Översikt

Använd arbetsflödet Skapa licenspaket för att migrera tidigare distribuerade, namngivna användar- eller testversionspaket till serienummerlicenser eller enhetslicenser.

Arbetsflödet Skapa licenspaket kan användas för scenarier som:

 • Migrering från namngiven licens till serienummerlicens   
 • Använda ett nytt serienummer när det gamla serienumret gått ut     
 • Migrering från namngiven licens till enhetslicens   
 • Lösning av vissa licensieringsproblem       
 • Borttagning av volymserienummer och byte till namngiven licens

Skapa licenspaket

 1. Starta Creative Cloud Packager och välj kontotyp.

  Välj ditt konto
 2. Ange ditt id och lösenord och klicka på Logga in.

  Logga in
 3. Klicka på Skapa licenspaket på huvudmenyn.

 4. Ange paketnamn och platsen där du vill spara det. Klicka på Skapa.

  Ange informationen och klicka på Skapa

  Endast utbildningskunder:

  • Välj en organisation. Detta alternativ visas enbart om ditt konto är kopplat till flera organisationer.
  • Välj Enhetslicens som licenstyp.
  • Välj en distributionsgrupp.
  Välj en distributionsgrupp
 5. Endast företagskunder: Ange företagets licensnyckel och klicka på Skapa.

  Ange licensnyckeln för företagsanvändare, klicka på Skapa
 6. På sammanfattningsskärmen visas om paketet har skapats korrekt. Klicka på paketnamnet för att öppna mappen.

  Sammanfattningsskärm

  Klicka på Build Log för att öppna loggfilen som genereras när du skapar paketet. Om fel uppstår kan du felsöka i loggfilen AdobeSerialization.log.

  AdobeSerialization.log finns här:

  • Mac: ~/Library/Logs/
  • Win: C:\Users\Username\AppData\Local\Temp

Distribuera och kör paketet

Paketet skapas på den angivna platsen. Paketet innehåller fyra filer:

 • AdobeSerialization
 • RemoveVolumeSerial
 • helper.bin
 • prov.xml

Kör AdobeSerialization med adminprivilegier för att licensiera programmet. Kontrollera att alla filer finns när du kör den körbara filen. Du kan också dubbelklicka på AdobeSerialization för att licensiera programmet.

Ta bort volymserienumret (endast företags- och EEA-kunder)

Företags- och EEA-kunder kan använda den körbara filen RemoveVolumeSerial för att ta bort företagslicenser från tidigare licensierade appar (före användning av den nya licensen). Om du vill ta bort volymserienumret behöver du adminprivilegier.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy