Creative Cloud Libraries for företag

Använd Creative Cloud Libraries för att hämta in, ordna och dela kreativa element med dina kreativa team. Med Creative Cloud Libraries flyter arbetet smidigare genom att antalet klick i den kreativa processen minskas. Då blir det enklare för formgivaren att använda rätt mediefiler och för organisationer att kontrollera användningen av mediefiler.

Bjud in folk till ditt bibliotek
1. Bjud in folk till ditt bibliotek.

Den inbjudna godkänner inbjudan
2. Den inbjudna godkänner inbjudan.

Biblioteket och dess innehåll synkas
3. Biblioteket och dess innehåll synkas med den inbjudnas dator.

Obs!

Creative Cloud Libraries för företag är endast tillgängligt om din organisation använder Adobe-lagring för företag, som lanseras stegvis globalt.

När en biblioteksmediefil uppdateras synkas den med Creative Cloud, och varje prenumererande användare får den ändrade filen. Du behöver inte vara online för att använda biblioteksmediefiler, eftersom de synkas mellan hårddisken och molnet. Om du t.ex. reser uppdateras biblioteket med de senaste ändringarna nästa gång datorn ansluts till internet.

Läs mer:

Nedan följer några exempel på hur du kan använda teambibliotek och Creative Cloud Libraries för företag:

Stilguide för företaget

Lagra företagets färger, teckenstilar och varumärkesmediefiler i ett skrivskyddat bibliotek för att behålla kontrollen, säkerställa att varumärket används konsekvent och vara säker på att formgivarna alltid har de senaste mediefilerna. Läs mer.

Bibliotek för delat projekt

Du kan enkelt dela designelement, färger, textformat, Adobe Stock-foton, penslar, videor och annat vid samarbete. Objekten och uppdateringarna synkroniseras automatiskt för alla användare.

Bibliotek för UX-element

Team som jobbar med webb-, mobil- och UX-design refererar ofta till knappar, menyer och andra element i användargränssnittet i flera designprojekt. Sådana element kan sparas från Adobe XD och sedan användas som komponenter i flera XD-projekt.

Implementeringsguide för Creative Cloud Libraries

Hämta implementeringsguiden för Creative Cloud Libraries
om du vill ha detaljerade anvisningar om hur du använder bibliotek för att skapa en stilguide för företaget, skapar ett UI/UX-designsystem med Adobe XD och annat.

Hämta fil

Ägarskap och kontinuitet

Biblioteksägarens identitetstyp kan påverka mediefilers livslängd och säkerhet. Bibliotek kan lagras på två olika sätt: i en användares personliga lagringsutrymme eller i teamets lagringsutrymme. Om du ingår i en organisation eller ett team bör du kunna komma åt teambibliotek, vilket gör att du kan lagra bibliotek i teamets lagringsutrymme, som är en delad resurs. Du kommer åt bägge typerna av bibliotek på samma sätt. De visas tillsammans i biblioteksvyn i Creative Cloud-datorprogrammet och panelen. Teambibliotek identifieras med ikonen .

Till skillnad från personliga bibliotek är teambibliotek inte knutna till ett enskilt användarkonto. Den som skapar ett teambibliotek äger det inte. Det tillhör teamet. I stället för att ha en ägare kan du välja att tilldela biblioteket ett valfritt antal redaktörer. Redaktörer kan börja och sluta samarbeta utan att de andra användarnas åtkomst till biblioteket påverkas.

Samarbete

Inbjudningar

I teambibliotek kan du välja att bjuda in enskilda användare eller användargrupper. Det finns ingen gräns för hur många medarbetare man kan ha i ett teambibliotek.

 • Individer: Enskilda användare som kan vara användare i eller utanför organisationen.

 • Grupper: Azure Active Directory-synkade grupper som skapas av administratören i organisationens Azure Active Directory och synkas via Admin Console till organisationens adressbok.

Lär dig lägga till redaktörer och granskare för samarbete.

Välj bjud in personer

Behörigheter

Det går att bjuda in medlemmar som kan få redigera eller visa biblioteket till både teambibliotek och personliga bibliotek.

 • Redigera: Detta gör att du kan bidra till biblioteken, skapa nya mediefiler, lägga till beskrivningar, ordna mediefiler, bjuda in andra användare och använda mediefilerna i biblioteket.

 • Visa: Detta gör att du kan visa och använda mediefiler i biblioteket. Du kan även bjuda in andra användare att få visningsbehörighet.

Lär dig ställa in behörigheter för varje inbjuden person när du skickar inbjudan.

Bjud in

Åtkomstinställning

I teambibliotek lanseras ett nytt åtkomstinställningsbegrepp som gör att du kan välja den åtkomstnivå du vill att biblioteket ska ha. Bibliotek stöder två åtkomstnivåer.

 • Endast medlemmar: Bara användare som har bjudits in till biblioteket har tillgång till det

 • Organisation och medlemmar: Användare som har bjudits in till biblioteket fortsätter att ha åtkomst. Dessutom kommer alla medlemmar av organisationen att få visningsåtkomst till biblioteket.

Hantering

Biblioteksbläddraren

Biblioteksbläddraren är en plats där användaren hittar alla bibliotek som har delats med hen. Bläddraren innehåller både personliga bibliotek och teambibliotek som delas med användaren. Bläddraren går att starta från Creative Cloud-datorprogrammet och webbplatsen Creative Cloud Assets.

Följa och avfölja

Du kan välja att följa eller avfölja bibliotek i biblioteksbläddraren. Bibliotek som du följer är tillgängliga för dig från Creative Cloud-programmen och cachelagras lokalt. Om du inte längre behöver ha åtkomst till ett bibliotek kan du avfölja det. Avfölj det genom att gå till biblioteket, expandera panelmenyn och välja Avfölj. Biblioteket visas inte längre i bibliotekslistan, men du kan fortfarande välja att följa det i biblioteksbläddraren. Du kan alltså välja mellan alla bibliotek som är tillgängliga för dig och vilka som du kommer att använda aktivt. Läs mer.

Radera

När ett bibliotek raderas blir alla mediefiler som är länkade till det kvar i de olika filerna, projekten och tidslinjerna. Med undantag för Illustrator bör alla för närvarande monterade mediefiler spara en version i den upplösningen som de placerades med i dokumentet. Det går inte att ändra storlek på länkade mediefiler som inte finns kvar. 

Information om var mediefiler med brutna länkar fanns i ett bibliotek behålls. Mediefiler visar felmeddelanden som anger att omlänkning krävs. Du kan antingen bädda in mediefilen i filen eller länka om den till en ny mediefil i ett annat bibliotek.

Exportera och importera

Det kan vara bra att exportera ett bibliotek om du måste säkerhetskopiera biblioteket i den lagringslösning du föredrar för arkivering av innehåll. Exporterade bibliotek behåller länkningsinformationen, vilket innebär att du kanske kan radera biblioteket från ditt konto för att rensa lagringsutrymme. Om du vill öppna ett projekt där ett exporterat bibliotek användes igen kommer du att kunna importera biblioteket. Alla befintliga länkade mediefiler hittas automatiskt. Läs mer.

Goda metoder för teambibliotek

Nedan följer några användbara tips och lösningar som kan vara praktiska när du använder teambibliotek:

Det går inte att filtrera objekt efter färgmodell i bibliotek. Det finns tre möjliga lösningar:

 • Lägg till text i mediefilens namn i biblioteket, t.ex. Logo (RGB) eller Logo (CMYK).
 • Skapa separata RGB- och CMYK-grupper i ett bibliotek.
 • Skapa separata RGB- och CMYK-bibliotek.

Dekorfärger i bibliotek stöds endast i Illustrator och InDesign. De stöds inte i andra Creative Cloud-datorprogram och mobilappar.

Vissa områden som UX-design kräver specifika källfiler med specifika upplösningar. Det går inte att filtrera objekt efter storlek eller upplösning i bibliotek. Välj mellan dessa lösningar:

 • Lägg till en beskrivning till mediefiler, t.ex. ”Logo 1 920 × 1 080" eller ”Logo 1 024 × 768”.
 • Skapa en separat grupp i ett bibliotek för varje upplösning som behövs.
 • Skapa separata bibliotek för varje upplösning som behövs.

Om du använder en textformatresurs för InDesign i Illustrator, Photoshop eller XD försöker dessa program matcha mediefilens egenskaper mot egenskaperna för de textformat som är tillgängliga i värdprogrammet. Egenskaper som inte hittas i värdprogrammet ignoreras.

Tänk på vilka namn du ger bibliotekselement. Det enda sättet att hitta bibliotekselement är antingen visuellt eller genom att söka efter text i deras namn. Använd ett namnschema konsekvent.

Bibliotek stöder inte flernivålänkar. Skapa t.ex. inte ett biblioteksobjekt som innehåller ett annat biblioteksobjekt. Undvik på samma sätt att skapa biblioteksobjekt med ett länkberoende till en annan fil i det lokala filsystemet eller på en server. En lösning i InDesign och Illustrator är att bädda in det länkade objektet innan mediefilen läggs till i biblioteket.

Det är besvärligt att dirigera om länkar från ett bibliotek till ett annat eftersom varje länk måste uppdateras individuellt.

Det är troligt att du kommer att behöva lägga till eller uppdatera bibliotekselement någon gång. Vi rekommenderar att du lägger till minst en person till i företaget som ”redaktör” (en samarbetspartner med behörigheten ”Får redigera”) i samtliga bibliotek. Om biblioteksägaren inte är tillgänglig kan redaktören på detta vis göra de ändringar som krävs i biblioteket så att ingen missar sin deadline.

När flera kreatörer i många team behöver tillgång till filer med hjälp av biblioteksmediefiler är det en god idé att dela biblioteket först. Om källfilen delas först rapporterar programmen om saknade länkar, och alla molnmediefiler behöver länkas om. Dela alltid biblioteket först.

Vanliga frågor

Du kan ha obegränsat många bibliotek. Du begränsas bara av hur mycket lagringsutrymme du har i Creative Cloud.

Bibliotek kan innehålla upp till 10 000 element, men vi rekommenderar att du använder grupper för att ordna mediefilerna mer effektivt. Det kan vara jobbigt att bläddra igenom stora bibliotek.

Den maximala filstorleken för en enskild mediefil är 1 GB. Biblioteksmediefiler måste synkas med molnet, och stora filer tar tid att överföra. Tänk på att andra kreatörer kanske använder samma bibliotek. Filstorleken för element som färgrutor, text och stycke- och teckenformat är försumbar, medan mediefiler som Photoshop-innehåll i flera lager med hög upplösning är stora.

Du kan ha ett valfritt antal medarbetare i ett bibliotek.

Om du bjuder in kan flera användare arbeta säkert och endast med de andra som har bjudits in. Länken är offentlig, och alla som har den kan hämta en kopia av dina biblioteksmediefiler. Kopian är oberoende och inte länkad till originalbiblioteket.

Personliga bibliotek kommer att börja räknas in i användarens kvot 2021. Teambibliotek räknas in i teamets kvot. De förbrukar ingen kvot från användarlagringen. Om ett teambibliotek delas med tio användare tillämpas kvoten endast mot teamets kvot, inte mot de enskilda användarna.

Adobe Bridge är ett datorprogram med vilket det är enkelt att snabbt hitta och visa ett stort antal filer i olika grafiska filformat som lagras på den lokala hårddisken eller en filserver. Vissa bygger upp ”bibliotek” med mediefiler som består av mappar på hårddisken och använder Adobe Bridge för att snabbt navigera i dessa mappar och jobba med mediefilerna. Det här arbetsflödet liknar i vissa avseenden det för Creative Cloud Libraries, men Creative Cloud Library-mediefiler lagras i molnet, visas i en panel i datorprogrammen och är närmare integrerade med funktionerna i Creative Cloud-program. Creative Cloud Libraries fungerar också väl med Creative Cloud-mobilapparna och specifika externa appar på sätt som Adobe Bridge inte förmår.

MS Word och PowerPoint

Med Creative Cloud-tillägget för Microsoft Word och PowerPoint får du tillgång till dina bibliotek i Word och PowerPoint. Lägg in dina designresurser i presentationer, rapporter, broschyrer och andra dokument. Mer information finns i Adobe Creative Cloud-tillägget för Word och PowerPoint.

Zapier

Skapa automatiska arbetsflöden som kallas zaps genom att koppla samman dina Creative Cloud Libraries med Google Sheets, Slack eller någon av de andra fler än 1 500 apparna i Zapier. Mer information finns i Creative Cloud Libraries för Zapier

Gmail

Med Adobe Creative Cloud for Gmail kan du dela länkar till innehåll som lagras i Creative Cloud Files, Libraries och Mobila arbeten direkt i dina Gmail-meddelanden.

Creative Cloud Libraries ersätter inte ett DAM-system (Digital Asset Management). Ett DAM-system är främst avsett för hantering av många godkända bildmediefiler. Creative Cloud Libraries lämpar sig bäst för designelement som snabbar upp uppgifter i program som att skapa och använda färger, styckeformat, sidelement och mediefiler. Creative Cloud Libraries synkas till varje användares dator. DAM-system körs däremot uteslutande på en server eller i molnet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto