Lär dig hur du använder Adobe Asset Link-panelen för att få tillgång till och överföra digitala resurser som lagras i AEM Assets utan att behöva lämna Creative Cloud-programmet.

Med Adobe Asset Link blir det lättare för kreatörer och marknadsförare att samarbeta när material skapas. Du kan nu få tillgång till material som är lagrat i Adobe Experience Manager Assets (AEM Assets) utan att lämna de program som du använder mest. Du kan bläddra i, söka efter och checka ut och in resurser med hjälp av panelen i Creative Cloud-programmen Photoshop, Illustrator och InDesign.

Du måste ha en giltig Creative Cloud for enterprise-prenumeration för att kunna använda Adobe Asset Link. Se fullständig information om kraven.

Adobe Asset Link installeras som ett tillägg i Creative Cloud-programmen. Din IT-administratör måste konfigurera och distribuera panelen. När den är installerad och konfigurerad kan du öppna den direkt från Tillägg-menyn. 
 • Välj Fönster Tillägg > Adobe Asset Link.

Om du vill ha enkel åtkomst kan du konfigurera arbetsytan så att den inkluderar Adobe Asset Link-panelen. Mer information finns i Hantera fönster och paneler.

Adobe Asset Link-panelen
Adobe Asset Link-panelen

A. Aktuell plats B. Sorteringslista C. Sökfält D. Sökplats E. Panelmeny F. Filteralternativ G. Växla mellan list-/rutnätsvy H. Mina utcheckade resurser I. Statusikon för utcheckad J. Snabbmeny K. Knapp för att uppdatera 

Aktuell plats

(A) visar din aktuella plats. Du kan klicka på pilen bredvid listrutan och gå tillbaka till en överordnad mapp.

Sorteringslista

(B) låter dig sortera resurser eller sökresultat i bokstavsordning, efter storlek och senast ändrad.

Sökfält

(C) låter dig söka efter resurser. Skriv ett nyckelord i sökfältet och tryck på Retur.

Sökplats

(D) Gör att du kan förfina sökningen till en viss plats, till exempel en mapp, samling eller hela AEM-katalogen.

Panelmeny

(E) visar åtgärder som du kan utföra på panelen, till exempel konfigurera och stänga panelen.

Filteralternativ

(F) gör att du kan filtrera sökresultat i hela AEM, Creative Cloud och i särskilda mappar och samlingar efter filtyp och resursens ändringsdatum.

Växla mellan list-/rutnätsvy

(G) låter dig växla mellan listvy och rutnätsvy.

Mina utcheckade resurser

(H) visar alla AEM Assets som du har checkat ut.

Statusikon för utcheckad

(I) visas på resursens miniatyrbild om resursen har checkats ut. Ikonen visar att resursen är låst och att bara den person som har checkat ut den kan ändra den.

Snabbmeny

(J) visar de åtgärder du kan utföra på resursen. Beroende på resursens status ingår för närvarande alternativen Checka ut/Checka in, Avbryt utcheckning, Öppna, Hämta, Placera, Sök liknande och Filinformation. Varje resurs har en snabbmeny.

Knapp för att uppdatera

(K) läser in resurser eller sökresultat i panelen igen. Det kan vara praktiskt när du överför en ny resurs eller när flera användare arbetar samtidigt i samma mapp.

Du kan använda Adobe Asset Link för att arbeta med och ändra resurser som är lagrade i organisationens digitala resurshanteringssystem – Adobe Experience Manager Assets. När du använder panelen behöver du ingen webbläsare för att hämta eller överföra resurser. Adobe Asset Link visar digitala resurser från din AEM Assets-instans. Du behöver inte logga in på AEM Assets.

Om du vill redigera en resurs använder du Adobe Asset Link-panelen för att söka efter resursen. Checka sedan ut resursen i ditt Creative Cloud-program. När du är klar med redigeringen kan du checka in resursen igen utan att behöva lämna programmet. Du kan också använda Adobe Asset Link för att bläddra bland skrivskyddade resurser i AEM Assets. Sådana resurser är vanligtvis filer som logotyper, standarddesigner eller mallar som du kan hämta och använda men inte ändra.

Adobe Asset Link förhindrar också konflikter genom att visa om resurser redan har checkats ut och förhindrar andra användare från att skriva över utcheckade resurser.

När du öppnar Asset Link-panelen visar den alla filer och mappar som du har behörighet att läsa. Du kan söka efter och bläddra bland digitala resurser som är lagrade i AEM Assets. Du kan också söka efter resurser som är lagrade på ditt Creative Cloud-konto.

 • Om du vill söka efter resurser, mappar eller samlingar skriver du ett nyckelord i sökfältet och trycker på Retur. Som standard är sökfiltret inställt på ”Allt”, vilket innebär att sökningen blir global. Alla relevanta resurser, mappar och samlingar inom AEM Assets visas, inte bara objekten på din nuvarande plats. Resurser i ditt Creative Cloud Assets-konto visas i ett separat avsnitt nedan.
 • För snabbare och mer precisa resultat kan du söka direkt i en mapp eller en samling. Gå först till den mapp eller samling som innehåller det objekt du letar efter. Ändra sedan alternativet i listrutan till vänster om sökfältet till ”I mapp” eller ”I samling”. Beroende på din plats ändras alternativen i listrutan dynamiskt.

Obs!

 1. Det valda alternativet i söklistrutan återställs automatiskt till ”Allt” efter att du har stängt sökresultaten eller navigerat till en ny mapp eller samling.
 2. När du söker i en mapp returneras alla matchande resurser och underordnade mappar som finns i den aktuella mappen. När du söker i en samling returneras bara matchande resurser, mappar och andra samlingar som är medlemmar i samlingen.
 3. Om du söker samlingar i den högsta nivån visas bara enskilda samlingar i sökresultaten. Resurser och mappar i samlingen visas inte. I alla övriga fall (till exempel i en enskild samling eller i en mapphierarki) visas alla relevanta resurser, mappar och samlingar i sökresultaten.

 • Om du vill stänga sökresultaten klickar du på  i sökfältet. Du kommer då tillbaka till den plats där du var innan sökningen. Du kan även ta bort texten manuellt och sedan trycka på Retur.
 • Om du vill gå tillbaka till de högre delarna av innehållshierarkin använder du ikonen bredvid ”Inuti”. Om du är på Asset Link-panelen kan du sätta listrutan i fokus med kortkommandot Skift+B och sedan navigera med piltangenterna. Tryck på Retur för att välja en plats.

Obs!

Om du är i Asset Link-panelen kan du använda Tabb-tangenten för att sätta snabbmenyn i fokus. Tryck på Retur för att öppna snabbmenyn för en resurs. Använd piltangenterna för att navigera genom snabbmenyn. Tryck på Retur för att välja en åtgärd.

 Du måste först markera Asset Link-panelen för att kortkommandona ska fungera. Annars styrs kortkommandona av respektive produkts inställningar, t.ex. för Illustrator.

Söka efter och bläddra bland resurser
Söka efter och bläddra bland resurser

Obs!

Sökfunktionen i AEM analyserar resursmetadata, resursnamn samt sökvägen till resurser, mappar och samlingar. Läs följande riktlinjer för att få full användning av sökfunktionen i AEM:

 • Specialtecken (punkter, understrykningar och bindestreck) för en resurs delar upp sökningen i enskilda termer. Varje term är en del av sökindexet. Exempel: en resurs som heter blue-running-shoe-12.jpg tillämpar blue, running, shoe, 12 samt jpg i sökindexet.
 • Alla fraser som skrivs in i sökfältet med specialtecken delar upp sökningen i separata poster. Varje post används i sökningen.
 • Använd dubbla citattecken för att göra din sökning på en viss fras istället för på de enskilda posterna. Exempelvis ger ”blue running shoe” resultat som har hela frasen. Sökfrasen ”shoe 12” ger resultat som innehåller shoe följt av 12, separerat antingen med blanksteg eller ett specialtecken.
  • Sökfunktionen analyserar metadatafälten. Därför kan en sökning på endast siffror, t.ex. 12, ge väldigt många resultat. För att få bättre resultat bör du omge sökfrasen med citattecken eller kontrollera att siffrorna står tillsammans med ett ord utan att separeras med ett specialtecken (exempelvis shoe12).
 • Om du vill utöka sökningen använder du en asterisk före eller efter sökordet. Exakta matchningar returneras för enstaka ord. Om du till exempel söker på run utan asterisk ges inte resultat med varianter av ordet (såvida inte run används specifikt i resursens metadata). Se följande exempel på en sökning på engelska:
  • Run* returnerar running
  • *run returnerar outrun
  • *run* returnerar alla möjliga kombinationer
 • Sätt ett bindestreck före ett ord för att utesluta det från sökningen. Exempel running -shoe ger resultat som innehåller running men inte shoe.
 • Använd ett plustecken för att ta bort resurstaggar från sökparametrarna och begränsa matchningarna till filnamn/titlar på resurser samt metadata. Som exempel returnerar +shoe bara resurser som innehåller ordet shoe i sin metadata. Resurser som är taggade med shoe undantas.

Precis som tillverkarspecifika resurser visas Adobe Stock-bilder som finns i AEM Assets när du söker och bläddrar, oavsett om de är licensierade eller inte. Stock-bilder visas på samma mapplats som de finns på i AEM Assets tillsammans med relevanta tillverkarspecifika resurser.

Olicensierade Stock-bilder som visas i panelen har kvar en officiell Adobe Stock-vattenstämpel, licensierade Stock-bilder har inte det. Alla Stock-bilder innehåller en hänvisning till Adobe Stock i filens namn och Stock-ikonen ”St”.

Obs!

Om du vill arbeta med Adobe Stock-mediefiler i AEM Assets måste du ha en Adobe Stock for enterprise-plan och AEM 6.5 eller AEM 6.4 med Service Pack 2 installerat. Mer information finns i Använda Adobe Stock-mediefiler i AEM Assets.

Olicensierad bild från Adobe Stock
Olicensierad Adobe Stock-bild

Sök liknande

Via Adobe Asset Link kan du också använda en resurs för att söka efter visuellt liknande resultat i AEM Assets. Den visuella sökningen tillhandahålls genom maskinlärning och Adobe Sensei och visar resultat med estetiska egenskaper som liknar din målbild.

Om du vill hitta bilder som liknar en viss resurs öppnar du resursens snabbmeny och väljer Sök liknande. Sökfältet ändras till fältet Liknande med mediefilens miniatyrbild och dess titel/namn. Och liknande mediefiler visas i resultaten i panelen.

Obs!

Om du vill använda funktionen Sök liknande ser du till att du har Smart Content-tjänsten aktiverad för din organisation och att AEM 6.5 är installerat. Mer information finns i Förbättrade smarta taggar.

Sök liknande
Sök liknande

Om du vill stänga resultaten klickar du på  i fältet Liknande.

Du kan snabbt och enkelt få tillgång till samlingar i AEM Assets från Asset Link-panelen. På panelen visas samlingar (statiska samlingar och smarta samlingar) utifrån de behörigheter du har tilldelats. Gör så här om du vill få tillgång till samlingar:

 1. Gå till AEM Assets Samlingar på Asset Link-panelen.

 2. Om du vill visa mapparna och filerna i en samling markerar du samlingen.

I Asset Link-panelen kan du lägga till nya resurser till AEM Assets direkt från det kreativa programmet. Du kan skapa resurser i de Creative Cloud-program du kan bäst (Photoshop CC, Illustrator CC eller InDesign CC) och överföra dem till AEM Assets.

Om du vill överföra en resurs till AEM Assets öppnar du resursen i programmet och gör följande:

 1. I Asset Link-panelen går du till AEM Assets > Filer och väljer en mapp för att överföra resursen.

  Obs!

  I den aktuella versionen av Adobe Asset Link kan du bara överföra till en viss mapp, inte till Samlingar eller en enskild samling.

 2. Knappen för att överföra resurser visas om du har behörighet att lägga till en resurs i mappen som du valt.

  Klicka på knappen Överför resurs.

  Överför resurs
  Överför resurs
 3. Klicka på Överför.

 4. Om en resurs med samma namn finns i den valda mappen visas dialogrutan Namnkonflikt.

 5. Om du vill spara resursen som en ny version av den befintliga resursen, klickar du på Skapa version.

  Om du klickar på Behåll båda behålls den befintliga resursen som den är och den nya resursen överförs med tillägget 1 i namnet. Exempel: Om namnet på den befintliga resursen är summer_brochure.jpeg kommer namnet på den nya resursen att vara summer_brochure1.jpeg.

Om du vill visa den nya resursen i mappen klickar du på knappen Uppdatera eller navigerar bort från den mapplatsen och går sedan tillbaka.

Du kan sortera resurser i Asset Link-panelen i bokstavsordning, efter storlek och efter senast ändrad. Om du vill sortera resurser klickar du på listrutan Sortera och väljer ett alternativ.

Du kan också köra en sökning och sortera resurserna som visas som resultat.

Obs!

När innehållet i en mapp eller samling visas påverkar sorteringsfunktionen bara resursernas ordning. Underordnade mappar och samlingar visas alltid före resurser och sorteras efter namn.

Sortera resurser
Sortera resurser

Du kan också filtrera resurser i Asset Link-panelen efter filtyp och senast ändrad. Om du vill filtrera resurser klickar du på Filter, väljer ett alternativ och klickar på Använd.

Du kan också köra en sökning och filtrera resurserna som visas som resultat.

Filteralternativ
Filteralternativ

När du använder filter visas en blå punkt bredvid ikonen för filteralternativ.

Filter som används
Filter som används

Filtren fortsätter att användas när du bläddrar igenom mappar och samlingar ända tills du tar bort filtren manuellt. Om du vill ta bort filtren klickar du på Filter > Rensa allt > Använd.

Via Adobe Asset Link får du flera sätt att använda en resurs i dina kreativa arbeten.

 • Om du vill ta med en resurs i dokumentet du arbetar med, drar och släpper du resursen till ritytan. Den här åtgärden bäddar in resursen i dokumentet.
 • Du kan också öppna resursens snabbmeny och välja Placera.
 • Ramar i InDesign har stöd för dra och släpp och Placera. Välj önskad ram och dra och släpp eller placera sedan resursen med hjälp av snabbmenyn. För närvarande bäddar de här åtgärderna in resursen i dokumentet.
 • Du kan också hämta en kopia av resursen. Öppna resursens snabbmeny och välj Hämta. Filen hämtas till din standardmapp för hämtade filer.

Obs!

Åtgärderna placera och dra och släpp motsvarar inbäddning av resursen i den aktuella versionen av Adobe Asset Link. Direktlänkning av resurser i InDesign kommer att läggas till i kommande versioner för att utöka möjligheterna med inbäddning.

Obs!

När du drar och släpper en resurs återges den på det dokument du jobbar med. Om du vill få resursen med full upplösning hämtar du resursen först. Du uppmanas att hämta resursen med full upplösning varje gång eftersom resursen kan ha ändrats medan du arbetade.

Dra och släpp resurser
Dra och släpp resurser

När du checkar ut en resurs lagras filer på en plats som anges av utcheckningskonfigurationen. Den är inställd på Creative Cloud Files som standard.

Gör så här om du vill ändra konfigurationen för utcheckning:

 1. Välj Utcheckningskonfiguration på panelmenyn.

 2. I listrutan Utcheckningsplats väljer du Creative Cloud Files eller Hårddisk.

  Creative Cloud Files

  De utcheckade resurserna synkroniseras till molnet med hjälp av Creative Cloud-datorprogrammet. Kontrollera dock att filsynkronisering är aktiverat och inte pausat.

  Om du använder Adobe Asset Link från en annan enhet finns resurserna även där och kan checkas in därifrån.

  Hårddisk

  Resurserna checkas ut till en lokal mapp på din enhet. Om du checkar ut resurser till dina lokala mappar rekommenderar vi att du checkar in resursen från samma enhet.

  Filer som checkas ut sparas i samma mappstruktur som på AEM Assets. Vilken mapp som är överordnad beror dock på din utcheckningskonfiguration.

  Sökväg för AEM Assets Sökväg för Creative Cloud Assets Sökväg för hårddisk

  /content/dam/pictures/fall/blue-wall-architecture.jpg

  Creative Cloud Files\AEM Assets\pictures\fall\blue-wall-architecture.jpg

  C:\Users\<User name>\AEM Assets\pictures\fall\blue-wall-architecture.jpg

  Obs!

  När filerna har checkats in igen är de inte längre tillgängliga på den plats som angetts i utcheckningskonfigurationen.

 3. Klicka på Spara.

Om du vill ändra dina resurser kan du checka ut AEM Assets direkt från det kreativa program du jobbar med och börja redigera direkt. Gör så här om du vill checka ut en resurs:

 1. Klicka på knappen för fler alternativ under resursen.

  Checka ut en resurs
  Checka ut en resurs
 2. Klicka på Checka ut.

  Resursen checkas ut från AEM Assets och öppnas i ditt Creative Cloud-program. Resursens miniatyrbild visar en statusikon för utcheckad.

  Filerna lagras i bakgrunden i den mapp som angetts i Utcheckningskonfiguration tills de checkas in igen. Alla utcheckade resurser sparas i en huvudmapp med namnet AEM Assets i Creative Cloud.

  Viktigt:

  Flytta inte, byt inte namn på eller ta bort en resurs från utcheckningsplatsen. Om du ändrar filsökvägen tas länken till AEM Assets bort och du kan inte checka in resursen.

Du kan samarbeta med andra användare och dela en privat mapp från ditt Creative Cloud-konto med angivna användare. Samarbetet blir smidigt om din utcheckningsplats är inställd på Creative Cloud Files. Du får tillgång till filen med Creative Cloud och kan dela den.

Obs!

När du har checkat in en resurs från Adobe Asset Link-panelen visas inte längre resursen i dina Creative Cloud-resurser.

Gör så här om du vill samarbeta med hjälp av Creative Cloud Assets:

 1. Ändra och spara den utcheckade resursen.

 2. Gå till din resurs via webbsidan Creative Cloud Assets. Du kan också bläddra till resursen på din enhet med hjälp av Finder eller Utforskaren.

  • På webbplatsen klickar du på knappen för fler alternativ för mappen och väljer Dela.
  • På din enhet väljer du ett alternativ för att dela på snabbmenyn.

  Mer information om samarbete finns i Samarbeta i Creative Cloud Libraries och mappar.

Du kan enkelt checka in resurser i AEM Assets med korrekt version och kommentarer efter att du har redigerat dem i ditt Creative Cloud-program.

Gör så här om du vill checka in en resurs:

 1. Klicka på resursens knapp för fler alternativ och välj Checka in.

  Obs!

  När du har redigerat resursen ser du till att spara den (Ctrl + S) innan du checkar in.

  Checka in en resurs
  Checka in en resurs
 2. Lägg till dina kommentarer och klicka på Checka in.

  Kommentarerna du har gjort visas i AEM Assets tillsammans med resursens version.

  Obs!

  Efter incheckningen flyttas resurserna automatiskt från AEM Assets-mappen som angetts i konfigurationen för utcheckning till mappen Borttaget.

  Lägg till kommentar
  Lägg till kommentar

Om du vill ta bort ändringarna som har gjorts i en utcheckad resurs kan du avbryta utcheckningen. Om du avbryter utcheckningen släpps resursen och den blir upplåst så att andra användare kan checka ut och ändra den. Om utcheckningen avbryts går ändringarna förlorade.

Gör så här om du vill avbryta utcheckningen:

 1. Klicka på knappen för fler alternativ under resursen.

  Avbryt utcheckning
  Avbryt utcheckning
 2. Klicka på Avbryt utcheckning.

 3. Klicka på Fortsätt.

  Resursen släpps och tas bort från utcheckningsplatsen. Resursens miniatyrbild visar inte längre någon statusikon för utcheckad.

  Dialogrutan Avbryt utcheckning
  Dialogrutan Avbryt utcheckning

Du kan hitta filinformation för resurser i AEM Assets (miniatyrbild, grundläggande metadata och versioner) från panelen.

Om du vill se filinformationen öppnar du snabbmenyn och väljer Filinformation. Du kan också klicka direkt på resursens miniatyrbild eller resursens namn direkt i panelen för att se filinformationen. Om du vill visa alla versioner av en resurs klickar du på listrutan Version.

Filinformation
Filinformation

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy