Gränsen för felsökning av aktiveringsproblem har nåtts eller inloggningen misslyckades för en produkt utan prenumeration

Lär dig hur du felsöker uppnådd aktiveringsgräns eller misslyckade inloggningar för produkter utan prenumeration, t.ex. Adobe Creative Suite 6.

Obs!

Om du får meddelandet Maxgräns för aktivering nådd eller liknande fel i ett Creative Cloud-program går du till Maxgräns för aktivering nådd eller Inloggning misslyckades för Creative Cloud-programmet för att hitta lösningar.

Gå till Felsök Creative Cloud-aktivering s fel för att lösa andra aktiveringsfel i Creative Cloud.

Problem

När du startar ett Adobe-program får du ett felmeddelande som säger att inloggningen misslyckades, att det finns en aktiveringsgräns eller att det maximala antalet aktiveringar har överskridits. Dessa fel uppstår om du försöker använda programmet på för många datorer. Följ anvisningarna i avsnitten nedan för att lösa problemet.

Creative Suite (CS5, CS6)

Med en enkellicens för Adobe CS6 och tidigare program kan du installera programmet på två datorer. Du kan dock endast använda programmet på en dator i taget.

Inaktivera programmet på datorn där du inte längre vill använda det för att installera programmet på en tredje dator. Aktivera det sedan på en ny dator.

  • Avinstallerade du programmet utan att inaktivera det? Det är inte säkert att licensen för ett program inaktiveras bara för att du avinstallerar ett program. Om du har avinstallerat ditt program och får ett meddelade om att du har överskridit din aktiveringsgräns kan du prova att installera programmet på nytt på den gamla datorn. Följ sedan stegen nedan för att inaktivera programmet på den gamla datorn och aktivera det på den nya.
  • Vill du inaktivera ditt program? Inaktivering kopplar bort ett program från en giltig användarlicens. Du kan aktivera ett inaktiverat program när som helst, om du vill. Du behöver inte avinstallera ett program från datorn för att inaktivera det. Avinstallation av ett program innebär inte att dess licens inaktiveras.
  • Vill du verifiera och felsöka licensproblem? Adobe Licensing Website (LWS), tillhandahåller kontoinformation för kunder till Adobe Buying Programs. Använd LWS för att hitta serienummer, spåra beställningar, visa inköpshistorik, kontrollera uppgraderingsrätter och -poäng, ändra eller lägg till kontokontakter och -information, slå samman konton och ladda ned programvara.

Har du ett annat problem? Om du har ett annat aktiveringsproblem går du till Felsökning av aktivering och inaktivering.

Acrobat DC 

Prenumerationsversion

Om du har en Acrobat DC-prenumeration går du till Maxgräns för aktivering nådd eller Inloggning misslyckades för Creative Cloud.

Version utan abonnemang (fristående)

Om du har en fristående version av Acrobat DC utan prenumeration kan du använda programmet på upp till två datorer. Om du vill använda Acrobat på en tredje dator loggar du bara ut från Acrobat på en av de andra datorerna.

Obs!

Dessa steg fungerar endast om du är ansluten till Internet.

  1. Anslut till Internet och starta programmet på en av de andra datorerna.

  2. Välj Hjälp > Logga ut.

  3. Prova att aktivera programmet på den nya datorn igen.

  1. Anslut till Internet på den gamla datorn och starta programmet.

  2. Välj Hjälp > Inaktivera.

  3. Anslut till Internet på den nya datorn och starta programmet.

  4. Välj Hjälp > Aktivera. Mer information om aktivering finns i Aktivering och inaktivering av produkter.

För tidigare produkter

Det var dags att pensionera våra äldre aktiveringsservrar för tidigare versioner av Acrobat- och Creative Suite-program (CS). Utan aktiveringsservrarna visar dessa program ett aktiverings- eller anslutningsfel vid försök att verifiera en licens. 

De program som påverkas är Creative Suite 2, 3 och 4, Audition 3, Acrobat 7, 8 och 9 (Standard och Professional), Acrobat X, Acrobat XI och Acrobat 3D version 8.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto