Felet Exit code 6 eller Exit code 7 vid installation | CS

Exit code 6 eller Exit code 7 vid installation

När du installerar ett nytt Creative Suite-program (CS5, CS5.5, CS6), Photoshop Elements eller Premiere Elements visas ett av följande felmeddelanden:

 • Exit code: 6
 • Exit code: 7

Dessa koder indikerar att installationen inte slutfördes korrekt.

Prova följande lösningar i ordning. Avbryt när programmet är installerat.

Installerar du Creative Cloud?

För att lösa felet exit code 6 eller exit code 7 som uppstår när du installerar en Creative Cloud-produkt, se Installationsfel Exit code 6 och Exit code 7 | CC.

Lösning 1: (endast Windows) Reparera Microsoft Visual C++ Redistributable Packages

 1. Gå till Kontrollpanelen > Program > Program och funktioner.

 2. Kontrollera om Microsoft Visual C++ Redistributable Packages är installerad.

  Obs!

  Du kan söka i Adobes huvudinstallationslogg för att hitta den exakta versionen av Microsoft Visual C + + Redistributable Package som orsakade felet. Sedan kan du antingen reparera eller ominstallera endast den versionen.

 3. Högerklicka på varje version, välj Ändra och klicka på Reparera i nästa fönster.

  Obs!

  Om Ändra inte är tillgänglig för en version, kan du avinstallera och sedan återinstallera filerna. Gå in på Microsofts Download Center för att hämta ett nytt exemplar av installationsfiler för Redistributable Package.

 4. Starta om datorn.

 5. Återinstallera ditt Adobe-program.

Lösning 2: Byt namn på Adobe-mapparna i mappen för Applikations- eller Programfiler

Obs: Innan du försöker med den här lösningen, måste du ha avinstallerat de program som du försöker installera.

Filer från föregående installationsförsök kan ofta ligga kvar och orsaka avläsnings- eller skrivfel i filsystemet. Kontrollera Program-mapparna (Mac OS eller Windows) för mappar som ligger kvar sedan tidigare installations- eller uppdateringsförsök.

 1. Navigera till:

  Mac OS: /Program

  Windows: C:\Program Files\Adobe\

 2. Sök efter mappar som uppenbart har samma namn som de program du försöker installera, och byt namn på dem. Ändra till exempel namnet "Adobe Photoshop CC" till "Adobe Photoshop CC old."

 3. Kontrollera om det finns en mapp med namnet "AdobePatchFiles" och byt namn på den.

 4. (Endast Mac OS) Byt namn på Adobe-mappen i Program-mappen till "Adobe old."

 5. Installera om programvaran.

 6. Om din installation har slutförts, bekräfta att dina övriga Adobe-program fungerar som de ska. Därefter kan du ta bort mapparna som du har bytt namn på.

Lösning 3: Starta om datorn i felsäkert läge

 1. Starta om datorn och följ anvisningarna i ett av dessa dokument:

 2. Installera om Adobe-programmet.

Lösning 4: (endast Windows) Reparera Microsoft Windows Installeringsprogram

Windows 7/8.1/10

 1. (Windows 7) Välj Start > Alla program > Tillbehör.

  – eller –

  (Windows 8.1/10) Högerklicka på Startikonen.

 2. (Windows 7) Högerklicka på Kommandotolken och välj Kör som administratör.

  – eller –

  (Windows 8.1/10) Välj Kommandotolken (Admin).

 3. Skriv sfc /SCANNOW i kommandotolken och tryck på Retur.

 4. När systemsökningen har slutförts skriver du msiexec /unreg i kommandotolken och trycker på Retur.

 5. Skriv msiexec /regserver i kommandotolken och tryck på Retur.

 6. Installera om Adobe-programmet.

Windows XP/Vista

Hämta och installera det senaste Microsoft Windows Installer Redistributable pack. Installera sedan om Adobe-programmet.

Lösning 5: Avinstallera Adobe AIR och installera sedan om AIR och Hjälp om Adobe

 1. Avinstallera Adobe AIR:

  Windows Vista/7/8/10

  Öppna Kontrollpanelen. Under Program, klicka på Avinstallera ett program. Markera Adobe AIR och klicka sedan på Avinstallera.

  Windows XP

  Välj Start > Kontrollpanelen, dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program och välj Adobe AIR. Klicka sedan på Avinstallera.

  Mac OS

  Dra AIR-programmet till papperskorgen.

 2. Navigera till AdobeHelp och mappen Payloads. Exempel:

  Windows

  D:\Adobe Master Collection CS5\Adobe CS5\payloads\AdobeHelp

  Mac OS

  /Volumes/Adobe Master Collection/Adobe CS5/payloads/AdobeHelp

 3. Dubbelklicka på AIRInstallerRunner.exe (Windows) eller Adobe AIR Installer.app (Mac OS).

 4. Följ anvisningarna på skärmen.
 5. Återgå till mappen Payloads.
 6. Dubbelklicka på AdobeHelp.air och följ anvisningarna på skärmen.

 7. Installera om Adobe-programmet. 

Lösning 6: Granska installationsloggfilen

Avslutningskod 6 och avslutningskod 7 är generiska felkoder. Fastställ den exakta orsaken till problemet med hjälp av installationsloggen under "Det inträffade problem under installationen”. Felmeddelandet som beskriver vad som gick fel visas under avslutningskoden.

Mer information om hur du hittar och granskar loggfiler finns i Felsök installationsproblem med loggfiler | CS

Lösning 7: Kontrollera filbehörigheterna

Dessa fel antyder att det är problem med filbehörigheter. Kontrollera att du har läs- och skrivåtkomst till de nödvändiga filerna och mapparna, för att lösa problemen.

 1. Sök efter felkoderna i huvudinstallationsloggen för , och notera eventuella filsökvägar som är associerade till felmeddelandena.

  Obs!

  Se Felsök installationsproblem med loggfiler | CS för information om att öppna och läsa loggfilen.

 2. Identifiera den överordnade mappen (eller -katalogen) i filsökvägen för varje felmeddelande. Den överordnade mappen är mappen direkt före den senaste mappen i felmeddelandet.

  Identifiera den överordnade mappen för varje felmeddelande.

 3. Stäng alla Adobe-program.
 4. Följ instruktionerna som gäller ditt operativsystem nedan för att ändra behörigheter.
  Obs!

  Denna lösning kräver administratörsbehörigheter på din dator. Logga in med ett administratörskonto.

 1. Välj Starta > Utforskaren > På den här datorn.

 2. Navigera till den överordnade mappen. Till exempel Windows (C:) > Program > Delade filer > Adobe.

 3. Högerklicka på mappen och välj sedan Egenskaper.

 4. I avsnittet Egenskaper, avmarkerar du Skrivskyddad och klickar på Använd.

 5. Klicka på fliken Säkerhet.

 6. Under grupp- eller användarnamn, klicka på System och se till att Full kontroll har valts i avsnittet Behörigheter. Om det alternativet inte är valt, gör följande:

  1. Klicka på Redigera.
  2. I Behörighet-dialogrutan som öppnas, klicka på System.
  3. Under Behörighet för system, klicka i checkrutan i kolumnen Tillåt bredvid Full kontroll.
  4. Klicka på Använd och sedan OK.
 7. Upprepa steg 6 och välj Administratörer under grupp- eller användarnamn.

 8. Upprepa sedan processen för eventuella ytterligare sökvägar från felmeddelandeloggarna.

 9. Återinstallera ditt Adobe-program.

 1. Öppna Utforskaren: Klicka i det övre högra hörnet av skärmen, klicka sedan på Sök, skriv Utforskaren och klicka sedan på Utforskaren.

 2. Navigera till den överordnade mappen. Till exempel Windows (C:) > Program > Delade filer > Adobe.

 3. Högerklicka på mappen och välj sedan Egenskaper.

 4. I avsnittet Egenskaper, avmarkerar du Skrivskyddad och klickar på Använd.

 5. I dialogrutan Bekräfta ändring av egenskaper, klickar du på OK för att tillämpa ändringarna i dessa mappar, undermappar och filer.

 6. Klicka på fliken Säkerhet.

 7. Under grupp- eller användarnamn, klicka på System och se till att Full kontroll har valts i avsnittet Behörigheter. Om det alternativet inte är valt, gör följande:

  1. Klicka på Redigera.
  2. I Behörighet-dialogrutan som öppnas, klicka på System.
  3. Under Behörighet för system, klicka i checkrutan i kolumnen Tillåt bredvid Full kontroll.
  4. Klicka på Använd och sedan OK.
 8. Upprepa steg 7, och välj administratörer under grupp- eller användarnamn.

 9. Upprepa sedan processen för eventuella ytterligare sökvägar från felmeddelandeloggarna.

 10. Återinstallera ditt Adobe-program.

 1. Välj Start > DatorOrganisera > Mapp- och sökalternativ, och klicka sedan på fliken Visa.

 2. I avsnittet Avancerade inställningar, avmarkerar du Använd delningsguiden (rekommenderas) och klickar OK.

 3. Navigera till den överordnade mappen.
 4. Högerklicka på mappen och välj sedan Egenskaper.

 5. I avsnittet Egenskaper, avmarkerar du Skrivskyddad och klickar på Använd.

 6. I dialogrutan Bekräfta ändring av egenskaper, klickar du på OK för att tillämpa ändringarna i dessa mappar, undermappar och filer.

 7. Under fliken Säkerhet, se till att behörighet är inställd på Full kontrollför både administratörer och system. Om inte, gör du följande:

  1. Klicka på Redigera.
  2. Om uppmaningen Användarkontokontroll (UAC) visas, följ instruktionerna för att godkänna.
  3. Ändra inställningarna om det behövs, för att tillåta Full kontroll för både system och administratörer.
  4. Klicka på OK för att acceptera ändringarna.
 8. Klicka på Avancerat, välj Ägarefliken, och klicka sedan på Redigera. Godkänn Användarkontokontroll (UAC) om uppmaningen visas.

 9. I avsnittet Ändra ägare till, klicka på Administratörer och välj Ersätt ägare på underbehållare och objekt. Klicka på Använd och sedan på OK.

 10. I behörighetsfliken, klicka på Ändra behörigheter. Godkänn Användarkontokontroll (UAC) om uppmaningen visas.

 11. Välj Ersätt alla underordnade objektbehörigheter med det här objektets ärftliga behörigheter.

 12. Klicka på OK och Ja tills du har stängt dialogrutan för Egenskaper.

 13. Upprepa processen för eventuella övriga filsökvägar.
 14. Återinstallera ditt Adobe-program.

 1. (Endast Windows XP Home) Starta om i felsäkert läge genom att trycka på F8 när du startar Windows. Välj Felsäkert läge från listan med startalternativ.

  Obs!

  Besök Microsofts supportwebbplats om du behöver mer hjälp med Felsäkert läge.

 2. Gå till Start > Den här datornMappalternativ och klicka sedan på fliken Visning.

 3. I sektionen Avancerade inställningar, avmarkera alternativet Använd förenklad fildelning (rekommenderas) och klicka sedan på OK.

 4. Navigera till den överordnade mappen.  

 5. Högerklicka på mappen och välj sedan Egenskaper.

 6. I sektionen Egenskaper, avmarkera Skrivskyddad, klicka på Verkställ och sedan på OK.

 7. Under fliken Säkerhet ser du till att Administratörer och system finns med på listan och att behörigheterna för system är inställda på Fullständig behörighet.

 8. Klicka på Avancerat, markera fliken Ägare och välj Administratörer.

 9. Välj Ersätt ägare av underbehållare och objekt, klicka på Verkställ och sedan på Ja.

 10. Under fliken Behörigheter markerar du alternativet Ersätt behörighetsposter på alla underordnade objekt med poster som visas här och som gäller underordnade objekt och klickar på OK.

 11. Klicka på Ja och OK tills du har stängt dialogrutan Installatörsegenskaper.

 12. Upprepa proceduren för de återstående sökvägarna.

 13. Återinstallera ditt Adobe-program.

 1. Navigera till den överordnade mappen.
 2. Control-klicka på mappen och välj Visa info.

 3. I avsnittet Delning & behörigheter, klickar du på alternativet Detaljer för att vid behov visa ägar- och gruppalternativ.

 4. Klicka på låsikonen i det nedre högra hörnet. Skriv ditt administratöranvändarnamn och lösenord när du uppmanas göra detta.

 5. Ge läs- och skrivbehörighet till ditt användarnamn, system, administration och alla.

 6. Klicka på kugghjulsikonen, välj Använd för inkluderade objekt, och klicka sedan på OK.

 7. Stäng fönstret Hämta information.

 8. Upprepa processen för de återstående sökvägarna.
 9. Återinstallera ditt Adobe-program.

Lösning 8: Installera Adobe Drive

Installera Adobe Drive genom att installera CS6-versionen av Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator eller Bridge. Mer information finns i Adobe Drive CC – felmeddelanden om lokaliserat installationsprogram.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto