I Adobe InDesign finns många kortkommandon som du kan använda för att snabbt arbeta med dokument utan att behöva använda musen. Många kortkommandon visas bredvid kommandonamnen på menyerna. Du kan använda standardkortkommandona för InDesign, kortkommandona för QuarkXPress 4.0 eller Adobe PageMaker 7.0 eller skapa egna kortkommandon. Du kan dela uppsättningar med kortkommandon med andra InDesign-användare på samma plattform.

I InDesign finns många kortkommandon som du kan använda för att snabbt arbeta med dokument utan att behöva använda musen. Många kortkommandon visas bredvid kommandonamnen på menyerna. Du kan använda standarduppsättningen med kortkommandon i InDesign eller skapa en egen kortkommandouppsättning. Du kan dela uppsättningar med kortkommandon med andra InDesign-användare på samma plattform.

Tangenter för att välja verktyg

Obs!

Du kan ta fram en lista över aktuella kortkommandon genom att välja Visa uppsättning i dialogrutan Kortkommandon. Det här är särskilt användbart om du vill skriva ut en lista över de kortkommandon som du själv skapat.

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Obs!

Välj Fönster > Verktyg > Verktygstips och markera sedan ett verktyg om du vill visa kortkommandon och modifierartangenter för det.

Verktyg

Windows

Mac OS

Markeringsverktyget

V, Esc

V, Esc

Direktmarkeringsverktyget

A

A

Växla mellan markerings- och direktmarkeringsverktyget

Ctrl+Tabb

Kommando+Ctrl+Tabb

Sida, verktyg

Skift+P

Skift+P

Mellanrumsverktyget

U

U

Ritstift

P

P

Lägg till ankarpunkt

=

=

Lägg till ankarpunkt

=

= (på det numeriska tangentbordet)

Ta bort ankarpunkt

-

-

Ta bort ankarpunkt

-

Konvertera riktningspunkt

Skift+C

Skift+C

Textverktyget

T

T

Text på bana

Skift+T

Skift+T

Penna (Anteckning)

N

N

Linje

\

\

Rektangelram

F

F

Rektangel

M

M

Oval

L

L

Rotera

R

R

Skalförändra

S

S

Skeva

O

O

Omforma fritt

E

E

Pipett

I

I

Mått

K

K

Övertoning

G

G

Sax

C

C

Hand

H

H

Välj tillfälligt handverktyget

Blanksteg (layoutläget), Alt (textläget) eller Alt+Blanksteg (båda lägena)

Blanksteg (layoutläget), Alt (textläget) eller Alt+Blanksteg (båda lägena)

Zoom

Z

Z

Välj tillfälligt verktyget Zooma in

Ctrl+Blanksteg

Kommando+Blanksteg

Växla mellan fyllning och linje

X

X

Växla fyllning och linje

Skift+X

Skift+X

Växla mellan Formateringen påverkar behållaren och Formateringen påverkar texten

J

J

Använd färg

, [komma]

, [komma]

Använd övertoning

. [punkt]

. [punkt]

Använd ingen färg

/

/

Växla mellan normal visning och förhandsvisningsläge

W

W

Ramstödraster (vågrätt)

Y

Y

Ramstödraster (lodrätt)

Q

Q

Övertoningsludd

Skift+G

Skift+G

Tangenter för att markera och flytta objekt

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Välj markerings- eller direktmarkeringsverktyget tillfälligt (det du senast använde)

Alla verktyg (förutom markeringsverktyg)+Ctrl

Alla verktyg (utom markeringsverktygen)+Kommando

Välj gruppmarkeringsverktyget tillfälligt

Direktmarkeringsverktyget och Alt, eller Ritstift, Lägg till ankarpunkt eller Ta bort ankarpunkt och Alt+Ctrl

Direktmarkeringsverktyget och Alt, eller Ritstift, Lägg till ankarpunkt eller Ta bort ankarpunkt och Alt+Kommando

Välj behållare för markerat innehåll

Esc eller dubbelklicka

Esc eller dubbelklicka

Välj innehåll för markerad behållare

Skift+Esc eller dubbelklicka

Skift+Esc eller dubbelklicka

Lägga till eller ta bort från en markering med flera objekt

Markerings-, direktmarkerings- eller gruppmarkeringsverktyget och Skift-klicka (om du vill avmarkera klickar du på mittpunkten)

Markerings-, direktmarkerings- eller gruppmarkeringsverktyget och Skift-klicka (om du vill avmarkera klickar du på mittpunkten)

Duplicera markeringen

Markerings-, direktmarkerings- eller gruppmarkeringsverktyget och Alt-dra*

Markerings-, direktmarkerings- eller gruppmarkeringsverktyget och Alt-dra*

Duplicera och förskjut markeringen

Alt+Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Alt+Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Duplicera och förskjut markeringen tio gånger**

Alt+Skift+Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Alt+Skift+Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Flytta markeringen**

Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Flytta markeringen en tiondel**

Ctrl+Skift+Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Kommando+Skift+Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Flytta markeringen tio gånger**

Skift+Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Skift+Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Markera mallsidesobjekt på en dokumentsida

Markerings- eller direktmarkeringsverktyget och Ctrl+Skift-klicka

Markerings eller direktmarkeringsverktyget och Kommando+Skift-klicka

Markera objekt närmast under eller över

Markeringsverktyget och Ctrl-klicka eller markeringsverktyget och Alt+Ctrl-klicka

Markeringsverktyget och Kommando-klicka eller markeringsverktyget och Alt+Kommando-klicka

Markera nästa eller föregående ram i artikel

Alt+Ctrl+Page Down/Alt+Ctrl+Page Up

Alt+Kommando+Page Down/Alt+Kommando+Page Up

Markera den första eller sista ramen i artikeln

Skift+Alt+Ctrl+Page Down/Skift+Alt+Ctrl+Page Up

Skift+Alt+Kommando+Page Down/Skift+Alt+Kommando+Page Up

*Håll ned Skift om du vill begränsa åtgärden till 45° vinklar.

**Mängd anges i Redigera > Inställningar > Måttenheter och skalsteg (Windows) eller InDesign > Inställningar > Måttenheter och skalsteg (Mac OS).

Tangenter för att omforma objekt

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Duplicera och omforma markeringen

Omformningsverktyget och Alt-dra*

Omformningsverktyget och Alt-dra*

Visa dialogrutan för omformningsverktyget

Markera objektet och dubbelklicka på verktyget Skalförändring, Rotering eller Skevning i paletten Verktyg

Markera objektet och dubbelklicka på verktyget Skalförändring, Rotering eller Skevning i paletten Verktyg

Minska skala med 1 %

Ctrl+,

Kommando+,

Minska skala med 5 %

Ctrl+Alt+,

Kommando+Alt+,

Öka skala med 1 %

Ctrl+.

Kommando+.

Öka skala med 5 %

Ctrl+Alt+.

Kommando+Alt+.

Ändra storlek på ramen och innehållet

Markeringsverktyget och Ctrl-dra

Markeringsverktyget och Kommando-dra

Ändra storlek på ram och innehåll proportionellt

Markeringsverktyget+Skift+Ctrl-dra

Markeringsverktyget+Skift+Kommando-dra

Bevara proportioner

Oval-, polygon- eller rektangelverktyget och Skift-dra

Oval-, polygon- eller rektangelverktyget och Skift-dra

Växla bilden från visning med hög kvalitet till snabb visning

Ctrl+Alt+Skift+Z

Kommando+Alt+Skift+Z

*När du har valt ett omformningsverktyg håller du ned musknappen och Alt och som drar. Håll ned Skift om du vill begränsa åtgärden till 45° vinklar.

Tangenter för redigering av banor och ramar

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Välj verktyget Konvertera riktningspunkt tillfälligt

Direktmarkeringsverktyget och Alt+Ctrl, eller ritstiftet och Alt

Direktmarkeringsverktyget och Alt+ Kommando eller ritstiftet och Alt

Växla tillfälligt mellan verktyget Lägg till ankarpunkt och Ta bort ankarpunkt

Alt

Alt

Välj verktyget Lägg till ankarpunkt tillfälligt

Saxverktyget och Alt

Saxverktyget och Alt

Behåll ritstiftet som markerat när du placerar pekaren över en bana eller ankarpunkt

Ritstiftet och Skift

Ritstiftet och Skift

Flytta ankarpunkten och handtaget när du ritar

Ritstiftet och Blanksteg

Ritstiftet och Blanksteg

Visa linjepanelen

F10

Kommando+F10

Tangenter för tabeller

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Infoga eller ta bort rader eller kolumner när du drar

Börja dra i rad- eller kolumnkanten och tryck på och håll ned Alt när du drar

Börja dra i rad- eller kolumnkanten och tryck på och håll ned Alt när du drar

Ändra storlek på rader eller kolumner utan att ändra tabellstorleken

Skift-dra i en inre rad- eller kolumnkant

Skift-dra i en inre rad- eller kolumnkant

Ändra storlek på rader eller kolumner proportionellt

Skift-dra i den högra eller undre tabellkanten

Skift-dra i den högra eller undre tabellkanten

Flytta till nästa/föregående cell

Tabb/Skift+Tabb

Tabb/Skift+Tabb

Flytta till första/sista cellen i kolumnen

Alt+Page Up/Alt+Page Down

Alt+Page Up/Alt+Page Down

Flytta till första/sista cellen i raden

Alt+Home/Alt+End

Alt+Home/Alt+End

Flytta till första/sista raden i ramen

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Flytta uppåt/nedåt en cell

Uppåtpil/nedåtpil

Uppåtpil/nedåtpil

Flytta åt vänster/höger en cell

Vänsterpil/högerpil

Vänsterpil/högerpil

Markera cellen ovanför/nedanför aktuell cell

Skift+uppåtpil/Skift+nedåtpil

Skift+uppåtpil/Skift+nedåtpil

Markera cellen till höger/vänster om aktuell cell

Skift+högerpil/Skift+vänsterpil

Skift+högerpil/Skift+vänsterpil

Börja raden i nästa kolumn

Enter (numeriska tangentbordet)

Enter (numeriska tangentbordet)

Börja raden i nästa ram

Skift+Enter (numeriska tangentbordet)

Skift+Enter (numeriska tangentbordet)

Växla mellan textmarkering och cellmarkering

Esc

Esc

Tangenter för sökning och ersättning av text

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Infoga markerad text i rutan Sök efter

Ctrl+F1

Kommando+F1

Infoga markerad text i rutan Sök efter och sök efter nästa

Skift+F1

Skift+F1

Sök efter nästa förekomst av texten i Sök efter

Skift+F2 eller Alt+Ctrl+F

Skift+F2 eller Alt+Kommando+F

Infoga den markerade text i rutan Ersätt med

Ctrl+F2

Kommando+F2

Ersätt markering med ersättningstext

Ctrl+F3

Kommando+F3

Tangenter för arbete med text

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Fet (endast för teckensnitt med fetstil)

Skift+Ctrl+B

Skift+Kommando+B

Kursiv (endast för teckensnitt med kursiv stil)

Skift+Ctrl+I

Skift+Kommando+I

Normal

Skift+Ctrl+Y

Skift+Kommando+Y

Understrukna

Skift+Ctrl+U

Skift+Kommando+U

Genomstrykning

Skift+Ctrl+/

Control+Skift+Kommando+/

Endast versaler (på/av)

Skift+Ctrl+K

Skift+Kommando+K

Avstavning för asiatiska språk

Skift+Ctrl+K

Skift+Kommando+K

Kapitäler (av/på)

Skift+Ctrl+H

Skift+Kommando+H

Tate-chu-yoko-inställning

Skift+Ctrl+H

Skift+Kommando+H

Upphöjda

Skift+Ctrl+(+) [plustecken]

Skift+Kommando+(+) [plustecken]

Nedsänkta

Skift+Alt+Ctrl+(+) [plustecken]

Skift+Alt+Kommando+(+) [plustecken]

Återställ vågrät och lodrät skala till 100 %

Skift+Ctrl+X eller Skift+Alt+Ctrl+X

Skift+Kommando+X eller Skift+Alt+Kommando+X

Grundläggande inställning för bokstavsgrupper eller detaljerad inställning

Skift+Ctrl+X eller Skift+Alt+Ctrl+X

Skift+Kommando+X eller Skift+Alt+Kommando+X

Justera stycket till vänster, höger eller centrera det

Skift+Ctrl+L, R eller C

Skift+Kommando+L, R eller C

Marginaljustera alla rader

Skift+Ctrl+F (alla rader) eller J (alla utom sista raden)

Skift+Kommando+F (alla rader) eller J (alla utom sista raden)

Justera till båda kanterna eller jämnt mellanrum

Skift+Ctrl+F (justera till båda kanterna) eller J (jämnt mellanrum)

Skift+kommando+F (justera till båda kanterna) eller J (jämnt mellanrum)

Ökar eller minskar punktstorlek*

Skift+Ctrl+> eller <

Skift+Kommando+> eller <

Öka/minska punktstorleken fem gånger*

Skift+Ctrl+Alt+> eller <

Skift+Kommando+Alt+> eller <

Öka/minska radavståndet (vågrät text)*

Alt+uppåtpil/Alt+nedåtpil

Alt+uppåtpil/Alt+nedåtpil

Öka/minska radavståndet (lodrät text)*

Alt+högerpil/Alt+vänsterpil

Alt+högerpil/Alt+vänsterpil

Öka/minska radavståndet fem gånger (vågrät text)*

Alt+Ctrl+uppåtpil/Alt+Ctrl+nedåtpil

Alt+Kommando+uppåtpil/Alt+Kommando+nedåtpil

Öka/minska radavståndet fem gånger (lodrät text)*

Alt+Ctrl+högerpil/ Alt+Ctrl+vänsterpil

Alt+Kommando+högerpil/ Alt+Kommando+vänsterpil

Automatiskt radavstånd

Skift+Alt+Ctrl+A

Skift+Alt+Kommando+A

Justering mot stödraster (på/av)

Skift+Alt+Ctrl+G

Skift+Alt+Kommando+G

Automatisk avstavning (på/av)

Skift+Alt+Ctrl+H

Skift+Alt+Kommando+H

Öka/minska kerning och spärra/knip (vågrät text)

Alt+vänsterpil/Alt+högerpil

Alt+vänsterpil/Alt+högerpil

Öka/minska kerning och spärra/knip (lodrät text)

Alt+uppåtpil/Alt+nedåtpil

Alt+uppåtpil/Alt+nedåtpil

Öka/minska kerning och spärra/knip fem gånger (vågrät text)

Alt+Ctrl+vänsterpil/Alt+Ctrl+högerpil

Alt+Kommando+vänsterpil/Alt+Kommando+högerpil

Öka/minska kerning och spärra/knip fem gånger (lodrät text)

Alt+Ctrl+uppåtpil/Alt+Ctrl+nedåtpil

Alt+Kommando+uppåtpil/Alt+Kommando+nedåtpil

Öka kerning mellan ord*

Alt+Ctrl+\

Alt+Kommando+\

Minska kerning mellan ord*

Alt+Ctrl+Backsteg

Alt+Kommando+Delete

Ta bort all manuell kerning och återställ spärra/knip till 0

Alt+Ctrl+Q

Alt+Kommando+Q

Öka/minska baslinjeförskjutning (vågrät text)**

Skift+Alt+uppåtpil/Skift+Alt+nedåtpil

Skift+Alt+uppåtpil/Skift+Alt+nedåtpil

Öka/minska baslinjeförskjutning** (lodrät text)

Skift+Alt+högerpil/ Skift+Alt+vänsterpil

Skift+Alt+högerpil/Skift+Alt+vänsterpil

Öka/minska baslinjeförskjutning fem gånger (vågrät text)

Skift+Alt+Ctrl+uppåtpil/Skift+Alt+Ctrl+nedåtpil

Skift+Alt+Kommando+uppåtpil/Skift+Alt+Kommando+nedåtpil

Öka/minska baslinjeförskjutning fem gånger (lodrät text)

Skift+Alt+Ctrl+högerpil Skift+Alt+Ctrl+vänsterpil

Skift+Alt+Kommando+högerpil/Skift+Alt+Kommando+vänsterpil

Flöda artikeln automatiskt

Skift-klicka med monteringspekaren för text

Skift-klicka med monteringspekaren för text

Flöda artikeln halvautomatiskt

Alt-klicka med monteringspekaren för text

Alt-klicka med monteringspekaren för text

Disponera om alla artiklar

Alt+Ctrl+/

Alt+Kommando+/

Infoga det aktuella sidnumret

Alt+Ctrl+N

Alt+Kommando+N

*Om du vill öka eller minska kerningen mellan ord med faktorn fem trycker du på Skift.

**Mängd anges i Redigera > Inställningar > Måttenheter och skalsteg (Windows) eller InDesign > Inställningar > Måttenheter och skalsteg (Mac OS).

Tangenter för att navigera i och markera text

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows-åtgärd

Åtgärd i Mac OS

Flytta ett tecken åt höger eller vänster

Högerpil/vänsterpil

Högerpil/vänsterpil

Flytta en rad uppåt eller nedåt

Uppåtpil/nedåtpil

Uppåtpil/nedåtpil

Flytta ett ord åt höger eller vänster

Ctrl+högerpil/Ctrl+vänsterpil

Kommando+högerpil/Kommando+vänsterpil

Flytta till början eller slutet av en rad

Home/End

Home/End

Flytta till föregående eller nästa stycke

Ctrl+uppåtpil/Ctrl+nedåtpil

Kommando+uppåtpil/Kommando+nedåtpil

Flytta till början eller slutet av en artikel

Ctrl+Home/Ctrl+End

Kommando+Home/Kommando+End

Markera ett ord

Dubbelklicka på ett ord

Dubbelklicka på ett ord

Markera ett tecken till höger eller vänster

Skift+högerpil/Skift+vänsterpil

Skift+högerpil/Skift+vänsterpil

Markera en rad ovanför eller nedanför

Skift+uppåtpil/Skift+nedåtpil

Skift+uppåtpil/Skift+nedåtpil

Markera början eller slutet av en rad

Skift+Home/Skift+End

Skift+Home/Skift+End

Markera ett stycke

Trippel- eller fyrdubbelklicka på stycket, beroende på inställningarna i Textinställningar

Trippel- eller fyrdubbelklicka på stycket, beroende på inställningarna i Textinställningar

Markera ett stycke före eller efter

Skift+Ctrl+uppåtpil/Skift+Ctrl+nedåtpil

Skift+Kommando+uppåtpil/Skift+Kommando+nedåtpil

Markera aktuell rad

Skift+Ctrl+\

Skift+Kommando+\

Markera tecken från insättningspunkten

Skift-klicka

Skift-klicka

Markera början eller slutet av en artikel

Skift+Ctrl+Home/Skift+Ctrl+End

Skift+Kommando+Home/Skift+Kommando+End

Markera allt i en artikel

Ctrl+A

Kommando+A

Markera den första/sista ramen

Skift+Alt+Ctrl+Page Up/Skift+Alt+Ctrl+Page Down

Skift+Alt+Kommando+Page Up/Skift+Alt+Kommando+Page Down

Markera föregående/nästa ram

Alt+Ctrl+Page Up/Alt+Ctrl+Page Down

Alt+Kommando+Page Up/Alt+Kommando+Page Down

Ta bort ordet före insättningspunkten (Textbehandlaren)

Ctrl+Backsteg eller Delete

Kommando+Delete eller Del (numeriska tangentbordet)

Uppdatera listan med saknade teckensnitt

Ctrl+Alt+Skift+/

Kommando+Alt+Skift+/

Tangenter för visning av dokument och dokumentarbetsytor

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Välj handverktyget tillfälligt

Blanksteg (utan textinsättningspunkt), Alt-dra (med textinsättningspunkt), eller Alt+Blanksteg (i både text- och icke-text-lägen)

Blanksteg (utan textinsättningspunkt), Alt-dra (med textinsättningspunkt), eller Alt+Blanksteg (i både text- och icke-textlägen)

Välj verktyget Zooma in tillfälligt

Ctrl+Blanksteg

Kommando+Blanksteg

Välj verktyget Zooma ut tillfälligt

Alt+Ctrl+Blanksteg eller Alt+Zooma in-verktyget

Alt+Kommando+blanksteg eller Alt+verktyget Zooma in

Zooma till 50, 200 eller 400 %

Ctrl+5, 2 eller 4

Kommando+5, 2 eller 4

Uppdatera skärmen

Skift+F5

Skift+F5

Öppna ett nytt standarddokument

Ctrl+Alt+N

Kommando+Alt+N

Växla mellan aktuell och föregående zoomnivå

Alt+Ctrl+2

Alt+Kommando+2

Växla till nästa/föregående dokumentfönster

Ctrl+~ [tilde]/Skift+Ctrl+F6 eller Ctrl+Skift+~ [tilde]

Kommando+F6 eller Kommando+~ [tilde] / Kommando+Skift+~ [tilde]

Bläddra uppåt/nedåt en skärm

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Gå bakåt/framåt till den senast visade sidan

Ctrl+Page Up/Ctrl+Page Down

Kommando+Page Up/Kommando+Page Down

Gå till föregående/nästa uppslag

Alt+Page Up/Alt+Page Down

Alt+Page Up/Alt+Page Down

Anpassa uppslaget till fönstret

Dubbelklicka på handverktyget

Dubbelklicka på handverktyget

Aktivera kommandot Gå till

Ctrl+J

Kommando+J

Anpassa markering till fönster

Ctrl+Alt+(+) [plustecken]

Kommando+Alt+(+) [plustecken]

Visa hela objektet

Ctrl+Alt+(+) [plustecken]

Kommando+Alt+(+) [plustecken]

Gå till mallsidan när \ panelen är stängd

Ctrl+J, ange mallprefix, tryck på Enter

Kommando+J, ange mallprefix, tryck på Enter

Växla mellan de olika måttenheterna

Skift+Alt+Ctrl+U

Skift+Alt+Kommando+U

Fäst stödlinjen mot linjalens skalsteg

Skift-dra i linjalen

Skift-dra i linjalen

Växla mellan sid- och uppslagsstödlinjer (endast när du skapar)

Ctrl-dra i linjalen

Kommando-dra i linjalen

Tillfälligt aktivera/avaktivera fäst mot

 

Ctrl-dra ett objekt

Skapa lodräta och vågräta stödlinjer för uppslag

Ctrl-dra från nollpunkten

Kommando-dra från nollpunkten

Markera alla stödlinjer

Alt+Ctrl+G

Alt+Kommando+G

Lås eller lås upp nollpunkten

Högerklicka på nollpunkten och välj ett alternativ

Ctrl-klicka på nollpunkten och välj ett alternativ

Använd aktuell förstoringsgrad som visningströskel för ny stödlinje

Alt-dra i linjalen

Alt-dra i linjalen

Markera knappar i varningsmeddelanden

Tryck ned tangenten för den första bokstaven i knappnamnet, om den är understruken

Tryck ned tangenten för den första bokstaven i knappnamnet

Visa information om installerade plugin-program och InDesign-komponenter

Ctrl+Hjälp > Om InDesign

Kommando+InDesign-meny > Om InDesign

Tangenter för att arbeta med XML

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Expandera/komprimera element

Högerpil/vänsterpil

Högerpil/vänsterpil

Expandera/komprimera element och underordnade element

Alt+högerpil/Alt+vänsterpil

Alt+högerpil/Alt+vänsterpil

Utöka XML-markering uppåt/nedåt

Skift+uppåtpil/Skift+nedåtpil

Skift+uppåtpil/Skift+nedåtpil

Flytta XML-markering uppåt/nedåt

Uppåtpil/nedåtpil

Uppåtpil/nedåtpil

Rulla strukturpanelen uppåt/nedåt en skärm

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Markera första/sista XML-nod

Home/End

Home/End

Utvidga markering till första/sista XML-nod

Skift+Home/Skift+End

Skift+Home/Skift+End

Gå till föregående/nästa valideringsfel

Ctrl+vänsterpil/Ctrl+högerpil

Kommando+vänsterpil/Kommando+högerpil

Lägg till märkord till textramar och tabeller automatiskt

Ctrl+Alt+Skift+F7

Kommando+Alt+Skift+F7

Tangenter för indexering

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Skapa indexpost utan att visa dialogrutan

(endast alfanumeriska tecken)

Skift+Ctrl+Alt+[

Skift+Kommando+Alt+[

Öppna indexpost i dialogruta

Ctrl+7

Kommando+7

Skapa indexpost för egennamn (efternamn, förnamn)

Skift+Ctrl+Alt+]

Skift+Kommando+Alt+]

Tangenter för paneler

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Ta bort utan bekräftelse

Alt-klicka på ikonen Ta bort

Alt-klicka på ikonen Ta bort

Skapa objekt och ange alternativ

Alt-klicka på knappen Ny

Alt-klicka på knappen Ny

Tillämpa värde och behåll fokus på alternativet

Skift+Enter

Skift+Enter

Aktivera senast använda alternativ på senast använda panel

Ctrl+Alt+~ [tilde]

Kommando+Alt+~ [tilde]

Markera sammanhängande format, lager, länkar, färgrutor eller biblioteksobjekt på en panel

Skift-klicka

Skift-klicka

Markera ej sammanhängande format, lager, länkar, färgrutor eller biblioteksobjekt på en panel

Ctrl-klicka

Kommando-klicka

Tillämpa värde och markera nästa värde

Tabb

Tabb

Flytta fokus till det markerade objektet, den markerade texten eller det markerade fönstret

Esc

Esc

Visa/dölja alla paneler, verktygslådan och kontrollpanelen (utan insättningspunkt)

Tabb

Tabb

Visa/dölja alla paneler utom verktygslådan och kontrollpanelen (oavsett om den är dockad eller inte)

Skift+Tabb

Skift+Tabb

Öppna eller stänga alla staplade paneler

Ctrl+Alt+Tabb

Kommando+Alt+Tabb

Stapla en panelgrupp

Alt+dra en panelflik (i gruppen) till skärmens kant

Alt+dra en panelflik (i gruppen) till fönstrets kant

Markera objekt efter namn

Alt+Ctrl-klicka i listan och använd sedan tangentbordet till att markera objekt efter namn.

Alt+Kommando-klicka i listan och använd sedan tangentbordet till att markera objekt efter namn.

Öppna skuggpanelen

Alt+Ctrl+M

Kommando+Alternativ+M

Tangenter för kontrollpanelen

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Växla fokus till/från kontrollpanelen

Ctrl+6

Kommando+6

Växla textattributsläge mellan tecken/stycke

Ctrl+Alt+7

Kommando+Alt+7

Ändra referenspunkt när utkast har fokus

Valfri tangent på det numeriska tangentbordet eller tangentbordssiffra

Valfri tangent på det numeriska tangentbordet eller tangentbordssiffra

Visa den snabbmeny som har fokus

Alt+Nedåtpil

Öppna inställningen Måttenheter och skalsteg

Alt-klicka på kerningsikonen

Alt-klicka på kerningsikonen

Öppna dialogrutan Alternativ för textramar

Alt-klicka på ikonen Antal kolumner

Alt-klicka på ikonen Antal kolumner

Öppna dialogrutan Flytta

Alt-klicka på ikonen X eller Y

Alt-klicka på ikonen X eller Y

Öppna dialogrutan Rotera

Alt-klicka på vinkelikonen

Alt-klicka på vinkelikonen

Öppna dialogrutan Skalförändra

Alt-klicka på ikonen X- eller Y-skala

Alt-klicka på ikonen X- eller Y-skala

Öppna dialogrutan Skeva

Alt-klicka på ikonen Skeva

Alt-klicka på ikonen Skeva

Öppna textinställningar

Alt-klicka på någon av knapparna Upphöjda, Nedsänkta eller Kapitäler

Alt-klicka på någon av knapparna Upphöjda, Nedsänkta eller Kapitäler

Öppna dialogrutan Understrykningsalternativ

Alt-klicka på Understrykning

Alt-klicka på Understrykning

Öppna dialogrutan Genomstrykningsalternativ

Alt-klicka på Genomstrykning

Alt-klicka på Genomstrykning

Öppna stödrasterinställningarna

Alt-klicka på Fäst mot baslinjestödraster eller Justera inte mot baslinjestödraster

Alt-klicka på Fäst mot baslinjestödraster eller Justera inte mot baslinjestödraster

Öppna dialogrutan Anfanger och kapslade format

Alt-klicka på ikonen Antal rader för anfang eller Antal tecken för anfang

Alt-klicka på ikonen Antal rader för anfang eller Antal tecken för anfang

Öppna dialogrutan Justera

Alt-klicka på ikonen Radavstånd

Alt-klicka på ikonen Radavstånd

Öppna dialogrutan Namngivet stödraster

Dubbelklicka på ikonen Namngivet stödraster

Dubbelklicka på ikonen Namngivet stödraster

Öppna dialogrutan Alternativ för nytt namngivet stödraster

Håll ned Alt och klicka på ikonen Namngivet stödraster

Håll ned Alt och klicka på ikonen Namngivet stödraster

Öppna dialogrutan Alternativ för ram- och textstödraster

Håll ned Alt och klicka på ikonen för antal tecken vågrätt, antal tecken lodrätt, Character Aki, Line Aki, teckenhöjd, teckenbredd, stödrastervy, teckenstorlek, antal kolumner eller spaltmellanrum

Håll ned Alt och klicka på ikonen för antal tecken vågrätt, antal tecken lodrätt, Character Aki, Line Aki, teckenhöjd, teckenbredd, stödrastervy, teckenstorlek, antal kolumner eller spaltmellanrum

Tangenter för textpaneler och dialogrutor

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Öppna dialogrutan Justera

Alt+Ctrl+Skift+J

Alt+Kommando+Skift+J

Öppna dialogrutan Styckelinjer

Alt+Ctrl+J

Alt+Kommando+J

Öppna dialogrutan Alternativ för radbyten

Alt+Ctrl+K

Alt+Kommando+K

Aktivera teckenpanelen

Ctrl+T

Kommando+T

Aktivera styckepanelen

Ctrl+Alt+T

Kommando+Alt+T

Tangenter för tecken- och styckeformat

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Anpassa teckenformatsdefinition till text

Markera text och tryck på Skift+Alt+Ctrl+C

Markera text och tryck på Skift+Alt+Kommando+C

Anpassa styckeformatsdefinition till text

Markera text och tryck på Skift+Alt+Ctrl+R

Markera text och tryck på Skift+Alt+Kommando+R

Ändra alternativ utan att tillämpa format

Skift+Alt+Ctrl-dubbelklicka på format

Skift+Alt+Kommando-dubbelklicka på format

Ta bort format och lokal formatering

Alt-klicka på styckeformatets namn

Alt-klicka på styckeformatets namn

Ta bort åsidosättningar för styckeformat

Alt+Skift-klicka på styckeformatets namn

Alt+Skift-klicka på styckeformatets namn

Visa/dölja styckeformatpanelen och teckenformatpanelen

F11, Skift+F11

Kommando+F11, Kommando+Skift+F11

Tangenter för panelen Tabbar

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Aktivera tabbpanelen

Skift+Ctrl+T

Skift+Kommando+T

Växla mellan justeringsalternativ

Alt-klicka på tabben

Alt-klicka på tabben

Tangenter för panelen Lager

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Markera alla objekt i lagret

Alt-klicka på lagret

Alt-klicka på lagret

Kopiera markering till nytt lager

Alt-dra den lilla fyrkanten till ett nytt lager

Alt-dra den lilla fyrkanten till ett nytt lager

Lägg till nytt lager under markerat lager

Ctrl-klicka på Skapa nytt lager

Kommando-klicka på Skapa nytt lager

Lägg till nytt lager överst i lagerlistan

Skift-klicka på Skapa nytt lager

Skift+Kommando-klicka på Skapa nytt lager

Lägg till nytt lager överst i lagerlistan och öppna dialogrutan Nytt lager

Skift+Alt+Ctrl-klicka på Skapa nytt lager

Kommando+Alternativ+Skift-klicka på Skapa nytt lager

Lägg till nytt lager och öppna dialogrutan Nytt lager

Alt-klicka på Skapa nytt lager

Alternativ-klicka på Skapa nytt lager

Tangenter för panelen Sidor

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Tillämpa mall på markerad sida

Alt-klicka på mallen

Alt-klicka på mallen

Basera en annan mallsida på markerad mall

Alt-klicka på mallen som du vill basera den markerade mallen på

Alt-klicka på mallen som du vill basera den markerade mallen på

Skapa mallsida

Ctrl-klicka på Skapa ny sida

Kommando-klicka på knappen Skapa ny sida

Visa dialogrutan Infoga sidor

Alt-klicka på Ny sida

Alt-klicka på Ny sida

Lägg till sida efter sista sidan

Skift+Ctrl+P

Skift+Kommando+P

Tangenter för panelen Färg

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Flytta färgreglagen i rad efter varandra

Skift-dra reglaget

Skift-dra reglaget

Markera en färg för en icke aktiv fyllning eller linje

Alt-klicka på färgskalan

Alt-klicka på färgskalan

Växla mellan färglägen (CMYK, RGB, LAB)

Skift-klicka på färgskalan

Skift-klicka på färgskalan

Tangenter för panelen Förhandsvisa separationer

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows-åtgärd

Åtgärd i Mac OS

Aktivera Förhandsvisa övertryck

Ctrl+Alt+Skift+Y

Kommando+Alt+Skift+Y

Visa alla plåtar

Ctrl+Alt+Skift+~ [tilde]

Kommando+Alt+Skift+~ [tilde]

Visa Cyan-plåten

Ctrl+Alt+Skift+1

Kommando+Alt+Skift+1

Visa Magenta-plåten

Ctrl+Alt+Skift+2

Kommando+Alt+Skift+2

Visa Gul-plåten

Ctrl+Alt+Skift+3

Kommando+Alt+Skift+3

Visa Svart-plåten

Ctrl+Alt+Skift+4

Kommando+Alt+Skift+4

Visa den första dekorfärgsplåten

Ctrl+Alt+Skift+5

Kommando+Alt+Skift+5

Visa den andra dekorfärgsplåten

Ctrl+Alt+Skift+6

Kommando+Alt+Skift+6

Visa den tredje dekorfärgsplåten

Ctrl+Alt+Skift+7

Kommando+Alt+Skift+7

Tangenter för panelen Färgrutor

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Skapa en ny färgruta baserad på aktuell färgruta

Alt-klicka på Ny färgruta

Alt-klicka på Ny färgruta

Skapa dekorfärgruta baserad på aktuell färgruta

Alt+Ctrl-klicka på Ny färgruta

Alt+Kommando-klicka på Ny färgruta

Ändra alternativ utan att tillämpa färgruta

Skift+Alt+Ctrl-dubbelklicka på färgruta

Skift+Alt+Kommando-dubbelklicka på färgruta

Tangenter för panelen Omforma

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Windows

Mac OS

Tillämpa värde och kopiera objekt

Alt+Enter

Alt+Enter

Tillämpa värde för bredd, höjd eller skala proportionellt

Ctrl+Enter

Kommando+Enter

Tangenter för att lösa konflikter mellan Mac OS 10.3x och 10.4

Det här är inte en fullständig lista över kortkommandon. Tabellen innehåller endast de kortkommandon som inte visas i menykommandon eller funktionsbeskrivningar.

Resultat

Mac OS

Öppna dialogrutan Inställningar

Kommando+K

Öppna styckeformatpanelen

Kommando+F11

Öppna teckenformatpanelen

Kommando+Skift+F11

Öppna färgrutepanelen

F5

Öppna sidpanelen

Kommando+F12

Minimera aktivt programfönster

Kommando+M

Dölj programmet

Kommando+H

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy