Introduktion

Obs!

Procedurerna som beskrivs i det här dokumentet kan användas i program med version CC 2019 eller senare.

Licenser för delade enheter är en licensieringsmetod anpassad för utbildningsinstitutioner där programvaran tilldelas en enhet i stället för en person. Alla som loggar in på enheten får tillgång till produkterna och tjänsterna från Adobe. Denna licensieringsmetod passar för datorlabb och lektionssalar.

Mer information finns i Licensöversikt.

Så här skapar du paket med licenser för delade enheter

Om du vill lära dig skapa paket med licenser för delade enheter följer du instruktionerna här:

 1. Logga in på Admin Console och gå till Paket > Paket. All pakethistorik från alla administratörer i din organisation visas.

  Om du inte har skapat några paket ännu visas följande skärm för att hjälpa dig att komma igång.

  Börja skapa ett paket
 2. Klicka på Skapa ett paket.

  Skapa ett paket
 3. Välj Licenser för delade enheter i listan med licensieringsalternativ som visas på skärmen.

  Typer av licensiering
 4. På skärmen Tillstånd väljer du det berättigande som krävs och klickar på Nästa.

  Välj tillstånd
 5. På skärmen System väljer du de alternativ som krävs och klickar på Nästa.

  • Välj en plattform: Välj operativsystem och stöd för processor (32-bitars eller 64-bitars). Du måste skapa separata paket för 32-bitars- och 64-bitarsinstallationer. Det går inte att köra ett 32-bitarspaket på en 64-bitarsdator.
  • Språk: Välj vilket språk som ska användas för paketet.
  • Använd OS-språk: Gör att du kan skapa ett paket som distribueras på klientdatorns operativsystemspråk. Om språket saknas används operativsystemets språk när paketet distribueras.
  Systemskärm
 6. Klicka på plus-ikonen bredvid programmen på skärmen Välj program för att inkludera dem i paketet och klicka sedan på Nästa.

  Välj program

  Markera kryssrutan Visa äldre versioner för att visa en lista med de äldre versioner som stöds.

  Obs!

  Om du lägger till en produkt som har tillhörande produkter, läggs den tillhörande produkten till automatiskt. Om du till exempel lägger till Photoshop läggs Camera Raw och Adobe Preview till automatiskt.

 7. På skärmen Alternativ väljer eller aktiverar du de alternativ som krävs och klickar på Nästa.

  Alternativskärmen

  Alternativ för Creative Cloud-datorprogram:

  • Aktivera självbetjänad installation: Tillåt att slutanvändare installerar och uppdaterar program från panelen Appar i Creative Cloud-datorprogrammet.
  • Tillåt icke-administratörer att uppdatera och installera appar: Tillåter slutanvändare som inte har administratörsbehörighet att installera och hantera sina program och uppdateringar via självbetjäning.
  • Inaktivera filsynkronisering: Stänger av den automatiska synkroniseringen av filer till klientdatorer. Alternativet är praktiskt när du installerar paket i en testmiljö där du vill inaktivera filsynkronisering. Endast tillgängligt för utbildningsorganisationer.

  Viktigt:

  Vissa Creative Cloud-datorprogram kräver att filsynkronisering är aktiverad.

  Om du inaktiverar filsynkronisering:

  • Alla program läses in.
  • CC-filer synkroniseras inte. Tänk på att detta även gäller för till exempel mediefiler i Rush-projekt.
  • Adobe Fonts är tillgängligt.
  • Stock-sökning är tillgängligt (användare med Federated ID kan dock inte ladda ned förhandsgranskningar).

  Obs!

  Om du vill använda Lightroom CC måste du aktivera filsynkronisering och på ett av följande sätt se till att användarna har tillgång till molnlagring:

  • Genom åtkomst till 2 GB lagringsutrymme med Adobe Spark.
  • Observera att tjänsten Foton inte är tillgänglig med Adobe Spark.
  • Genom åtkomst till 100 GB lagringsutrymme via en Creative Cloud-licens

  Detta gäller för alla typer av användaridentiteter: Adobe ID, Enterprise ID och Federated ID. Tänk på att om du valt Fri åtkomst i den kopplade produktprofilen behöver dina användares Adobe ID:n inte läggas till i Admin Console. Mer information finns i Hantera profiler för licenser för delade enheter. Användare med Enterprise ID eller Federated ID måste dock läggas till i Admin Console.

  Om du inte kan aktivera filsynkronisering eller tilldela lagring måste du använda Lightroom Classic eller namngiven användarlicensiering.

  • Aktivera webbläsarbaserad inloggning: Användarna måste som standard logga in med Creative Cloud-datorprogrammet. Du kan dock välja att omdirigera användarna så att de loggar in via webbläsaren. Välj det här alternativet för att säkerställa att användarna loggar in via webbläsaren. Mer information finns i Aktivera webbläsarbaserad inloggning.

  Hanteringsalternativ:

  • Aktivera Remote Update Manager: Aktiverar användning av Remote Update Manager. Du kan använda Adobe Remote Update Manager för att fjärrköra uppdateringsprogrammet på klientdatorn, vilket ger fördelen att programmet körs med administratörsbehörighet. Mer information finns i Använda Adobe Remote Update Manager.
  • Dirigera om till intern uppdateringsserver: Gör att du kan dirigera om alla uppdateringar för det här paketet till en intern uppdateringsserver. Information om den interna servern anges i en XML för åsidosättning på fliken Paket > Inställningar i Admin Console. Mer information finns i avsnittet Inställningar i artikeln Paketera program via Admin Console.
  • Skapa en mapp för tillägg och ta med kommandoradsverktyget för Extension Manager: Gör att du kan skapa en undermapp i din paketmapp som du kan använda för att ta med tillägg som du vill installera tillsammans med paketet. Mer information finns i Hantera tillägg i paket.
  • Installera paket i egen installationskatalog: Gör att du kan installera programmen i det här paketet i en egen installationskatalog. Katalogen definieras på fliken Paket > Inställningar i Admin Console. Mer information finns i avsnittet Inställningar i artikeln Paketera program via Admin Console.
 8. På skärmen Slutför anger du namnet på paketet och klickar på Skapa paket.

  Du kan också förhandsvisa paketets konfiguration och de program som ingår innan du skapar paketet.

  Skapa ett paket

  Ett meddelande visas när byggprocessen är slutförd. Om paketet skapas utan fel visar meddelandet även den tidsperiod under vilken paketet kan laddas ned från Admin Console.

  Status för skapande av paket

  Obs!

  Klicka på paketets rad i informationsfönstret om du vill kontrollera hur lång tid som återstår för att ladda ned befintliga paket.

 9. Paketstatusen visas i kolumnen Status på sidan Paket.

  Om paketet har skapats utan problem visas länken Hämta i kolumnen Tillgänglighet.

  Paketstatus

  Obs!

  Ett paket är tillgängligt i Admin Console i upp till tre dagar Klicka på paketets rad om du vill kontrollera hur lång tid som återstår för att ladda ned paketet. Då visas information om paketet.

 10. Om du vill ladda ned och distribuera paketet senare klickar du på Hämta.

  Nedladdningslänk

Obs!

Om du skapar macOS-paket hämtas Adobe Package Downloader till din dator. Öppna och kör det för att slutföra hämtningen av paketet. Mer information finns här.

Distribuera paket

När du skapat ett paket med licens för delade enheter konfigurerar du enheterna i ditt labb med licensen.

Välj en av följande metoder för att distribuera paketet:

 • Installera genom att dubbelklicka på paketfilen. Mer information finns i det här dokumentet.
 • Använd verktyg från tredje part som t.ex. Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop eller JAMF Casper Suite. Mer information finns i det här dokumentet.
 • Distribuera via kommandoraden på Windows-datorer. Mer information finns i det här dokumentet.
 • Distribuera med Info.plist-fil på macOS-datorer. Mer information finns i det här dokumentet.

Distribuera uppdateringar

Adobe släpper regelbundet uppdateringar och nya utgåvor av Creative Cloud-programmen. På så vis får elever och personal tillgång till de allra senaste funktionerna i de program du har distribuerat till de delade datorenheterna i dina labb och klassrum. Välj någon av de följande metoderna för att få de senaste Creative Cloud-uppdateringarna:

 • Du kan skapa ett uppdateringspaket och distribuera det manuellt till klientdatorerna.
 • Du kan även använda Remote Update Manager, som använder Adobe Update-servern eller en intern uppdateringsserver för att distribuera de senaste uppdateringarna till varje enhet. Du behöver inte distribuera uppdateringarna till varje enskild enhet manuellt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy