Creative Cloud Libraries i företagslagringen

Använd Creative Cloud Libraries för att hämta in, ordna och dela kreativa element med dina kreativa team. Med Creative Cloud Libraries flyter arbetet smidigare genom att antalet klick i den kreativa processen minskas. Då blir det enklare för formgivaren att använda rätt mediefiler och för organisationer att kontrollera användningen av mediefiler.

Obs!

Creative Cloud Libraries för företag är endast tillgängligt om din organisation använder Adobe-lagring för företag, som lanseras stegvis globalt.

Med bibliotek i företagslagringen kan du lätt och snabbt dela samlingar av element med din organisation eller samarbetspartner. Bibliotek i företagslagringen är endast tillgängliga med Creative Cloud for teams- och enterprise-medlemskap. Läs mer om Creative Cloud Libraries.

Företag kan tillåta användare att skapa och hantera bibliotek på två olika sätt. Bibliotek går att spara i användarnas personliga lagring eller en mapp i företagslagringen. I det personliga lagringsutrymmet äger skaparen biblioteket och har full kontroll över delning och hantering av biblioteket. När en användare skapar ett bibliotek i en mapp i företagslagringen finns det ingen enskild ägare. Organisationen äger det och kan ärva användarbehörigheter från mappen. Bibliotek i företagslagringen ser till att inget hamnar mellan stolarna om en användare byter roll, lämnar ett projekt eller lämnar företaget.  

Komma i gång med bibliotek i företagslagringen

Innan användare får skapa bibliotek i företagslagringen måste en system- eller lagringsadministratör skapa en mapp i Adobe Admin Console. Administratören kan också välja att tilldela mappen användare eller grupper av användare. När det finns en eller flera mappar kommer användarna att se de delade lagringsplatserna på panelen där bibliotek skapas. 

 1. Gå till Lagring > Bibliotek i Admin Console som system- eller lagringsadministratör.

 2. Välj Skapa mapp för att skapa en mapp i företagslagringen som användare kan använda för att spara bibliotek.

 3. Tilldela en mapp användare eller användargrupper så att användarna automatiskt kommer åt allt som sparas i den mappen.

  När mappen har skapats kan användarna skapa bibliotek och spara dem i sin personliga lagring eller tillgängliga mappar i företagslagringen. Användare som har tilldelats företagslagringsmappen ärver behörigheter till alla bibliotek som lagras i den mappen, eller så kan användare bjuda in andra till själva biblioteket. 

  Precis som med ett bibliotek i den personliga lagringen kan den som skapar ett bibliotek ange behörigheter för att kunna visa och använda eller redigera, beroende på scenariet.

  En skärmdump av skärmen där du bjuder användare till din mapp
  Bjud in användare till din mapp.

Hantera dina bibliotek från Creative Cloud-datorprogrammet, Libraries-panelen i Adobe-appar eller från Creative Cloud på webben. Du hittar dina bibliotek i företagslagringen genom att leta efter företagsikonen ii bredvid dem.

Bestämma mappstrukturen för företagslagringen

Att som administratör välja mappstruktur efter hur företaget fungerar kan hjälpa användarna att ordna information och hitta det de behöver snabbt och effektivt. En mapp är en delad lagringsplats för bibliotek med användare tilldelade på mappnivå. Användare som läggs till i en mapp ärver automatiskt behörigheterna till biblioteken som finns i den mappen. Användningen av mappar i företagslagringen effektiviserar delningen av bibliotek.

Användarna kan tilldelas en eller flera mappar, så strukturens konfiguration är flexibel. Vi rekommenderar att du överväger att begränsa mappar till de arbetsgrupper som behöver åtkomst till gemensamma designresurser. Börja med att granska organisationen och hur de olika grupperna i den samarbetar. Skapa sedan mappar i företagslagringen som passar dessa behov.

Här är några exempel:

Stilguide för företaget

Ett exempel på en stilguide för företaget
Skapa en stilguide för företaget för att se till att varumärkena används konsekvent.

Skapa en mapp för hela organisationen för scenarier som en stilguide för företaget. Lagra företagets färger, teckenstilar, logotyper och andra varumärkestillgångar i ett skrivskyddat bibliotek för att behålla kontrollen, garantera att varumärket används konsekvent och vara säker på att formgivarna alltid har de senaste mediefilerna. Läs mer.

Avdelnings-/projektspecifika bibliotek

Ett exempel på ett projektspecifikt bibliotek
Skapa projektspecifika bibliotek för enklare tillgång för samarbetspartnerna.

Skapa mappar som motsvarar olika avdelningar eller arbetsgrupper för att snabbt ge relevanta medarbetare tillgång till en samling bibliotek. De samarbetande kan lägga upp element, färger, textformat, Adobe Stock-foton, penslar, videor och annat till sin avdelning eller sitt projekt. Objekten och uppdateringarna synkroniseras automatiskt för alla användare.

Mappen Alla

Din organisation kan redan ha en mapp som heter Alla där hela företaget har lagts till på mappnivå. Det kan vara en lämplig mapp om du har bibliotek som alla användare bör ha tillgång till, exempelvis företagets stilguide. Beroende på företagets storlek rekommenderar vi att du funderar igenom behovet av att ge så många tillgång till bibliotek och överväger att skapa mappar med mer begränsad omfattning.

Flytta bibliotek till företagslagringen

Creative Cloud-användare kan flytta bibliotek från sin personliga lagring till en mapp i företagslagringen. Då kan de snabbt dela biblioteket med användare som kan behöva ha tillgång till det och dra fördel av det delade ägandet på samma gång.

 1. Öppna Libraries-panelen i ett Creative Cloud-datorprogram.

 2. Välj ikonen Mer Alternativ   för ett bibliotek och välj Flytta.

  En skärmdump av alternativen som visas när du klickar på ikonen med tre punkter
  Flytta ditt bibliotek till en annan plats.

 3. Välj lagringsplatsen och ange åtkomstnivå.

  Skärmdump av dialogrutan för flytt till företagslagringen
  Välj en lagringsplats dit du vill flytta ditt bibliotek.

 4. Välj Spara.

Hantera dina bibliotek

Ärvd åtkomst till mappar i företagslagringen

Administratörer som vill få ut det mesta möjliga av företagslagringen kan använda inställningar på mappnivå för att ge åtkomst till alla bibliotek i den mappen. Om du till exempel har ett bibliotek för marknadsföring för tillväxt kan administratören skapa en mapp i företagslagringen för avdelningen och tilldela alla användare på en gång på mappnivå. För varje nytt bibliotek som skapas i den mappen kommer åtkomsträttigheter automatiskt att beviljas alla användare som redan har tilldelats mappen. 

Behörigheter

När du skapar ett bibliotek i företagslagringen delas det automatiskt med medarbetare som har tilldelats på mappnivå. Ange åtkomstnivåer för alla samarbetande.

 • Redigeringsåtkomst för att använda och redigera element.

 • Visnings- och användningsåtkomst för att använda element.

Skärmdump av dialogrutan Skapa ett bibliotek
Ange visnings- eller redigeringsåtkomst för de samarbetande.

Inbjudningar på biblioteksnivå

För varje bibliotek kan du utöver att ärva användarna från mappen i företagslagringen bjuda in ytterligare användare eller grupper av användare. Det finns ingen gräns för hur många samarbetande det kan finnas i ett bibliotek.  

 • Enskilda personer: Enskilda användare kan finnas i eller utanför organisationen (beroende på policyn för resursdelning). 

 • Grupper: Azure Active Directory-synkade grupper som skapas av administratören i organisationens Azure Active Directory och synkas via Admin Console till organisationens adressbok. 

Skärmdump av alternativen som visas när du väljer bibliotekspanelens meny
Bjud in ytterligare medarbetare till ditt bibliotek.

Vanliga frågor

Bibliotek i företagslagringen är endast tillgängliga för Creative Cloud for teams och Creative Cloud for enterprise om Adobe-lagring för företag används.

För närvarande kan slutanvändare inte skapa eller hantera mappar. De får förlita sig på lagrings- eller systemadministratörerna.

Du kan ha obegränsat många bibliotek. Du begränsas bara av hur mycket lagringsutrymme du har i Creative Cloud.

Bibliotek kan innehålla upp till 10 000 element, men vi rekommenderar att du använder grupper för att ordna mediefilerna mer effektivt. Det kan vara jobbigt att bläddra igenom stora bibliotek.

Den maximala filstorleken för en enskild mediefil är 1 GB. Biblioteksmediefiler måste synkas med molnet, och stora filer tar tid att överföra. Tänk på att andra kreatörer kanske använder samma bibliotek. Filstorleken för element som färgrutor, text och stycke- och teckenformat är försumbar, medan mediefiler som Photoshop-innehåll i flera lager med hög upplösning är stora.

Du kan ha ett valfritt antal medarbetare i ett bibliotek.

Om du bjuder in kan flera användare arbeta säkert och endast med de andra som har bjudits in. Länken är offentlig, och alla som har den kan hämta en kopia av dina biblioteksmediefiler. Kopian är oberoende och inte länkad till originalbiblioteket.

Personliga bibliotek började räknas in i användarens kvot 2021. Bibliotek i företagslagringen räknas in i teamets kvot. De upptar ingen kvotandel från användarlagringen. Om ett bibliotek delas med tio användare tillämpas kvoten endast på teamets kvot, inte de enskilda användarnas.

Adobe Bridge är ett datorprogram med vilket det är enkelt att snabbt hitta och visa ett stort antal filer i olika grafiska filformat som lagras på den lokala hårddisken eller en filserver. Vissa bygger upp ”bibliotek” med mediefiler som består av mappar på hårddisken och använder Adobe Bridge för att snabbt navigera i dessa mappar och jobba med mediefilerna. Det här arbetsflödet liknar i vissa avseenden det för Creative Cloud Libraries, men Creative Cloud Library-mediefiler lagras i molnet, visas i en panel i datorprogrammen och är närmare integrerade med funktionerna i Creative Cloud-program. Creative Cloud Libraries fungerar också väl med Creative Cloud-mobilapparna och specifika externa appar på sätt som Adobe Bridge inte förmår.

MS Word och PowerPoint

Med Creative Cloud-tillägget för Microsoft Word och PowerPoint får du tillgång till dina bibliotek i Word och PowerPoint. Lägg in dina designresurser i presentationer, rapporter, broschyrer och andra dokument. Mer information finns i Adobe Creative Cloud-tillägget för Word och PowerPoint.

Zapier

Skapa automatiska arbetsflöden som kallas zaps genom att koppla samman dina Creative Cloud Libraries med Google Sheets, Slack eller någon av de andra fler än 1 500 apparna i Zapier. Mer information finns i Creative Cloud Libraries för Zapier

Gmail

Med Adobe Creative Cloud for Gmail kan du dela länkar till innehåll som lagras i Creative Cloud Files, Libraries och Mobila arbeten direkt i dina Gmail-meddelanden.

Creative Cloud Libraries ersätter inte ett DAM-system (Digital Asset Management). Ett DAM-system är främst avsett för hantering av många godkända bildmediefiler. Creative Cloud Libraries lämpar sig bäst för designelement som snabbar upp uppgifter i program som att skapa och använda färger, styckeformat, sidelement och mediefiler. Creative Cloud Libraries synkas till varje användares dator. DAM-system körs däremot uteslutande på en server eller i molnet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto