Felsökning av aktivering och inaktivering

Hitta enkla lösningar på vanliga aktiverings- och inaktiveringsproblem.

Aktiveringsproblem

Vad innebär aktivering?

Aktivering ansluter en app eller tjänst till en giltig användarlicens.

För de flesta appar är processen enkelt och sker automatiskt när du loggar in. Däremot kan ibland fel uppstå— till exempel, om du inte kan ansluta till aktiveringsserveren, om din licens inte är aktiv eller om du försöker installera en app på fler än två datorer.

Här följer lösningar för vanliga aktiveringsproblem med andra produkter än Creative Cloud-produkter.

Obs!

Har du problem med att aktivera en Creative Cloud-app eller tjänst? Se Felsök Creative Cloud-aktiveringsfel.

Är datorns datum och tid korrekt?

En felaktig systemklocka på datorn kan orsaka aktiveringsproblem. Har du återställt datum och tid nyligen på datorn? Kontrollera att din dators systemklocka är ställd på korrekt datum och tid.

Är du ansluten till internet?

Kontrollera att du är ansluten till internet innan du försöker aktivera. Om du är ansluten och anslutningsfelen kvarstår kan du testa lösningarna i Lös anslutningsfel.

Är programmet installerat på för många datorer?

Om du har köpt en enkellicens för Adobe-program kan du installera programmet på två datorer. Men du kan bara använda den på en dator vid samma tidpunkt. Om du vill installera programmet på en tredje dator är det viktigt att inaktivera programmet på en av de första två datorerna.

Kontrollera att du är ansluten till internet, starta programmet som du vill avaktivera och
välj Hjälp > Inaktivera. För detaljerade anvisningar, se Aktivera och inaktivera Adobe-produkter.

Köp ytterligare en licens från Adobe Store om du vill köra ett program på flera datorer samtidigt.

Behöver du aktivera offline?

Aktivering online krävs för Creative Cloud, Acrobat DC och abonnemangsmedlemskap. Se Logga in för att aktivera Adobe-program.

CS6-, CS5.5- and CS5-produkter: programvaran kan aktiveras offline om datorn som programvaran är installerad på inte kan ansluta till Internet eller till Adobes aktiveringsservrar. Anvisningar hittar du i Aktivering offline.

Kodnummer vid aktiveringsfel

Här är några vanliga aktiveringsfelkoder och deras lösningar.

Felkod Felmeddelande Lösning
 

“Aktiveringsgränsen uppnådd för [produkt]. Serienumret har redan aktiverats på två datorer."

-eller-

“Maxgräns för antal aktiveringar överskreds.”

Se ”Maxgräns nådd för aktivering” eller ”Inloggning misslyckades” felmeddelanden.
159:41

”Ingen internetanslutning upptäckt”

-eller-

"Vi kan inte aktivera [produktnamn]. Du måste aktivera produkten för att kunna använda den...”

-eller-

“Antingen är din dator offline eller så är datorns klocka felaktigt inställd, vilket orsakar anslutningsfel. En internetanslutning krävs. Anslut till internet eller justera din klocka och försök igen.”

-eller-

“Anslut till internet och försök igen.”


Se Lös anslutningsfel.
  “Kan inte aktivera | Macromedia-produkter.” Se Fel: Det gick inte att aktivera | Macromedia-produkter.
  E_ADEPT_REQUEST _EXPIRED Du försöker aktivera Adobe Digital Editions 1.x eller läsa EPUBs. Se Lös felet E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED i Digital Editions.
  E_AUTH_NOT_READY Du försöker starta Adobe Digital Editions 2.0. Se Aktiveringsfel i Adobe Digital Editions.
101:12037 ERROR_INTERNET_SEC_CERT_DATE_INVALID Tiden på datorns klocka är fel. Ställ datorns klocka på korrekt datum och tid.

12001

12002

12004

12005

ERROR_INTERNET_<...> Ingen internetanslutning upptäcktes. Anslutningen kan ha avbrutits på grund av brandväggsinställningar och att det inte går att identifiera ett värdnamn på grund av proxyinställningar. Se Lös anslutningsfel för att kontrollera brandväggen eller proxyinställningarna och försök igen.
129:17   Du startar CS5.5 på macOS i Nya Zeeland. SeFel 129:17 | Starta produkten Creative Suite 5.5 i Nya Zeeland.
194:01 Försöker inaktivera en oaktiverad dator Du försöker inaktivera programmet men det har inte aktiverats ännu. Se Aktivera eller inaktivera Adobe-produkter.
194:6 Aktiveringen misslyckades Se Aktiveringen misslyckades | Fel 194:6.
194:110 Aktiveringen misslyckades Du har redan börjat ”Inaktivera allt”-processen under de senaste 72 timmarna. Du kan försöka på nytt i slutet av 72-timmarsperioden.
194:112 Klientklockan är inte synkroniserad Tiden på datorns klocka är fel. Ställ datorns klocka på korrekt datum och tid.

208:1

208:2

208:3

Error_NetworkFailure Ingen internetanslutning upptäcktes. Anslutningen kan ha avbrutits på grund av brandväggsinställningar och att det inte går att identifiera ett värdnamn på grund av proxyinställningar. Se Lös anslutningsfel för att kontrollera brandväggen eller proxyinställningarna och försök igen.

213:5

213:10

  Dessa fel beror på en skrivskyddad SLStore-mapp. Se Konfigurationsfel | Creative Cloud.

Avaktiveringsproblem

Vad är inaktivering?

Inaktivering innebär att inaktivera en app eller tjänst från en giltig användarlicens. Du kan inaktivera ett program utan att avinstallera den från datorn och aktivera den vid ett senare tillfälle.

Inaktiveringsproblem på kan ibland uppstå— till exempel om du inte har tillgång till datorn som du vill invaktivera ett installerat program på.

Här är några vanliga lösningar för inaktiveringproblem.

Obs!

Har du problem med att aktivera ett Creative Cloud-program eller -tjänst? Se Felsök Creative Cloud-aktiveringsfel.

Avinstallerade du programmen utan att inaktivera dem?

Att avinstallera en app från en dator inaktiverar inte dess licens. Följ stegen nedan för din produkt för att inaktivera en app. Om du har avinstallerat ett program från en dator som du inte har åtkomst till går du till Kommer du inte åt din tidigare dator?

Välj produkt

Acrobat DC

Kontrollera att du är ansluten till Internet. Installera om alla Creative Cloud-program, DC Acrobat Pro eller Acrobat Standard DC på samma dator som de ursprungligen var installerade på.

Abonnemang på Acrobat DC (som köpts via Creative Cloud eller Document Cloud)

Gör något av följande:

  • Starta appen och logga in när du uppmanas till detta. Välj sedan Hjälp > Logga ut [ditt Adobe ID].
  • Logga ut från kontosidan. För mer information, se Logga ut från kontosida

Acrobat DC (permanent licens)

Starta appen och logga in när du uppmanas till detta. Välj sedan Hjälp > Logga ut [ditt Adobe ID].

CS6, CS5.5, CS5, CS4, Acrobat XI, Acrobat X eller Acrobat 9

Kontrollera att du är ansluten till Internet. Ominstallera programmet på samma dator som det ursprungligen installerades på. I programmet väljer duHjälp >Inaktivera.

CS2, CS3 eller Acrobat 7, 8 eller 3D

Det var dags att pensionera våra äldre aktiveringsservrar för tidigare versioner av Acrobat- och Creative Suite-program. Utan aktiveringsservrarna visar dessa program ett aktiverings- eller anslutningsfel vid försök att verifiera en licens. Se antingen Fel: Aktiveringsservern är inte tillgänglig | CS2, Acrobat 7, Audition 3 eller Aktiverings- eller anslutningsfel | CS3, Acrobat 8.

Påverkade program: Creative Suite 2 och 3, Acrobat 7 och 8 (Standar och Professional) och Acrobat 3D version 8.

Se Aktivera och inaktivera produkter om du vill ha mer information.

Kommer du inte åt din tidigare dator?

Kontakta Adobe för att avaktivera ett program som installerats på en tidigare dator som du av olika anledningar inte har åtkomst till.

Aktiveringen/anslutningen kan ha brutits om du uppgraderade datorns maskinvara, ersatte en hårddisk, uppgraderade operativsystemet eller formaterade om datorn innan programvaran inaktiverades.

Avaktiveringsalternativet visas inte eller saknas?

Om programmet som du försöker att avaktivera ingår i en grupp, inaktivera en annan app i gruppen. Starta en app i gruppen och välj sedan Hjälp > Inaktivera.

Om ditt företag köpte produkten under ett volymlicensavtal är inte inaktiveringsväljaren tillgänglig. Kontakta din volymlicensieringsadministratör om du behöver hjälp.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto