Anpassa menyer

Du kan göra menyer lättare att läsa och framhäva kommandon som du ofta använder genom att dölja eller färglägga menykommandon. Observera att när du döljer menykommandon så tas de bara bort från menyn. Alla funktioner är fortfarande kvar. Du kan när som helst visa dolda menykommandon med kommandot Visa alla menyalternativ längst ned på en meny eller genom att välja Fönster > Arbetsyta > Visa fullständiga menyer, så att alla menyer för den valda arbetsytan visas. Du kan använda anpassade menyer i arbetsytor som du spar.

Du kan anpassa huvudmenyn, snabbmenyerna och panelmenyerna. Snabbmenyer visas när du högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) på ett område. Panelmenyerna visas när du klickar på ikonen överst till höger på en panel.

Obs!

Om du väljer en annan arbetsyta, t.ex. Typografi, är vissa menykommandon dolda. För att visa menykommandon väljer du Visa alla menyalternativ längst ned på menyn eller väljer en annan arbetsyta, t.ex. Avancerad.

Skapa en anpassad menyuppsättning

 1. Välj Redigera > Menyer.

  Du kan inte redigera standardmenyuppsättningen.

 2. Klicka på Spara som, skriv namnet på menyuppsättningen och klicka på OK.
 3. Ange vilka menyer som ska anpassas genom att välja Programmenyer eller Snabb- och panelmenyer på menyn Kategori.
 4. Om du vill visa underkategorier eller menykommandon klickar du på pilarna till vänster om menykategorierna. För varje kommando som du vill anpassa klickar du på ögonsymbolen under Visning för att visa eller dölja kommandot. Om du vill välja en färg på menyn klickar du på Inget under Färg.
 5. Klicka på Spara och sedan på OK.

Välja en anpassad menyuppsättning

 1. Välj Redigera > Menyer.

 2. Välj menyuppsättningen på menyn Uppsättning och klicka sedan på OK.

Redigera eller ta bort en anpassad menyuppsättning

 1. Välj Redigera > Menyer.

 2. Välj menyuppsättningen på menyn Uppsättning och gör något av följande:
  • Om du vill redigera en menyuppsättning ändrar du på menykommandonas synlighet eller färg, klickar på Spara och sedan på OK.

  • Om du vill ta bort en menyuppsättning klickar du på Ta bort och sedan på Ja. Du uppmanas att spara den aktuella menyuppsättningen om du flyttat den utan att först spara den. Klicka på Ja för att spara menyuppsättningen eller Nej om du vill ångra ändringarna.

Visa dolda menyalternativ

 • Välj Fönster > Arbetsyta > Visa fullständiga menyer. Med det här kommandot aktiverar du alla menyer för den valda arbetsytan. Du kan dölja menyerna igen genom att återställa arbetsytan.
 • Välj Visa alla menyalternativ längst ned på menyn som innehåller dolda kommandon.

Obs!

Om du håller ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar på ett menynamn visas tillfälligt alla menykommandon som du har dolt genom att anpassa menyerna.

Dolda menykommandon

Om du inte hittar ett menykommando kan det vara dolt. Om du valt en annan arbetsyta än den avancerade är vissa menykommandon dolda. Kanske har du eller någon annan använt kommandot Menyer för att dölja menykommandon.

Pröva med det här om du inte kan hitta kommandot du vill använda:

 • Välj Visa alla menyalternativ längst ned på menyn.

 • Välj Fönster > Arbetsyta > Visa fullständiga menyer.

 • Välj Fönster > Arbetsyta och välj en annan arbetsyta (på den avancerade arbetsytan visas alla menyobjekt).

 • Välj Redigera > Menyer, leta upp kommandot och kontrollera att det inte döljs.

Som en sista utväg kan du testa att återställa inställningarna.

Använda kortkommandon

Verktygstipsen ger dig direkt information om kortkommandon. I InDesign finns även ett redigeringsverktyg för kortkommandon som du kan använda för att visa och skapa en lista med alla kortkommandon. Du kan också redigera och skapa egna kortkommandon. Redigeringsverktyget för kortkommandon innehåller alla kommandon som kan kopplas till ett kortkommando. En del av de kommandona är dock inte definierade i standardlistan med kortkommandon.

Du kan också koppla kortkommandon till stycke- och teckenformat (se Lägga till stycke- och teckenformat) och skript.

Ändra de aktiva kortkommandona

 1. Om du vill att kortkommandot ska aktiveras för alla dokument måste du se till att inga dokument är öppna.
 2. Välj Redigera > Kortkommandon.

 3. Välj en uppsättning med kortkommandon på menyn Uppsättning. Du kan till exempel välja kortkommandon för QuarkXPress® 4.0.
 4. Klicka på OK.

Visa kortkommandon

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.

 2. Ange en uppsättning med kortkommandon för Uppsättning.
 3. För Del av programmet väljer du området som innehåller de kommandon du vill visa.
 4. Välj ett kommando från Kommandon. Kortkommandot visas i avsnittet Aktuellt kortkommando.

Generera en lista med kortkommandon för utskrift

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.

 2. Ange en uppsättning med kortkommandon för Uppsättning.
 3. Klicka på Visa uppsättning.

En textfil med alla aktuella och odefinierade kortkommandon för uppsättningen öppnas.

Skapa en ny uppsättning kortkommandon

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.

 2. Klicka på Ny uppsättning.

 3. Ange ett namn för den nya uppsättningen, markera en kortkommandouppsättning under Baserat på och klicka på OK.

Skapa och definiera om kortkommandon

 1. Välj Redigera > Kortkommandon.

 2. Välj en uppsättning kortkommandon i Uppsättning eller klicka på Ny uppsättning och skapa en ny uppsättning kortkommandon.

  Obs!

  Du kan inte redigera standard- eller QuarkXPress-kortkommandouppsättningen. Skapa i stället en ny uppsättning som bygger på en av de uppsättningarna och redigera sedan den nya uppsättningen.

 3. För Del av programmet väljer du området som innehåller de kommandon du vill definiera eller definiera om.
 4. Välj det kommando du vill definiera eller definiera om i listan Kommando.
 5. Tryck på tangenterna för ditt nya kortkommando i rutan Nytt kortkommando. Om tangentbordskombinationen redan används för ett annat kommando visas det kommandot i Aktuella kortkommandon. Du kan ändra det ursprungliga kortkommandot eller ange ett nytt kortkommando.

  Obs!

  Ange inte kortkommandon med endast en tangent eftersom det kan medföra att det uppstår problem när du skriver text. Om en insättningspunkt är aktiv när du anger ett kortkommando som består av en enda tangent, utförs kommandot utan att tecknet för den tangenten skrivs i texten.

 6. Välj det sammanhang som du vill att kortkommandot ska ha i listan Sammanhang. Sammanhanget gör att kortkommandot fungerar på det sätt du vill. Du kan t.ex. ange att Ctrl+G sammanfogar två celler i tabellsammanhang och infogar specialtecken i textsammanhang.

  Obs!

  Om du vill att kortkommandona ska fungera oavsett dokumentstatus tilldelar du dem i sammanhanget Standard. Kortkommandon som tilldelas i andra sammanhang, t.ex. Tabell eller text, ersätter kortkommandon som tilldelats i standardsammanhanget.

 7. Gör något av följande:
  • Du kan klicka på Tilldela för att skapa ett nytt kortkommando där det inte finns något just nu.

  • Klicka på Tilldela om du vill lägga till ett annat kortkommando för ett kommando. Menykommandon kan ha flera kortkommandon.

 8. Stäng dialogrutan genom att klicka på OK, eller behåll dialogrutan öppen medan du anger fler kortkommandon genom att klicka på Spara.

Kopiera kortkommandon

Kortkommandon (*.indk) sparas på två platser. De förinställda kortkommandona visas i mappen Presets i huvudprogramsmappen. De kortkommandon som du skapar visas i mappen Shortcut Sets på följande platser:

Windows XP

Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe\InDesign\[version]\[språk]InDesign Shortcut Sets

Windows Vista, Windows 7 och Windows 10

Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[version]\[språk]\InDesign Shortcut Sets

Mac OS

Users/[användarnamn]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[version]/[språk]InDesign Shortcut Sets

Om du har skapat en uppsättning kortkommandon på en dator och om du vill använda dem på en annan, kopierar du filen *.indk till samma plats på den andra datorn.

Du kan flytta en uppsättning kortkommandon från vald plats till programmappen. När du gör detta blir kortkommandona tillgängliga för alla som använder datorn. Var noga så att du inte får två uppsättningar med samma namn på olika ställen. Programmets uppsättning av kortkommandon och dina kortkommandon ska ha olika namn.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy