Användarhandbok Avbryt

Ljud och ActionScript

 1. Användarhandbok för Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Arbeta med klassiska interpolerade animeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om animeringar med rörelseinterpolering
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Forminterpolering
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Arbeta med videoreferenspunkter
  9. Rita och skapa objekt med Animate
  10. Omforma linjer och former
  11. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  12. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  13. Färgpaneler i Animate CC
  14. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  15. Arbeta med klassisk text i Animate
  16. Placera grafik i Animate
  17. Importerade bitmappar i Animate
  18. 3D-grafik
  19. Arbeta med symboler i Animate
  20. Rita linjer och former med Adobe Animate
  21. Arbeta med bibliotek i Animate
  22. Exportera ljud
  23. Markera objekt i Animate CC
  24. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  25. Tillämpa mönster med sprejpenseln
  26. Använda blandningslägen
  27. Ordna objekt
  28. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  29. Flerspråkig text
  30. Använda kameran i Animate
  31. Använda Animate med Adobe Scout
  32. Arbeta med Fireworks-filer
  33. Grafikfilter
  34. Ljud och ActionScript
  35. Ritinställningar
  36. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. God praxis – riktlinjer för hjälpmedel
  12. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  13. Skriva och hantera skript
  14. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  15. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  16. Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll
  17. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  18. Felsöka ActionScript 3.0
  19. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. Exportera QuickTime-videofiler
  9. Styra extern videouppspelning med ActionScript
  10. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  11. God praxis – videokonventioner
  12. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  13. God praxis – strukturera FLA-filer
  14. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  15. Inställningar för ActionScript-publicering
  16. Ange publiceringsinställningar för Animate
  17. Exportera projektorfiler
  18. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  19. Publiceringsmallar för HTML
  20. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  21. Dela och publicera animeringar snabbt

Med ActionScript® kan du styra ljud under körning. Med ActionScript kan du skapa interaktion och annan funktionalitet i FLA-filerna som du inte kan generera enbart med tidslinjen.

Utvecklarhandbok för AS3: Arbeta med ljud beskriver hur du arbetar med ljud i ActionScript 3.0.

 (Endast Animate) ActionScript 2.0 och ActionScript 1.0 stöds inte i Animate.

Styra ljud med beteenden

Med ljudbeteenden, färdigskriven ActionScript 2.0-kod, kan du lägga till ljud i dokumentet och styra ljuduppspelningen. När du lägger till ett ljud med dessa beteenden skapas en instans av ljudet som sedan används för att styra ljudet.

 ActionScript 3.0 och Flash Lite 1.x och Flash Lite 2.x stöder inte beteenden.

Läsa in ett ljud i en fil med ett beteende

 1. Markera objektet, till exempel en knapp, som du vill aktivera beteendet med.
 2. Klicka på Lägg till (+) på beteendepanelen (Fönster > Beteenden) och välj Ljud > Läs in ljud från biblioteket eller Ljud > Läs in direktuppspelad MP3-fil.
 3. Ange länkidentifierare för ett ljud från biblioteket eller sökvägen till en mp3-direktuppspelningsfil i dialogrutan Läs in ljud. Ange sedan ett namn för ljudinstansen och klicka på OK.
 4. Klicka på Om släpp (standardhändelsen) under händelse på Beteendepanelen och välj en mushändelse på menyn. Ändra inte alternativet om du vill använda OnRelease-händelsen.

Spela upp eller stoppa ljud med ett beteende

 1. Markera objektet, till exempel en knapp, som du vill aktivera beteendet med.
 2. Klicka på knappen Lägg till (+) på beteendepanelen (Fönster > Beteenden).
 3. Välj Ljud > Spela upp ljud, Ljud > Stoppa ljud eller Ljud > Stoppa alla ljud.
 4. Gör något av följande i dialogrutan som visas:
  • Ange en länkidentifierare och instansnamnet för ljudet du vill spela upp eller stoppa. Klicka sedan på OK.

  • Bekräfta att du vill stoppa alla ljud med OK.

 5. Klicka på Om släpp (standardhändelsen) under Händelse på Beteendepanelen och välj en mushändelse på menyn. Ändra inte alternativet om du vill använda OnRelease-händelsen.

Styra ljud med objektet Sound i ActionScript 2.0

Använd objektet Sound i ActionScript 2.0 om du vill lägga till ljud och styra ljudobjekt i ett dokument, inklusive att justera volymen eller höger-/vänsterbalansen när ett ljud spelas upp. Mer information finns i avsnittet Skapa ljudkontroller i Om ActionScript 2.0 i Flash.

 1. Markera ljudet på bibliotekspanelen.
 2. Välj Länkning på panelmenyn i panelens övre högra hörn, eller högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) på ljudnamnet på bibliotekspanelen och välj Länkning på snabbmenyn.
 3. Välj Exportera för ActionScript under Länkning i dialogrutan Länkningsegenskaper.
 4. Ange en identifierarsträng i rutan och klicka på OK.

Om händelsen ActionScript 2.0 onSoundComplete

Med händelsen onSoundComplete i objektet Sound i ActionScript 2.0 kan du aktivera en händelse i ett Animate-program baserat på om en kopplad ljudfil slutförs. Objektet Sound är ett inbyggt objekt med vilket du kan styra ljud i ett Animate-program. Mer information finns i Ljud i Språkreferens för ActionScript 2.0. Händelsen onSoundComplete i ett Sound-objekt anropas automatiskt när den kopplade ljudfilen har spelats upp helt. Om ljudet upprepas ett angivet antal gånger aktiveras händelsen när ljudet har upprepats klart.

Objektet Sound har två egenskaper som kan användas med händelsen onSoundComplete. Egenskapen duration är en skrivskyddad egenskap som betecknar längden i millisekunder för ljudexempelfilen som är kopplad till ljudobjektet. Egenskapen position är en skrivskyddad egenskap som betecknar antalet millisekunder ljudet har spelats upp i varje upprepning.

Med egenskapen onSoundComplete kan du manipulera ljud på många sätt, bland annat genom att:

 • skapa en dynamisk spelningslista eller sekvensindelare

 • skapa en multimediepresentation som kontrollerar att ljuduppläsningen är klar innan den går till nästa bildruta eller scen

 • skapa ett spel där ljudet synkroniseras med vissa händelser eller scener och ljudet övergår mjukt mellan olika ljud

 • synkronisera en bildändring med ett ljud – till exempel så att bilden ändras när ett ljud har spelats upp till hälften under uppspelning.

Läsa ID3-egenskaper i mp3-filer med Flash Player

Macromedia Flash Player 7 från Adobe och senare stöder ID3 v2.4- och v2.4-taggar. När du läser in en mp3-ljudfil med metoden ActionScript 2.0 attachSound() eller loadSound()i den här versionen är ID3-taggegenskaper tillgängliga i början av ljuddataströmmen. Händelsen onID3 körs när ID3-data initieras.

Flash Player 6 (6.0.40.0) och senare stöder mp3-filer med ID3 v1.0- och v1.1-taggar. Med ID3 v1.0- och v1.1-taggar finns egenskaperna i slutet av dataströmmen. Om ett ljud inte innehåller någon ID3v1-tagg definieras inte ID3-egenskaperna. Användaren måste ha Flash Player 6 (6.0.40.0) eller senare för att ID3-egenskaperna ska fungera.

Mer information om hur du använder ID3-egenskaper finns i id3 (egenskapen Sound.id3) i Språkreferens för ActionScript 2.0.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto