Installationsfel med returkod 6 eller 7 | CS

Returkod 6 eller 7 under installation

När du installerar ett Creative Suite-program (CS5, CS5.5, CS6), Photoshop Elements eller Premiere Elements får du ett av följande fel:

 • Returkod: 6
 • Returkod: 7

Dessa koder visar att installationen slutfördes med fel.

Testa följande lösningar i ordning. Sluta när du har installerat programmet.

Installerar du Creative Cloud?

Se Installationsfel med returkod 6 eller 7 | CC om du behöver hjälp med att lösa fel med returkoden 6 eller 7 då du installerar en Creative Cloud-produkt.

Lösning 1: (endast Windows) Reparera Microsoft Visual C++ Redistributable-paket

 1. Gå till Kontrollpanelen > Program > Program och funktioner.

 2. Se efter om Microsoft Visual C++ Redistributable-paket har installerats.

  Obs!

  Du kan söka i Adobes huvudinstallationsloggfil för att hitta den exakta versionen av Microsoft Visual C++ Redistributable-paketet som orsakade felet. Reparera sedan eller installera om bara den versionen.

 3. Högerklicka på varje version, välj Ändra och klicka på Reparera i nästa fönster.

  Obs!

  Om Ändra inte är tillgängligt för en version kan du avinstallera och sedan installera om filerna. Besök Microsoft Download Center för att hämta ett nytt exemplar av de distribuerbara paketinstallationsfilerna.

 4. Starta om datorn.

 5. Installera om Adobe-programmet.

Lösning 2: Byt namn på Adobe-mappar i mappen Applications eller Program

Obs! Du måste ha försökt avinstallera de program du försöker installera innan du testar den här lösningen.

Ofta kan filer som har blivit kvar från tidigare installationsförsök leda till läs- eller skrivfel i filsystemet. Leta i mapparna Applications (macOS) eller Program (Windows) efter mappar som finns kvar från ett tidigare installations- eller uppdateringsförsök.

 1. Gå till

  macOS: /Applications

  Windows: C:\Program\Adobe\

 2. Leta efter mappar som uppenbart har namn efter de program du försöker installera och byt namn på dem. Du kan t.ex. byta namn på ”Adobe Photoshop CC” till ”Adobe Photoshop CC gammal”.

 3. Leta efter en mapp som heter AdobePatchFiles och byt namn på den.

 4. (Endast macOS) Byt namn på mappen Adobe i mappen Applications till Adobe_gammal.

 5. Installera om programmet.

 6. Om installationen lyckas måste du bekräfta att dina andra Adobe-program fungerar och sedan ta bort de omdöpta mapparna.

Lösning 3: Starta om datorn i felsäkert läge

 1. Starta om datorn enligt anvisningarna i ett av dessa dokument:

 2. Installera om Adobe-programmet.

Lösning 4: (endast Windows) Reparera Microsoft Windows installationsprogram

Windows 7/8.1/10

 1. (Windows 7) Välj Start > Alla program > Tillbehör.

  –eller–

  (Windows 8.1/10) Högerklicka på Start-menyikonen.

 2. (Windows 7) Högerklicka på Kommandotolken och välj Kör som administratör.

  –eller–

  (Windows 8.1/10) Välj Kommandotolken (administratör).

 3. Skriv sfc /SCANNOW och tryck på Enter i Kommandotolken.

 4. När systemsökningen är klar skriver du msiexec /unreg i Kommandotolken. Tryck på Retur.

 5. Skriv msiexec /regserver i Kommandotolken. Tryck på Enter.

 6. Installera om Adobe-programmet.

Windows XP/Vista

Hämta och installera det senaste Microsoft Windows Installer Redistributable-paketet. Installera sedan om Adobe-programmet.

Lösning 5: Avinstallera Adobe AIR och installera sedan om AIR och Adobe Hjälp

 1. Avinstallera Adobe AIR:

  Windows Vista/7/8/10

  Öppna Kontrollpanelen. Klicka på Avinstallera ett program under Program. Välj Adobe AIR och klicka sedan på Avinstallera.

  Windows XP

  Välj Start > Kontrollpanelen, dubbelklicka på Lägg till/ta bort program och välj Adobe AIR. Klicka sedan på Avinstallera.

  Mac OS

  Dra AIR-appen till papperskorgen.

 2. Gå till AdobeHelps payloads-mapp. Exempel:

  Windows

  D:\Adobe Master Collection CS5\Adobe CS5\payloads\AdobeHelp

  Mac OS

  /Volumes/Adobe Master Collection/Adobe CS5/payloads/AdobeHelp

 3. Dubbelklicka på AIRInstallerRunner.exe (Windows) eller Adobe AIR Installer.app (macOS).

 4. Följ anvisningarna på skärmen.
 5. Återgå till payloads-mappen.
 6. Dubbelklicka på AdobeHelp.air och följ anvisningarna på skärmen.

 7. Installera om Adobe-programmet. 

Lösning 6. Granska installationsloggfilen

Returkod 6 och 7 är generiska felkoder. Du kan fastställa den exakta orsaken till felet genom att titta igenom installationsloggen under There are problems with your installation. (Det uppstod ett fel under installationen). Felmeddelandet som beskriver vad som gick fel visas under returkoden.

Mer information om var du hittar och granskar loggfiler finns i Felsök installationsproblem med loggfiler | CS.

Lösning 7: Verifiera filbehörigheter

Dessa fel kan indikera ett problem med filbehörigheter. Lös dem genom att verifiera att du har läs- och skrivbehörighet till nödvändiga filer och mappar.

 1. Leta efter felkoder i huvudinstallationsloggen och anteckna eventuella filsökvägar som hör till felmeddelandena.

  Obs!

  Se Felsök installationsproblem med loggfiler | CS om du vill ha information om att öppna och läsa loggfilen.

 2. Identifiera den överordnade mappen (eller katalogen) på filsökvägen för varje felmeddelande. Den överordnade mappen är mappen precis före den sista mappen i felmeddelandet.

  Identifiera den överordnade mappen för varje felmeddelande.

 3. Stäng alla Adobe-program.
 4. Följ anvisningarna nedan om att ändra behörigheter för ditt operativsystem.
  Obs!

  Den här lösningen kräver administrativa behörigheter på din dator. Logga in med ett administrativt användarkonto.

 1. Välj Start > Utforskaren > Den här datorn.

 2. Gå till den överordnade mappen. Exempel: Windows (C:) > Program > Common Files > Adobe.

 3. Högerklicka på mappen och välj sedan Egenskaper.

 4. Avmarkera Skrivskydd i avsnittet Attribut och klicka på Verkställ.

 5. Klicka på fliken Säkerhet.

 6. Klicka under Grupp- eller användarnamnSystem och se till att Fullständig behörighet är markerat i avsnittet Behörigheter. Gör så här om det inte är markerat:

  1. Klicka på Redigera.
  2. Klicka på System i dialogrutan Behörigheter som öppnas.
  3. Klicka under Behörigheter för System på kryssrutan i kolumnen Tillåt bredvid Fullständig behörighet.
  4. Klicka på Verkställ och sedan på OK.
 7. Upprepa steg 6 och välj Administratörer under Grupp- eller användarnamn.

 8. Upprepa processen för eventuella ytterligare sökvägar i felmeddelandeloggarna.

 9. Installera om Adobe-programmet.

 1. Öppna Utforskaren: Klicka i det övre högra hörnet på skärmen, klicka på Sök, skriv Utforskaren och klicka sedan på Utforskaren.

 2. Gå till den överordnade mappen. Exempel: Windows (C:) > Program > Common Files > Adobe.

 3. Högerklicka på mappen och välj sedan Egenskaper.

 4. Avmarkera Skrivskydd i avsnittet Attribut och klicka på Verkställ.

 5. Klicka på OK i dialogrutan Bekräfta attributändringar för att tillämpa ändringarna på denna mapp, undermappar och filer.

 6. Klicka på fliken Säkerhet.

 7. Klicka under Grupp- eller användarnamnSystem och se till att Fullständig behörighet är markerat i avsnittet Behörigheter. Gör så här om det inte är markerat:

  1. Klicka på Redigera.
  2. Klicka på System i dialogrutan Behörigheter som öppnas.
  3. Klicka under Behörigheter för System på kryssrutan i kolumnen Tillåt bredvid Fullständig behörighet.
  4. Klicka på Verkställ och sedan på OK.
 8. Upprepa steg 7 och välj Administratörer under Grupp- eller användarnamn.

 9. Upprepa processen för eventuella ytterligare sökvägar i felmeddelandeloggarna.

 10. Installera om Adobe-programmet.

 1. Välj Start > DatorOrdna > Mapp- och sökalternativ och klicka sedan på fliken Visa.

 2. Avmarkera Använd guiden Delning (rekommenderas) i avsnittet Avancerade inställningar och klicka på OK.

 3. Gå till den överordnade mappen.
 4. Högerklicka på mappen och välj Egenskaper.

 5. Avmarkera Skrivskydd i avsnittet Attribut och klicka på Verkställ.

 6. Klicka på OK i dialogrutan Bekräfta attributändringar för att tillämpa ändringarna på denna mapp, undermappar och filer.

 7. Se på fliken Säkerhet till att behörigheterna är inställda på Fullständig behörighet för både Administratörer och System. Gör annars så här:

  1. Klicka på Redigera.
  2. Om behörighetskontrollen User Account Control (UAC) visas ska du följa anvisningarna.
  3. Ändra inställningarna efter behov för att ge full kontroll till både System och Administratörer.
  4. Klicka på OK för att acceptera ändringarna.
 8. Klicka på Avancerat, välj fliken Ägare och klicka sedan på Redigera. Acceptera UAC-förfrågan om den visas.

 9. Klicka i avsnittet Byt ägare tillAdministratörer och välj Ersätt ägare av underbehållare och objekt. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

 10. Klicka på Ändra behörigheter på fliken Behörigheter. Acceptera UAC-förfrågan om den visas.

 11. Välj Ersätt alla underordnade objektbehörigheter med det här objektets ärftliga behörigheter.

 12. Klicka på OK och Ja tills du har stängt dialogrutan Egenskaper.

 13. Upprepa processen på eventuella andra filsökvägar.
 14. Installera om Adobe-programmet.

 1. (Endast Windows XP Home) Starta om i felsäkert läge genom att trycka på F8 när datorn startas och välj Felsäkert läge på listan med startalternativ.

  Obs!

  Besök Microsofts supportwebbplats för att få ytterligare hjälp med felsäkert läge.

 2. Välj Start > Den här datornMappalternativ och klicka sedan på fliken Visa.

 3. Avmarkera Använd förenklad fildelning (rekommenderas) i avsnittet Avancerade inställningar och klicka på OK.

 4. Gå till den överordnade mappen.  

 5. Högerklicka på mappen och välj Egenskaper.

 6. Avmarkera Skrivskydd i avsnittet Attribut, klicka på Verkställ och sedan på OK.

 7. Se på fliken Säkerhet till att Administratörer och System är listade och att säkerhetsbehörigheterna är inställda på Fullständig behörighet.

 8. Klicka på Avancerat, välj fliken Ägare och välj Administratörer.

 9. Välj Ersätt ägare av underbehållare och objekt, klicka på Verkställ och klicka sedan på Ja.

 10. Välj alternativet Ersätt alla underordnade objektbehörighetsposter med behörighetsposter som kan ärvas från det här objektet på fliken Behörigheter och klicka på OK.

 11. Klicka på Ja och OK tills du har stängt dialogrutan Egenskaper för installationsprogrammet.

 12. Upprepa processen för eventuella andra filsökvägar.

 13. Installera om Adobe-programmet.

 1. Gå till den överordnade mappen.
 2. Tryck ner ctrl och klicka på mappen och välj Visa information.

 3. Klicka i avsnittet Delning och behörigheter på alternativet Detaljer för att visa alternativ för ägare och grupp, om det behövs.

 4. Klicka på låsikonen i det undre högra hörnet. Ange administratörens användarnamn och lösenord när du uppmanas till det.

 5. Ge läs- och skrivbehörigheter till ditt användarnamn, systemet, administratörer och alla.

 6. Klicka på kugghjulsikonen, välj Verkställ på bifogade objekt och klicka sedan på OK.

 7. Stäng fönstret Hämta info.

 8. Upprepa processen för de andra sökvägarna.
 9. Installera om Adobe-programmet.

Lösning 8: Installera Adobe Drive

Installera Adobe Drive genom att installera CS6-versionen av Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator eller Bridge. Mer information finns i Felmeddelanden i det översatta installationsprogrammet för Adobe Drive CC.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto