktuell tid.

Lagerkontroller:

Välj om lagerkontroller för markerade lager och andra överlägg för visningspanelen ska visas under förhandsvisningen. När förhandsvisningen avbryts återgår lagerkontroller och överlägg till dit de visades tidigare.

Överlägg för visningspanel innefattar stödlinjer, säkra marginaler, stödraster och tredimensionella referensaxlar.

 • Läget Av visar inga lagerkontroller eller överlägg under förhandsvisning.
 • Användning av Aktuella inställningar visar visningsprogrammets lagerkontroll och överlägg under förhandsvisningen.

Välj vilka lagerkontroller som ska visas i det aktuella visningsprogrammet genom att öppna dialogrutan Visningsalternativ (Visa-menyn > Visningsalternativ). Välj vilka överlägg som ska visas för det aktuella visningsprogrammet genom att längst ner i visningspanelen öppna menyn Välj alternativ för stödlinjer och stödraster.

När en förhandsvisning spelas upp kan du visa dynamiskt eller dölja lagerkontroller och överlägg genom att längst ner i visningspanelen välja lämpligt alternativ i Visa-menyn eller menyn Välj alternativ för stödlinjer och stödraster. Det går även att visa och dölja lagerkontroller under en förhandsvisning med följande kortkommandon: Kommando + Skift + H (Mac OS) eller Ctrl + Skift + H (Windows).

Att visa eller dölja lagerkontroller under en förhandsvisning påverkar inte alternativet Lagerkontroller i panelen Förhandsvisning.

Bildhastighet, Hoppa över, Upplösning, Helskärm:

Beteendet hos dessa kontroller är oförändrat.

Avbryta en förhandsvisning

I tidigare versioner av After Effects medförde nästan alla åtgärder under en förhandsvisning att den avbröts.

Eftersom det nu går att göra ändringar i ett öppet projekt under en förhandsvisning i After Effects CC 2015 (13.5) är det lättare att avbryta en förhandsvisning. Men precis som i tidigare versioner av After Effects påverkar förhandsvisningens inställningar och hur den avbryts var CTI placeras efter stoppet, samt huruvida avbruten rendering och cachelagring av bildrutor fortsätter uppspelningen av de cachelagrade bildrutorna.

Följande åtgärder stoppar en förhandsvisning:

 • Ange valfritt kortkommando för förhandsvisning: Mellanslagstangenten, NUM 0 eller Skift + NUM 0.
 • Klicka på av/på-knappen i panelen Förhandsvisning.
 • Välj Komposition > Förhandsvisning > Spela upp aktuell förhandsvisning.
 • Ange ett kortkommando för ljudförhandsvisning med NUM punkt (.) eller Alternativ/Alt + NUM punkt (.)
 • Tryck på Esc-tangenten.

Vissa andra åtgärder medför också att After Effects avbryter en förhandsvisning. Här är en ofullständig lista med de vanligaste åtgärderna:

 • Klicka i visningspanelen som förhandsvisas. Ett klick på visningspanelens flik avbryter inte förhandsvisningen.
 • Justera en tidsegenskap, till exempel arbetsytans eller tidsnavigeringens fält.
 • Dra indikatorn för aktuell tid (CTI) eller klicka på tidslinjalen utan att hålla ner tangenten Alternativ (Mac OS) eller Alt (Windows). Även denna åtgärd ändrar den aktuella tiden.
 • Ändra kompositionsinställningarna i en komposition som förhandsvisas.
 • Dölj visningspanelen som förhandsvisas bakom en annan panel i arbetsytan. Klicka till exempel på en annan panel i samma grupp eller öppna en ny visningspanel i samma grupp.
 • Starta renderingskön.

Två olika beteenden beaktas när en förhandsvisning avbryts:

 • Huruvida förhandsvisningen avbröts innan intervallets bildrutor renderats, och om det inträffade för att starta uppspelningen av cachelagrade bildrutor innan intervallets bildrutor renderas. Detta beaktas endast när förhandsvisningen startades med Bildhastighet inställt som Förhandsvisningsprioritet.
 • Huruvida CTI stannar vid den aktuella tiden eller flyttas till uppspelningstiden (tidpunkten då förhandsvisningen avbröts).

De flesta av ovanstående åtgärder avbryter en förhandsvisning omedelbart och startar inte uppspelningen, varvid CTI stannar vid den aktuella tiden.

Respektive kortkommando för förhandsvisning (Mellanslagstangenten, NUM 0 eller Skift + NUM 0) resulterar i olika stoppbeteenden:

 • Mellanslagstangenten: CTI flyttas till uppspelningstiden. Om rendering av bildrutor avbryts börjar uppspelningen av cachelagrade bildrutor.
 • NUM 0: CTI stannar vid den aktuella tiden.Om rendering av bildrutor avbryts börjar uppspelningen av cachelagrade bildrutor.
 • Skift + NUM 0: CTI stannar vid den aktuella tiden.Om rendering av bildrutor avbryts börjar uppspelningen av cachelagrade bildrutor.

Obs! Stoppbeteendet för respektive kortkommando för förhandsvisning är ett direkt resultat av kortkommandot som stoppade förhandsvisningen och inte det som startade förhandsvisningen.

Kom även ihåg att knappen Spela upp/Stoppa i panelen Förhandsvisning och Komposition > Förhandsvisning> Spela upp aktuell förhandsvisning är kopplade till aktuell genväg i panelen Förhandsvisning. Resultatet av dessa åtgärder för att avbryta en förhandsvisning är detsamma som när du trycker på det aktuella kortkommandot som visas.

Stäng av ljud när förhandsvisningen är långsammare än i realtid.

En ny inställning gör det möjligt att välja om ljudet ska stängas av eller spelas upp när förhandsvisningens bildhastighet är långsammare än i realtid.

I tidigare versioner av After Effects, när förhandsvisningens bildhastighet var långsammare än i realtid, fortsatte ljudet att spelas upp i realtid och kom därför ur synk. I After Effects CC 2015 (13.5) bibehålls ljudsynk genom att ljudet hackar.

Som standard spelas inte ljud upp under förhandsvisningar som är långsammare än i realtid. Aktivera ljud under förhandsvisningar som är långsammare än i realtid genom att öppna Inställningar > Förhandsvisningar och inaktivera Ljud av när förhandsvisning inte är i realtid. Om detta alternativ är inaktiverat hackar ljudet när förhandsvisningens bildhastighet är långsammare än i realtid, vilket sker för att ljudet ska hamna i synk med videon.

Primärt visningsprogram för ljud och extern videoförhandsvisning

Nu kan du välja en öppen visningspanel eller en vy (till exempel en 3D-vy) i en panel som alltid används för ljud och extern videoförhandsvisning. Denna primära vy är oberoende av visningsprogrammet eller vyn som förhandsvisas och är separat från visningsprogrammet och vyn när Förhandsvisa alltid denna vy är aktiverat. Detta kommer väl till hands när du vill ha en särskild komposition som alltid visas på den externa videoskärmen medan du arbetar med andra kompositioner.

Knappen för Primärt visningsprogram sitter bredvid knappen Förhandsvisa alltid denna vy, nere till vänster om panelerna Komposition, Lager och Videoklipp.Primärt visningsprogram fungerar som Förhandsvisa alltid denna vy, förutom att Primärt visningsprogram endast definierar visningsprogrammet eller vyn som används för ljud och extern videoförhandsvisning.

Endast en vy kan anges som Primärt visningsprogram. Om det aktiveras för ett visningsprogram eller en vy inaktiveras det i andra visningsprogram och vyer där det tidigare var aktiverat.

När Primärt visningsprogram inaktiveras används senast aktiva visningsprogram eller vy för ljud och extern videoförhandsvisning. Om du byter till ett annat visningsprogram eller en vy övertar dessa kontrollen för ljud och extern videoförhandsvisning.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto