Steg för att hämta Creative Cloud-paket för macOS-datorer med hjälp av Adobe Package Downloader.

När du ska skapa paket för macOS-användare i Admin Console klickar du på och kör Adobe Package Downloader för att slutföra pakethämtningen och spara paketet på en plats du väljer själv.

Välj en macOS-plattform

Hämta paket

När du har skapat ett paket i Admin Console visar följande meddelande att Adobe Package Downloader har hämtats till datorn.

Adobe Package Downloader har hämtats

Följ de här stegen för att hämta macOS-paketet med hjälp av Adobe Package Downloader.

 Gå till Finder eller platsen för hämtade filer i webbläsaren och dubbelklicka på filen Adobe Package Downloader (.dmg).

Adobe Package Downloader i Finder

Adobe Package Downloader startas. 

 Kom igång genom att dubbelklicka på ikonen.

Börja hämta paketet

 På skärmen Hämta kan du välja om du vill hämta paketet till standardplatsen (mappen för hämtningar) eller en annan plats. Klicka sedan på Fortsätt.

Alternativ för att hämta paket

 Hämtningen börjar och förloppet visas. Du kan klicka på Läs mer om du vill få mer information om hur du skapar och hanterar paket i Admin Console.

Hämtningsförlopp

 När paketet har hämtats
klickar du på Öppna i Finder för att gå till paketets plats på datorn.

Öppna det hämtade paketet i Finder

 Välj något av följande sätt för att distribuera paketet till slutanvändarnas datorer:

Obs!

Ett paket är tillgängligt i Adobe Admin Console i högst 3 dagar efter att du skapat paketet. Om du kör Adobe Package Downloader efter att paketet har upphört att gälla får du följande felmeddelande.

Fel – paketet har upphört att gälla

När paketet har upphört att gälla måste du skapa ett nytt paket i Admin Console och följa arbetsflödet ovan igen.

Installera det hämtade paketet

Dubbelklicka på paketfilen

 1. Eftersom den hämtade filen är en ZIP-fil måste du först extrahera filens innehåll.

  I den extraherade mappen finns följande fil:

  • <Paketnamn>_Install.pkg 
  • <Paketnamn>_Uninstall.pkg 
 2. Installera paketet genom att dubbelklicka på <Paketnamn>_Install.pkg.

 3. Klicka på Installera.

  Installera paket

Med terminalen

 1. Öppna terminalen på klientdatorn.

 2. Kör följande kommando:

  sudo installer -pkg <sökväg till paket>/Build/<Paketnamn>_Install.pkg -target /

Avinstallera det hämtade paketet

Dubbelklicka på paketfilen

 1. Filen som du hämtar från Admin Console är en ZIP-fil. Därför måste du först extrahera den.

  Det extraherade innehållet innehåller en Build-mapp med två filer:

  • <Paketnamn>_Install.pkg
  • <Paketnamn>_Uninstall.pkg
 2. Dubbelklicka på <Paketnamn>_Uninstall.pkg.

 3. Klicka på Installera.

  Integrerat installationsprogram

Med terminalen

 1. I terminalen går du till mappen med det hämtade paketet och kör följande kommando:

  sudo installer -pkg <sökväg till paketnamn_Uninstall.pkg > -target /

Problem med att hämta paketet

Om du får problem när du använder Package Downloader kan du hitta loggarna på följande platser:

 • ~/Library/Logs/CreativeCloud/ACC/AdobeDownload/DLM.log
 • ~/Library/Logs/CreativeCloud/ACC/AdobeDownload/HDInstaller.log

Felkoder och lösningar

Felkod

Beskrivning

Lösning

113

Hämtningsfel. Det går inte att nå Adobes servrar.

 1. Kontrollera inställningarna för internetanslutningen och brandväggen
 2. Starta om Adobe Package Downloader och försök hämta paketet igen. Se detaljerad beskrivning ovan.

Mer information finns i Så här löser du anslutningsfel.

116

Hämtningen slutfördes inte.

Hämtningen kunde inte slutföras eftersom vi inte kunde skapa en ny katalog på din enhet. Kontrollera om du har antivirusprogram på enheten som blockerar hämtningen.

118

Inget nätverk är tillgängligt (användaren är offline)

 1. Kontrollera inställningarna för internetanslutningen och brandväggen
 2. Starta om Adobe Package Downloader och försök hämta paketet igen. Se detaljerad beskrivning ovan.
Mer information finns i Så här löser du anslutningsfel.

119

Servern svarar inte.
 1. Kontrollera inställningarna för internetanslutningen och brandväggen
 2. Starta om Adobe Package Downloader och försök hämta paketet igen. Se detaljerad beskrivning ovan.

Mer information finns i Så här löser du anslutningsfel.

120

Otillräckligt diskutrymme. Frigör utrymme och försök igen

Hämtningen kunde inte slutföras den här gången. Rensa bort filer från enheten och försök igen.

121 Det gick inte att skriva till hämtningsfilens plats. Hämtningen kunde inte slutföras på grund av dina behörighetsinställningar i målmappen. Kontrollera behörighetsinställningarna på enheten och försök igen.

124

Proxyautentisering krävs

Mer information finns i Så här löser du anslutningsfel.

125

Ogiltig URL (för HTTP-fel 404)

 1. Hämta Adobe Package Downloader i Admin Console på nytt.
 2. Starta om Adobe Package Downloader och försök hämta paketet igen. Se detaljerad beskrivning ovan.

Mer information finns i Så här löser du anslutningsfel.