Viktigt:

Creative Cloud Packager kan inte användas för att skapa paket som innehåller program från CC 2019 eller senare. Mer information.

serial

Creative Cloud for enterprise: licensiering via serienummer

Licensiering via serienummer är anonym licensiering och är inte knuten till någon enskild användare, utan till en viss dator. Licensiering via serienummer kan användas för att skapa förlicensierade paket som fjärrdistribueras. Slutanvändarna behöver inte logga in för att börja använda skrivbordsprogrammen. Licensiering via serienummer är också lämpligt i miljöer där internetåtkomst inte är tillåten eller sällan tillgänglig.

 • Flexibla licensieringsalternativ
 • Innefattar den kompletta uppsättningen Creative Cloud-program
 • Tillgängligt via anpassningsbart Enterprise Term License Agreement (ETLA)
 • Skapar ett paket som redan är licensierat. Ingen ytterligare validering krävs på klientdatorn.

Skapa serienummerbaserade paket

Utför följande steg för att skapa paket med Adobe Creative Cloud Packager.

 1. Kör Adobe Creative Cloud Packager.

  • (Windows) Klicka på genvägen till programmet under Program > Adobe > Creative Cloud Packager på Start-menyn.
  • (Mac OS) Använd aliaset i /Program/Adobe/Creative Cloud Packager.
  Obs! Du måste köra Creative Cloud Packager som administratör på den dator där du skapar paket.
 2. Välj Creative Cloud for enterprise som din kontotyp.

  Välj din kontotyp
 3. Logga in med ditt id och lösenord.

  Obs!

  Ditt id måste vara listat som ett admin-id för någon av följande kontotyper.

 4. När du har loggat in visas skärmen Skapa paket.

  Creative Cloud Packager

  Obs! Om du vill ange en hämtningsplats för produkter, rensa cacheminnet eller visa hjälpen om Creative Cloud Packager går du till Redigera och spara konfigurationer.

 5. Gör något av följande på skärmen Skapa paket:

  • Klicka på Skapa paket för att starta paketeringsprocessen.
 6. Ange den information som efterfrågas på skärmen Paketinformation.

  Paketinformation

  Paketnamn

  Ange namnet på det paket som ska skapas.

  Spara i

  Ange den plats där du vill spara det paket som du skapar. Du kan klicka på bläddringsikonen för att leta upp målmappen eller ange en absolut sökväg.

  Välj organisation

  Markera namnet på din organisation.

  32-bitars/64-bitars

  I Windows ska du välja mellan stöd för 32-bitars- eller 64-bitarsprocessorer. Du måste skapa separata paket för 32-bitars- och 64-bitarsinstallationer.
  Ett 32-bitarspaket kan inte köras på en 64-bitarsdator. 

  Licenstyp

  Välj Serienummerlicens. Med det här alternativet skapas ett paket med en giltig licens. Använd det här arbetsflödet när du vill distribuera en produkt eller produktgrupp med uppdateringar till klientdatorer i licensierat läge. Ingen ytterligare validering krävs på klientdatorn.

  Paketkonfigurationer

  Inställningarna för paketkonfigurationen innehåller alternativ för att t.ex. ignorera konfliktskapande processer under installationen eller inte. Se Ändra paketkonfigurationen om du vill granska eller ändra inställningarna för paketkonfigurationen.

  Creative Cloud-datorprogrammet

  Adobe Creative Cloud-datorprogrammet är navet i Creative Cloud och gör att användarna kan visa program och uppdateringar.

  Adobe Creative Cloud-datorprogrammet är navet i Creative Cloud och gör att användarna kan visa program och uppdateringar. Vi rekommenderar att du inaktiverar det här alternativet om dina användare saknar administratörsbehörigheter.
  Adobe Creative Cloud-datorprogrammet är navet i Creative Cloud och gör att användarna kan visa program och uppdateringar. Vi rekommenderar att du inaktiverar det här alternativet om dina användare saknar administratörsbehörigheter.
  Adobe Creative Cloud-datorprogrammet är navet i Creative Cloud och gör att användarna kan visa program och uppdateringar. Vi rekommenderar att du inaktiverar det här alternativet om dina användare saknar administratörsbehörigheter.
  Adobe Creative Cloud-datorprogrammet är navet i Creative Cloud och gör att användarna kan visa program och uppdateringar. Vi rekommenderar att du inaktiverar det här alternativet om dina användare saknar administratörsbehörigheter.
  Adobe Creative Cloud-datorprogrammet är navet i Creative Cloud och gör att användarna kan visa program och uppdateringar. Vi rekommenderar att du inaktiverar det här alternativet om dina användare saknar administratörsbehörigheter.

  Viktigt:

  Avmarkera det här alternativet och installera inte Creative Cloud-datorprogrammet. Adobe rekommenderar att du inaktiverar det här alternativet för paket med serienummerlicenser.

  Det finns ett känt fel med specifika kontotyper som kan orsaka att licensen tas bort från systemet när användaren loggar ut från Creative Cloud-datorprogrammet. Detta är inte obligatoriskt, men oväntade resultat kan uppstå om användare loggar in och sedan loggar ut igen.

  Creative Cloud-datorprogrammet
  Hämta program och uppdateringar med Creative Cloud-datorprogrammet

  Visa program och uppdateringar via panelen Apps

  Det här alternativet gäller bara när Creative Cloud-datorprogrammet är aktiverat. När det är inaktiverat döljs panelen Apps i Creative Cloud-datorprogrammet för slutanvändare.

  Om du markerar eller avmarkerar detta alternativ leder det till följande ändringar i avsnittet om avancerade funktioner i Update Manager i dialogrutan Avancerad konfiguration:

  Val av användare Administratörsanvändare uppdaterar via Adobe Update Manager Adobe Update Manager är inaktiverad (IT hanterar distribution av uppdatering) Aktivera Adobe Update Manager Inaktivera Adobe Update Manager
  Markera Visa program och uppdateringar via panelen Apps Aktiverat      
  Avmarkera Visa program och uppdateringar via panelen Apps   Aktiverat    
  Markera Visa program och uppdateringar via panelen Apps och Använd intern uppdateringsserver
      Aktiverat  
  Avmarkera Visa program och uppdateringar via panelen Apps och Använd intern uppdateringsserver
        Aktiverat

  Obs!

  • Om det här alternativet markeras eller avmarkeras åsidosätts uppdateringsprogrammets beteende som du kan ha ändrat i paketkonfigurationerna. Du rekommenderas att verifiera paketkonfigurationsuppdateringarna innan du fortsätter.
  • För att installera program eller uppdateringar från panelen Apps måste användarna ha administratörsbehörighet.

  Du kan även aktivera panelen Appar retroaktivt. Mer information finns i Anpassa Creative Cloud-datorprogrammet.

  Utökade behörigheter

  Det här alternativet ger användarna möjlighet att hantera program och uppdateringar även om de inte har administratörsbehörighet. Välj det här alternativet om du vill låta användare utan administratörsbehörighet hantera program och uppdateringar.

  När du har distribuerat ett paket med utökad behörighet och du senare vill återkalla den utökade behörigheten, måste du skapa ett paket som bara innehåller ett Creative Cloud-datorprogram där utökad behörighet är avmarkerat och sedan distribuera det. Detsamma gäller om du vill ge utökade behörigheter till befintliga användare: du måste skapa ett paket som bara innehåller ett Creative Cloud-datorprogram där utökad behörighet är markerat och distribuera det.

   

  Alternativet för utökad behörighet är endast tillgängligt när du har valt Visa program och uppdateringar via Apps-panelen.

  Obs!

  • Du måste du starta om Creative Cloud-datorprogrammet för att den här ändringen ska börja gälla.
  • Om en slutanvändare har tilldelats tillstånd och loggar in på skrivbordsprogrammet ersätts den befintliga seriella licensen på datorn med den användarens tillstånd.

 7. Klicka på Nästa på skärmen Paketinformation. Du uppmanas ange din licensnyckel för företagsanvändare. Om du inte har tillgång till din licensnyckel för företagsanvändare kan du hitta den på licensing.adobe.com. Ange nyckeln och klicka sedan på Nästa.

  license-number
 8. Skärmen Program och uppdateringar visas. Välj ett språk i den nedrullningsbara listan överst till höger. 

  Skärm med program och uppdateringar

  När du paketerar en uppdatering för den senaste versionen av vissa av program kan du använda paketet på ett system som inte redan har grundversionen av programmet installerat. Du kan identifiera dessa program med ikonen (). En lista med sådana program finns i Program som kan distribueras utan sina grundversioner.

  Till exempel kunde uppdateringen av Photoshop CC 2015.0.1 installeras på en klientdator som redan hade grundversionen av Photoshop CC 2015 installerat. Den senaste versionen av Photoshop-uppdateringen kan installeras på en dator som inte redan har Photoshop-grundversionen. När du skapar ett paket kan du välja att endast paketera uppdateringsversionen för programmen som kan distribueras utan sina grundversioner.

  Du kan även packa arkiverade versioner av program. Markera kryssrutan Visa arkiverade versioner för att visa listan över eventuella tidigare versioner som stöds. Om den produkt eller uppdatering du markerar redan har hämtats till din dator visas en nedåtpil bredvid namnet.

 9. Listan över program och uppdateringar visas. 

  Välj de produkter och/eller uppdateringar som du vill ta med i paketet. Du kan till exempel välja att ta med programvaran Adobe® Photoshop® och alla tillhörande uppdateringar eller (bara) uppdateringarna för Adobe® InDesign®. Markera kryssrutorna enligt dina val.

  Alternativet för kärnkomponenter är markerat som standard, och du kan inte avmarkera det. Det här alternativet distribuerar den vanliga licensinfrastrukturen till klientdatorer. 

  Som standard visas endast de senaste versionerna av programvaran. Aktivera Visa arkiverade versioner för att visa en lista med arkiverade program. Du kan även packa arkiverade versioner av program. Om den produkt eller uppdatering du markerar redan har hämtats till din dator visas en nedåtpil bredvid namnet.

  Obs!

  Kontrollera att målenheterna uppfyller systemkraven för de program som paketeras. Distribution av program på system som inte stöds kan leda till oväntade resultat.

  Välj Matcha OS-språk om du vill skapa ett paket som anpassas till klientdatorns OS-språk. 

  Paketets språkversion avgörs av tre faktorer:

  • Om alternativet Matcha OS-språk markeras när paketet skapas.
  • Språket du anger i kommandot när du distribuerar paketet.
  • Språket du skapade paketet på.

  Följande tabell visar hur dessa faktorer påverkar paketets språkversion.

  Matcha OS-språk

  Språket anges uttryckligen när du distribuerar ett paket via kommandoraden eller Info.plist-filen

  Paketet installeras på...

  Markerat

  Nej

  OS-språket

  Markerat

  Ja

  Språket anges uttryckligen i kommandoraden när ett paket distribueras

  Inte markerat

  Inte markerat

  Nej

  Språket du skapade paketet på

  Markerat

  Ja, men det angivna språket är inte tillgängligt

  Språket du skapade paketet på

  Inte markerat

  Obs!

  • När installationsprogrammet körs kontrollerar det språkversionen som angetts på systemnivån och inte på användarnivån. Mer information om den här inställningen finns i Installera Creative Cloud-paket med alternativet Matcha OS-språk.
  • Adobe Fireworks stöder inte flerspråkiga paket och installeras i språket du har skapat paketet i.
  • Alternativet Matcha OS-språk stöds inte för CS6-program.

 10. Se Lägg till offlinemedia om du vill lägga till program och uppdateringar från en lokal källa, till exempel en DVD eller ESD, i stället för att hämta från Creative Cloud.

 11. Klicka på Skapa för att börja packa de valda programmen och uppdateringarna. Adobe Creative Cloud Packager hämtar de produkter och/eller uppdateringar som inte redan hämtats till din dator. Sedan skapar den paketet. Förloppet visas på skärmarna Hämtningsförlopp och Byggförlopp.

  Förloppsskärm
 12. När byggprocessen är slutförd visas sidan Sammanfattning.

  Sidan Sammanfattning

  På denna sida visas en sammanfattning över de produkter eller komponenter som tagits med i bygget. Namnet på den mapp där paketet har skapats visas på skärmen. Om du klickar på mappens namn öppnas den.

  Du kan klicka på länken Build Log om du vill visa en detaljerad förloppsrapport som även innehåller information om eventuella fel.

  Obs! När du skapar ett paket skapar Adobe Creative Cloud Packager en konfigurationsfil för paketet. Denna fil heter <paketets_namn>.ccp. Filen finns i den mapp som du angett för paketet. Den här konfigurationsfilen är bara till för internt bruk – du ska inte ändra eller ta bort den.

 13. Klicka på Huvudmeny om du vill skapa ett paket till. Då visas välkomstskärmen igen. Klicka på Stäng om du vill avsluta Adobe Creative Cloud Packager.

Distribuera paket

Som en del av byggprocessen skapas två mappar.

 1. I mappen Build finns MSI- (Windows) eller PKG-filerna (Mac OS).
 2. Mappen Exceptions innehåller de nyttolaster som måste installeras separat.
Mer information om hur du distribuerar paketen finns i Distribuera paket.
 

Obs!

Med undantag av media (till exempel msi eller exe) för den senaste versionen av Muse kopieras undantagsinstallationsprogrammet på följande plats och användaren måste installera undantaget separat:

Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers\Third Party\<Sapcode_Of_App>\<package_name>\

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy