Flytande layouter och alternativa layouter | CC, CS6

Regler för alternativa layouter och flytande layouter ger dig flexibilitet att designa effektivt för flera sidstorlekar, orienteringar eller proportioner.

När du ska publicera i flera format och storlekar kan du välja den designstrategi som passar bäst för projektet: manuellt, halvautomatiskt eller helautomatiskt arbetsflöde. Du får mindre kontroll över designen när du använder helt automatiska arbetsflöden. InDesign har flera förbättringar som hjälper dig att hitta en balans mellan kostnad och kontroll.

Obs!

Det går inte att publicerade flytande layouter automatiskt än eftersom den visningsteknik som behövs ännu saknas. 

Rekommenderat arbetsflöde

Arbetsflöden för flera layouter

A. Arbetsflöde för alternativa layouter B. Regler för alternativa layouter och flytande sidor 

STEG 1: Välj en målenhet och dess motsvarande mått och orientering. Skapa sedan den primära layouten för alla sidor.

STEG 2: Om du vill kan du lägga till sidlinjaler för Adobes flytande layout för att anpassa innehållet efter andra proportioner och storlekar. Regler för flytande sidor är bra att använda om du har flera enheter som mål. Utan sådana regler måste du själv skapa en unik layout för varje möjlig storlek och orientering. Se Flytande layouter.

STEG 3: Använd funktionen Skapa alternativ layout för att skapa nya sidor i samma dokument. Beroende på den primära layouten och regler för flytande sidor kanske du behöver justera layouten manuellt. Upprepa det här steget för varje ny storlek och orientering. Se Alternativa layouter.

Flytande layouter

Flytande layouter

Flytande layouter gör det enklare att utforma innehåll för flera sidstorlekar, orienteringar eller enheter. Använd regler för flytande sidor för att bestämma hur objekt på en sida anpassas när du skapar alternativa layouter och ändrar storleken, orienteringen eller proportionerna.

Du kan tillämpa olika regler på olika sidor beroende på layouten och dina mål; bara en regel för flytande sidor i taget kan användas på en sida. Flytande layout är en allmän term som omfattar en uppsättning specifika regler för flytande sidor: regler för att skala, omcentrera, stödlinjebasera och objektbasera sidor.

Använd flytande sidlinjaler om du vill anpassa innehållet efter den färdiga storleken.

  • Anpassa layouter när du skapar nya sidor i samma dokument med alternativa layouter.
  • Anpassa layouter när du ändrar befintliga sidstorlekar. Detta är effektivare än föregående layoutjusteringsmetod.

Om du vill använda en regel för flytande sidor väljer du verktyget Sida och klickar på en sida. Välj sedan en regel för flytande sidor i kontrollfältet. Du kan även använda Layout > Flytande layouter.

Om du vill förhandsgranska effekterna av den linjal som har använts använder du verktyget Sida och drar i sidhandtagen så att sidstorleken ändras. Sidan återgår till den ursprungliga storleken när du släpper den.

Obs!

Om du vill ändra storleken på sidan trycker du på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) och drar sedan. Men använder du musen för att ändra storleken på sidan kan du få sidor som har en något annorlunda storlek än avsett. Resultatet blir mer exakt om du ändrar storleken på sidan med kontrollerna Höjd och Bredd i kontrollfältet.

Regler för flytande sidor

A. Sida, verktyg B. Regler för flytande sidor från kontrollfältet C. Sidhandtag D. Fästningar för objektbaserade regler E. Panelen Flytande layout 

Regler för flytande sidor

Du kan använda olika linjaler på olika sidor. Endast en regel för flytande sidor i taget kan tillämpas på en sida.

Skalförändra

Allt innehåll på sidan behandlas som en grupp och när sidans storlek ändras, ändras alla element proportionerligt. Resultatet liknar de svarta fält som man kan få se på HDTV-skärmar.

Regler för flytande sidor: storleksändra
Regler för flytande sidor: storleksändra

Centrera igen

Allt innehåll på sidan centreras automatiskt igen oavsett bredden. Till skillnad från vid skalförändring ändras inte innehållets ursprungliga storlek. Du kan få ett liknande resultat i säkra zoner för videoproduktion med linjalen Centrera igen genom noggrann planering och layout.

Regler för flytande sidor: Centrera igen
Regler för flytande sidor: Centrera igen

Stödlinjebaserad

Stödlinjer definierar en rak linje tvärsöver sidan där innehållet kan anpassas.

  • Det går att lägga till tomt utrymme
  • Textramars storlek ändras och texten flödar om (men skaländras inte).
  • Monterade bildramars storlek och den omgivande ramens beskärningsgräns storlek ändras.

Du kan lägga till en flytande stödlinje genom att först välja markeringsverktyget och sedan dra ut stödlinjerna från linjalen.

Regler som utgår från stödlinjer liknar skalförändringen i tre eller nio delar i Illustrator, Fireworks och Flash.

Obs!

Du kan konvertera en linjalstödlinje till en flytande stödlinje genom att välja sidverktyget och klicka på ikonen Konvertera till flytande stödlinje på stödlinjen. Den flytande stödlinjen visas som en streckad linje medan en linjalstödlinje är en heldragen linje.

Regler för flytande sidor: Stödlinjebaserade
Regler för flytande sidor: Stödlinjebaserade

Objektbaserad

Du kan ange det flytande beteendet för storleken och placeringen i relation till sidans kant för varje objekt: antingen fast eller relativt.

  • Varje sida av ett objekts begränsningsram eller ram kan antingen vara fix eller relativ till motsvarande sidkant. Den vänstra sidan av ramen kan till exempel vara kopplad enbart till sidans vänstra kant.
  • Höjden och bredden kan antingen vara fast eller ändras i relation till sidan.
Regler för flytande sidor: Objektbaserade
Regler för flytande sidor: Objektbaserade

Alternativa layouter

Använd alternativa layouter om du behöver olika sidstorlekar för utskrift eller digital publicering inom samma dokument. Med hjälp av alternativa layouter kan du skapa en annons i flera olika storlekar. Du kan också utforma vågräta och lodräta layouter för till exempel Apple iPad eller Android-surfplattor.

Alternativa layouter och panelen Sidor
Alternativa layouter och panelen Sidor

I kombination med den flytande layouten kan du minska det manuella arbete som krävs för att ändra layouten av innehållet för varje ny sidstorlek och orientering radikalt.

Skapa alternativa layouter

Du kan skapa en alternativ layout på något av följande sätt:

  • Välj Layout > Skapa alternativ layout
  • Välj Skapa alternativ layout på sidpanelens meny
Skapa alternativa layouter

Ange följande alternativ i dialogrutan Skapa alternativa layouter:

Namn

Ange namnet på den alternativa layouten.

Från källsidor

Välj källayouten där innehållet finns.

Sidstorlek

Välj en sidstorlek eller ange en egen storlek på den alternativa layouten.

Bredd och höjd

Dessa fält visar den alternativa layoutens storlek. Du kan ange egna värden, men då ändras sidstorleken till en egen storlek.

Orientering

Välj en orientering för den alternativa layouten. Om du växlar mellan stående och liggande ändras höjden och bredden.

Regel för flytande sidor

Välj en regel för flytande sidor som du vill använda i den alternativa layouten. Välj Bevara befintlig om du vill ärva de regler för flytande sidor som har använts på källsidorna. Välj en linjal för att använda nya regler för flytande sidor.

Länka artiklar

Aktivera det här alternativet för att montera objekt och koppla dem till de ursprungliga objekten i källayouten När du uppdaterar det ursprungliga objektet är det lättare att hantera uppdateringar av länkade objekt. Se Länkat innehåll.

Kopiera textformat till ny formatgrupp

Aktivera det här alternativet om du vill kopiera alla textformat och placera dem i en ny grupp. Det här alternativet är användbart om du behöver variera textformaten i olika layouter.

Smart omflöde av text

Välj det här alternativet för att ta bort alla fasta radbrytningar och andra åsidosättningar av format från texten.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto