Lär dig hur du distribuerar Adobe Asset Link-panelen till dina kreativa användare.

Med Adobe Asset Link blir det lättare för kreatörer och marknadsförare att samarbeta när material skapas. Det ansluter Adobe Experience Manager Assets (AEM Assets) till Creative Cloud-datorprogrammen InDesign, Photoshop och Illustrator. Via Adobe Asset Link-panelen kan kreatörer få tillgång till och ändra innehåll som lagras i AEM Assets utan att behöva lämna de program som de arbetar med.

Gör följande:

 • Hämta filen assetlink-settings.json.
 • Konfigurera filen assetlink-settings.json på de enheter där Adobe Asset Link ska användas.
 • Installera Adobe Asset Link-panelen.

Konfigurera Adobe Asset Link-inställningsfilen för alla enheter

Anslut Creative Cloud-programmen till AEM-servern genom att konfigurera filen assetlink-settings.json på alla målenheter.

 1. Hämta exempelfilen assetlink-settings.json och öppna den i en textredigerare.

 2. Ändra filen så att den inkluderar slutpunkten för AEM Assets.

  {”aemServer”:”SERVERNAME”,”aemPort”:”SERVERPORT”,”aemScheme”:”PROTOCOL”}

  Befintliga värden Ska uppdateras med
  SERVERNAME Namn på AEM-server
  SERVERPORT Port där AEM-servern körs
  PROTOCOL Protokollschema för AEM-serverns URL. Antingen HTTP eller HTTPS

  Exempel:

  Om AEM-serverns URL är: http://content.demo.com:4502 ser .json-filen ut så här:

  • {”aemServer”:”content.demo.com”,”aemPort”:”4502”,”aemScheme”:”http”}

  Fler exempel på json:

  • {”aemServer”:”author.customer.com”,”aemPort”:”443”,”aemScheme”:”https”}
  • {”aemServer”:”localhost”,”aemPort”:”4502”,”aemScheme”:”http”}
  • {”aemServer”:”author-nossl.customer.com”,”aemPort”:”80”,”aemScheme”:”http”}

  Obs!

  Funktionen stöder för närvarande åtkomst till en AEM Assets-instans åt gången. Om du vill få tillgång till en annan instans ändrar du slutpunkten för AEM Assets i .json-filen. Vid fjärrdistribution måste du se till att skriptet kan skapa kataloger och ange behörigheter, om sådana saknas.

 3. Kopiera filen assetlink-settingsjson till nedanstående plats på användarnas enheter:

  • macOS: /users/<username>/Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions/
  • Windows: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\CEP\extensions

  Obs!

  Om sökvägen till mappen inte är tillgänglig på en enhet, skapar du mappen CEP > extensions manuellt.

  Obs!

  Om en administratör konfigurerar en maskin innan en användare skapas på den, kopierar du filen assetlink-setting.json på den delade platsen /Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions/ (Mac) eller \Program Files\Common Files\Adobe\CEP\extensions (Windows). Adobe Asset Link-panelen ska kopiera filen till användarområdet automatiskt. I det här scenariot ska administratören se till att användarna har läsbehörighet till den mapp som innehåller filen assetlink-settings.json. Administratören ska också se till att alla kommande användare på den distribuerade maskinen har läsåtkomst till den mapp som innehåller filen assetlink-settings.json.

Installera Adobe Asset Link-panelen

 Du kan utföra den här uppgiften om du har någon av följande roller tilldelad i Adobe Admin Console.

 • Systemadministratör
 • Distributionsadministratör

Om du vill installera Adobe Asset Link-panelen tar du med den när du skapar ett paket för distribution. Både självbetjäningspaket och hanterade paket stöds.

När distributionspaketet har skapats i Adobe Admin Console aktiverar du alternativet Inkludera Adobe Asset Linkpaketkonfigurationsalternativen. Mer information finns i Skapa namngivna paket.

Inkludera Adobe Asset Link

Den här processen gör det enklare eftersom du kan paketera tillägg i det distributionspaket som du skapar med Adobe Admin Console. Det gör att installationen av Creative Cloud-program och -tillägg görs i en och samma distributionsprocess eller som en enskild distributionsprocess.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy