Klassrumskonton för Adobe Express

Läs mer om klassrumskonton för Adobe Express och hur du hanterar de här kontona i Adobe Admin Console.

Funktionen för klassrumskonton som beskrivs i den här artikeln är för närvarande bara tillgänglig för vissa lärare i grundskolan och gymnasiet i USA. Gå till den här länken om du vill kontrollera om du är en av dem, skapa ett nytt klassrumskonto eller logga in på ett befintligt konto.

Skol-/skoldistriktskonton och klassrumskonton

Lärare i grundskola och gymnasium kan komma åt Adobe Express for Education på två sätt: genom skol-/skoldistriktskonton och klassrumskonton. IT-administratörer kan skapa skol-/skoldistriktskonton och lärare kan skapa klassrumskonton.

Båda kontotyperna ger användarna tillgång till kostnadsfria premiumfunktioner och omfattar integritetsskydd för skolan, t.ex. säker sökning.

Läs våra sekretesspolicyer för skolan.

Skol-/skoldistriktskonton

Med ett skol-/skoldistriktskonto delar IT-administratören ut namngiven användare-licenser till Adobe Express, Alla program eller andra Adobe-produkter till elever, lärare och fakulteten i skolan/skoldistriktet. Mer information finns i Driftsättningshandbok för utbildning eller så kan du besöka den här webbplatsen för att dela ut licenser i ditt distrikt.

De hanterar konton genom Adobe Admin Console.

Klassrumskonton

Klassrumskonton hjälper lärare och elever att få tillgång till Adobe Express utan support från IT-administratören. Lärare kan skapa egna klassrumskonton och bjuda in elever att skapa egna klassrumskonton. För att vara berättigad till ett klassrumskonto måste läraren

 • använda Google Workspace for Education som identitetsleverantör
 • vara en verifierad lärare i grundskolan eller gymnasiet i USA.

Om skolan eller skoldistriktet har både skoldistriktskonton och klassrumskonton kommer alla att finnas i skoldistriktets eller skolans organisation. Skol-/skoldistriktskonton och klassrumskonton är olika kontotyper som kan finnas i samma domäner och organisationer. På organisationsnivå kan administratören se båda kontotyperna. På användarnivå kan lärare och studerande ha båda kontotyperna – de loggar in på respektive konto separat. Projekt i ett konto är inte heller tillgängliga i det andra kontot. Studerande och lärare som bara har en kontotyp använder bara det kontot.

 • Både skol-/skoldistriktskonton och klassrumskonton ger lärare och elever tillgång till Adobe Express for Education.
 • Båda kontotyperna följer Adobes sekretesspolicyer för utbildning och omfattar skydd för studerande, som säker sökning.
 • Administratörer kan kontrollera åtkomsten till båda kontotyperna. I Adobe Admin Console kan administratörer inaktivera alternativet klassrumskonto för lärare.

Kontohantering och driftsättning

 • Klassrumskonton är utformade så att de konfigureras och hanteras av lärare.
 • Skol-/skoldistriktskonton hanteras och driftsätts av administratörer. Lärare kan inte konfigurera och hantera skol-/skoldistriktskonton. Mer information finns i Driftsättningshandbok för utbildning.

Åtkomst till Classroom Manager

 • Klassrumskonton ger lärare tillgång till Classroom Manager där de kan bjuda in elever till Adobe Express och hantera elevarbete. 
 • Skol-/skoldistriktskonton ger inte lärare tillgång till Classroom Manager, de kan inte lägga till studerande till Adobe Express och de kan inte se allt elevarbete i samma gränssnitt. Skol-/skoldistriktskonton ger användarna tillgång till Adobe Express för att skapa projekt, men de ger inte lärare möjlighet att hantera klassrumskonton.

Fördelar med klassrumskonton

Klassrumskonton är ett bra alternativ för lärare, skolor och skoldistrikt som snabbt vill komma igång på klassrumsnivå.

Klassrumskonton kan passa ditt klassrum/din skola/ditt skoldistrikt om du vill

 • låta lärarna ha hand om och hantera hur Adobe Express används i klassrummet
 • konfigurera klassrum snabbt utan att behöva hjälp av IT-administratören och den tekniska supporten
 • starta pilotprojekt med klassrum innan hela skolan/skoldistriktet får tillgång till Adobe Express.

Med klassrumskonton kan lärarna

 • konfigurera klassrum för alla sina klasser
 • bjuda in elever att delta i varje klassrum med en klasskod och skapa egna elevklassrumskonton
 • hantera klassrum och elevarbete från Classroom Manager.

Mer information om klassrumskonton finns i starthandboken för lärare.

Hantera klassrumskonton

Klassrumskonton för Adobe Express är bara tillgängliga för utbildningsanvändare, särskilt lärare och elever vid utbildningsinstitutioner. Lärare kan skapa egna klassrumskonton, konfigurera ett klassrum och bjuda in sina elever att ansluta sig med hjälp av en klasskod. Eleven kan använda klasskoden för att skapa ett elevklassrumskonto och få tillgång till Adobe Express via Google Workspace for Education-kontot. Om det behövs kan Adobe automatiskt tillhandahålla en Adobe-organisation för att ge lärar- och elevkontona en organisationsstruktur.

Du som är administratör för ditt skol- eller skoldistriktskonto gör så här för att hantera klassrumskonton:

 1. Gå till Inställningar > Identitet i Admin Console.

 2. Klicka på katalogen som du vill hantera och klicka sedan på Inställningar.

  Skärmen Kataloginställningar visas.

  Kataloginställningar

  Obs!

  Alternativen ovan (för Åtkomstpolicy för lärare och Etablering av användare i rättan tid) visas bara på skärmen Kataloginställningar om marknadssegmentet är inställt på Utbildning.

 3. Om du inte vill att lärare ska skapa klassrum i ditt skoldistrikt måste du inaktivera alternativet Åtkomstpolicy för lärare. Om du inaktiverar den här inställningen kan inte lärare skapa nya klassrum för användare i katalogen eller användare som har e-postadresser i domäner som tagits i anspråk i katalogen.

  Obs!

  Även om du stänger av Åtkomstpolicy för lärare tas inga befintliga klasslärare bort. Om du har inaktiverat funktionen för att skapa nya klassrumskonton men behöver radera klassrumskonton, kan du kontakta Adobes kundtjänst från fliken Support i Admin Console. Läs mer om supportalternativen.

När du har inaktiverat Åtkomstpolicy för lärare får du följande meddelande:

Åtkomstpolicy för lärare för [ditt katalognamn] har inaktiverats.

Om din skola/ditt skoldistrikt nyss har börjat använda Adobe och några lärare har registrerat sig med klassrumskonton, kan du välja att behålla dessa konton och samtidigt ta en Admin Console i anspråk för att hantera hela skolan/skoldistriktet. Om lärare i din skola/ditt skoldistrikt har konfigurerat konton som du inte vill ha i skolan/skoldistriktet, kan du välja att ta en Adobe Console i anspråk, inaktivera funktionen för klassrumskonton för lärare och sedan be Adobes kundtjänst att ta bort dessa konton.

I Driftsättningshandboken för utbildning kan du läsa mer om hur du kommer igång och tar din Admin Console och domän i anspråk.

Distriktsadministratörer kan nu tillåta lärar- och elevdelning från Adobe Express for Education-klassrumskonton från Adobe Admin Console. Om du vill kunna dela från ditt klassrumskonto men inte kan det nu, kan du prata med administratören och be om att delning från Adobe Admin Console ska aktiveras. Läs mer om hur du delar och publicerar Adobe Express-projekt när delning har aktiverats.

Visa och moderera elevarbeten

Via Classroom Manager kan du visa och moderera dina elevers Adobe Express- och Premiere Rush-projekt. Det gör att du kan kontrollera elevernas framsteg, se deras slutprojekt och moderera innehåll på lämpligt sätt. 

För Adobe Express visas projekt i sin helhet. För Adobe Premiere Rush kan du visa komponentresurserna, det vill säga filerna som utgör Premiere Rush-videoprojekten. Tänk på att om du väljer att ta bort någon komponentresurs i projektet kan det påverka resten av projektet genom att bort tas källfilen. Eleverna kommer fortfarande att kunna redigera projektet, men den specifika resursen tas bort från den version som lagrats i Creative Cloud. Resursen kan finnas kvar som en lokal kopia på elevens mobila eller stationära enhet.

Hantera elever i en klass

Lärare och elever med Adobe Express-klassrumskonton i skoldistrikt som inte har registrerat sin skolas/sitt distrikts e-postdomän hos Adobe kommer inte att kunna dela Adobe Express-projekt.

Obs!

Om eleverna även har fått konton från IT-administratörer (distriktskonton) utöver klassrumskontot de får genom att vara med i ditt klassrum, kommer projekten de skapar i det ena inte att finnas i det andra.

Lägga till elever i en klass

Det finns tre sätt att lägga till elever i din klass:

Du kan importera elever direkt från dina Google Classroom-klasser i Classroom Manager.

 1. Välj en klass i Classroom Manager och leta reda på importknappen för Google Classroom uppe till höger i webbläsaren.

  Importera en klasslista

 2. Efter att du autentiserat via Google och beviljat Adobe-åtkomst till ditt Google-konto kan du välja en klass och välja elever från Google Classroom-listan som ska läggas till i klassrummet i Classroom Manager. 

  Dessa elever får ett e-postmeddelande och en avisering i sitt Google Classroom-konto om att ansluta till ditt klassrum och de måste acceptera inbjudan att ansluta till klassrummet.

 3. Om eleverna i din Google Classrum-lista ändras, importerar du bara den uppdaterade listan igen så att ändringarna syns i Classroom Manager.

  Du behöver inte bjuda in aktiva elever igen. Elever som redan har aktiverat sina Adobe Express-konton kan fortfarande gå med via inbjudan du skickade dem tidigare.

 4. Om du importerar en ny lista via Google Classroom och det finns elever i Classroom Manager som inte längre finns i din klass i Google Classroom, kan du välja att ta bort dem från Classroom Manager.

  Om eleven inte är medlem i ett annat klassrum på skolan och du tar bort hen från Classroom Manager, kommer elevens projekt att raderas permanent. Om eleven har ett distriktskonto som har inrättats av IT-administratören förblir det kontot aktivt.

  Om du vill radera det måste du kontakta administratören i Adobe Admin Console. Den här artikeln beskriver hur du tar bort enskilda användare som medlem i en organisation, och den här artikeln beskriver hur du tar bort kataloganvändare.

Uppe till höger i Classroom Manager ser du en anpassad länk till det valda klassrummet som du ska dela med dina elever. Eleverna kan logga in med Google och få tillgång till Adobe Express genom att gå till klassrumslänken direkt. 

Uppe till höger i Classroom Manager finns en klasskod som är unik för var och en av dina klasser. Eleverna kan ange koden på https://new.express.adobe.com/classroom/join och ombeds då att logga in med sitt Google-konto för att komma åt sitt nya Adobe Express-konto.

Du kan även dela den unika webbadressen som anges i det övre högra hörnet i Classroom Manager, som anger klasskoden automatiskt, så att eleverna inte behöver fylla i den.

Ta bort elever

Gör så här om du inte längre vill att en inbjuden elev ska kunna ansluta till ditt klassrum:

 1. Klicka på   till höger om elevens namn och välj Ta bort i listan med inbjudna elever.

 2. Klicka på Fortsätt. Klicka sedan på Ta bort.

Om du vill bjuda in borttagna elever till klassrummet igen måste du återimportera dem från Google Classroom-klasslistan.


Skicka en inbjudan igen

Om eleven inte har accepterat inbjudan kan du skicka inbjudan igen till just hen.

 1. Klicka på   till höger om elevens namn och välj Skicka inbjudan igen i listan med inbjudna elever.

 2. Välj hur du vill avisera användaren och klicka sedan på Ja, skicka igen.


Ändra klasskoden

Du kan ändra klasskoden för att se till att endast vissa elever kommer in i ditt klassrum. Om du ändrar klasskoden måste du skicka den nya länken till alla elever med väntande inbjudningar. 

Ändra koden

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?