Testa lösningen på den här sidan om du får följande fel när du försöker hämta eller uppdatera Creative Cloud-program:

Hämtningsfel. Tryck på Försök igen för att prova på nytt eller kontakta kundsupport.(49)

Lösning

Prova följande steg i den rekommenderade ordningen. Försök att hämta eller uppdatera dina Creative Cloud-program efter varje steg för att verifiera om problemet är löst.

 1. 1. Navigera till följande plats:

  I Windows: C:\Users\[användarnamn]\AppData\Local\Adobe\AAMUpdater
  På Mac OS X:
  /Users/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater

  Där [användarnamn] är användarnamnet som du är inloggad i systemet med.  

  Lösning 2: Byt namn på mappen 1.0 till 1.0_old.

  Navigera till mappen AAMUpdater på datorn och ändra namnet på mappen 1.0 till 1.0_old.

  Om du inte kan hitta platsen är mappen AppData troligtvis dold på din dator. Följ de nämnda stegen nedan för att få direkt åtkomst till mappen:

  Windows: Tryck på knappen Windows + R för att öppna kommandofönstret Kör. Skriv in %localappdata%\Adobe\AAMUpdater i textrutan och klicka sedan på OK.  

  navigate-win

  Mac OS X: I Finder väljer du Gå > Gå till mapp. I dialogrutan Gå till mapp skriver du ~/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater och klickar på .

  navigate-mac
 2. Inaktivera temporärt alla antivirusprogram på datorn. (Kontrollera med tillverkaren av säkerhetsprogramvaran om det finns särskilda anvisningar.)

 3. Inaktivera tillfälligt Windows brandvägg och försök installera på nytt. Aktivera brandväggen igen när
  installationen har slutförts. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera Windows-brandväggen.

 4. Navigera till följande plats och ta bort innehållet i mappen Temp:

  • Windows: C:\Users\[användarnamn]\AppData\Local\Temp
  • Mac OS: i. Gå till Finder.
                   ii. Välj Gå > Gå till mapp.
                   iii. Skriv in /tmp och klicka på Gå.

Ytterligare information

Fel 49 kan inträffa när installationsprogrammet inte kan komma åt en viktig fil eller katalog under installationsprocessen. Det inträffar vanligtvis när installerad säkerhetsprogramvara förhindrar nödvändig åtkomst under installations- eller uppdateringsprocessen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy