Felsök installationsproblem med loggfiler | Creative Cloud

Installationsprogram för Adobe Creative Cloud registrerar alla åtgärder i loggfiler. Gå till sidan Adobe Support om ett felmeddelande visas. Ser du inget felmeddelande kan du kontrollera loggfilerna för att avgöra om fel har inträffat under en installation.

Installationsprogrammen för Creative Cloud skapar tre olika loggfiler under nedladdning, extrahering och installation av en produkt:

I anvisningarna nedan kan du läsa om hur du öppnar och läser dessa loggfiler.

Obs!

Undrar du var du ska börja? Installationsprogrammet för Creative Cloud cyklar genom en trestegsprocess under installationen: hämta, extrahera och installera. Installationsprogrammet visar ordet ”extraherar” bredvid produktnamnet medan de hämtade filerna extraheras. En förloppsindikator visas under resten av hämtnings- och installationsprocessen. Om ett fel inträffar innan ”extraherar” visas ska du börja med att kontrollera .dlm-loggen som registrerar hämtningsfel. Om ett fel inträffar i slutet av installationen kan du börja med att kontrollera produktloggfilen. Men eftersom tre-stegsprocessen kan upprepas flera gånger under installationen, är det säkrast kontrollera alla tre loggfilerna efter fel.

Har du problem med en tyst eller distribuerad installation? (endast administratörer)

Om du håller på att felsöka ett problem med en tyst eller distribuerad installation, kontrollera installationsloggarna på klientdatorn om installationen misslyckades eller Creative Cloud Packagers versionslogg om paketet skapats med fel. Vid tysta installationer registreras felmeddelanden bara i loggfiler. Se Felsökning av en tyst eller distribuerad installation (endast administratörer).

Har du problem med att installera Creative Suite?

Mer information om hur du öppnar och läser Creative Suite-loggar finns i Felsök installationsproblem med loggfiler | CS.

Hitta hämtningsfel i dlm-loggen

Creative Cloud-datorprogrammet hämtar installationsfilerna innan det extraherar och installerar dem. Fel som inträffar under hämtningen registreras i dlm.log-filen.

Obs!

Den vanligaste orsaken till hämtningsproblem är att brandväggar och proxyservrar blockerar hämtningen. Mer information om stödda proxyservrar och deras konfigurationer finns i Proxyserverstöd i Creative Cloud-produkter.

 1. Navigera till filen dlm.log:

  • Windows: \Users\<användarnamn>\AppData\Local\Temp\AdobeDownload\
  • Mac OS: /Users/<användarnamn>/Library/Logs/AdobeDownload/
  Obs!

  Biblioteksmappen i Mac OS hittar du genom att hålla ned Alt-tangenten (Alternativ) och klicka på menyn Gå till i Finder. Biblioteksmappen finns under hemmappen.

 2. Öppna loggfilen med Notepad (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  Obs!

  Loggfiler öppnas som standard i Systemmeddelanden i Mac OS. Markera all text genom att trycka på Kommando+A. Kopiera och klistra sedan in den i en textredigerare innan du fortsätter.

  Dlm.log registrerar installationsförsöken i följd. Varje rad i loggen börjar med att bekräfta installationsförsökets datum och tid. Varje installationsförsök börjar med ett build-versionsnummer. Exempel:

  04/04/16 07:52:59:342 | [INFO] | | | | | | | 692044 | GDE Version is 9.0.0.5 (BuildVersion: 6.0; BuildDate: Wed Aug 05 2015 03:31:05)

  Obs!

  Om dlm.log-filen är lång och svårläst kan du generera en ny dlm.log genom att radera den och installera produkten på nytt.

 3. Flytta markören till slutet av filen och sök bakåt genom den. Sök en gång efter ERROR och två gånger efter FATAL.

  Varje installationsförsök registreras i slutet av loggfilen. Genom att starta sökningen i slutet av filen och sedan söka bakåt kan du hitta och åtgärda de senaste felen först.

  Obs!

  Välj Match Case och skriv ERROR eller FATAL med versaler för att snabbt hitta nästa felmeddelande och hoppa över andra ställen med error och fatal.

  Varje rad i loggen börjar med en data- och tidsstämpel följt av ett svar och ett nummer. Ingen av den här informationen ingår i felmeddelandet. Ignorera det när du söker efter lösningar för fel.

  Exempelloggposter:

  02/13/16 21:50:46:670 | [ERROR] | | | | | | | 11543 | NetDBError error has occurred - 8

  02/13/16 21:50:46:670 | [ERROR] | | | | | | | 11543 | the download job (0) failed to execute. The job state is STOPPED_STATE

  Felmeddelandena i dessa exempel är NetDBError error has occurred - 8 och the download job (0) failed to execute. The job state is STOPPED_STATE.

 4. Hitta en lösning på felen på sidan Adobe Support. Inkludera inte sökvägar och information som hör specifikt till datorn i söksträngen.

  Felmeddelandeexemplen ovan hittar du genom att söka efter "NetDBError error has occurred - 8" och "the download job (0) failed to execute".

  Du kan ignorera följande fel. Det förhindrar en produkt från att installeras.

  10/19/15 09:58 33:769 | [ERROR] | | | | | | | 1840 | Fönsterfelkoden är - 147953

  Obs!

  När du söker på internet efter en problemlösning är det viktigt att tänka på att användarna i foruminlägg och bloggar osv. ibland publicerar odokumenterade lösningar. Kontrollera att lösningen åtgärdade problemet innan du provar de olika stegen.

  Se Nätverks- och anslutningsproblem för information om hur du löser nätverks- och anslutningsproblem som kan förhindra hämtningen.

Analysera loggen Creative Cloud PDapp

När problem uppstår inom de första minuterna av en produktinstallation registreras de vanligtvis i PDApp.log-filen.

 1. Navigera till filen PDapp.log i någon av följande mappar:

  Obs! Följande mappar är dolda som standard. Om nödvändigt ska du att använda Mappalternativ (Windows) eller Alt (Alternativ)-tangenten > Gå (Mac OS) för att visa dolda filer. Ytterligare information finns i Visa dolda filer och mappar i Windows 10 och tidigare eller Kan inte se användarbibliotekets filer i Mac OS X 10.7 och senare.

  • Windows: \Users\<användarnamn>\AppData\Local\Temp
  • Mac OS: Users/<användarnamn>/Library/Logs
 2. Öppna PDapp.log i en textredigerare, till exempel Notepad (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  Obs!

  Loggfiler öppnas som standard i Systemmeddelanden i Mac OS. Markera all text genom att trycka på Kommando+A. Kopiera och klistra sedan in den i en textredigerare innan du fortsätter.

  PDapp.log registrerar installationsförsöken i följd. Varje rad i loggen börjar med att bekräfta installationsförsökets datum och tid. Varje installationsförsök börjar med ett build-versionsnummer. Exempel:

  05/25/16 12:31:49:864 | [INFO] | | ASU | OPM | OPM | | | 1482956 | Build Version - 9.0.0.222

 3. Flytta markören till slutet av filen och sök bakåt genom den – en gång efter ERROR och två gånger efter FATAL.

  Obs!

  Välj Match Case och skriv ERROR eller FATAL med versaler för att snabbt hitta nästa felmeddelande och hoppa över andra ställen med error och fatal.

  Varje rad i loggen börjar med en data- och tidsstämpel följt av ett svar, en komponent och ett nummer. Ingen av den här informationen ingår i felmeddelandet. Ignorera det när du söker efter en lösning på felet.

  Exempelloggpost:

  03/24/15 14:28:10:623 | [ERROR] |  | ASU | UWANative | UWANative |  |  | 25100 | checkForUpdates returned error Code: U41M1C220

  Felmeddelandet i detta exempel är checkForUpdates returned error Code: U41M1C220

  Du kan ignorera följande fel. De förhindrar inte en produkt från att installeras.

  [ERROR] | | ASU | LWANative | OPM | | | 8624 | mottagen tom url-adress från dispatchlib
  [ERROR] | | ASU | PDApp | EnterpriseNativeAppletForCCM | | | 8624 | getProxyInfoen returnerade inte framgångssträng
  . Det returnerade: Ett fel uppstod i klassen Updater core
  [ERROR] | | ASU | PIM | PIM | | | 8287 | Lyckades frigöra PIM-objektet Array
  [ERROR] | | ASU | Vulcan5EventHandler | Vulcan5EventHandler | | | 25100 | Inuti
  sendVulcan5MessageForLicenseRefresh.
  [ERROR] | | ASU | AAMUpdatesNotifier | AAMUpdatesNotifier | | | 3279 | Schemalagd CFU misslyckades…
  [ERROR] | | ASU | ProvSwitcher | ProvSwitcher | | | 900 | Tog emot serienummer:

 4. Hitta en lösning på felen på sidan Adobe Support. Inkludera inte sökvägar och information som hör specifikt till datorn i söksträngen.

  Detta felmeddelandeexempel hittar du genom att söka efter "checkForUpdates returned error Code: U41M1C220".

  Obs!

  När du söker på internet efter en problemlösning är det viktigt att tänka på att användarna i foruminlägg och bloggar osv. ibland publicerar odokumenterade lösningar. Kontrollera att lösningen åtgärdade problemet innan du provar de olika stegen.

Analysera huvudinstallationsloggen för Creative Cloud

När problem uppstår efter de första minuterna av en produktinstallation registreras de vanligtvis i Creative Cloud-produktens loggfiler. Varje produkt och uppdatering genererar en installationslogg.

Installationsprogram för Creative Cloud skapar loggfiler med hjälp av olika mekanismer. Beroende på vilken typ av loggning som används ska du leta efter "installer.log" eller filen log.gz <Produktnamn> <Version> <Datum>, exempelvis "Adobe InDesign CC 2015 11.3.0.034 02-26-2016.log.gz."

Detta avsnitt beskriver hur du öppnar och läser filen log.gz. I Felsökning av hämtnings- och installationsproblem finns mer information om hur du hanterar installer.log-filer.

 1. Navigera till loggfilen på följande plats:

  • Windows: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers

  Varje loggfil innehåller samtliga installationsförsök från det datum som anges i filnamnet. Se till att du granskar loggfilen och för rätt produkt och det datum då problemet inträffade.

 2. Expandera gz-filen med ett dekomprimeringsverktyg, t.ex. WinRAR eller StuffIt. Den resulterande okomprimerade filen är en vanlig textfil som slutar med .log.

 3. Öppna loggfilen med Notepad (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  Obs!

  Loggfiler öppnas som standard i Systemmeddelanden i Mac OS. Markera all text genom att trycka på Kommando+A. Kopiera och klistra sedan in den i TextEdit innan du fortsätter.

 4. Flytta markören till slutet av loggen och sök bakåt genom den – en gång efter ERROR och två gånger efter FATAL.

  Obs!

  Välj Match Case och skriv ERROR eller FATAL med versaler för att snabbt hitta nästa felmeddelande och hoppa över andra ställen där error och fatal förekommer.

  Varje rad i loggen börjar med en datum- och tidsstämpel, följt av ett svar, en kod och ett nummer. Ingen av den här informationen ingår i felmeddelandet. Ignorera det när du söker efter lösningar på fel.

  Exempelloggpost:

  03/06/16 14:45:22:874 | [ERROR] | | OOBE | DE | | | | 4412 | DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 - error: 13)(Seq 8567)

  Felmeddelandet i detta exempel är DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 - error: 13)(Seq 8567).

  Du kan ignorera följande fel. Det förhindrar inte en produkt från att installeras.

  ERROR: :  - Adobe <Product Name>: Failed due to Language Pack installation failure

  Obs!

  Du kan ignorera avsnitt märkta med WARN eftersom de inte indikerar något fel.

 5. Hitta en lösning på felen på sidan Adobe Support. Inkludera inte sökvägar och information som hör specifikt till datorn i söksträngen.

  Detta felmeddelandeexempel hittar du genom att söka efter "DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 -error: 13)".

  Obs!

  När du söker på internet efter en problemlösning är det viktigt att tänka på att användarna i foruminlägg och bloggar osv. ibland publicerar odokumenterade lösningar. Kontrollera att lösningen åtgärdade problemet innan du provar de olika stegen.

Felsökning av en tyst eller distribuerad installation (endast administratörer)

Produkter som installeras med Creative Cloud Packager använder inte Creative Cloud-datorprogrammet. Dessa tysta installationer (eller distributioner) visar inte något på skärmen för slutanvändare. Produkter som installeras med en dubbelklickning på setup.exe (Windows) eller <Produktnamn> install.pkg (Mac OS) visar ett grundläggande användargränssnitt för att meddela att produkten installeras. Alla fel för båda installationstyperna registreras i loggarna som beskrivs ovan.

 1. Analysera filen Adobe Setup Error.log.

  Adobes inbyggda installationsprogram kan producera filen Adobe Setup Error.log samt enskilda loggfiler för varje Creative Cloud-produkt. Denna logg innehåller fel som vanligtvis påverkar det övergripande installationsprogrammet. Gå igenom denna logg före de enskilda produktloggarna.

  Filen Adobe Setup Error.log hittar du på följande plats:

  • Windows: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers
 2. Avslutningskod 0 betyder vanligtvis att installationen lyckades.Adobes installationsprogram kör automatiskt ett avinstallationskommando om en tyst installation misslyckas. När en tyst installation har misslyckats kan det vara missvisande att bläddra till den sista installationen och att granska slutkoden eftersom avinstallationskommandot också avslutas med avslutningskod 0. Du kan identifiera början av en avinstallation på följande sätt:

  | [INFO] | | OOBE | DE | Installer Operation: PayloadUninstaller
  | [INFO] | | OOBE | DE |
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

  Om loggfilen slutar med avslutningskod 0, kontrollerar du att loggen inte hänvisar till avinstallationen på de tidigare raderna.  Efter en avinstallation visas även Physical payload uninstall result: 0 i närheten av avslutningskoden.  

  Tänk på att granska de fel som inträffade före avinstallationen när du felsöker fel som inträffat under tysta installationer.

 3. Om en tyst installation misslyckas på flera datorer ska du först analysera loggfilerna för Creative Cloud Packager och sedan loggfilerna på de enskilda datorerna.

  Mer information om hur du felsöker en tyst installation och analyserar loggarna som Creative Cloud Packager skapar finns i Felsöka tysta Creative Cloud-installationsproblem.

Behöver du fortfarande hjälp?

Om du inte hittar en lösning på problemet på sidan Adobe Support kontaktar du Adobe Support.

Obs!

Innan du kontaktar support kan det vara bra att köra Adobe Log Collector Tool för att kombinera dina loggfiler i en zip-fil, som du enkelt kan dela med Adobe Support.

Du kan också besöka Adobes produktforum.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto