Installationsfelkoder och lösningar

Creative Cloud-program lagrar information om installationen och startprocessen i loggfiler. Det här dokumentet beskriver felen som du kan hitta i dessa loggar, och tillhandahåller lösningar där det är möjligt.

Obs!

Hitta snabbt en specifik felkod eller ett felmeddelande: Använd funktionen Hitta i webbläsaren för att snabbt hitta felet du söker efter i det här dokumentet. Tryck på Cmd+F (Mac OS) eller Ctrl+F (Windows).

Hittar du inte felkoden?

Information om ytterligare installationsfelkoder i Creative Cloud finns i Felsökning av hämtnings- och installationsproblem och Hämtnings- och installationsproblem.

Var finns installationsloggfilerna?

Windows 32-bitars

\Program\Delade filer\Adobe\Installationsprogram\

Windows 64-bitars

\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installationsprogram

Mac OS

/Bibliotek/Loggar/Adobe/Installationsprogram/

Installationsproblem: distributionsavslutningskoder

Felkod

Felmeddelande loggat

Orsak

Lösning

0

Avslutningskod: 0 Inget fel.

SKICKAT

 

1

Avslutningskod: 1 Kunde inte tolka kommandorad.

Felaktiga argument på kommandorad.

Kontrollera att du har angett rätt argument.

2

Avslutningskod: 2 Okänt gränssnittsläge angett.

Endast tyst läge "--mode=silent" stöds.

 

6

Avslutningskod: 6 Tyst arbetsflöde slutfördes med fel.

En obligatorisk komponent har misslyckats.

Granska felförekomsten i loggfilen för att fastställa orsaken.

7

Avslutningskod: 7 Kunde inte slutföra Tyst arbetsflöde.

En kritisk komponent har misslyckats. 

Granska felförekomsten i loggfilen för att fastställa orsaken.

9

Avslutningskod: 9 OS-version utan stöd.

Försök att installera produkten på en operativsystemsversion som inte stöds.

Kontrollera att operativsystemet stöds. Se systemkraven för din produkt.

10

Avslutningskod: 10 Filsystem utan stöd.

System (/Applications), Användare (~), Installationsprogramplats: får inte ligga i ett skiftlägeskänsligt filsystem.

 

11

Avslutningskod: 11 En annan instans körs, endast en instans åt gången kan köras.

  Avsluta ytterligare instanser av Adobe Application Manager så att endast en körs. Starta sedan om datorn.

14

Avslutningskod: 14 Fel p.g.a. otillräcklig behörighet.

Kontrollera att installationsprogrammet körs i administratörsläge.

Gå till Installationsloggfel: Fel p.g.a. otillräcklig behörighet | Creative Cloud.

15

Avslutningskod: 15 Fel vid synkronisering av Media DB.

Installationsprocessen sammanfogar inte installationsprogrammets mediedatabas med den lokala mediedatabasen.

1. Kontrollera att installationen av dessa två databasfiler (media.db och local media.db) inte är skadad (inte visar 0 bytes).

2. Uppdatera operativsystemet.

3. Starta om och försök igen.

4. Kontrollera behörigheterna för local media.db.

5. Kör Creative Cloud Cleaner Tool för att ta bort gamla installationer. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

16

Avslutningskod: 16 Kunde inte ladda implementeringsfil.

Implementeringsfil som har genererats av AAAME eller ASU är vanligtvis giltig. Det går inte att ladda en tillfällig implementeringsfil.

Kör installationen igen.

18

Avslutningskod: 18 Fel på Adobe Application Manager Bootstrap.

   

19

Avslutningskod: 19 Oförenliga processer körs.

Det här felet uppstår ofta under tysta installationer.

Stäng alla oförenliga processer. Starta sedan om datorn och försök att installera igen.

Gå till Installationsloggfelet Avslutningskod: 19| Creative Cloud.

20

Avslutningskod: 20 Det finns ingen källsökväg för installation.

 

1. Kontrollera att installationsprogrammet inte är skadat (media.db finns i payloadmappen).

2. Skapa en lokal kopia av installationsprogrammet och försök sedan installera igen.

21

Avslutningskod: 21 Payloadsversionen stöds inte av den installerade versionen av RIBS.

 

Använd den senaste versionen av installationsprogrammet.

22

Avslutningskod: 22 Fel vid kontroll av INSTALLDIR.

 

Välj en annan installationsplats.

23

Avslutningskod: 23 Kontroll av systemkrav misslyckades för vissa payloader.

 

Se till att systemet uppfyller minimikraven.

24

Avslutningskod: 24 Användare avbröt installation/avinstallation/ominstallation.

Installationen avbröts.

 

25

Avslutningskod: 25 Installationsprogrammet överskrider MAX_PATH-gränsen.

 

Installera på en kortare sökväg.

26

Avslutningskod: 26 Vissa payloader kunde inte lokaliseras.Verifiera installationsprogrammet.

 
 • För AAMEE: Skapa paketet för installationsprogrammet på nytt för att vara säker på att alla payloader finns i payloadmappen.
 • Vid körning från media: Skapa en lokal kopia av installationsprogrammet och prova igen (disken är kanske inte tillgänglig).
 • Hämta en ny kopia av installationsprogrammet.
 • För flera diskar: Kontrollera att du har kopierat alla payloader från disk 2 till den lokala kopian av disk 1.

Se Avslutskod 26: "Mediebyte krävs för att fortsätta installationen; det går inte att fortsätta."

27

Avslutningskod: 27 Kodade filer funna i målet.

 

Tillämpa Sassafras-korrigeringsfilen.

28

Avslutningskod: 28 Basprodukten är inte installerad.

Den här korrigeringsfilen kan endast köras om basprodukten är installerad.

Installera basprodukten innan du tillämpar korrigeringsfilen. 

Gå till felmeddelandena Basprodukten är inte installerad och Uppdateringar misslyckades | Creative Cloud.

29

Avslutningskod: 29 Basprodukten har flyttats.

Korrigeringsfilen kan inte tillämpas eftersom basprodukten inte kan lokaliseras. Starta basprodukten och försök sedan tillämpa korrigeringsfilen igen.

30

Avslutningskod: 30 Installationen gjordes med fel p.g.a. brist på diskutrymme.

 

Frigör diskutrymme för att göra plats för installation av de obligatoriska komponenterna.

Gå till Avslutningskoderna för fel 30 och 31, brist på diskutrymme.

31

Avslutningskod: 31 Installationen misslyckades p.g.a. lågt diskutrymme.

 
 • Frigör diskutrymme på den valda installationsplatsen.

   

 • Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på systemet så att de kritiska komponenterna kan installeras.

Gå till Avslutningskoderna för fel 30 och 31, brist på diskutrymme.

32.

Avslutningskod: 32 Korrigeringsfilen är redan tillämpad.

Produkten är uppdaterad.

Lös problem som är kopplade till uppdaterarkatalogen genom att installera om programmet och sedan köra korrigeringsfilen på nytt.

Gå till felmeddelandena Basprodukten är inte installerad och Uppdateringar misslyckades | Creative Cloud.

33

Avslutningskod: 33 Produkten är inte installerad, kan inte avinstalleras.

Du försöker avinstallera en produkt som inte är installerad för tillfället. Om endast ARP finns, återinstallerar du produkter och avinstallera den igen.

34

Avslutningskod: 34 Payloadinformation hittades inte i Media_db.

AdobeCS6_PR_HotFixV1

Rapporterad under förhandsversionen av CS6. Bör inte inträffa i GM-byggversioner.

35

Avslutningskod: 35 Vissa installationsprogramfiler saknas eller är ogiltiga.

   

36

Avslutningskod: 36 En annan MSI-installation pågår redan.

(Endast Windows) En annan Microsoft Installer Service pågår redan.

 

1. Vänta tills den andra MSI-installationen har slutförts.

2. Starta om datorn för att tillåta en ny MSI-installation.

37

Avslutningskod: 37 Validering misslyckades.

Validering av äkta media misslyckades.

Hämta en ny kopia av installationsprogrammet från Adobe.

38

Avslutningskod: 38 Okänt fel.

Adobe Application Manager kan vara skadad.

Hämta en ny kopia av installationsprogrammet från Adobe.

39

Avslutningskod: 39 Det gick inte att skapa ARP-post.

 

Starta om datorn och försök att installera igen.

9999

Oj! Ett katastrofalt fel har inträffat.

   

Formatering av distributionsfelkoder

Distributionsfelkoder använder följande format:

D[X][NNN]

Där:

 • = distribution
 • X = F, S, R, W, B, M eller C
 • NNN = felkoden, som kan vara 000 till 999

D[X]

Exempel

Orsak

DR

Ingen behörighet att skapa register.

Registerrelaterat problem.

DW

Oförenliga payloader installerade.

Arbetsflödesrelaterat problem.

DB

Fel vid synkronisering av Media DB.

Databasrelaterat problem.

DF

Källfil saknas.

Fil-/katalogrelaterat problem.

DC

Kan inte uppdatera SLCache-data.

SLCache-relaterat problem.

DS

Skadad/oåtkomlig källa.

Källrelaterat problem.

DM

x64-payload kan inte installeras på en x86-dator.

Måldatorns tillstånd är dåligt.

Distributionsfelkoder och -meddelanden

DF – Fel i distributionsfiler

Felkod Felmeddelande loggat Orsak Lösning
DF001 Kan inte hämta behörighet för <path>.

Kan inte hämta fil-/mappbehörighet.

Se Fel i installationsloggen, Registernyckel misslyckades | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows

DF002

Det gick inte att ange behörigheter för <path> till <mode>04o.

Kan inte konfigurera fil-/mappbehörighet.

Se Installationsfelen Exit code 6 eller Exit code 7 | Creative Cloud

DF002

Det gick inte att konfigurera behörigheter för <path> till <mode>04o.

Kan inte konfigurera fil-/mappbehörighet.

Se Installationsfelen Exit code 6 eller Exit code 7 | Creative Cloud

DF003

Kan inte hämta ägare/grupp för <path>.

Kan inte hämta fil-/mappägarbehörighet.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF003

Det gick inte att bevara ägare och grupp för <path>.

Kan inte hämta fil-/mappägarbehörighet.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF004

Det gick inte att återställa ägare <uid> och grupp <gid> för <file path>.

Kan inte konfigurera fil-/mappägarbehörighet.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF004

Det gick inte att konfigurera ägare och grupp för <file path> på <uid> och <gid>.

Kan inte konfigurera fil-/mappägarbehörighet.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF004

Det går inte att konfigurera ägare/grupp som <path>.

Kan inte konfigurera fil-/mappägarbehörighet.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF005

Kan inte lösa alias för token <token> med ursprunglig sökväg <path> och aliasdata <alias>.

Kan inte lösa alias för en token med dess ursprungliga sökväg. 

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF006

SymLink-sökvägen finns redan i <path> för filen <filename>.

En annan fil/mapp med det namnet finns redan.

Ta bort symlänken på den nämnda sökvägen och försök att installera igen.

DF006

SymLink-sökvägen finns redan i <path>.

En annan fil/mapp med det namnet finns redan.

Ta bort symlänken på den nämnda sökvägen och försök att installera igen.

DF006

Sökvägen <path> finns redan och är inte en katalog.

En annan fil/mapp med det namnet finns redan.

 

DF006

Det går inte att skapa katalogen <directory> med läget <mode> eftersom sökvägen redan finns och inte är en katalog. Byt namn på/ta bort <file/folder name> och försök igen.

En annan fil/mapp med det namnet finns redan.

 

DF006

Det går inte att skapa katalogen eftersom sökvägen <path> redan finns och inte är en katalog. Byt namn på/ta bort och försök igen.

En annan fil/mapp med det namnet finns redan.

 

DF007

AnchorService: adobeCode har inte definierats.

Anchor Service-kommando misslyckades.

 

DF007

Det går inte att lokalisera det omgivande ramverkspaketet för sökvägen <path>.

Anchor Service-kommando misslyckades.

 

DF007

Det gick inte att installera Anchor Service.

Anchor Service-kommando misslyckades.

 

DF008

CreateAlias: Det finns ingen källsökväg på <path>.

Målfilen saknas för alias/genväg.

 

DF008

Målsökvägen finns redan på <path> för filen <filename>.

Målfilen saknas för alias/genväg.

 

DF008

Det gick inte att skapa en symlänk eftersom målfilen inte finns på <path>.

Målfilen saknas för alias/genväg.

 

DF008

Det gick inte att läsa symlänkmål i källfilen <path>.

Målfilen saknas för alias/genväg.

 

Kör rensningsverktyget Creative Cloud och ta bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem. Försök sedan att installera igen.

DF009

Det finns redan en senare pluginversion på: <path>.

En senare version av paketet är redan installerat.

 

DF010

Installerar inte plugin på: <path>.

Paketet kan inte installeras eftersom en senare version redan är installerad.

 

DF011

Alias finns redan på <path> för <file>.

Aliasfilen finns redan, och överskrivningsflaggan är avmarkerad.

 

DF012

Kan inte ange alias som nytt mål: Aliassökvägen finns inte på <path>.

Systemet kan inte hitta den angivna filen.

Försök att installera igen.

DF012

Det gick inte att hitta biblioteket <library> för kommandot <command> – Filen hittades inte.

Systemet kan inte hitta den angivna filen.

Försök att installera igen.

DF012

Chmod: Det finns ingen källsökväg på <path>.

Systemet kan inte hitta den angivna filen.

Försök att installera igen.
DF012 Det finns ingen fil/mapp på <path>. 

Systemet kan inte hitta den angivna filen. Installationsfilerna är skadade.

Extrahera eller kopiera innehållet i installationsprogrammet på nytt.

DF012

Betroendefilen <filename> för Flash Player finns inte.

Systemet kan inte hitta den angivna filen.

Försök att installera igen.

DF012

Installationens källsökväg finns inte: <path>.

Systemet kan inte hitta den angivna filen.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DF012

Det finns ingen fil för avinstallation av databasen på <path>.

Systemet kan inte hitta den angivna filen.

Försök att installera igen.

DF012

Det gick inte att hitta filen.

Systemet kan inte hitta den angivna filen.

Försök att installera igen.

DF012

Det går inte att lokalisera filen på <path>.

Systemet kan inte hitta den angivna filen.

Försök att installera igen.

DF012

Det går inte att lokalisera filen för att röra <filename>.

Systemet kan inte hitta den angivna filen.

Försök att installera igen.

DF012

DB-avinstallationssökvägen hittades inte.

Systemet kan inte hitta den angivna filen.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DF012

databasfilen <file> finns inte för läsbehörigheten <property>.

Systemet kan inte hitta den angivna filen.

Försök att installera igen.

DF012

Implementeringsfilen finns
inte:<path>.

Systemet kan inte hitta den angivna filen.

 

DF013

Det gick inte att ta bort plist-sökvägen på <path>.

Borttagning av tjänst-plist-fil misslyckades. plist-filen finns kanske inte.

 

DF013

Det gick inte att ta bort tjänst-plist <filename>.

Borttagning av tjänst-plist-fil misslyckades. plist-filen finns kanske inte.

 

DF014

Det gick inte att skapa symlänk <value>.

Det gick inte att skapa symlänk.

 

DF014

Det gick inte att skapa symlänk på <destination path>.

Det gick inte att skapa symlänk.

Kör installationen igen. Välj en annan installationsplats.

DF014

Det gick inte att skapa symlänk igen på <path> med målet <filename>.

Det gick inte att skapa symlänk.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF015

Det går inte att ta bort symlänk <name>.

Det uppstod ett fel när symlink skulle tas bort från sökvägen.

Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort produkterna. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DF015

Det gick inte att ta bort symlänk på <path>. <namn>.

Det uppstod ett fel när symlink skulle tas bort från sökvägen.

Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort produkterna. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DF016

Kan inte skapa dir på <path>.

Det gick inte att skapa katalog.

Bekräfta att du har fullständig åtkomst till platsen och att tillräckligt med ledigt utrymme finns på hårddisken.

DF016

Kan inte skapa dir på <path>.

Det gick inte att skapa katalog.

Bekräfta att du har fullständig åtkomst till platsen och att tillräckligt med ledigt utrymme finns på hårddisken.

DF016

Kan inte skapa katalog på <path> för extrahering av resurser. Fel: <fel>.

Det gick inte att skapa katalog.

Bekräfta att du har fullständig åtkomst till platsen och att tillräckligt med ledigt utrymme finns på hårddisken. Kontrollera att du är inloggad som administratör.

DF016

Det gick inte att skapa <directory name>.

Det gick inte att skapa katalog.

Bekräfta att du har fullständig åtkomst till platsen och att tillräckligt med ledigt utrymme finns på hårddisken.

DF016

Det gick inte att skapa mapparna som krävs.

Det gick inte att skapa katalog.

Bekräfta att du har fullständig åtkomst till platsen och att tillräckligt med ledigt utrymme finns på hårddisken.

DF016

SLCache: Det gick inte att skapa SLCache-katalogen <path>. <filnamn>.

Det gick inte att skapa katalog.

Bekräfta att du har fullständig åtkomst till platsen och att tillräckligt med ledigt utrymme finns på hårddisken.

DF016

Det gick inte att skapa katalogen <directory> med läge <mode>

Det gick inte att skapa katalog.

Bekräfta att du har fullständig åtkomst till platsen och att tillräckligt med ledigt utrymme finns på hårddisken.

DF016

Det går inte att skapa katalogen <path> <felbeskrivning>.

Det gick inte att skapa katalog.

Bekräfta att du har fullständig åtkomst till platsen och att tillräckligt med ledigt utrymme finns på hårddisken.

DF016

 Det gick inte att återskapa katalog på <path> med läge <mode>.

Det gick inte att skapa katalog.

Bekräfta att du har fullständig åtkomst till platsen och att tillräckligt med ledigt utrymme finns på hårddisken.

DF017

Det gick inte att skapa Mac-alias <name> som refererar till <target>.

Det gick inte att skapa alias.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF018

Det gick inte att ta bort Mac-alias <name>.

Det gick inte att ta bort alias.

 

DF019

Det gick inte att hitta målfilen för MD5-konstrollsumman: <filename>.

Filen som ska lagas, finns inte. Installera om produkten.

DF019

Det går inte att lokalisera filen för korrigering på <path>.

Filen som ska lagas, finns inte. Installera om produkten.

DF020

Det går inte att bibehålla originalfilen på <path>.

Det går inte att bibehålla originalfilen för korrigering.

 

DF021

Det gick inte att hämta kontrollsumman för filen <filename>.

Det går inte att beräkna kontrollsumman för filen. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte delat ut tillräcklig behörighet.

Bekräfta att du har fullständig åtkomst till platsen och att du är inloggad som administratör.

DF022

Den nya filkontrollsumman <value> stämmer inte överens med det förväntade värdet <value>.

Filen som ska korrigeras har skadats. Installera om produkten.

DF022

Efter korrigering stämmer kontrollsumman <value> inte överens med det förväntade värdet <value>.

Filen som ska korrigeras har skadats. Installera om produkten.

DF022

Felmatchning före kontrollsumma för filen <filename>.

Filen som ska korrigeras har skadats. Installera om produkten.

DF023

Det går inte att ta bort den säkerhetskopierade aliasfilen <filename>.

Det gick inte att ta bort fil. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte delat ut tillräcklig behörighet.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF023

Det fick inte att ta bort säkerhetskopieringsfilen på <path> <error description>.

Det gick inte att ta bort fil. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte delat ut tillräcklig behörighet.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF023

Det fick inte att ta bort säkerhetskopieringsfilen på <path>. <error description>.

Det gick inte att ta bort fil. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte delat ut tillräcklig behörighet.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF023

Det gick inte att ta bort filen <filename>. <error description>.

Det gick inte att ta bort fil. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte delat ut tillräcklig behörighet.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF023

Det fick inte att ta bort filen på <path>.

Det gick inte att ta bort fil. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte delat ut tillräcklig behörighet.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF023

Det gick inte att ta bort filkopian på <path> <error description>.

Det gick inte att ta bort fil. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte delat ut tillräcklig behörighet.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF023

Det går inte att ta bort aliasfilen <filename> med nytt mål.

Det gick inte att ta bort fil. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte delat ut tillräcklig behörighet.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF024

Det gick inte att flytta filen (omstart) från <path> till <path>. <error description>.

Det gick inte att flytta filen. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte delat ut tillräcklig behörighet.

Gå till Fel DF024 vid installation av Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

DF024

Det gick inte att flytta filen från <path> till <path> <error description>.

Det gick inte att flytta filen. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte delat ut tillräcklig behörighet.

Gå till Fel DF024 vid installation av Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

DF024

Det går inte att bibehålla originalfilen på <path> <error description>.

Det gick inte att flytta filen. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte delat ut tillräcklig behörighet.

Gå till Fel DF024 vid installation av Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

DF024

Det går inte att återställa filen <filename>. <error description>.

Det gick inte att flytta filen. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte delat ut tillräcklig behörighet.

Gå till Fel DF024 vid installation av Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

DF024

Det går inte att återställa filen på <path> från säkerhetskopian på <path> <error description>.

Det gick inte att flytta filen. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte delat ut tillräcklig behörighet.

Gå till Fel DF024 vid installation av Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

DF024

Det går inte att återställa filen på <path>.

Det gick inte att flytta filen. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte delat ut tillräcklig behörighet.
Gå till Fel DF024 vid installation av Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

DF025

Det gick inte att registrera programmet <application path>.

Det gick inte att registrera programmet.

 

DF026

Det går inte att ta bort PDF-inställningsöversättningen för namnet <value> i språket <language>.

PDF-inställning misslyckades.

 

DF026

Det går inte att återställa PDF-inställningsöversättningen för namnet <setting namn> i språket <language> till <setting name>.

PDF-inställning misslyckades.

 

DF026

Det går inte att ange översättningen för PDF-inställningen för namnet <setting namn> i språket <language> till <setting name>.

PDF-inställning misslyckades.

 

DF027

Cacha payload – Fel.

Creative Cloud-installationsprogrammet kan inte cachelagra en komponent.

Stäng alla oförenliga installationer och prova att installera igen.

DF027

Kan inte kopiera fil från <source path> till <destination path>.

Det gick inte att kopiera filen. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte tillräcklig behörighet. Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF027

Kan inte kopiera fil från <source path> till
<destination path>.

Det gick inte att kopiera filen. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte tillräcklig behörighet.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF027

Kan inte kopiera malldatabasfil från <source> till <destination>.

Installationsprogrammet kunde inte ställa in FILE_ATTRIBUTE_NORMAL för filen vid filsökvägen.

Välj en annan installationskatalog.

DF027

Det går inte att kopiera <value>-avinstallationsfiler från tredje part.

Det gick inte att kopiera filen. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte tillräcklig behörighet.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF027

Det gick inte att kopiera filen <source> till <destination>.

Det gick inte att kopiera filen. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte tillräcklig behörighet.

Frigör diskutrymme och försök att installera igen.

DF027

Det går inte att kopiera fil från <source> till <destination> <error description>.

Det gick inte att kopiera filen. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte tillräcklig behörighet.

Se Installationsfelen Exit code 6 eller Exit code 7 | Creative Cloud

DF027

Det går inte att bibehålla originalaliasfilen på <path>.

Det gick inte att kopiera filen. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte tillräcklig behörighet.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF027

Det går inte att bibehålla originalfilen på <path>. <error string>.

Det gick inte att kopiera filen. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte tillräcklig behörighet.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF027

Det går inte att återställa aliasfilen på <path> från säkerhetskopian på <path>.

Det gick inte att kopiera filen. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte tillräcklig behörighet.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF028

Det gick inte att ange Mac-aliasmålet igen på <path> som refererar till <target path>.

Det gick inte att ange Mac-aliasmålet igen.

 

DF029

ARKServiceControl: Processen <process> kanske fortfarande körs; fortsätter ändå.

Det gick inte att stoppa tjänsten.

 

DF029

ARKServiceControl: StartService: Tjänsten har inte startat/stoppat <service name>.Aktuellt tillstånd: <state> Avslutningskod: <code> SpecificExit-tjänstkod: <code>.

Det gick inte att stoppa tjänsten.

 

DF029

ARKServiceControl: StopService kunde inte stoppa tjänsten <service name>. Fel: <fel>.

Det gick inte att stoppa tjänsten.

 

DF030

Det gick inte att installera tjänst-plist på <path>.

Det gick inte att installera tjänst-plist.

 

DF031

Det gick inte att läsa visningsattribut för <filename>.

Det gick inte att läsa visningsattribut för filen. Filen finns kanske inte.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.

DF032

Det gick inte att återställa visningsattribut för <filename> till <value>04o med masken <value>04o.

Det gick inte att konfigurera visningsattribut för filen. Filen finns kanske inte.

 

DF033

Det gick inte att hämta aliasdata för sökvägen <path>.

Det gick inte att hämta aliasdata för volymsökvägen.

 

DF033

Det gick inte att hämta aliasdata för volymsökvägen <path> för token <token>.

Det gick inte att hämta aliasdata för volymsökvägen.

 

DF034

Det gick inte att röra filen <filename>.

Touch-kommando misslyckades.

Försök att installera igen.

DF034

SetFileTime misslyckades med felet:<error><error string>.

Touch-kommando misslyckades.

Försök att installera igen.

DF035

CreateAlias:Ikonfilen finns inte på <path> för ikonen <icon name> med målet <filename>.

Ikonfilen finns inte för att skapa en genväg.

 

DF036

Målsökvägen finns redan på <path> för filen <filename>.

Filen finns redan.

 

DF036

Filen finns redan på <path>.

Filen finns redan.

 

DF037

Katalog hittades på platsen för filen <path>.

Det gick inte att ta bort katalogen.

Se Installationsfelen Exit code 6 eller Exit code 7 | Creative Cloud

DF037

Katalog hittades på platsen för filen.

Det gick inte att ta bort katalogen.

Se Installationsfelen Exit code 6 eller Exit code 7 | Creative Cloud

DF037

Det gick inte att ta bort katalog <path>. <error description>.

Det gick inte att ta bort katalogen.

Se Installationsfelen Exit code 6 eller Exit code 7 | Creative Cloud

DF037

Det gick inte att ta bort katalog <path>. Det gick inte att ta bort katalogen. Se Installationsfelen Exit code 6 eller Exit code 7 | Creative Cloud

DF038

e.what().

Brandväggskommandot misslyckades.

 

DF038

Det gick inte att lägga till brandväggsregel.

Brandväggskommandot misslyckades.

 

DF038

Det gick inte att ta bort brandväggsregel.

Brandväggskommandot misslyckades.

 

DF039

Det går inte att konfigurera mappikon. <value>.

Det går inte att konfigurera mappikon.

 

DF040

Det gick inte att <register/unregister> Teckensnitt <font name>. Fel: <error message>.

Det gick inte att registrera/avregistrera teckensnitt i systemet.

 

DF041

Det går inte att konfigurera lokaliserat visningsnamn för <filename> med modulfilen <filename> och resID:<resource ID>. Error:0x<error code>x.

Det går inte att konfigurera lokaliserat visningsnamn för filen.

 

DF041

Det gick inte att återställa lokaliserat visningsnamn för <filename>.

Det går inte att konfigurera lokaliserat visningsnamn för filen.

 

DF042

Det gick inte att reparera filen <filename>. Den är antingen skadad eller har tagits bort på grund av korrigering.

Det gick inte att reparera en korrigeringsfil. Den är antingen skadad eller togs bort under korrigering.

 

DF043

Det gick inte att
GetNamedSecurityInfo.

Det gick inte att hämta säkerhetsbehörighet för fil/mapp.

 

DF043

Det gick inte att spara ACL för filen <filename>.

Det gick inte att hämta säkerhetsbehörighet för fil/mapp.

 

DF044

SetEntriesInAcl misslyckades.

Det gick inte att konfigurera säkerhetsbehörigheter för fil/mapp.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen och att du är inloggad som administratör.

DF044

Det gick inte att
SetNamedSecurityInfo.

Det gick inte att konfigurera säkerhetsbehörigheter för fil/mapp.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen och att du är inloggad som administratör.

DF044

Det gick inte att allokera eller skapa SID.

Det gick inte att konfigurera säkerhetsbehörigheter för fil/mapp.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen och att du är inloggad som administratör.

DF044

Det gick inte att återställa ACL för filen <filename>.

Det gick inte att konfigurera säkerhetsbehörigheter för fil/mapp.

Kontrollera att du har fullständig åtkomst till installationsplatsen och att du är inloggad som administratör.

DF045

Det går inte att säkerhetskopiera filen <filename>. <error description>.

Det går inte att säkerhetskopiera filen i korrigeringskommando. Filen finns kanske inte.

 

DF046

Kan inte <make/unmake> systemmapp för <folder name> Fel: <error>.

Kan inte konfigurera mapp som systemmapp.

 

DF047

ARKServiceControl:: InstallService kunde inte konfigurera
beskrivning för tjänsten <service name>. Fel: <fel>.

Kan inte konfigurera tjänstbeskrivning.

 

DF047

ARKServiceControl::
ModifyService kunde inte konfigurera beskrivning för tjänsten <service name>. <value>.

Kan inte konfigurera tjänstbeskrivning.

 

DF048

ARKServiceControl::
InstallService kunde inte installera tjänsten <service name>. Fel: <fel>.

Tjänsteinstallation misslyckades.

 

DF049

ARKServiceControl::
UninstallService kunde inte ta bort tjänsten <service name>. Fel: <fel>.

Tjänsteborttagning misslyckades.

 

DF050

ARKServiceControl::
ModifyService misslyckades för tjänsten <service name>. <value>.

Tjänsteändring misslyckades.

 

DF050

ARKServiceControl::
ModifyService misslyckades när tidigare tjänstekonfiguration skulle sparas.

Tjänsteändring misslyckades.

 

DF051

Det gick inte att hämta tjänstekonfigurationsdata.

Det gick inte att hämta tjänstekonfigurationsdata.

 

DF051

Det gick inte att hämta tjänstehandtag för tjänstenamnet <service name>. Fel: <fel>.

Det gick inte att hämta tjänstekonfigurationsdata.

 

DF052

Det gick inte att öppna filen.

Det gick inte att öppna filen. Filen finns kanske inte, eller så har administratören inte tillräcklig behörighet.

Kontrollera att filen finns och prova att installera igen.

DF053

Det gick inte att <enable/disable> Wow64FsReflection. <value>.

Det gick inte att aktivera/inaktivera omdirigeringen av filsystemet (WOW64).

 

DF054

Det går inte att hämta filversionen.

Det går inte att hämta filversionen. Filen kanske saknar versionsinformation.

 

DF054

Det går inte att läsa Adobe-filversionen för filsökvägen <path>.

Det går inte att hämta filversionen. Filen kanske saknar versionsinformation.

 

DF055

Befintlig fil har typen <file type> när den borde ha <file type> på <path>.

Version begärdes på två olika filer av olika typer.

Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DF055

IAF:AFV_CompareFiles. Versionsjämförelse mellan <filepath> och <filepath> misslyckades.

Version begärdes på två olika filer av olika typer.

Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DF055

Version begärdes på två olika filer av olika typer.

Version begärdes på två olika filer av olika typer.

Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DF056

Tomt sökvägssegment får endast finnas i början. Kontrollera sökväg <path>.

Ogiltig filsökväg. Tomt sökvägssegment får endast finnas i början.

 

DF057

Det går inte att konfigurera filattribut som normalt för filen <filename>.

Det går inte att konfigurera filattribut.

 

DF058

Det gick inte att hämta tjänsthanteringshandtag.

Det går inte att öppna tjänstehanterare.

 

DF059

ARKServiceControl::
StartService kunde inte starta tjänsten <service name>. Fel: <fel>.

Start av tjänsten misslyckades.

 

DF060

Det gick inte att hämta volymnamnet för sökvägen <path>.

Det gick inte att hämta volymnamnet för sökvägen.

 

DF061

Omdistribuerbar sökväg längre än MAX_PATH.

Filsökvägen är längre än maxgränsen.

 

DF062

Filen används av en annan process.

Filen används i en annan process.

 

DF063

Det gick inte att installera tjänstövervakare.

Det gick inte att installera tjänstövervakare.

 

DF063

Det gick inte att ta bort tjänstövervakare.

Det gick inte att ta bort tjänstövervakare.

 

DF063

Det gick inte att starta tjänstövervakare.

Det gick inte att starta tjänstövervakare.

 

DF064

Kunde inte lägga till ACL för tjänsten: <service name>.

ACL-tjänstkommando misslyckades.

 

DF064

ServiceACL::DoPerform: Kunde inte tilldela SID. Error: <last-errorDF038>

ACL-tjänstkommando misslyckades.

 

DS – Distributionskällfel

Felkod Felmeddelande loggat Orsak Lösning
DS001

Det gick inte att montera diskavbildningen på
<path to disk>. Kontrollera att diskbilden inte är skadad.

Det gick inte att montera diskavbildningen. Installationspaketet kan vara skadat.

Sätt i disken igen eller montera den.

DS002

Resurs är skyddad men saknar nyckel.

Resurs är skyddad men saknar nyckel.

 

DS003

Kan inte extrahera <zip filename>.
Fel: <error code>.
Det gick inte att extrahera filen från zip-filen. Installationspaketet kan vara skadat eller så är disken full. Gå till ALLVARLIGT FEL: Det går inte att skapa extrakttillgångar ... | Installationslogg | CS5, CS5.5.

DS005

INSTALLDIR-egenskap krävs.

INSTALLDIR-egenskap hittades inte. Villkorstabellen är inte korrekt.

Återextrahera eller kopiera innehållet i installationsprogrammet

DS006

Ogiltiga villkorsoperatörer + villkorssträngar.

Ogiltiga poster i villkorstabellen.

 

DS006

Ogiltiga poster i villkorstabellen.

Ogiltiga poster i villkorstabellen.

 

DS006

Ogiltig logisk villkorsoperator + villkorssträngar.

Ogiltiga poster i villkorstabellen.

 

DS006

Villkorsoperatörer som stöds
är: == !=.

Ogiltiga poster i villkorstabellen.

 

DS006

Logiska operatörer som stöds är:
&&.

Ogiltiga poster i villkorstabellen.

 

DS007

TotalSize-egenskap är inte konfigurerad i databasen.

INSTALLDIR-egenskap hittades inte.

 

DS008

ParentProductAdobe
-kodegenskap för payload <product name.product version.code> hittades inte i databasen.

TotalSize-egenskap hittades inte.

 

DS009

"Kan inte hämta fullständigt teckensnittsnamn från teckensnittsfilen + src".

Dåligt teckensnitt.

 

DS010

Ogiltig biblioteksfil <filename>. Kan inte hämta GetCommandObject
API-adress för kommandot <command name>.

Dålig modul.

 

DS010

Self Register-filen <filename> är inte giltig. <error code>.

Dålig modul.

 

DS011

<product name.product version.code>: payload hittades inte i payload-mappen: <path>.

Ogiltigt installationsmedia. Installationspaketet kan vara skadat.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DS011

Ogiltig rotsökväg + rot.

Ogiltigt installationsmedia. Installationspaketet kan vara skadat.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DS011

Det finns ingen medieinformation om den flyttbara källplatsen.

Ogiltigt installationsmedia. Installationspaketet kan vara skadat.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DS011

Payloadsökvägen finns inte och ingen mediapost har angivits.

Ogiltigt installationsmedia. Installationspaketet kan vara skadat.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DS011

Det gick inte att hitta payloadkällan.

Ogiltigt installationsmedia. Installationspaketet kan vara skadat.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DS011

Apple-paketet finns inte på: <path>.

Ogiltigt installationsmedia. Installationspaketet kan vara skadat.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DS011

Kunde inte hitta programmet på <path>.

Ogiltigt installationsmedia. Installationspaketet kan vara skadat.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DS011

Kunde inte
hitta MSI-installationsprogrammet <path>.

Ogiltigt installationsmedia. Installationspaketet kan vara skadat.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DS012

LocalizeFile: Lokaliserad sträng hittades inte för <locale> försök hämta för en_US.

Lokaliserad sträng hittades inte för det angivna språket.

Välj ett annat installationsspråk.

DS012

LocalizeFile: Lokaliserad sträng hittades inte för <locale>.

Lokaliserad sträng hittades inte för det angivna språket.

Välj ett annat installationsspråk.

DS013

Kontrollerar uppgraderings-/konfliktförhållanden för payloader: Misslyckades med koden <error code>.

Uppgraderingen är inte kompatibel med installerad produkt.

 

DS013

Payload <payload code> är redan installerad och sessionspayload <payload code> har inget uppgraderings-/konfliktförhållande med det.

Uppgraderingen är inte kompatibel med installerad produkt.

 

DS014

Tom fillista för DefragFiles-kommando.

Ogiltig parameter.

Kör installationsprogrammet igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DS014

Ogiltig åtgärd <action> inträffade. Ska vara 0 eller 1.

Ogiltig parameter.

Kör installationsprogrammet igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DS014

Ogiltiga parametervärden angavs.

Ogiltig parameter.

Kör installationsprogrammet igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DS014

ServiceInstall:Ogiltigt antal argument tillhandahållet.

Ogiltig parameter.

Kör installationsprogrammet igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DS014

Okänt SID : + mSID.

Ogiltig parameter.

Kör installationsprogrammet igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DS014

Okänd behörighet: + mPermission.

Ogiltig parameter.

Kör installationsprogrammet igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DS014

Payloadtyp utan stöd har angetts för InstallThirdParty Payload: <Type>.

Ogiltig parameter.

Kör installationsprogrammet igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DS014

Ogiltig åtgärd: <action> för ARKServiceControl
Command.

Ogiltig parameter.

Kör installationsprogrammet igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DS015

Det gick inte att läsa symlänkmål i källfilen <filename>.

Symlänken är skadad eller så har administratören inte tillräcklig behörighet.

Se Installationsfelen Exit code 6 eller Exit code 7 | Creative Cloud

DS016

avinstallationsdatabasen stöder inte omlokalisering.

Avinstallationsdatabasen stöder inte omlokalisering.

 

DS017

<value> är skadat. Sig-filen <filename> är skadad eller saknas.

Ogiltigt installationsmedia. Installationspaketet kan vara skadat. Sig-filvalideringen misslyckades.

 

DS017

<value> är skadat. Filen <filename> är skadad. OCEError: <error>.

Ogiltigt installationsmedia. Installationspaketet kan vara skadat. Sig-filvalideringen misslyckades.

 

DS017

<value> är skadat. Filen <filename> är skadad. Filnamn misstämmer.

Ogiltigt installationsmedia. Installationspaketet kan vara skadat. Sig-filvalideringen misslyckades.

 

DR – Distributionsregisterfel

Felkod Felmeddelande loggat Orsak Lösning
DR001

RegGetKeySecurity
misslyckades: <return code>\n

Kan inte hämta säkerhetsbeskrivning för registernyckel. Antingen finns det ingen registernyckel, eller så har administratören inte tillräcklig behörighet.

 

DR002

GetSecurityDescriptor
Dacl misslyckades <error code>\n

Kan inte hämta DACL (discretionary access control list) i en angiven säkerhetsbeskrivning. Antingen har administratören inte tillräcklig behörighet, eller så är behörigheterna skadade.

 

DR003

Det gick inte att skapa SID.
Fel <error>\n

Det gick inte att skapa SID.

 

DR004

SetEntriesInAcl misslyckades <return code>\n

Kan inte lägga till ny åtkomstkontrollista (ACL) i registernyckeln. Antingen har administratören inte tillräcklig behörighet, eller så är behörigheterna skadade.

 

DR005

InitializeSecurity
-beskrivning misslyckades
<error code>\n

Initiering av säkerhetsbeskrivning misslyckades.

 

DR006

SetSecurityDescriptor
Dacl-fel! (rc<error code>lu)

Kan inte konfigurera information i en DACL. Antingen har administratören inte tillräcklig behörighet, eller så är behörigheterna skadade.

 

DR007

RegSetKeySecurity-fel! (rc=<error code>lu)

Kan inte konfigurera säkerhetsbehörigheter för registernyckeln. Antingen har administratören inte tillräcklig behörighet, eller så är behörigheterna skadade.

 

DR008

Okänt SID : + mRole

Okänt SID-parametervärde i installationsprogramdatabasen.

 

DR009

Okänd behörighet: + mPerm

Okänt behörighetsparametervärde i installationsprogramdatabasen.

 

DR010

Det gick inte att skapa registernyckel – Start 64-bit:<is64bit> root:<root> role:<role> perm:<permissions> key:<key>. Fel: <error>

Det går inte att ändra registernyckeln. Administratören kanske inte har tillräcklig behörighet.

Se Fel i installationsloggen, Registernyckel misslyckades | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR011

Tar bort registerkod – misslyckande. Fel <error>

Det går inte att ändra registernyckeln.Antingen finns det ingen registernyckel, eller så har administratören inte tillräcklig behörighet.

Se Fel i installationsloggen, registernyckel misslyckades | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR012

Konfiguration av registervärde misslyckades. <fel>

Kan inte konfigurera registervärde.

Se Fel i installationsloggen, Registernyckel misslyckades | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR013

Tar bort registervärde - misslyckande. Fel: <error>

Kan inte ta bort registervärde.

Se Fel i installationsloggen, registernyckel misslyckades | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR014

Nyckelöppning – misslyckades. Nyckel: <key> Fel: <error>

Öppning av registernyckel misslyckades. Antingen finns det ingen registernyckel, eller så har administratören inte tillräcklig behörighet.

Se Fel i installationsloggen, registernyckel misslyckades | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DW – Arbetsflödesfel vid distribution

Felkod Felmeddelande loggat Orsak Lösning
DW001

Konfigurerad payload avbröt status.

Användaren avbröt operationen.  

DW002

Oväntat användarsvar mottaget; avbryter ...

Användaren avbröt operationen.

 

DW001

Okänt användarsvar mottaget; avbryter ...

Användaren avbröt operationen.

 

DW001

Användaren avbröt operationen.

Användaren avbröt operationen.

 

DW001

Användarsvarsbegäran ej hanterad.

Användaren avbröt operationen.

 

DW002

Kan inte plocka meddelande från trådens meddelandekö.

Kan inte plocka meddelande från trådens meddelandekö.

 

DW003

InstallPayload misslyckades.

Payload-installation misslyckades.

 

DW004

RepairPayload misslyckades.

Payload-reparation misslyckades.

 

DW005

UninstallPayload misslyckades.

Payload-avinstallation misslyckades.

 

DW005

Avinstallationen misslyckades.

Payload-avinstallation misslyckades.

 

DW006

Apple-paket kunde inte installeras.

Apple-paket kunde inte installeras.

 

DW007

Kunde inte hämta målvolym. Det gick inte att gå vidare med installationen av Apple-paketet.

Kunde inte hämta målvolym. Det gick inte att gå vidare med installationen av Apple-paketet.

 

DW008

Det gick inte att hämta installationskatalogen från egenskapskartan. Det gick inte att gå vidare med installationen av Apple-paketet.

Ett egenskapsvärde hittades inte i egenskapstabellen.

 

DW008

Det gick inte att läsa installationsegenskaperna för reparationsåtgärden.

Ett egenskapsvärde hittades inte i egenskapstabellen.

 

DW008

Det gick inte att läsa payload-sökvägen för reparationsåtgärden.

Ett egenskapsvärde hittades inte i egenskapstabellen.

 

DW008

adobeCode är inte definierad

Ett egenskapsvärde hittades inte i egenskapstabellen.

 

DW008

adobeCode-egenskapen är tom

Ett egenskapsvärde hittades inte i egenskapstabellen.

 

DW009

Payloadtyp utan stöd har angetts för InstallThirdPartyPayload: <type>

Payloadtyp utan stöd tillhandahållen av payloader från tredje part.

 

DW010

Försök att reparera payloadtyp från tredje part som inte har stöd för reparation.

Försök att reparera payloadtyp från tredje part som inte har stöd för reparation.

 

DW010

Fysisk reparation av payloader som installerats med setupversioner 0.0.75.0 och tidigare stöds inte på Mac – icke-fatalt fel

Försök att reparera payloadtyp från tredje part som inte har stöd för reparation.

 

DW010

Fysisk reparation av payloader som installerats med setupversioner 0.0.75.0 och tidigare stöds inte på Mac.

Försök att reparera payloadtyp från tredje part som inte har stöd för reparation.

 

DW010

RepairThirdPartyPayload stöds inte

Försök att reparera payloadtyp från tredje part som inte har stöd för reparation.

 

DW011

<product name.product version.code> : Avinstallation av payload från tredje part stöds inte; misslyckas ...

Avinstallation av payload från tredje part stöds inte

 

DW011

Avinstallera <product name> separat. Avinstallation av <product name> Apple-paket (pkt) stöds inte för tillfället.

Avinstallation av payload från tredje part stöds inte

 

DW011

UninstallThirdParty
Payload stöds
inte

Avinstallation av payload från tredje part stöds inte

 

DW011

Kunde inte lokalisera avinstallationsprogram <uninstall path>. Förutsätter att det redan är avinstallerat.

Avinstallation av payload från tredje part stöds inte

 

DW011

Payloadtyp stöder inte avinstallation: .append(inType)

Avinstallation av payload från tredje part stöds inte

 

DW012

Kan inte läsa in bibliotek <filepath> – Filen hittades inte.

Kan inte läsa in installationsprogrammet biblioteksfil. En eller flera biblioteksfiler saknas eller så är installationsprogrammets paket skadat.

 

DW012

Ogiltig biblioteksfil <filepath>. Kan inte hämta <API name> API.

Kan inte läsa in installationsprogrammet biblioteksfil. En eller flera biblioteksfiler saknas eller så är installationsprogrammets paket skadat.

 

DW013

Kunde inte konfigurera beroende driftsfel.
Infogning skapar automatiskt felresultat.

Ett oväntat undantag inträffade under installationen.

Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DW013

Fel vid payloadåtgärden p.g.a. <error>.

Ett oväntat undantag inträffade under installationen.

Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DW013

Payloadåtgärden misslyckades på grund av ett okänt undantag.

Ett oväntat undantag inträffade under installationen.

Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DW013

fel när
anvisningar skapades:

Ett oväntat undantag inträffade under installationen.

Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DW013

exceptionString

Ett oväntat undantag inträffade under installationen.

Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DW013

re.what()

Ett oväntat undantag inträffade under installationen.

Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du rensningsverktyget Creative Cloud och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DW014

PDB-data har redan initierats för payload +
mAdobeCode.

Sessions-/PDB-data har redan initierats för en payload.

 

DW014

PDB-data som skickas för payload har fel AdobeCode.

Sessions-/PDB-data har redan initierats för en payload.

 

DW014

Sessionsdata har redan initierats för payload + mAdobeCode.

Sessions-/PDB-data har redan initierats för en payload.

 

DW014

Sessionsdata som skickas för payload har fel AdobeCode.

Sessions-/PDB-data har redan initierats för en payload.

 

DW015

Försök att konfigurera beroende åtgärdsresultat för payload som inte kräver det.

Ogiltig parameter.

Orsaker:

 • Okänd beroendetyp hittades mellan payloader.
 • Ogiltig distributionsfil.
Kör Creative Cloud Cleaner Tool och ta bort alla produkter. Gå till Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DW015

InstallOperationsQueue:
Installation och borttagning av payloader under samma körning stöds inte.

Ogiltig parameter.

Orsaker:

 • Okänd beroendetyp hittades mellan payloader.
 • Ogiltig distributionsfil.
Kör Creative Cloud Cleaner Tool och ta bort alla produkter. Gå till Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DW015

Ogiltig åtgärd för installationsprogrammet <install/uninstall> för <product name.product version.code>.

Ogiltig parameter.

Orsaker:

 • Okänd beroendetyp hittades mellan payloader.
 • Ogiltig distributionsfil.
Kör Creative Cloud Cleaner Tool och ta bort alla produkter. Gå till Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DW015

Okänd
beroendetyp.

Ogiltig parameter.

Orsaker:

 • Okänd beroendetyp hittades mellan payloader.
 • Ogiltig distributionsfil.
Kör Creative Cloud Cleaner Tool och ta bort alla produkter. Gå till Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DW015

Felaktigt installeringsläge <int> < product name.product version.code >

Ogiltig parameter.

Orsaker:

 • Okänd beroendetyp hittades mellan payloader.
 • Ogiltig distributionsfil.
Kör Creative Cloud Cleaner Tool och ta bort alla produkter. Gå till Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DW016

Obs! Kan inte konfigurera åtgärden
till payload <product name.product version.code>
eftersom den redan har uppgraderats
av payload <product name.product version.code>

En senare payloadversion är redan installerad, så tidigare versioner av mediapayload kan inte installeras.

 

DW017

PayloadPolicyNode.
SetAction: <code> payload
<product name.product version.code > krävs av < product
name.product version.code > men är inte gratis. Orsaker: <string>

Payloadåtgärden kan inte konfigureras på grund av vissa begränsningar.

 

DW018

En äldre version av productName har redan installerats

En äldre version av produkten har redan installerats.

Avinstallera den äldre versionen och försök sedan att installera igen.

DW019

Serialisera produkten och kör sedan det här installationsprogrammet.

Kan inte installera skyddat innehåll i testversionsläge.

Serialisera produkten och kör sedan det här installationsprogrammet igen.

DW020

Obs! Kan inte konfigurera åtgärden till payload <product name.product version.code> eftersom en oförenlig payload är installerad.

Payload kan inte installeras eftersom en oförenlig payload redan är installerad på datorn.

Avinstallera dessa produkter, starta om datorn och kör sedan det här installationsprogrammet igen.

DW021

"Payload <product name.product version.code > av version: <version> stöds inte i den här versionen: <version> av RIBS.

Payload kan inte installeras med det aktuella installationsprogrammet.

 

DW021

Payloadversioner utan stöd ingår.

Payload kan inte installeras med det aktuella installationsprogrammet.

 

DW022

"AdobeCode + logID +
med version
(+ payload >buildInfoInstallerProp
har skapats + redan
installerad med inkompatibel version
( + existingPayload->mIdentifier + "

Inkompatibla payloader är redan installerade.

 

DW022

Inkompatibla payloader är redan installerade.

Inkompatibla payloader är redan installerade.

 

DW023

errMsg

Installationsmediet saknar överordnad payload för tilläggspayloaden (langpack/patch).

 

DW024

errMsg

Installationsmediet saknar UI-överordnad payload för en payload som kräver en UI-överordnad.

 

DW025

Vissa kritiska beroenden är
<value>-payloader

Installationsmediet har en beroende payload (kritisk/obligatorisk/
rekommenderad) för en payload.

 

DW026

"Kunde inte hitta payload som uppfyller <product name.product version.code> beroende på: Familj: <family_name> ProductName: < product_name > MinVersion: <version>.

Installationsmediet har en beroende payload (obligatorisk) för en payload.

 

DW027

Sessionen har beroenden som inte kan uppfyllas

Installationsmediet har en beroende payload (kritisk) för en payload.

 

DW028

InstallOperationsQueue: Instruktionsuppsättningen är tom

Ingen payload kan installeras från media.

Kör Creative Cloud Cleaner Tool och ta bort alla program. Gå till Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DW028

Det gick inte att öppna åtgärdskö Ingen payload kan installeras från media. Kör Creative Cloud Cleaner Tool och ta bort alla program. Gå till Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DW029

Anpassad åtgärd för payload + payload->LogID() + vill hoppa över denna payload. Hoppar över denna payload.

Anpassad åtgärd för payload (eller en av dess beroende payloader) vill hoppa över denna payload.

 

DW029

Payload + retValue->LogID()
+ kan inte installeras på grund av
att en beroende åtgärd hoppades över
enligt begäran från anpassad åtgärd

Anpassad åtgärd för payload (eller en av dess beroende payloader) vill hoppa över denna payload.

 

DW030

Anpassad åtgärd för
payload +
payload->LogID() + returnerade ett fel.
Denna payload misslyckas.

Anpassad åtgärd för payload returnerade ett fel

 

DW031

"Payload: +
parentPayload->
LogID() + har
uppdaterats och har markerats för reparation.
Korrigeringsfilen + payload->LogID() + avinstalleras nu."

Sökvägen för en payload avinstalleras eftersom payloaden repareras.

 

DW035

Patcher: + retValue->LogID() + har redan tillämpats. Patchers kan inte repareras/installeras på nytt

Korrigeringen har redan tillämpats.

 

DW037

Installationen körs redan.

En annan instans av Adobe Installer Setup körs redan.

Stäng alla installationer och prova att installera på nytt.

DW038

Den aktuella användaren har inte tillräcklig
säkerhetsbehörighet för
att installera denna programvara.

Den aktuella användaren har inte tillräcklig säkerhetsbehörighet för att installera denna programvara.

Logga in som en användare med ett administratörskonto och försök att installera igen.

DW039

"Markering av payload +
payload->LogID() +
är inte tillåtet.
Den kan inte markeras och
bör tas bort från deployment.xml-filen "

Ogiltig distributionsfil.

 

DW039

"Angivna payloader i
distributionsfilen har redan avinstallerats. Specifiera alla övriga relevanta payloadåtgärder förutom drivrutinen."

Ogiltig distributionsfil.

 

DW039

En ogiltig AdobeCode angavs i distributionsfilen: + logID

Ogiltig distributionsfil.

 

DW039

Det går inte att kombinera donotinstall-åtgärden med borttagningsåtgärder i en distributionsfil.

Ogiltig distributionsfil.

 

DW039

Det går inte att kombinera installera-/reparera-åtgärder med borttagningsåtgärder i en distributionsfil.

Ogiltig distributionsfil.

 

DW039

Det går inte att reparera payloader i installationsläge.

Ogiltig distributionsfil.

 

DW039

Det gick inte att konfigurera installationsprogrammet payloadval från den tysta distributionsfilen

Ogiltig distributionsfil.

 

DW039

EDTWorkflow: Kan inte konfigurera åtgärden <install/uninstall> för payload <product name.product version.code> eftersom det inte är en payload från tredjepart.

Ogiltig distributionsfil.

 

DW039

Det gick inte att läsa in distributionsfil

Ogiltig distributionsfil.

 

DW039

Payload + payload->
LogID() + har inte installerats
så ska inte finnas i distributionsfilen

Ogiltig distributionsfil.

 

DW039

RIBSConstants::
kPropDriver
Payload Code + egenskap har inte angetts i distributionsfilen för avinstallationsläge

Ogiltig distributionsfil.

 

DW039

configdbonly-åtgärden stöds
endast för EDT-arbetsflöden

Ogiltig distributionsfil.

 

DW039

Kunde inte läsa payloadalternativ från distributionsfilen: <path>

Ogiltig distributionsfil.

 

DW039

Kunde inte läsa in
distributionsfil: <path>

Ogiltig distributionsfil.

 

DW040

Produkten är inte längre installerad

Produkten är inte installerad. Kan inte gå vidare med avinstallationen.

 

DW040

Produkten <code> är
inte installerad. Kan inte gå vidare med avinstallationen

Produkten är inte installerad. Kan inte gå vidare med avinstallationen.

 

DW041

INSTALLDIR-volymen <volume name> finns inte.

Installationskatalogen är ogiltig.

Välj en annan installationskatalog.

DW041

INSTALLDIR kan inte vara
rotsökvägen.

Installationskatalogen är ogiltig.

Välj en annan installationskatalog.

DW041

INSTALLDIR innehåller
ogiltiga tecken.

Installationskatalogen är ogiltig.

Välj en annan installationskatalog.

DW041

INSTALLDIR beskriver inte en fullständig sökväg.

Installationskatalogen är ogiltig.

Välj en annan installationskatalog.

DW041

INSTALLDIR är inte en
lokal volym.

Installationskatalogen är ogiltig.

Välj en annan installationskatalog.

DW041

INSTALLDIR finns på en skiftlägeskänslig volym.

Installationskatalogen är ogiltig.

Välj en annan installationskatalog.

DW041

INSTALLDIR-sökvägen överskrider den maximala längden.

Installationskatalogen är ogiltig.

Välj en annan installationskatalog.

DW041

INSTALLDIR-sökvägen är inte på en skrivbar volym.

Installationskatalogen är ogiltig.

Välj en annan installationskatalog.

DW041

Ogiltig INSTALLDIR + myInstallDir

Installationskatalogen är ogiltig.

Välj en annan installationskatalog.

DW041

Ogiltig INSTALLDIR – <install path>

Installationskatalogen är ogiltig.

Välj en annan installationskatalog.

DW041

En eller flera
ominstallationssökvägar
finns på en volym som inte längre är monterad: <volume path>

Installationskatalogen är ogiltig.

Välj en annan installationskatalog.

DW041

Sökvägen <install path> överstiger
maxgränsen.

Installationskatalogen är ogiltig.

Välj en annan installationskatalog.

DW042

ARP Entry kunde inte skapas för språket : <language code>

Produkten stöder inte det valda installationsspråket.

 

DW042

Språk + cit->
second +
finns inte med på listan över språk
som stöds

Produkten stöder inte det valda installationsspråket.

 

DW042

Drivrutinspayload <product name.product version.code>har inte stöd för det valda installationsspråket: <language code>

Produkten stöder inte det valda installationsspråket.

 

DW043

Kunde inte hämta listan med språk som stöds

Kunde inte hämta listan med språk som stöds.

 

DW044

Fel vid konfiguration av åtgärd för + payload->LogID() + :

Payloadåtgärder kunde inte konfigureras på grund av vissa begränsningar.

 

DW046

Följande oförenliga processer
kördes - <list of conflicting processes>

Oförenliga processer körs. Stäng den oförenliga processen och fortsätt.

 

DW047

Systemkravskontroll
misslyckades

Systemkravskontroll misslyckades.

 

DW048

Kontroll för diskutrymmeskrav misslyckades

Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme.

Frigör diskutrymme på installationsenheten och systemenheten och försök att installera igen.

DW048

Payload : <code> diskutrymme <value> som krävs på <install path> är större än det lediga utrymmet <value>

Det finns inte tillräckligt med ledigt diskutrymme.

Frigör diskutrymme på installationsenheten och systemenheten och försök att installera igen.

DW049

Payload + p->LogID()
+ har en åtgärd + GetStrFromPayload
Action (actionState) +
\ men inget resultState

Payloadinstallationen hoppades över på grund av fel eller användaravbrott.

 

DW050

Payload adobe code + payload
namn | + *msg

Payload kunde inte installeras/avinstalleras

 

DW050

Följande payloadfel hittades under installationen: <value>

Payload kunde inte installeras/avinstalleras.  

DW051

Beroende av sessionspayload <value> <value> <value> <value> har ändrats.

Beroende av payloader i media skiljer sig från redan installerad payload.

 

DW052

Basprodukten är inte installerad.

Det går inte att fortsätta åtgärden med korrigeringsfilen. Den här korrigeringsfilen kan endast köras om basprodukten är installerad på datorn.

Installera basprodukten och installera sedan korrigeringsfilen.

DW054

Ett PatchFile-kommando bryter kodningen.

En korrigeringsfil försöker uppdatera en sassafras-kodad fil på användarmaskinen.

En anpassad korrigeringsfil installeras. Be systemadministratören om hjälp.

DW054

Ett InstallFile-kommando bryter kodningen.

En korrigeringsfil försöker uppdatera en sassafras-kodad fil på användarmaskinen.

En anpassad korrigeringsfil installeras. Be systemadministratören om hjälp.

DW054

Det går inte att tillämpa en icke-anpassad korrigeringsfil på ett
kodat program.

Det går inte att tillämpa en icke-anpassad korrigeringsfil på ett kodat program.

Be systemadministratören om en anpassad korrigeringsfil.

DW055

Det går inte att starta processen <command>. <fel>

Det går inte att starta en process.

 

DW055

Omdistribuerbar kunde inte startas.

Det går inte att starta en process.

 

DW056

Tom parameter skickad till RunApplication.

Tom parameter skickad för att starta en process.

 

DW057

Det går inte att hämta aktuell processtoken – <error code>\n

Det går inte att hämta aktuell processtoken.

 

DW058

Kan inte söka efter privilegievärde SE_DEBUG_NAME

Kan inte söka efter privilegievärde.

 

DW059

Kan inte justera token privilegier för aktuell process – \n

Kan inte justera tokenprivilegier för aktuell process

 

DW060

Kan inte avbryta processen <process name> <error>

Kan inte avbryta en process.

 

DW061

Kunde inte hämta processhandtag för processen (<process id>) <application path> <error>.

Öppning av processen misslyckades.

 

DW062

Det gick inte att hitta mapp för token <token>.

Ogiltig katalogtoken.

Stäng alla oförenliga installationer och prova att installera igen.

DW062

Det gick inte att hitta mapp för token + inToken

Ogiltig katalogtoken.

Stäng alla oförenliga installationer och prova att installera igen.

DW064

Minneskraven har inte uppfyllts för <product name.product version.code>

Minneskraven har inte uppfyllts.

 

DW065

Visningskraven har inte uppfyllts för <product name.product version.code>

Visningskraven har inte uppfyllts.

 

DW066

Operativsystemkraven har inte uppfyllts för <product name.product version.code>

Operativsystemkraven har inte uppfyllts.

 

DW067

CPU-kraven har inte uppfyllts för <product name.product version.code>

CPU-kraven har inte uppfyllts.

 

DW068

Det går inte att hämta aktuell MSI-verion

Det går inte att hämta aktuell MSI-verion.

 

DW069

En annan MSI-installation pågår redan. Slutför den installationen innan du kör den här.

En annan MSI-installation pågår redan.

 

DW070

Det kan vara ont om minne i systemet. Stäng alla program, starta om systemet och försök igen.

Otillräckligt med minne.

Stäng alla program, starta om datorn och försök sedan att installera på nytt.

DW071

Det gick inte att tolka avslutningskoden för payload från tredje part.

Fel kopplat till avslutningskod.

 

DW071

Felavslutningskod returnerades.

Fel kopplat till avslutningskod.

 

DW071

Kunde inte hämta avslutningskoden för tredjepartsprogram.

Fel kopplat till avslutningskod.

 

DW072

Kunde inte cachelagra payload från tredje part på: <payload-path>.

Kunde inte cachelagra payload.

 

DW073

Payload för MSI-installation misslyckades med felet: <return-value> -
Kunde inte installera MSI.<return-value-error-string>\nMSI-felmeddelande: <MSI-error-message>.

Kunde inte installera MSI.

 

DB – Distributionsdatabasfel

Felkod Felmeddelande loggat Orsak Lösning
DB001

Kan inte öppna SLCache-session. Fel: <fel>.

Öppning av databasen misslyckades. Databasfilen eller installationspaketet kan vara skadade. Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DB001

Kan inte öppna databasfilen <filename> för att läsa egenskapen <property name>.

Öppning av databasen misslyckades. Databasfilen eller installationspaketet kan vara skadade.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DB001

Databasfilen <filename> finns inte.

Öppning av databasen misslyckades. Databasfilen eller installationspaketet kan vara skadade.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DB001

Kan inte öppna databasfilen <filename>.

Öppning av databasen misslyckades. Databasfilen eller installationspaketet kan vara skadade.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DB001

Det gick inte att få åtkomst till installationsegenskaperna för reparationsåtgärden.

Öppning av databasen misslyckades. Databasfilen eller installationspaketet kan vara skadade.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DB001

Det gick inte att få åtkomst till egenskaperna för avinstallationsåtgärden.

Öppning av databasen misslyckades. Databasfilen eller installationspaketet kan vara skadade.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DB001

Det gick inte att öppna avinstallationsdatabasen för lagringsnyckeln <key>.

Öppning av databasen misslyckades. Databasfilen eller installationspaketet kan vara skadade.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DB001

logStr.

Öppning av databasen misslyckades. Databasfilen eller installationspaketet kan vara skadade.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DB002

Fel vid inställning av upptagen timeout: (<error code>) <error message>.

Upptagen databas misslyckades

Stäng alla installationer och prova att installera på nytt.

DB003

sqlite-steg: (<error code>) <error message>.

Databassteget misslyckades eftersom frågan var ogiltig.

Stäng alla installationer och prova att installera på nytt.

DB004

sqlite slutför: (<error code>) <error message>. Slutförande av Sqlite-databas misslyckades. Kör Creative Cloud Cleaner Tool och ta bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud Cleaner Tool för att lösa installationsproblem.

DB005

sqlite förbered: <query string> (<error code>) <error message>.

Databasförberedning misslyckades eftersom frågesträngen var ogiltig.

Stäng alla installationer och prova att installera på nytt.

DB006

Kunde inte lägga till samlingen <collection id>.

CAPS-databasuppdatering misslyckades. CAPS-databasen kan vara skadad.

 

DB006

Kunde inte lägga till payload <payload code> i samlingen <collection id>.

CAPS-databasuppdatering misslyckades. CAPS-databasen kan vara skadad.

 

DB006

Kunde inte ta bort AdobeCode <code name>.

CAPS-databasuppdatering misslyckades. CAPS-databasen kan vara skadad.

 

DB006

Kunde inte konfigurera payload-installState för payload <payload code>.

CAPS-databasuppdatering misslyckades. CAPS-databasen kan vara skadad.

 

DB006

Kunde inte konfigurera det installerade tillståndet för AdobeCode <code name>.

CAPS-databasuppdatering misslyckades. CAPS-databasen kan vara skadad.

 

DB006

Åtgärd för SLCache-borttagning misslyckades. Fel: <error code>.

CAPS-databasuppdatering misslyckades. CAPS-databasen kan vara skadad.

 

DB007

Kunde inte lägga till payload <payload code> i samlingen <collection id>.

Öppning av CAPS-databasen misslyckades. CAPS-databasen kan vara skadad.

 

DB008

Kan inte hämta poster från tabellen Resurser.

Databasfråga misslyckades. Posten kanske inte finns i tabellen.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DB008

Det gick inte att hämta aliasdata för sökvägen <path>.

Databasfråga misslyckades. Posten kanske inte finns i tabellen.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DB008

Det gick inte att hämta aliasdata för volymsökvägen <path> för token <token>.

Databasfråga misslyckades. Posten kanske inte finns i tabellen.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DB008

Kunde inte hämta aliasdata från avinstallationsdatabas för lagringsnyckeln <key>.

Databasfråga misslyckades. Posten kanske inte finns i tabellen.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DB008

Kunde inte hämta tokenvolymdata från avinstallationsdatabas för lagringsnyckeln <key>.

Databasfråga misslyckades. Posten kanske inte finns i tabellen.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DB008

Det gick inte att läsa installationsegenskaperna för reparationsåtgärden.

Databasfråga misslyckades. Posten kanske inte finns i tabellen.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DB008

Det gick inte att läsa egenskaperna för avinstallationsåtgärden.

Databasfråga misslyckades. Posten kanske inte finns i tabellen.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DB008

Det gick inte att använda egenskapen UninstallSeq för att fastställa avinstallationssekvensen. Provar grundläggande avinstallation ...

Databasfråga misslyckades. Posten kanske inte finns i tabellen.

Extrahera på nytt eller kopiera innehållet i installationsprogrammet.

DB009

CreateUninstallDataBase misslyckades vid kommandot + curCommand->GetName().

Skapande av databasen misslyckades. Databasfilen finns kanske inte.

Frigör diskutrymme och prova att installera igen.

DB010

CreateUninstallDataBase: Kan inte infoga i Egenskap <value>=<value>.

Databasuppdatering misslyckades.

 

DB010

Det går inte att lagra aliasdata för sökvägen på <path> på grund av felet <error>.

Databasuppdatering misslyckades.

 

DB010

Det går inte att lagra aliasdata för sökvägen på <path>.

Databasuppdatering misslyckades.

 

DB010

Det går inte att lagra tokenvolymdata för token <token> med volymsökvägen på <path> på grund av felet <error>.

Databasuppdatering misslyckades.

 

DB010

Det går inte att lagra tokenvolymdata för token <machine architecture> med volymsökvägen på <path>.

Databasuppdatering misslyckades.

 

DB011

ostr.str().

Öppning av MSI Installer-paketet misslyckades. Installationspaketet kan vara skadat.

 

DM – Distributionsmaskinfel

Felkod

Felmeddelande loggat

Orsak

DM001

Det går inte att lokalisera md5-verktyget på <path>.

Det går inte att lokalisera md5-verktyget på /sbin/md5.

DM002

Det går inte att lokalisera korrigeringsverktyget på <path>.

Det går inte att lokalisera korrigeringsverktyget på /usr/bin.bspatch.

DM003

<Payload code> är specifierad payload vid distribution. Körs för närvarande på datorn <machine architecture>. Hoppar över denna payload. AdobeCode: + i->adobeCode + Product Name: + logID + Distributionsåtgärden var: <install/uninstall>.

Den här produkten stöds inte för måldatorn. Produkten är avsedd för en 64-bitarsdator, måldatorn är 32-bitars.

DM003

Datorn är <machine architecture> och <specified machine architecture>-payload Adobe Code angavs i distributionsfilen: <product name.product version.code>.

Den här produkten stöds inte för måldatorn. Produkten är avsedd för en 64-bitarsdator, måldatorn är 32-bitars.

DM003

Det går inte att installera <machine architecture>-payloader på en <machine architecture>-dator.

Den här produkten stöds inte för måldatorn. Produkten är avsedd för en 64-bitarsdator, måldatorn är 32-bitars.

DM004

Det går inte att lokalisera touchverktyget på <path>.

Det går inte att lokalisera touchverktyget på /usr/bin/touch.

DC – SLCache-distributionsfel

Felkod

Felmeddelande loggat

Orsak

Lösning

DC001

Kan inte öppna SLCache-session. Fel: <fel>.

Det gick inte att öppna SLCache-sessionen.

Återställ behörigheter för Adobe PCD-mappen. Gå till Lösning 2: Återställ behörighet för licensmappar i Konfigurationsfel | Creative Cloud.

DC002

Tilläggsåtgärd för SLCache misslyckades. Fel: <fel>

Det går inte att uppdatera data i SLCache.

Återställ behörigheter för Adobe PCD-mappen. Gå till Lösning 2: Återställ behörighet för licensmappar i Konfigurationsfel | Creative Cloud.

Felmeddelanden utan felkoder

Feltyp

Felmeddelande loggat

ERROREX

AMT-åtgärden misslyckades med statuskoden <code> för filen <filename>.

ERROREX

AdobeSelfHealing SHRepair misslyckades med felkoden <error>.

ERROREX

AdobeSelfHealing SHSerializeAndRepair misslyckades med felkoden <error>.

ERROREX

Varning: <value>n<value>.

ERROREX

Bekräftande av omlokaliseringsdata ändrar returnerat fel <error>.

ERROREX

Det gick inte att starta körbar: <value>n<value>.

ERROREX

Mappen <folder name> innehåller ogiltiga resursfiler.

ERROREX

MSI Slut på diskutrymme: <value>.

ERROREX

Payload <payload code>: Kan inte lokalisera resursmapp.

ERROREX

Återställande av omlokaliseringsdata ändrar returnerat fel <error>.

ERROREX

Det gick inte att få åtkomst till avinstallationsdatabasen för lagringsnyckeln <key> på grund av felet <error>.

ERROREX

Det gick inte att skapa en sträng för installationsläget <value>.

ERROREX

Det gick inte att ta bort omlokaliseringsdata för alla sökvägar på grund av felet <error>.

ERROREX

Det gick inte att ta bort tokenvolymens omlokaliseringsdata för alla token på grund av felet <error>.

ERROREX

Det gick inte att läsa in SHRepair från ramverket med den körbara filen på <path>.

ERROREX

Det gick inte att läsa in SHSerializeAndRepair från ramverket med den körbara filen på <path>.

ERROREX

Det går inte att lokalisera det omgivande programpaketet för sökvägen <path>.

ERROREX

Det går inte att lokalisera den omgivande programpaketsinformationen för sökvägen <path>.

ERROREX

Det går inte att lokalisera det omgivande ramverkspaketet för sökvägen <path>.

ERROREX

Det gick inte att öppna avinstallationsdatabasen för lagringsnyckeln <key> på grund av felet <error>.

ERROR

AdobeSelfHealing SHPersonalizeAndRepair misslyckades med felkoden <error>% err).

ERROR

Icke-standardavslut för skapad process <val> med felet <error>% executablePath% waitResult).

ERROR

Det går inte att lägga till samling med ID <ID code> och drivrutinskod <driver code> på CAPS på grund av felet <error>% mCollectionID % mDriverAdobeCode % capsResult).

ERROR

Det går inte att lägga till payload med ID <ID code> på CAPS på grund av felet <error>% mAdobeCode % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Det går inte att bekräfta AMT-konfigurationsdata. Fel: <fel>.% amtConfigResult).

ERROR

Kan inte utföra <val> från delad process % executablePath).

FEL

Det går inte att markera payload med ID <ID code> som är installerad på CAPS på grund av felet <val>% mAdobeCode % capsResult).

ERROR

Det går inte att markera payload med koden <code> från samlingen med ID <ID code> som är avinstallerad på CAPS på grund av felet <error>% mAdobeCode % mCollectionID % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Det går inte att öppna CAPS-sessionen på grund av felet <error>% capsResult).

ERROR

Det går inte att ta bort samlingen med ID <ID code> från CAPS på grund av felet <error>% mCollectionID % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Det går inte att ta bort payload med koden <payload code> från samlingen med ID <ID code> från CAPS på grund av felet <error>% mAdobeCode % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Det går inte att återställa delvis CAPS-transaktion på grund av felet <error>% capsResult).

ERROR

Det går inte att skapa processen <process name>% executablePath).

ERROR

Det går inte att lagra aliassökvägen för <val> för samlingen med ID <ID code> på CAPS på grund av felet <error>% mAliasPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Det går inte att lagra den ursprungliga installationssökvägen för <val> för samlingen med ID <ID code> på CAPS på grund av felet <error>% mOriginalInstallerPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Det går inte att lagra den uppdaterade avinstallationssökvägen för <val> för samlingen med ID <ID code> på CAPS på grund av felet <error>% mUpdatedCollectionAliasPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Det går inte att skanna dubbelt från %@.

ERROR

ARKSELECTOR_FILENAME hittades inte på + arkSelectorPath.Parent().

ERROR

ASU har avslutats oväntat.

ERROR

AhmbedDataAccess::GetEULASForAdobeCode – Avkodning av EULA misslyckades.

ERROR

Det går inte att öppna mediadatabas.

ERROR

Distributionsfilen finns inte: + iterArgs->second.

ERROR

Kunde inte läsa payloadalternativ från distributionsfilen: + iterArgs->second.

ERROR

INSTALLDIR-egenskapen tillhandahålls inte i deploymentFile.

ERROR

Ogiltig fil ARKSELECTOR_FILENAME.

ERROR

Ogiltig fil SETUP_FILENAME.

ERROR

Mediatypen stöds inte för närvarande.

ERROR

ParentProductAdobeCode-egenskapen hittades inte i databasen.

ERROR

Kontrollen för sökvägsvalidering misslyckades.

ERROR

SETUP_FILENAME hittades inte på + outSetupLibraryPath.Parent().

ERROR

Det här programvaran har uppdaterats sedan den ursprungliga installationen. Ta bort programvaran genom att först köra installationsprogrammet för uppdateringen och sedan ta bort uppdateringen.

ERROR

Det går inte att tilldela självläkande argument.

ERROR

Kunde inte initiera session. Se till att alla beroende payloader är markerade för korrekt åtgärd.

ERROR

Det gick inte att läsa in distributionsfil: + iterArgs->second.

ERROR

Uppgraderingskoden är samma som payloadkoden.

ERROR

adobeCode-egenskapen hittades inte i databasen.

ERROR

kErrorMessage.

ERROR

mediaSignature hittades inte.

ERROR

resursmappen hittades inte på + outResourcePath.

FATALEX

Payloadinformation för <payload code> hittades inte i Media_db.

WARNEX

Kan inte ta bort lokal mediadatabas. <value>.

WARNEX

Det gick inte att uppdatera CSU-lagret för <value>-returvärden <major error code>:<minor error code>.

WARNEX

Inget RemoverTool hittades i avinstallationsprogrammet på <path> för det självläkande biblioteket på <path>.

VARNING

Den skapade processen <process> avslutades med statusen <status>% executablePath% WEXITSTATUS(waitStatus)).

VARNING

Det går inte att få åtkomst till både arbetsplats- och volymsökvägen för volymen <volume name>.% friendlyName).

VARNING

Det går inte att få åtkomst till skalade bilddata från volymen <volume name>.% friendlyName).

VARNING

Det går inte att få åtkomst till volymbild från volymen <volume name>.% friendlyName).

VARNING

Det går inte att skapa tillfällig volymbild från volymen <volume name>.% friendlyName).

VARNING

Det går inte att skriva volymbild från volymen <volume name> till sökvägen <path>.% friendlyName % tempFile).

VARNING

Ett undantag förhindrade läsning och överskrivning av programikonen.

VARNING

Inaktivera Wow64FsReflection har redan anropats.

VARNING

Inaktivera Wow64FsReflection har inte anropats och hämtat Aktivera Wow64FsReflection-kommandot.

VARNING

Hittade program som körs.

VARNING

Användaren valde att Avbryta installationen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto