Kända fel i Adobe Asset Link

Kända fel i Adobe Asset Link.

Här är en lista över kända fel i Adobe Asset Link.

 • För FPO-bilder visas egenskaperna för den högupplösta originalbilden i Filinformation.
 • InDesign uppdaterar statusen för länkade mediefiler i panelen Länkar var tredje minut, vilket leder till en väntetid på upp till tre minuter för användaren.
 • Det finns inget alternativ för att checka in en mediefil om en användare ändrar platsen för utcheckningskonfiguration efter utcheckning. (4115997)
 • Adobe Asset Link stöder för närvarande inte automatisk incheckning för en JPEG-fil som lager har lagts till i efter att den har checkats ut. Creative Cloud-programmet kräver att JPEG-filen sparas i ett nytt filformat på grund av lagren. I så fall kopplas den redigerade filen bort från Experience Manager Assets. Om du vill lägga till den nya filen i Experience Manager Assets överför du den.
 • Om du söker på en del av ett filnamn eller en titel kanske du inte får några sökresultat med mediefiler som innehåller hela namnet. Om du till exempel söker efter sand får du resultat med det angivna ordet sand men inte kvicksand eller sandsten. (4117723)

Tillfällig lösning: Om du vill utöka sökningen använder du en asterisk (*) före eller efter sökordet.

 - Före sökordet (för att få kvicksand).

 - Efter sökordet (för att få sandsten).

 - Både före och efter sökordet får du alla.

 • Sökfrågor som ger många resultat kan göra att servern inte svarar. Sökfunktionen omfattar mediefilsmetadata plus filnamn och titel. Därför kan metadatafält öka antalet resultat om en generisk eller allmän term används.

Tillfällig lösning: Begränsa sökningen och prova att söka i en särskild mapp eller samling.

 • Åtgärderna Dra och Montera stöder inbäddning av mediefiler för Photoshop, Illustrator och InDesign 2019 (och tidigare). Direktlänkning stöds mellan InDesign 2020 och senare versioner och Adobe Experience Manager Assets.
 • För program som inte stöder direktlänkning (Photoshop, Illustrator och InDesign 2019 och tidigare) monterar den första dra och släpp-åtgärden i en mediefil bara sin förhandsgranskning. Mediefilen hämtas i bakgrunden. Fler dra och släpp-åtgärder i samma mediefil bäddar in bilden med full upplösning. Om du behöver full upplösning från början hämtar du mediefilen först eller väljer alternativet Montera från snabbmenyn.
 • För Photoshop, Illustrator och InDesign 2019 och tidigare visas ett meddelande om att hämta igen för den senaste versionen när du gör en dra och släpp-åtgärd oavsett när mediefilen hämtades senast. Adobe Asset Link känner för närvarande inte av hur lång tid som gått sedan den senaste hämtningen. Därför meddelas användarna som en försiktighetsåtgärd, eftersom hämtade mediefiler kopplas bort från Experience Manager Assets där ändringar kan ha gjorts sedan den senaste hämtningen. (4117716)
 • Montering genom åtgärden dra aktiveras när en användare klickar och håller ned på en mediefil. Den aktiveras även om användaren drar ett litet avstånd i Asset Link-panelen. (Har inte observerats i InDesign 2020).
 • [Endast Illustrator] En hämtad fil stängs automatiskt om samma fil monteras från Adobe Asset Link i ett annat öppet dokument. Det är standardbeteende i Illustrator. (4116510)
 • Om internet kopplas bort och återansluts medan miniatyrbilder hämtas kommer inte hämtningen av dem att återupptas automatiskt. Problemet har ibland observerats hos Windows-användare. (4117899)

       Tillfällig lösning: Stäng Creative Cloud-produkten och starta om Adobe Asset Link.

 • Användarna kan bara överföra till en viss mapp, inte i Samlingar eller en enskild samling. Dessutom är överföringen begränsad till endast den mapp som användaren har navigerat till innan överföringsåtgärden. Du kan bara lägga till mediefiler i en samling via Experience Manager Assets.
 • Mediefilen visas inte i mappen direkt efter överföringen.

Tillfällig lösning: Klicka på knappen Uppdatera i panelen (eller navigera till en annan mapp och återgå).

 • Sortering i Adobe Asset Link fungerar bara för mediefiler, inte mappar eller samlingar. I den sorterade listan visas alltid mappar och samlingar ovanför mediefiler. (4117004)
 • Proxymiljöer (till exempel Kerberos) stöds inte för närvarande. (4114362)
 • Du kan bara använda Tabb-tangenten för att navigera till sökfältet. Om du vill navigera längre måste du använda musen.

Tillfällig lösning: Använd musen om markören är i sökfältet eller Skift-B för att öppna platsmenyn.

 • Kommentarer som lagts till vid incheckning av en mediefil i Experience Manager Assets visas inte på mediefilens tidslinje på Experience Manager-webbplatsen förrän en ny version har checkats in. Det här problemet har åtgärdats i Experience Manager 6.4.5 och Experience Manager 6.5.1 och senare.
 • Om du avbryter utcheckningen i ett Creative Cloud-program medan den är öppen och utcheckad i ett annat, förblir mediefilen öppen i det andra programmet. Den kopplas dock bort från Experience Manager Assets. (4117952)
 • [Photoshop 2019 och Photoshop 2020]: Panelen Adobe Asset Link startas inte om inget dokument är öppet. (4116772)

Tillfällig lösning: Öppna ett tomt eller befintligt dokument innan du startar Adobe Asset Link.

 • På Windows 7 och Windows 8.1 fungerar inte utcheckning, montering eller hämtning av filer med unicode som förväntat. Det påverkar länder med språk som använder specialtecken.
 • När en användare kopierar en mediefil till en ram i InDesign 2020 med alternativet Montera kopia, bäddas inte bilden in. Den infogas i stället som en länkad mediefil.
 • När du öppnar äldre INDD-filer (Creative Cloud-versioner tidigare än Creative Cloud 2019) i InDesign 2020 och monterar en länkad mediefil visas inte motsvarande länkade ikon i den nya ramen. Den länkade ikonen visas bara i panelen Länkar.
 • När du loggar ut från ditt Creative Cloud-program och sedan loggar in igen förblir du utloggad från panelen Adobe Asset Link. 

      Tillfällig lösning: Starta Creative Cloud-programmet igen. Du är då inloggad på Adobe Asset Link.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?