Användarhandbok Avbryt

Länkat innehåll

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Det är inte lätt att replikera innehåll på flera olika sidor och det kan vara besvärligt och tidskrävande att kopiera och klistra in. Du kan hantera flera innehållsversioner med funktionerna för länkat innehåll. Du kan montera och länka innehåll inom ett dokument eller till och med mellan olika dokument. Länkat innehåll gör det enklare att stödja nya arbetsflöden, där man exempelvis designar för vertikala och horisontella layouter. Länkat innehåll fungerar dessutom bra för traditionella arbetsflöden för tryck och publicering, där man synkroniserar standardtext på olika sidor eller i olika dokument.

Länkat innehåll fungerar ungefär på samma sätt som vanliga länkar. Se Använda länkpanelen för en översikt. Du kan välja ett objekt som överordnat objekt och sedan montera det på andra ställen som underordnade objekt. När du uppdaterar det överordnade objektet märks de underordnade objekten, och du kan uppdatera dem så att de synkroniseras med det överordnade objektet.

Du kan montera och länka objekt med verktygen i Innehållssamling eller välja menykommandot Redigera > Montera och länka.

Ikonen visas längst upp till vänster på den länkade objektet. Objektet visas som ett länkat objekt i panelen Länkar.

Verktyg i Innehållssamling

Med verktygen Innehållssamling och Innehållsmontering kan du duplicera sidobjekt och montera dem i öppna InDesign-dokument. När innehåll samlas in visas det i innehållstransportören. Använd innehållstransportören för att snabbt och enkelt montera och länka flera sidobjekt inom och mellan öppna dokument.


Öppna innehållstransportören genom att klicka på i verktygslådan.

 • Använd verktyget Innehållssamling för att välja ett objekt och lägga till det i transportören
 • Använd Innehållsmontering för att montera ett sidobjekt på en sida
Obs!
Tryck på B för att växla mellan verktygen Innehållssamling och Innehållsmontering.

Innehållstransportören

A. Verktyget Innehållssamling B. Verktyget Innehållsmontering C. Skapa länk D. Koppla format E. Redigera anpassad formatkoppling F. Monteringsalternativ G. Bläddra H. Samla in alla kopplade ramar I. Läs in transportören 

Innehållssamling

Använd Innehållssamling när du vill lägga till sidobjekt i Innehållstransportören.

Innehållsmontering

Använd Innehållsmontering när du vill montera objekt från Innehållstransportören till dokumentet. När du väljer det här verktyget läggs det aktuella objektet till i monteringsverktyget.

Skapa länk

Aktivera Skapa länk om du vill länka det monterade objektet till det insamlade objektets ursprungliga plats. Du kan hantera länkarna med panelen Länkar.

Koppla format

Koppla stycke-, tecken-, tabell- eller cellformat mellan de ursprungliga och de monterade objekten. Som standard används formatnamn för koppling. Se Anpassad formatkoppling.

Redigera anpassad formatkoppling

Definiera anpassad formatkoppling mellan ursprungliga och monterade objekt. Koppla formaten om du vill att de ursprungliga formaten ska ersättas automatiskt i det monterade objektet.

Monteringsalternativ

Ange alternativ för transportören vid montering av objekt.

 • Ta bort objekt från transportören efter att du har monterat dem
 • Montera det aktuella objektet flera gånger. Objektet fortsätter att vara inläst i monteringsverktyget.
 • Montera objektet och flytta till nästa objekt. Objektet finns dock kvar i transportören.

Bläddra

Navigera bland objekten i Innehållstransportören.

Samla in alla kopplade ramar

Aktivera det här alternativet om du vill samla alla kopplade ramar. Artikeln och alla ramar samlas in. Om det här alternativet är inaktiverat samlas artikeln in i en enskild ram.

Läs in transportören

Använd för att fylla transportören med objekt.

 • Markering: Använd det här alternativet om du vill läsa in alla markerade objekt

 • Sidor: Använd det här alternativet om du vill läsa in alla objekt på de angivna sidorna
 • Alla: Använd det här alternativet om du vill läsa in objekt från alla sidor och monteringsbordet

Aktivera Skapa en uppsättning om du vill gruppera alla objekt i en enskild uppsättning.

Du kan samla in enskilda sidobjekt eller relaterade objekt som ”uppsättningar”. I vissa fall skapar InDesign automatiskt uppsättningar för att bevara relationerna mellan sidobjekten.

Nedan beskrivs några metoder för att samla objekt i uppsättningar. Vissa är manuella och andra automatiska:

 • Markera ett antal objekt med en markeringsram
 • Använd alternativet Läs in transportören och markera sedan ett sidintervall eller allt innehåll i dokumentet eller markerade objekt. Då samlas objekten i en uppsättning.
 • Samla in ett objekt med relaterat innehåll, t.ex. en del av en interaktiv knapp som är kopplad till andra objekt och tillstånd. Då samlas alla relaterade objekt i en uppsättning (som alltid släpps med en gest)
 • Om kryssrutan Samla in alla kopplade ramar är markerad i transportören och du samlar en textruta med kopplad text som löper in i andra objekt hämtas alla kopplade testrutor in i en uppsättning.

Montera och länka

 1. Markera ett sidobjekt antingen genom att markera ramen eller placera insättningspunkten i texten. Du kan även markera flera objekt genom att skiftklicka.

 2. Välj Redigera > Montera och länka. Markören fylls med objekten och de visas i Innehållstransportören.

 3. Klicka på en sida eller rita en ram för att montera det kopplade objektet.

 1. Markera det kopplade objektet på panelen Länkar.

 2. Välj Länkalternativ på menyn i panelen Länkar.

  Länkalternativ

  Obs!

  Tryck på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) för att ändra knappen Avbryt till Återställ. Återgå till standardalternativen genom att klicka på Återställ.

 3. Välj de alternativ som behövs:

  Uppdatera länk när dokument sparas

  Aktivera det här alternativet för att uppdatera länken när du sparar dokumentet.

  Varna om länkuppdatering skriver över lokal redigering

  Aktivera det här alternativet om du vill se ett varningsmeddelande om länken ersätter eventuella lokala ändringar av det länkade objektet.

  Bevara lokala ändringar när objektlänkar uppdateras

  Välj bland de tillgängliga kategorierna för att bevara lokala ändringar när du uppdaterar länkar.

  Kategori

  Exempel

  Utseende

  Objektets formatattribut, t.ex. Linje, Fyllning, Effekter. Attribut som hör till text eller textramar undantas, t.ex. övertryck, inställningar för sådant som inte ska skrivas ut o.s.v.

  Storlek och form

  Höjd, bredd, omformningar, attribut till textramar och andra kolumnstorleksattribut

  Interaktivitet

  Animering, objekttillstånd, knappåtgärder

  Raminnehåll

  Bild, video, innehåll som har monterats eller klistrats in i ramar och effekter och inställningar som har använts direkt på sådana objekt.

  Övriga

  Attribut som har undantagits från andra kategorier, t.ex. figursättning i ramar, alternativ för objektexport; attribut till textramar som baslinjealternativ, alternativ för automatisk storlek, lodrät justering och så vidare.

  Ta bort fasta radbrytningar från artikel

  Aktivera det här alternativet om du vill ta bort alla fasta radbrytningar i artikeln. Om du tar bort radbrytningarna flödas texten om i den kopplade ramen om dess storlek eller format ändras.

  Definiera anpassad formatkoppling

  Aktivera det här alternativet om du vill mappa format och använda ett annat format på det kopplade innehållet automatiskt i stället. Se Anpassad formatkoppling.

Obs!

Om du vill ange standardalternativ för länkar ska du stänga alla dokument, klicka på menyn på panelen Länkar och välja Länkalternativ.

Anpassad formatkoppling

Textformat (stycke, tecken, tabell, cell) eller formatgrupper kan kopplas till olika format vid länkning. De mappade formaten används automatiskt på det kopplade innehållet i stället för de ursprungliga formaten som har använts på det överordnade objektet. Det kan vara praktiskt att använda anpassade formatkopplingar till exempel när du använder teckensnittet Sans Serif för digitala publikationer och Serif för tryckta publikationer. Om du vill kan du även ha olika format för vågräta och lodräta layouter.

Gör något av det följande för att definiera en anpassad formatmappning:

 • I dialogrutan Länkalternativ (panelen Länkar > Länkalternativ) aktiverar du Definiera anpassad formatkoppling och klickar sedan på Inställningar.
 • Klicka på i Innehållstransportören.
Anpassad formatkoppling

 1. Välj ett källdokument och ett format.
 2. Klicka på Ny formatkoppling.
 3. Välj en källa och mappade format eller formatgrupper i listan
Obs!

Tryck på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) för att ändra knappen Avbryt till Återställ. Återgå till standardalternativen genom att klicka på Återställ.

Uppdatera ett länkat objekt

Om ett ursprungligt objektet ändras visas symbolen över ramen och i panelen Länkar. Uppdatera på något av följande sätt:

 • Klicka på  uppe till vänster i ramen
 • Dubbelklicka på symbolen  i panelen Länkar

Om du har redigerat ett underordnat objekt lokalt ersätts ändringarna med innehållet i det ursprungliga objektet. Om du väljer Varna om länkuppdatering skriver över lokala redigeringar visas ett varningsmeddelande.

Obs!

Använd länkinfopanelen för att se om en artikel har redigerats lokalt. Om lokala redigeringar är gjorda visas artikelstatusen Förändrad text.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto