Starta om mediefilsmigreringen och flytta användarnas mediefiler till en företagsprofil

Du som är administratör kan ge användarna i din organisation ytterligare en chans att migrera sina mediefiler till sin företagsprofil om vissa användare valde att behålla dem i sin personliga profil förut.

Obs!

  För användare med flera affärsplaner finns mediefilerna kvar i deras personliga profil, eftersom Adobe inte kan skilja på vilka mediefiler som hör till vilken affärsprofil. Användarna kommer att behöva flytta sina mediefiler manuellt till den aktuella företagsprofilen.

Översikt

För användare med en personlig plan utöver en plan från ett företag som är kopplad till samma e-postadress skapar Adobe separata profiler för varje plan med egen lagring. När den nya profilen är klar visar Adobe profiler för användarna som har hittats i deras konto vid inloggning. Användarna kan välja att flytta innehållet från sin Adobe Cloud-lagring till en av dessa profiler.

Skärmar för profilinställning

Om användarna vid detta tillfälle av misstag väljer den personliga profilen, kan de välja att vidta en av de följande åtgärderna för att flytta innehållet till företagsprofilen senare:

När du har startat om arbetsflödet för migrering av mediefiler kan användarna flytta sitt innehåll automatiskt till företagsprofilen.

Starta om migreringen av mediefiler

Detta gäller: Administratörer

Administratörer som vill starta om arbetsflödet för automatisk migrering av mediefiler måste ta bort användarna från Admin Console och sedan lägga till dem igen.

Obs!

Användare kan få flera e-postuppdateringar när detta sker.

Ta bort användarna från Admin Console

Så här tar du bort användarna:

 1. Admin Console går du till Användare > Kataloganvändare.

 2. Välj Business ID-katalogen i listan med kataloger.

 3. Välj användare genom att markera kryssrutan bredvid namnet i listan med användare som visas.

  Varning:

  Om du tar bort en användare tas alla mediefiler bort från användarens företagsprofil. Återbörda mediefilerna eller be användaren säkerhetskopiera mediefilerna offline innan du påbörjar processen.

 4. Klicka på Ta bort användare > Ta bort användare.

  Ta bort användare

 5. Om det finns något i användarens profil visas skärmen Åtgärd krävs innan användare tas bort. Välj ett av följande i listan över alternativ och klicka sedan på Nästa:

  • Överför innehåll nu: Mappinnehåll skickas via e-post till en utsedd användare. Om du väljer det här alternativet anger du e-postadressen till den utsedda användaren som ska ta emot innehållet. Du kan ange e-postadressen för alla identitetstyper som stöds av en användare i din organisation.
  • Överför innehåll senare: Mappinnehållet finns kvar på fliken Inaktiv användare tills det tas bort permanent.
  • Ta bort innehåll permanent: Mappen tas bort permanent utan möjlighet att återställa innehållet.

  Läs mer om att återta mediefiler.

  Obs!

  Om du tar bort användare med hjälp av gruppåtgärder används standardalternativet Överför innehåll senare automatiskt. De borttagna användarnas resurser finns på fliken Inaktiva användare under Lagring > Mappar för enskilda användare.

  Återta mediefiler

 6. Klicka på Ta bort användare på bekräftelsesidan.

Lägg tillbaka användarna i Admin Console

Så här lägger du till användarna:

 1. Gå till Användare > Användare i Admin Console.

 2. Klicka på Lägg till användare för att lägga tillbaka användarna.
  Se lägga till flera användare om du vill veta hur du lägger till många användare samtidigt.

Acceptera inbjudan att gå med i din organisation och migrera mediefiler

Gäller: Användare

Om din administratör har tagit bort och bjudit in dig till organisationen igen startar arbetsflödet för migrering av mediefiler om. Spara det du håller på med, logga ut och avsluta alla Adobe-program. Du kommer också att få flera e-postmeddelanden när du tas bort från Adobe Admin Console-organisationen och sedan läggs tillbaka.

Håll utkik efter ett mejl med texten Kom igång på ämnesraden och gör sedan detta:

 1. Klicka på Kom igång i e-postmeddelandet.

  E-postmeddelandet Kom igång

 2. Logga in på skärmen som visas.

 3. välkomstskärmen står information om din nya profil. Klicka på Var med i teamet.

  Välkomstskärm

 4. På nästa skärm uppmanas du att välja vart du vill flytta innehållet – till din företagsprofil eller din personliga profil. Välj företagsprofilen.

  Vart vill du flytta ditt befintliga innehåll?

 5. Bekräfta valet på nästa skärm.

  Bekräfta ditt profilval

  Ditt konto uppdateras inom några minuter med innehållet i din företagsprofil. Du får en avisering per e-post när innehållet flyttas. Logga in med din företagsprofil och börja arbeta med innehållet.

  Läs mer om att hantera dina profiler.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?