Användarhandbok Avbryt

Skapa paket med serienummerlicenser

 1. Adobe Enterprise och Teams: administrationsguide
 2. Planera distributionen
  1. Grundbegrepp
   1. Licensiering
   2. Identitet
   3. Hantering av användare
   4. Appdriftsättning
   5. Översikt av Admin Console
   6. Administratörsroller
  2. Driftsättningsguider
   1. Guide till namngiven användare-licensiering
   2. Guide till driftsättning av SDL
   3. Driftsätta Adobe Acrobat 
  3. Driftsätta Creative Cloud for education
   1. Driftsättningshandbok
   2. Godkänn Adobe-program i Googles administratörskonsol
   3. Aktivera Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrering med Canvas LMS
   5. Integrering med Blackboard Learn
   6. Konfigurera SSO för distriktsportaler och LMS:er
   7. Driftsätta Adobe Express genom Googles applicensiering
   8. Lägg till användare via registersynkronisering
   9. Rollsynkning för skolan
   10. Vanliga frågor och svar om Kivuto
   11. Riktlinjer för primära och sekundära institutioners berättigande
 3. Konfigurera din organisation
  1. Identitetstyper | Översikt
  2. Konfigurera identitet | Översikt
  3. Konfigurera en organisation med Enterprise ID
  4. Konfigurera Azure AD-federering och -synkronisering
   1. Konfigurera SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Lägg till Azure Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Azure Connector
  5. Konfigurera Google-federering och synkning
   1. Konfigurera SSO med Google-federering
   2. Lägg till Google Sync i din katalog
   3. Vanliga frågor om Google-federering
  6. Konfigurera en organisation med Microsoft ADFS
  7. Konfigurera en organisation för distriktsportaler och LMS:er
  8. Konfigurera en organisation med andra identitetsleverantörer
   1. Skapa en katalog
   2. Bekräfta domänägarskap
   3. Lägga till domäner i kataloger
  9. Vanliga frågor om och felsökning av SSO
   1. Vanliga frågor om SSO
   2. Felsökning av SSO
   3. Vanliga frågor om utbildning
 4. Hantera organisationens konfiguration
  1. Hantera befintliga domäner och kataloger
  2. Aktivera automatiskt kontoskapande
  3. Konfigurera organisationen via katalogförtroende
  4. Migrera till en ny autentiseringsleverantör 
  5. Resursinställningar
  6. Autentiseringsinställningar
  7. Kontakter för integritet och säkerhet
  8. Konsolinställningar
  9. Hantera kryptering  
 5. Hantera produkter och berättiganden
  1. Hantera användare
   1. Översikt
   2. Administrativa roller
   3. Tekniker för användarhantering
    1. Hantera användare enskilt   
    2. Hantera flera användare (massöverföring via CSV)
    3. Verktyget för användarsynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollsynkning för skolan
    6. Google Federation Sync
   4. Ändra användarens identitetstyp
   5. Hantera användargrupper
   6. Hantera kataloganvändare
   7. Hantera utvecklare
   8. Migrera befintliga användare till Adobe Admin Console
   9. Migrera användarhantering till Adobe Admin Console
  2. Hantera produkter och produktprofiler
   1. Hantera produkter
   2. Hantera produktprofiler för företagsanvändare
   3. Hantera regler för automatisk tilldelning
   4. Granska produktförfrågningar
   5. Hantera självbetjäningspolicyer
   6. Hantera programintegreringar
   7. Hantera produktbehörigheter i Admin Console  
   8. Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil
   9. Fristående program | Creative Cloud for enterprise
   10. Valfria tjänster
  3. Hantera licenser för delade enheter
   1. Nyheter
   2. Driftsättningshandbok
   3. Skapa paket
   4. Återställa licenser
   5. Hantera profiler
   6. Licensieringsverktygslåda
   7. Vanliga frågor om licensiering av delade enheter
 6. Hantera lagring och resurser
  1. Lagring
   1. Hantera Enterprise-lagring
   2. Adobe Creative Cloud: Uppdatering av lagring
   3. Hantera Adobe-lagring
  2. Resursmigrering
   1. Automatisk resursmigrering
   2. Vanliga frågor och svar om automatisk resursmigrering  
   3. Hantera överförda resurser
  3. Återta resurser från en användare
  4. Migrering av elevresurser | Endast skolor
   1. Automatisk migrering av elevresurser
   2. Migrera dina resurser
 7. Hantera tjänster
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kreditpaket för team
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Använda Adobe Stock for enterprise
   4. Godkännande av Adobe Stock-licens
  2. Anpassade teckensnitt
  3. Adobe Asset Link
   1. Översikt
   2. Skapa användargrupp
   3. Konfigurera Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurera och installera Adobe Asset Link
   5. Hantera resurser
   6. Adobe Asset Link för XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurera Adobe Acrobat Sign för företag eller grupper
   2. Adobe Acrobat Sign – administratör för gruppfunktionen
   3. Hantera Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – kostnadsfritt medlemskap
   1. Översikt
 8. Driftsätta program och uppdateringar
  1. Översikt
   1. Driftsätta och leverera program och uppdateringar
   2. Planera driftsättningen
   3. Förbereda driftsättningen
  2. Skapa paket
   1. Paketera program via Admin Console
   2. Skapa paket för namngiven användarlicensiering
   3. Adobe-mallar för paket
   4. Hantera paket
   5. Hantera enhetslicenser
   6. Licensiering med serienummer
  3. Anpassa paket
   1. Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet
   2. Ta med tillägg i ditt paket
  4. Driftsätta paket 
   1. Driftsätta paket
   2. Driftsätta Adobe-paket med Microsoft Intune
   3. Driftsätta Adobe-paket med SCCM
   4. Driftsätta Adobe-paket med ARD
   5. Installera produkter i mappen Exceptions
   6. Avinstallera Creative Cloud-produkter
   7. Använda Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Licensidentifierare för Adobe Creative Cloud
  5. Hantera uppdateringar
   1. Ändra hanteringen för Adobe enterprise- och teams-kunder
   2. Driftsätta uppdateringar
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Översikt över AUSST
   2. Konfigurera den interna uppdateringsservern
   3. Underhålla den interna uppdateringsservern
   4. Vanliga användningsfall för AUSST   
   5. Felsöka den interna uppdateringsservern
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Använda Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-id för användning med Adobe Remote Update Manager
   3. Lösa RUM-fel
  8. Felsökning
   1. Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program
   2. Kontrollera om ett paket används genom att skicka frågor till klientdatorer
   3. Felmeddelandet ”Installationen misslyckades” för Creative Cloud-paket
  9. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidigare)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Versionsinformation om Creative Cloud Packager
   3. Paketering av program
   4. Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager
   5. Skapa namngivna licenspaket
   6. Skapa paket med enhetslicenser
   7. Skapa ett licenspaket
   8. Skapa paket med serienummerlicenser
   9. Automatiserad paketering
   10. Paketera produkter som inte ingår i Creative Cloud
   11. Redigera och spara konfigurationer
   12. Ange språkversion på systemnivå
 9. Hantera ditt konto
  1. Hantera ditt Teams-konto
   1. Översikt
   2. Uppdatera betalningsinformation
   3. Hantera fakturor
   4. Ändra avtalsägare
   5. Byta återförsäljare
  2. Tilldela en Teams-användare licenser
  3. Lägg till produkter och licenser
  4. Förlängningar
   1. Teammedlemskap: förlängningar
   2. Enterprise i VIP: Förnyelser och efterlevnad
  5. Automatiserade utgångsstadier för ETLA-avtal
  6. Byta avtalstyp i en befintlig Adobe Admin Console
  7. Efterlevnadskrav för inköpsbeställning
  8. VIP (Value Incentive Plan) i Kina
  9. Hjälp om VIP Select
 10. Rapporter och loggar
  1. Granskningslogg
  2. Uppdragsrapporter
  3. Innehållsloggar
 11. Få hjälp
  1. Kontakta Adobes kundtjänst
  2. Supportalternativ för teamkonton
  3. Supportalternativ för företagskonton
  4. Supportalternativ för Experience Cloud
Viktigt:

Creative Cloud Packager utvecklas inte längre. Inga uppdateringar kommer att tillhandahållas. Creative Cloud Packager går inte att använda för att skapa paket som innehåller program från Creative Cloud 2019 eller senare. Läs mer.

Vi rekommenderar att du använder de arbetsflöden som finns för att skapa paket i Adobe Admin Console.

Se hur du skapar paket med Namngiven användarlicensiering och paket med Licensiering för delade enheter.

Creative Cloud for enterprise: licensiering via serienummer

Licensiering via serienummer är anonym licensiering och är inte knuten till någon enskild användare, utan till en viss dator. Licensiering via serienummer kan användas för att skapa förlicensierade paket som fjärrdriftsättas. Slutanvändarna behöver inte logga in för att börja använda skrivbordsprogrammen. Licensiering via serienummer är också lämpligt i miljöer där internetåtkomst inte är tillåten eller sällan tillgänglig.

 • Flexibla licensieringsalternativ
 • Innefattar den kompletta uppsättningen Creative Cloud-program
 • Tillgängligt via anpassningsbart Enterprise Term License Agreement (ETLA)
 • Skapar ett paket som redan är licensierat. Ingen ytterligare validering krävs på klientdatorn.

Skapa serienummerbaserade paket

Utför följande steg för att skapa paket med Adobe Creative Cloud Packager.

 1. Kör Adobe Creative Cloud Packager.

  • (Windows) Klicka på genvägen till programmet under Program > Adobe > Creative Cloud Packager på Start-menyn.
  • (Mac OS) Använd aliaset i /Program/Adobe/Creative Cloud Packager.
  Obs! Du måste köra Creative Cloud Packager som administratör på den dator där du skapar paket.
 2. Välj Creative Cloud for enterprise som din kontotyp.

 3. Logga in med ditt id och lösenord.

  Obs!

  Ditt id måste vara listat som ett admin-id för någon av följande kontotyper.

 4. När du har loggat in visas skärmen Skapa paket.

  Creative Cloud Packager

  Obs! Om du vill ange en hämtningsplats för produkter, rensa cacheminnet eller visa hjälpen om Creative Cloud Packager går du till Redigera och spara konfigurationer.

 5. Gör något av följande på skärmen Skapa paket:

  • Klicka på Skapa paket för att starta paketeringsprocessen.
 6. Ange den information som efterfrågas på skärmen Paketinformation.

  Paketnamn

  Ange namnet på det paket som ska skapas.

  Spara i

  Ange den plats där du vill spara det paket som du skapar. Du kan klicka på bläddringsikonen för att leta upp målmappen eller ange en absolut sökväg.

  Välj organisation

  Markera namnet på din organisation.

  32-bitars/64-bitars

  I Windows ska du välja mellan stöd för 32-bitars- eller 64-bitarsprocessorer. Du måste skapa separata paket för 32-bitars- och 64-bitarsinstallationer.
  Ett 32-bitarspaket kan inte köras på en 64-bitarsdator. 

  Licenstyp

  Välj Serienummerlicens. Med det här alternativet skapas ett paket med en giltig licens. Använd det här arbetsflödet när du vill driftsätta en produkt eller produktgrupp med uppdateringar till klientdatorer i licensierat läge. Ingen ytterligare validering krävs på klientdatorn.

  Paketkonfigurationer

  Inställningarna för paketkonfigurationen innehåller alternativ för att t.ex. ignorera konfliktskapande processer under installationen eller inte. Se Ändra paketkonfigurationen om du vill granska eller ändra inställningarna för paketkonfigurationen.

  Creative Cloud-datorprogrammet

  Adobe Creative Cloud-datorprogrammet är navet i Creative Cloud och gör att användarna kan visa program och uppdateringar.

  Viktigt:

  Avmarkera det här alternativet och installera inte Creative Cloud-datorprogrammet. Adobe rekommenderar att du inaktiverar det här alternativet för paket med serienummerlicenser.

  Det finns ett känt fel med specifika kontotyper som kan orsaka att licensen tas bort från systemet när användaren loggar ut från Creative Cloud-datorprogrammet. Detta är inte obligatoriskt, men oväntade resultat kan uppstå om användare loggar in och sedan loggar ut igen.

  Visa program och uppdateringar via panelen Appar

  Det här alternativet gäller bara när Creative Cloud-datorprogrammet är aktiverat. När det är inaktiverat döljs panelen Apps i Creative Cloud-datorprogrammet för slutanvändare.

  Om du markerar eller avmarkerar detta alternativ leder det till följande ändringar i avsnittet om avancerade funktioner i Update Manager i dialogrutan Avancerad konfiguration:

  Val av användare

  Administratörsanvändare uppdaterar via Adobe Update Manager

  Adobe Update Manager är inaktiverad (IT hanterar driftsättning av uppdatering)

  Aktivera Adobe Update Manager

  Inaktivera Adobe Update Manager

  Markera Visa program och uppdateringar via panelen Appar

  Aktiverat

   

   

   

  Avmarkera Visa program och uppdateringar via panelen Appar

   

  Aktiverat

   

   

  Markera Visa program och uppdateringar via panelen Appar och Använd intern uppdateringsserver

   

   

  Aktiverat

   

  Avmarkera Visa program och uppdateringar via panelen Appar och Använd intern uppdateringsserver

   

   

   

  Aktiverat

  Obs!
  • Om det här alternativet markeras eller avmarkeras åsidosätts uppdateringsprogrammets beteende som du kan ha ändrat i paketkonfigurationerna. Du rekommenderas att verifiera paketkonfigurationsuppdateringarna innan du fortsätter.
  • För att installera program eller uppdateringar från panelen Apps måste användarna ha administratörsbehörighet.

  Du kan även aktivera panelen Appar retroaktivt. Mer information finns i Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet.

  Utökade behörigheter

  Det här alternativet ger användarna möjlighet att hantera program och uppdateringar även om de inte har administratörsbehörighet. Välj det här alternativet om du vill låta användare utan administratörsbehörighet hantera program och uppdateringar.

  När du har driftsatt ett paket med utökad behörighet och du senare vill återkalla den utökade behörigheten, måste du skapa ett paket som bara innehåller ett Creative Cloud-datorprogram där utökad behörighet är avmarkerat och sedan driftsätta det. Detsamma gäller om du vill ge utökade behörigheter till befintliga användare: du måste skapa ett paket som bara innehåller ett Creative Cloud-datorprogram där utökad behörighet är markerat och driftsätta det.

   

  Alternativet för utökad behörighet är endast tillgängligt när du har valt Visa program och uppdateringar via Apps-panelen.

  Obs!
  • Du måste du starta om Creative Cloud-datorprogrammet för att den här ändringen ska börja gälla.
  • Om en slutanvändare har tilldelats tillstånd och loggar in på skrivbordsprogrammet ersätts den befintliga seriella licensen på datorn med den användarens tillstånd.
 7. Klicka på Nästa på skärmen Paketinformation. Du uppmanas ange din licensnyckel för företagsanvändare. Om du inte har tillgång till din licensnyckel för företagsanvändare kan du hitta den på licensing.adobe.com. Ange nyckeln och klicka sedan på Nästa.

 8. Skärmen Program och uppdateringar visas. Välj ett språk i den nedrullningsbara listan överst till höger. 

  När du paketerar en uppdatering för den senaste versionen av vissa av program kan du använda paketet på ett system som inte redan har grundversionen av programmet installerat. Du kan identifiera dessa program med ikonen (). En lista med sådana program finns i Program som kan driftsättas utan sina grundversioner.

  Till exempel kunde uppdateringen av Photoshop CC 2015.0.1 installeras på en klientdator som redan hade grundversionen av Photoshop CC 2015 installerat. Den senaste versionen av Photoshop-uppdateringen kan installeras på en dator som inte redan har Photoshop-grundversionen. När du skapar ett paket kan du välja att endast paketera uppdateringsversionen för programmen som kan driftsättas utan sina grundversioner.

  Du kan även packa arkiverade versioner av program. Markera kryssrutan Visa arkiverade versioner för att visa listan över eventuella tidigare versioner som stöds. Om den produkt eller uppdatering du markerar redan har hämtats till din dator visas en nedåtpil bredvid namnet.

 9. Listan över program och uppdateringar visas. 

  Välj de produkter och/eller uppdateringar som du vill ta med i paketet. Du kan till exempel välja att ta med programvaran Adobe® Photoshop® och alla tillhörande uppdateringar eller (bara) uppdateringarna för Adobe® InDesign®. Markera kryssrutorna enligt dina val.

  Alternativet för kärnkomponenter är markerat som standard, och du kan inte avmarkera det. Det här alternativet driftsätter den vanliga licensinfrastrukturen till klientdatorer. 

  Som standard visas endast de senaste versionerna av programvaran. Aktivera Visa arkiverade versioner för att visa en lista med arkiverade program. Du kan även packa arkiverade versioner av program. Om den produkt eller uppdatering du markerar redan har hämtats till din dator visas en nedåtpil bredvid namnet.

  Obs!

  Kontrollera att målenheterna uppfyller systemkraven för de program som paketeras. Driftsättning av program på system som inte stöds kan leda till oväntade resultat.

  Välj Matcha OS-språk om du vill skapa ett paket som anpassas till klientdatorns OS-språk. 

  Paketets språkversion avgörs av tre faktorer:

  • Om alternativet Matcha OS-språk markeras när paketet skapas.
  • Språket du anger i kommandot när du driftsätter paketet.
  • Språket du skapade paketet på.

  Följande tabell visar hur dessa faktorer påverkar paketets språkversion.

  Matcha OS-språk

  Språket anges uttryckligen när du driftsätter ett paket via kommandotolken eller Info.plist-filen

  Paketet installeras på …

  Markerat

  Nej

  OS-språket

  Markerat

  Ja

  Språket anges uttryckligen i kommandot när ett paket driftsättas

  Inte markerat

  Inte markerat

  Nej

  Språket du skapade paketet på

  Markerat

  Ja, men det angivna språket är inte tillgängligt

  Språket du skapade paketet på

  Inte markerat

  Obs!
  • När installationsprogrammet körs kontrollerar det språkversionen som angetts på systemnivån och inte på användarnivån. Mer information om den här inställningen finns i Installera Creative Cloud-paket med alternativet Matcha OS-språk.
  • Adobe Fireworks stöder inte flerspråkiga paket och installeras i språket du har skapat paketet i.
  • Alternativet Matcha OS-språk stöds inte för CS6-program.
 10. Se Lägg till offlinemedia om du vill lägga till program och uppdateringar från en lokal källa, till exempel en DVD eller ESD, i stället för att hämta från Creative Cloud.

 11. Klicka på Skapa för att börja packa de valda programmen och uppdateringarna. Adobe Creative Cloud Packager hämtar de produkter och/eller uppdateringar som inte redan hämtats till din dator. Sedan skapar den paketet. Förloppet visas på skärmarna Hämtningsförlopp och Byggförlopp.

 12. När byggprocessen är slutförd visas sidan Sammanfattning.

  På denna sida visas en sammanfattning över de produkter eller komponenter som tagits med i bygget. Namnet på den mapp där paketet har skapats visas på skärmen. Om du klickar på mappens namn öppnas den.

  Du kan klicka på länken Build Log om du vill visa en detaljerad förloppsrapport som även innehåller information om eventuella fel.

  Obs! När du skapar ett paket skapar Adobe Creative Cloud Packager en konfigurationsfil för paketet. Denna fil heter <paketets_namn>.ccp. Filen finns i den mapp som du angett för paketet. Den här konfigurationsfilen är bara till för internt bruk – du ska inte ändra eller ta bort den.

 13. Klicka på Huvudmeny om du vill skapa ett paket till. Då visas välkomstskärmen igen. Klicka på Stäng om du vill avsluta Adobe Creative Cloud Packager.

Skapa serienummerbaserade paket för Acrobat

Om du skapar ett paket som innehåller Acrobat följer du de här stegen efter att du har skapat paketet och innan du driftsätter det till klientdatorerna.

 1. Öppna följande fil i en textredigerare:

  <Paketets namn>\Build\Setup\APRO20.0\proxy.xml

 2. Ta bort raden <Argument name="ENFORCE_NGL=">1</Argument> från prox.xml.

Obs!

Om du inte följer de här stegen kräver det installerade Acrobat-programmet att användarna loggar in vid start.

Driftsätta paket

Som en del av byggprocessen skapas två mappar.

 1. I mappen Build finns MSI- (Windows) eller PKG-filerna (Mac OS).
 2. Mappen Exceptions innehåller de nyttolaster som måste installeras separat.
Mer information om hur du driftsätter paketen finns i Driftsätta paket.  
Obs!

Med undantag av medier (till exempel msi eller exe) för den senaste versionen av Muse kopieras undantagsinstallationsprogrammet på följande plats och användaren måste installera undantaget separat:

Program (x86)\Common Files\Adobe\Installers\Third Party\<Appens_Sapkod>\<paketnamn>\

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?