Med Creative Cloud-datorprogrammet kan du snabbt uppdatera alla dina program till de senaste versionerna. Du kan antingen uppdatera enskilda installerade program eller uppdatera alla program samtidigt.

Uppdatera Creative Cloud-program

Obs!

Som standard avinstalleras alla tidigare versioner av Creative Cloud-program när du uppdaterar till den senaste versionen. Om du vill behålla redan installerade versioner måste du ändra standardinställningarna innan du startar uppdateringsprocessen. Mer information finns i Avancerade alternativ.

Söka efter uppdateringar

Adobe Creative Cloud-datorprogrammet söker regelbundet efter uppdateringar och meddelar dig om uppdateringar är tillgängliga för något av dina installerade program. Du kan dock hämta de senaste uppdateringarna till dina Creative Cloud-program utan att behöva vänta in uppdateringen via Creative Cloud-datorprogrammet.

Du kan söka efter programuppdateringar genom att klicka på ikonen med tre lodräta prickar i det övre högra hörnet i Creative Cloud-datorprogrammet och välja Sök efter appuppdateringar.

Välj Sök efter appuppdateringar

Uppdatera program

När du uppdaterar dina program migreras dina inställningar till den nya versionen. De äldre versionerna av programmen avinstalleras. Du kan använda Avancerade alternativ för att ändra dessa standardinställningar.

 1. Spara ditt arbete och stäng alla Adobe-program innan du börjar. Om några Adobe-program är öppna visas en varning om att du ska stänga dem. Mer information finns i Stänga konfliktskapande processer eller program.

 2. Öppna Creative Cloud-datorprogrammet och gå till panelen Appar. På panelen Appar visas Uppdatera-knappar bredvid de program som är installerade på datorn.

  Obs!

  Om du har installerat plugin-program från tredje part fungerar kanske inte dessa med 2019-utgåvan av programmen. Kontakta återförsäljaren av plugin-programmet för att få information om kompatibilitet och uppdateringar.

 3. Klicka på Uppdatera alla eller Uppdatera.

  Obs!

  Markera inte alternativet Uppdatera alla om du vill behålla den äldre versionen av något av programmen. När du är redo att uppdatera dem, till exempel när du har slutfört ett aktuellt projekt, klickar du på knappen Uppdatera bredvid dessa program.

 4. Klicka vid behov på Avancerade alternativ.

  • Avmarkera Importera tidigare inställningar. Inställningarna från den tidigare utgåvan migreras som standard till den senaste utgåvan. Mer information finns i Importera inställningar.
  • Avmarkera Ta bort tidigare versioner för att behålla tidigare installerade versioner av programvaran. Som standard avinstalleras alla tidigare versioner av Creative Cloud-program när du uppdaterar till den senaste versionen. Mer information finns i Ta bort tidigare versioner.
  Avancerade alternativ
 5. Klicka på Uppdatera för att börja uppdatera de installerade programmen till de senaste versionerna.

  De senaste programmen är klara att användas när uppdateringen har slutförts. Information om hur du startar finns i Starta Creative Cloud-program.

Avancerade uppdateringsalternativ

Använd Avancerade alternativ för att ange programmets uppdateringsbeteende. Som standard tas alla tidigare installerade versioner av Creative Cloud-program bort och de anpassade inställningarna migreras till den senaste versionen.

Uppdatera följande alternativ om du vill behålla tidigare installerade versioner eller inte migrera några inställningar:

Importera tidigare inställningar

När det här alternativet har valts migreras tillämpliga inställningar från dina nuvarande versionerna av programmen automatiskt till den senast installerade versionen. När du startar programmen kan du bli uppmanad att importera inställningar från tidigare versioner.

Ta bort tidigare versioner

När det här alternativet har valts tas tidigare installerade versioner av Creative Cloud-program bort när du uppdaterar.

Vissa program saknar dock stöd för möjligheten att behålla de äldre versionerna. När du klickar på Uppdatera alla avinstalleras de tidigare versionerna av dessa program även om du har avmarkerat alternativet Ta bort tidigare versioner.

Automatisk uppdatering

Med Creative Cloud-datorprogrammet kan du välja att låta dina program uppdateras automatiskt direkt när nya versioner släpps. 

 • Den automatiska uppdateringen börjar när en uppdatering är tillgänglig och Creative Cloud-datorprogrammet uppdateras eller startas om.
 • Om ett program är öppet när uppdateringen börjar och det finns en uppdatering för programmet, kommer inte programmet att uppdateras automatiskt.
 • Om ett program inte kan uppdateras automatiskt av någon anledning, måste du uppdatera programmet manuellt eller så uppdateras det automatiskt vid nästa uppdatering.

Obs!

För automatiska uppdateringar av Adobe Acrobat och Acrobat Reader, se Automatiska uppdateringar | Acrobat, Reader.

Viktigt:

Om du jobbar med ett grupprojekt, till exempel en video, och det är viktigt att alla i gruppen använder samma programversion, stänger du av den automatiska uppdateringen för programmet. Det gör du genom att klicka på pilen bredvid Uppdatera eller Öppna och sedan välja Hantera > Automatisk uppdatering.

Aktivera automatisk uppdatering för alla program

När du klickar på Uppdatera eller Uppdatera alla för att uppdatera programmen den första gången, visas en dialogruta med ett alternativ om att hålla programmen automatiskt uppdaterade. Välj Aktivera automatisk uppdatering för att aktivera den här funktionen. 

Du kan också aktivera automatisk uppdatering för alla program från Inställningar eller hantera automatisk uppdatering för enskilda program. 

Ny funktion för auto-uppdatering

Obs!

Aktivera automatisk uppdatering för alla program från Inställningar

 1. Klicka på ikonen med tre lodräta punkter uppe till höger i Creative Cloud-datorprogrammet och välj dialogrutan Inställningar.

  Dialogrutan Inställningar
 2. Gå till Creative Cloud > Appar > Automatisk uppdatering.

 3. Välj Aktivera automatisk uppdatering

  Aktivera automatisk uppdatering

Obs!

Att uppdatera flera program kan ta tid beroende på hur många program som ska uppdateras och hur snabb din internetanslutning är.

Hantera automatisk uppdatering för enskilda program

När du aktiverat automatisk uppdatering i inställningarna kan du hantera automatisk uppdatering för enskilda Creative Cloud-program.

 1. Från Creative Cloud-datorprogrammet går du till panelen Appar.

 2. Bläddra till programmet du vill hantera.

 3. Klicka på pilen bredvid Uppdatera eller Öppna. Välj sedan Hantera > Automatisk uppdatering.

  Hantera automatisk uppdatering
 4. I dialogrutan Konfigurera automatisk uppdatering avmarkerar du Aktivera automatisk uppdatering om du vill uppdatera programmet manuellt i stället. Creative Cloud-programmet uppdateras som standard när det finns en uppdatering. Det uppgraderas också när det finns en ny version.

  Som standard tas alla tidigare installerade versioner av Creative Cloud-program bort och de anpassade inställningarna migreras till den senaste versionen. Klicka på Avancerade alternativ om du vill ange uppdateringsinställningar för programmet.

  Konfigurera automatisk uppdatering

  Behåll inställningarna

  Det här alternativet är markerat som standard och  tillämpliga inställningar för dina nuvarande program migreras automatiskt till den senast installerade versionen. Avmarkera Behåll inställningarna om du inte vill migrera några inställningar. 

  Ta bort tidigare versioner

  Det här alternativet är valt som standard och alla tidigare versioner av Creative Cloud-program avinstalleras när du uppdaterar till den senaste versionen. Avmarkera Ta bort tidigare versioner om du vill behålla tidigare installerade versioner av programvaran.

  Obs!

  Under Avancerade alternativ är inte alternativen Behåll inställningarna och Ta bort tidigare versioner tillgängliga i Adobe XD, Lightroom CC och Lightroom Classic CC. Om du vill återgå till en tidigare version finns instruktioner i Installera föregående version av ditt Creative Cloud-program. Dina befintliga inställningar behålls alltid.

Möjliga felscenarier

Om det uppstår ett problem när program uppdateras automatiskt får du något av följande meddelanden från operativsystemet:

Det gick inte att uppdatera vissa program
Det gick inte att uppdatera vissa program automatiskt
Det gick inte att uppdatera program automatiskt
Inget av programmen uppdaterades automatiskt

Om du vill få mer information om problemet och åtgärda det, klickar du på Mer information framför produktnamnet på fliken Appar.

Felmeddelande

Du kan uppdatera programmet manuellt genom att välja Uppdatera på fliken Appar när problemet är löst.

Viktigt!

När du aktiverar automatisk uppdatering uppdateras dina Creative Cloud-program varje gång en uppdatering är tillgänglig, och de uppgraderas varje gång en ny version är tillgänglig. Vid uppgraderingar tas den äldre versionen av programmet bort. Dina inställningar sparas dock i båda scenarierna.