Lightroom Classic frågar efter inloggning vid uppdatering

Problem

Vid uppdatering till den senaste versionen av Lightroom Classic uppmanas slutanvändare att logga in för att använda programmet. Företagsslutanvändare kanske ser att deras program körs i försöksläge och kan uppmanas att starta ett försök eller köpa en prenumeration, om programmet användes med företagets serienummer.

Lösning

Detta problem förväntas inträffa om den tidigare installationen av Lightroom Classic (v7.x eller tidigare) licensierades och driftsattes av administratörerna med ett företagsserienummer.

Lightroom Classic utför alltid uppdatering på plats. Det vill säga den tidigare installationen är modifierad för att aktivera de senaste funktionerna och funktionaliteten. De senaste versionerna av alla Creative Cloud-program, inklusive Lightroom Classic stöder inte serienummer. Därför uppmanar det senaste programmet användarna att logga in för att fortsätta använda programmet.

Slutanvändare: återinstallera tidigare versioner av Lightroom Classic

Om du har uppdaterat till den senaste versionen av Lightroom Classic måste du återgå till den äldre versionen för att fortsätta använda programvaran.

Viktigt:

Se till att du säkerhetskopierar Katalogen innan du installerar om programmet. Mer information finns i Säkerhetskopiera dina kataloger

  • Du kan fråga din IT-administratör om ett licensierat paket för den tidigare versionen av programmet.
  • Om du vid start uppmanas att logga in eller starta en testversion klickar du på Licensera programvaran och anger företagsserienumret.

IT-administratörer: Driftsätt Lightroom Classic på nytt

Driftsätt det senaste Lightroom Classic via moderna licenseringsmetoder

Som IT-administratör kan du driftsätta den senaste versionen av Lightroom Classic med hjälp av den licensmetod som fungerar bäst för organisationen eller institutionen. Med hjälp av dessa moderna licenseringsmetoder kan slutanvändarna också utnyttja kraften i de främst molnbaserade programmen som Lightroom för att uppnå optimala arbetsflöden.

Du kan till exempel använda namngivna användarlicenser för att skapa användare i administratörskonsolen och sedan kan användarna logga in för att använda alla de senaste Creative Cloud-programmen. Mer information finns i Företagslicensmetoder

Driftsätt Lightroom Classic (v7.x) på nytt

Du kan behöva driftsätta Lightroom Classic (v7.x eller tidigare) på nytt genom att skapa ett licensierat paket med ett serienummer. Mer information finns i Skapa serienummerpaket eller Skapa licensfil. Du kan också inaktivera Hjälp om > uppdatera alternativet för dessa paket. Inaktiveringen av alternativet Hjälp om > uppdatera alternativet gäller dock för alla program på datorn.

Viktigt:

Se till att du säkerhetskopierar Katalogen innan du återinstallerar programmet. Mer information finns i Säkerhetskopiera dina kataloger.

Mitigerande steg

Om organisationen eller institutionen använder serienummer för att licensera Lightroom Classic kan du vidta vissa steg för att se till att slutanvändarna inte hamnar i situationen, tills du har skapat och driftsatt alternativa paket.

  • Skicka en anvisning till slutanvändarna om att inte uppdatera Lightroom Classic med hjälp av menykommandot Hjälp > Uppdatera.
  • TRYCK INTE på den senaste versionen av Lightroom Classic för slutanvändare med hjälp av Remote Update Manager (RUM).
  • AKTIVERA INTE Adobe Update Manager-alternativet i paketet. Alternativen kan konfigureras under inställningar Paketkonfigurationer i programmet Creative Cloud Packager.

Kontakta Adobes konstoansvarig eller Adobes Kundtjänst om du vill veta mer.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?