Användarhandbok Avbryt

Konfigurera Experience Manager Assets som molntjänst för Adobe Asset Link

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   10. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Rollsynkning för skolan
   4. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera användare
  1. Översikt
  2. Administrativa roller
  3. Tekniker för användarhantering
   1. Hantera användare enskilt   
   2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
   3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Ändra användarens identitetstyp
  5. Hantera användargrupper
  6. Hantera kataloganvändare
  7. Hantera utvecklare
  8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
  9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
 6. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  2. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 7. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 8. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 9. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 10. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 11. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 12. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud

Lär dig konfigurera Adobe Experience Manage Assets som molntjänst för användning med tillägget Adobe Asset Link för Creative Cloud-program.

Med Adobe Asset Link blir det lättare för kreatörer och marknadsförare att samarbeta när material skapas. Det kopplar samman Adobe Experience Manager Assets och Adobe Experience Manager Assets Essentials med Creative Cloud-datorprogram. Via Adobe Asset Link kan kreatörer få tillgång till, använda och ändra innehållet som lagras i Experience Manager Assets utan att behöva lämna sina kreativa appar.

Experience Manager Assets as a Cloud Service fungerar smidigt med Adobe Asset Link. Integreringen erbjuder färdig konfiguration och enkel automatisering för att automatisera viss hantering av resurser för en organisations specifika behov. Experience Manager Assets Essentials är en ny SaaS-lösning för att lagra, hantera och upptäcka digitala resurser som även är integrerad med andra lösningar från Adobe.

Obs!

Se Konfigurera Experience Manager 6.4 eller 6.5 om du använder en tidigare version av Experience Manager Assets.

För att Experience Manager som molntjänst ska fungera tillsammans med Asset Link måste du implementera följande åtgärder. Konfigurera med hjälp av administratörskontot för Experience Manager.

 1. Ge åtkomst till Experience Manager till de användare i organisationen som har åtkomst till Creative Cloud for Enterprise. Du ger åtkomst genom att lägga till användare av Asset Link i Experience Manager-miljöns produktprofil via Admin Console.

 2. Se till att Asset Link-användarna som har tillgång till Experience Manager-miljön har rätt behörighet till Assets-innehåll. Det gör du genom att se till att användargrupperna som de redan är tilldelade i Experience Manager har den åtkomst som krävs i Experience Manager Security Console.

 3. Om du vill använda vissa funktioner konfigurerar du dem i Experience Manager. Du kan till exempel skapa arbetsflöde för efterbearbetning, konfigurera FPO-återgivningar för InDesign, integrera Adobe Stock och så vidare.

När en Creative Cloud-användare loggar in i Asset Link-panelen ansluter den automatiskt till det tillgängliga Experience Manager-kontot. Om en användare har rätt till mer än ett Assets-konto visas en lista med tillgängliga konton. Användaren kan då ansluta till det önskade kontot.

Hantera användare och åtkomst

Adobe Asset Link-användare kan ansluta direkt till Experience Manager när de är inloggade i ett Creative Cloud-program. En gemensam molninfrastruktur för användarhantering och autentisering i hela Experience Manager som molntjänst och Adobe Creative Cloud möjliggör smidig administration och styrning av tjänsterna, användarna och behörigheterna.

Organisationsadministratörer använder Admin Console-funktioner för att hantera användare och användargrupper och Experience Manager-administratörer använder det för att lägga till användare av Asset Link i Experience Manager-miljöns produktprofil. När detta är klart får Asset Link-användarna ett e-postmeddelande om att de har tillgång till den specifika miljön och kan logga in i Experience Manager via Adobe Asset Link.

Experience Manager-administratörer kan ge behörighet till specifika resurser eller mappar i Experience Manager Assets till Asset Link-användare som läggs till i Experience Manager-miljön i föregående steg. Asset Link-användare i Admin Console och grupper som de är tilldelade där är tillgängliga i Experience Manager som profiler. Du som är administratör ser till att grupperna, som har användarprofiler för Asset Link tilldelade, har den åtkomst som krävs för innehåll i Assets (under sökvägen /content/dam i katalogen). Vanligtvis kan du lägga till användargruppen i Experience Manager-användargruppen DAM Users med standardbehörighet för Assets-användare. Administratörer kan konfigurera mer specifika behörighetsinställningar i Experience Manager beroende på olika verksamhetsbehov.

När rätt behörigheter är på plats kan Creative Cloud-användarna få åtkomst till platser och resurser i Experience Manager.

Se Driftsätta Essentials och lägga till användare om du behöver hantera Assets Essentials-användare via Admin Console.

Skapa FPO-återgivningar (For Placement Only) för Adobe InDesign

När kreatörer monterar stora resurser från Experience Manager i Adobe InDesign-dokument måste de vänta väldigt länge efter att har monterat resursen. Under tiden är användaren blockerad och kan inte använda InDesign. Det här avbryter det kreativa flödet och påverkar användarupplevelsen på ett negativt sätt. Adobe gör det möjligt att tillfälligt placera små återgivningar i InDesign-dokument till att börja med. När det är dags för slutresultatet, till exempel för tryck eller publicering, ersätter originalmediefilerna med full upplösning den tillfälliga återgivningen i bakgrunden. Den asynkrona uppdateringen i bakgrunden gör designprocessen snabbare, förbättrar produktiviteten och hindrar inte den kreativa processen.

I Assets finns återgivningar som används endast för placering (FPO). De här FPO-återgivningarna har en liten filstorlek men samma proportioner. Om en FPO-återgivning inte är tillgänglig för en mediefil använder Adobe InDesign den ursprungliga mediefilen istället. Den här reservfunktionen gör att det kreativa arbetsflödet kan fortsätta utan några avbrott.

Experience Manager som molntjänst erbjuder molnbaserade funktioner för resursbearbetning för att generera FPO-återgivningar. Använd resursmikrotjänster för att skapa återgivningar. Du kan konfigurera genereringen av återgivningar av nyligen överförda resurser och av resurserna som finns i Experience Manager. Se Generera FPO-återgivningar.

Konfigurera Adobe Stock

Organisationer kan integrera sina Adobe Stock for enterprise-planer med Assets så att de licensierade resurserna är tillgängliga för alla kreativa projekt och marknadsföringsprojekt, och de kan användas tillsammans med de kraftfulla resurshanteringsfunktionerna i Experience Manager. Det hjälper marknadsförare att göra licensierade royaltyfria foton, vektorbilder, illustrationer, videor, mallar och 3D-resurser av hög kvalitet tillgängliga för alla kreativa projekt och marknadsföringsprojekt. Kreatörer kan sedan använda de här resurserna via panelen Asset Link.

Om du vill integrera med Adobe Stock finns mer information i Adobe Stock-mediefiler i Assets.

Använd visuell sökning eller likhetssökning

Funktionen för visuell sökning gör att du kan söka efter visuellt liknande resurser i Experience Manager Assets-katalogen via panelen Adobe Asset Link. Se hur du söker efter och använder liknande resurser via Asset Link.

Tips och felsökningsinformation om Experience Manager-relaterade problem

Följ de här tipsen eller metoderna för att få en bättre upplevelse:

 • Om du vill skapa FPO-återgivningar av många mediefiler eller av hela katalogen, kan du planera så att arbetsflödena körs när arbetsbelastningen är lägre. Att skapa FPO-återgivningar för ett stort antal mediefiler är resurskrävande och Experience Manager-servrarna måste ha tillräcklig processorkraft och ledigt minne.

Om du stöter på problem när du konfigurerar Experience Manager kan du testa med detta:

 • Kontrollera vilka behörigheter som har tilldelats användare eller användargrupper om Creative Cloud-användarna inte kan checka in de utcheckade resurserna. Se till att användarna har åtkomst till de nödvändiga mapparna eller resurserna i Experience Manager-katalogen.
 • Kontakta din organisations partner eller systemintegratör.
 • Mer information finns i Felsöka Asset Link.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?