Steg för att hämta Creative Cloud-paket på macOS-datorer med Adobe Package Downloader.

När du skapar paket för macOS-användare i administratörskonsolen kan du klicka på och köra Adobe Package Downloader för att slutföra hämtningen av paketet och spara paketet på en plats som du väljer.

Skapa macOS-paket

Hämta paket

När du skapat ett paket i administratörskonsolen indikerar följande meddelande att Adobe Package Downloader har hämtats till datorn.

Adobe Package Downloader har hämtats

Följ dessa steg för att använda Adobe Package Downloader för att hämta macOS-paketet.

 I Finder, eller i hämtningar i en webbläsare, dubbelklickar du på filen Adobe Package Downloader (.dmg).

Adobe Package Downloader i Finder

 Adobe Package Downloader startar. 

 Dubbelklicka på ikonen för att komma igång.

Starta hämtning av paket

 På skärmen Hämta kan du välja att hämta paketet till standardplatsen (mappen Hämtningar) eller en alternativ plats. Klicka sedan på Fortsätt.

Alternativ för hämtning av paket

 Hämtningen startar och förloppet visas. Du kan klicka på Läs mer för mer information om att skapa och hantera  paket i administratörskonsolen.

Hämtningsförlopp

 När paketet har hämtats
klickar du på Öppna i Finder för att gå till paketets plats på datorn.

Öppna hämtade paket i Finder

 Välj slutligen en av följande metoder för att driftsätta paketet på slutanvändardatorn:

Obs!

Ett paket finns tillgängligt i Adobe administratörskonsol i högst tre dagar efter att du skapat paketet. Om du kör Adobe Package Downloader efter att paketet har upphört får du följande fel.

Felet paket har upphört

När paketet har gått ut måste du återskapa ett nytt paket i administratörskonsolen och följa ovanstående arbetsflöde igen.

Problem med att hämta paket

Om du upplever problem med Package Downloader kan du hitta loggarna på följande platser:

  • ~/Bibliotek/Loggar/CreativeCloud/ACC/AdobeDownload/DLM.log
  • ~/Bibliotek/Loggar/CreativeCloud/ACC/AdobeDownload/HDInstaller.log

Felkoder och lösningar

Felkod

Beskrivning

Lösning

113

Hämtningsfel. Det går inte att nå Adobes servrar.

  1. Kontrollera internetanslutningen och brandväggsinställningarna
  2. Starta om Adobe Package Downloader och försök hämta paketet igen. Se detaljerad information ovan.

Se Hur man löser anslutningsfel för mer information.

116

Hämtningen slutfördes inte.

Hämtningen kunde inte slutföras eftersom vi inte kunde skapa en ny katalog på enheten. Kontrollera om du har antivirusprogramvara som blockerar hämtningen på enheten.

118

Inget tillgängligt nätverk (användaren är offline)

  1. Kontrollera internetanslutningen och brandväggsinställningarna
  2. Starta om Adobe Package Downloader och försök hämta paketet igen. Se detaljerad information ovan.
Se Hur man löser anslutningsfel för mer information.

119

Servern svarar inte.
  1. Kontrollera internetanslutningen och brandväggsinställningarna
  2. Starta om Adobe Package Downloader och försök hämta paketet igen. Se detaljerad information ovan.

Se Hur man löser anslutningsfel för mer information.

120

Otillräckligt ledigt diskutrymme. Frigör utrymme och försök igen

Hämtningen kunde inte slutföras just nu. Rensa filer från enheten och försök sedan igen.

121 Det gick inte att skriva till platsen för den hämtade filen. Hämtningen kunde inte slutföras på grund av dina behörighetsinställningar i målmappen. Kontrollera behörighetsinställningarna på enheten och försök igen.

124

Proxyautentisering krävs

Se Hur man löser anslutningsfel för information.

125

Ogiltig URL (för HTTP-fel 404)

  1. I administratörskonsolen hämtar du Adobe Package Downloader på nytt.
  2. Starta om Adobe Package Downloader och försök hämta paketet igen. Se detaljerad information ovan.

Se Hur man löser anslutningsfel för mer information.