Symboler och ActionScript

Med ActionScript® kan du styra symboler under körning. Med ActionScript kan du skapa interaktion och annan funktionalitet i FLA-filerna som du inte kan generera enbart med tidslinjen.

Med ActionScript® kan du styra symboler under körning. Med ActionScript kan du skapa interaktion och annan funktionalitet i FLA-filerna som du inte kan generera enbart med tidslinjen.

Information om hur du styr symboler under körning finns i avsnittet om symboler och ActionScript i webbhjälpen.

Styra instanser och symboler med ActionScript

Använd ActionScript när du vill styra filmklipp och knappinstanser®. Filmklippet eller knappinstansen måste ha ett unikt instansnamn om det ska användas med ActionScript. Du kan skriva ActionScript själv eller använda de fördefinierade beteenden som finns i Animate.

Styra instanser med beteenden

I FLA-filer med publiceringsinställningarna för ActionScript inställda på ActionScript 2.0 kan du använda beteenden för att styra filmklipp och grafikinstanser i ett dokument utan att skriva ActionScript. Beteenden är färdigskrivna ActionScript-skript som gör att du kan lägga till ActionScript-kodning till dokumentet utan att du själv behöver skapa ActionScript-koden. Beteenden är inte tillgängliga för ActionScript 3.0.

Det går att använda beteenden tillsammans med en instans för att ordna den i staplingsordningen i en bildruta samt läsa in eller ta bort, spela upp, stoppa, duplicera eller dra ett filmklipp eller en länk till en URL.

Dessutom kan du använda beteenden för att läsa in extern grafik eller en animerad mask i ett filmklipp.

I Animate finns de beteenden som anges i följande tabell.

Beteende

Syfte

Val eller inmatning

Läs in grafik

Läser in en extern JPEG-fil i ett filmklipp eller en skärm.

JPEG-filens sökväg och filnamn.

Instansnamn på det filmklipp eller den skärm som tar emot grafik.

Läs in externt filmklipp

Läser in en extern SWF-fil i ett målfilmklipp eller en målskärm.

URL för den externa SWF-filen.

Instansnamn på det filmklipp eller den skärm som tar emot SWF-filen.

Duplicera filmklipp

Duplicerar ett filmklipp eller en skärm.

Instansnamn på det filmklipp som ska dupliceras.

X-förskjutning och Y-förskjutning av pixlar från original till kopia.

Gå till och spela upp från bildruta eller etikett

Spelar upp filmklipp från en viss bildruta.

Instansnamn på det målklipp som ska spelas upp.

Bildrutenummer eller etikett att spela upp.

Gå till och stoppa vid bildruta eller etikett

Stoppar filmklipp, alternativt flyttar spelhuvudet till en viss bildruta.

Instansnamn på det målklipp som ska stoppas.

Bildrutenummer eller etikett som ska stoppas.

Lägg överst

Flyttar målfilmklippet eller målskärmen överst i staplingsordningen.

Instansnamn på filmklipp eller skärm.

Flytta framåt

Flyttar målfilmklippet eller målskärmen en position uppåt i staplingsordningen.

Instansnamn på filmklipp eller skärm.

Lägg underst

Skickar målfilmklippet eller målskärmen sist i staplingsordningen.

Instansnamn på filmklipp eller skärm.

Flytta bakåt

Flyttar målfilmklippet eller målskärmen en position nedåt i staplingsordningen.

Instansnamn på filmklipp eller skärm.

Börja dra filmklipp

Börja dra filmklipp.

Instansnamn på filmklipp eller skärm.

Sluta dra filmklipp

Stoppar aktuell dra-åtgärd.

Ta bort filmklipp

Tar bort filmklipp som lästs in med loadMovie() från Flash Player.

Filmklippets instansnamn.

Lägga till och konfigurera ett beteende

Kontrollera att du arbetar i en FLA-fil som har inställningen ActionScript 2.0 eller tidigare för ActionScript-publicering.

 1. Markera objektet, t.ex. en knapp, så att beteendet utlöses.
 2. Klicka på knappen Lägg till (+) på beteendepanelen (Fönster > Beteenden) och välj önskat beteende i undermenyn till filmklipp.
 3. Markera filmklippet som du vill styra med beteendet.
 4. Välj en relativ eller absolut sökväg.
 5. Välj eller mata in inställningar för beteendeparametrar om det krävs, och klicka på OK. Standardinställningar för beteendet visas på Beteendepanelen.
 6. Klicka på Om släpp (standardhändelsen) under Händelse och välj en mushändelse på menyn. Om du vill använda händelsen Om släpp låter du alternativet vara oförändrat.

Skapa anpassade beteenden

Skapa en XML-fil som innehåller koden för ActionScript 3.0 om du vill skriva egna beteenden som ska utföra önskat beteende. Spara filen i beteendemappen i din dator. 

Innan du skapar egna beteenden behöver du undersöka beteende-XML-filer så att du lär dig hur syntaxen i XML-filerna ser ut, samt vilken ActionScript-kod som används för att skapa beteenden. Om du är nybörjare på att skriva beteenden kan du bekanta dig med hur XML-taggar används för att skapa gränssnittselement (t.ex. dialogrutor), samt med ActionScript, det kodspråk som används för att skapa beteenden. Mer information om XML som används för att skapa gränssnittselement finns i Utöka Animate. Se Om ActionScript 3.0 om du vill veta mer om ActionScript.

Det går också att hämta beteenden som andra Animate-användare har skapat från Adobe Flash Exchange-webbplatsen. Adobe Exchange finns på: www.adobe.com/go/flash_exchange_se.

 

 1. Öppna en befintlig beteende-XML-fil med en XML-redigerare och byt namn på filen till ett som stämmer med det beteende du tänker skapa.
 2. Ange ett nytt värde för category-attributet för taggen behavior_devinition i XML-filen.

  Följande XML-kod skapar en kategori med namnet myCategory på den beteendepanel i Animate som listar beteendet.

  <behavior_definition dialogID=&quot;Trigger-dialog&quot; category=&quot;myCategory&quot; 
  authoringEdition=&quot;pro&quot; name=&quot;behaviorName&quot;>
 3. Ange ett nytt värde för namnattributet för taggen behavior_devinition. Det är det namn som kommer att visas i Animate-utvecklingsmiljön.

 4. (Alternativ) Om det beteende du skapat kräver en dialogruta kan du ange parametrar med taggarna <properties> och <dialog>.

  Mer information om taggar och parametrar som används för att skapa egna dialogrutor finns i Utöka Animate.

 5. Infoga ActionScript-koden i taggen <actionscript> för att skapa beteendet.

  Om du just har börjat använda ActionScript, se Om ActionScript 3.0.

  Exempelvis (från beteendefilen Movieclip_loadMovie.xml ) (ActionScript 2.0):

  <actionscript> 
   <![CDATA[   //load Movie Behavior 
    if($target$ == Number($target$)){ 
      loadMovieNum($clip$,$target$); 
    } else { 
      $target$.loadMovie($clip$); 
    } 
    //End Behavior 
   ]]> 
  </actionscript>
 6. Spara filen och pröva beteendet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?