Du skapar och redigerar dina dokument och filer med hjälp av olika element, till exempel paneler, fält och fönster. Hur dessa element ordnas kallas för en arbetsyta. Arbetsytorna i de olika programmen i Adobe Creative Cloud har samma utseende, så att du lätt kan flytta mellan programmen. Du kan också anpassa varje program efter hur du arbetar utifrån flera förinställda arbetsytor eller genom att skapa en egen.

Arbetsytan Start

Via arbetsytan Start i InDesign får du tillgång till filer du nyss har använt och självstudiekurser för InDesign. Du har även möjlighet att skapa ett nytt dokument eller öppna befintliga dokument .  

Arbetsytan Start visas när:

 • InDesign startas
 • Inga dokument är öppna

Med arbetsytan Start kan du:

 • öppna självstudiekurser för att snabbt lära dig mer om principerna, arbetsflödet, tips och trick
 • skapa ett nytt dokument eller öppna ett befintligt dokument
Arbetsytan Start
Arbetsytan Start

På arbetsytan Start finns följande flikar och knappar:

Hem

Klicka på den här fliken för att visa de filer du senast har gjort ändringar i.

Lär dig mer

Klicka på den här fliken så öppnas en lista med grundläggande och avancerade självstudiekurser om InDesign. De hjälper dig att komma igång med programmet.

Skapa nytt

Klicka på den här knappen för att skapa ett nytt dokument. Du kan skapa ett dokument genom att välja någon av de många mallarna och förinställningarna som finns i InDesign.

Öppna

Klicka på den här knappen för att öppna ett befintligt dokument i InDesign.

Obs!

Om du vill inaktivera Start-arbetsytan från dialogrutan Inställningar avmarkerar du kryssrutan Visa arbetsytan Start när det inte finns några öppna dokument (Inställningar > Allmänt). Kortkommandona Ctrl/Cmd + O och Ctrl/Cmd + N kan fortfarande användas.

Skapa dokument

När du skapar ett dokument i InDesign kan du välja bland en mängd olika mallar, till exempel mallar från Adobe Stock, och behöver inte längre börja med ett tomt dokument. I mallarna finns resurser som du kan använda i ditt projekt. När du öppnar en mall i InDesign kan du arbeta med den direkt på samma sätt som du arbetar med andra InDesign-dokument.

Förutom mallarna kan du också skapa ett dokument genom att välja någon av de många förinställningar som finns i InDesign.

Mer information finns i Skapa dokument.
 

Dialogrutan Nytt dokument
Dialogrutan Nytt dokument | Mallar från Adobe Stock och förinställningar

Översikt över arbetsytan

 • I programramen grupperas alla arbetsyteelement i ett enda integrerat fönster där du kan behandla programmet som en enda enhet. När du flyttar eller ändrar storlek på programramen eller något av elementen i det, flyttas elementen så att inga överlappar. Panelerna försvinner inte när du växlar program eller när du av misstag klickar utanför programmet. Om du arbetar med två eller flera program kan du placera de olika programmen sida vid sida på skärmen eller på flera skärmar. Om du använder Mac och föredrar det traditionella frihandsgränssnittet kan du inaktivera programramen. Välj Fönster > Programram för att ställa in av/på.
 • Programfältet utmed överkanten innehåller en arbetsyteväxlare, menyer (endast Windows) och andra programkontroller. På Mac är programfältet bara tillgängligt när programramen är inaktiverad. Du kan växla av/på med menyn Fönster.
 • Panelen Verktyg innehåller verktyg för att skapa och redigera bilder, grafik, sidelement osv. Likartade verktyg grupperas.
 • kontrollpanelen visas alternativ för det valda objektet.
 • I dokumentfönstret visas filen som du arbetar med. Dokumentfönster kan ordnas med hjälp av flikar och, i vissa fall, grupperas och dockas.
 • Med paneler blir det enklare att övervaka och ändra arbetet. Paneler kan grupperas, skiktas och dockas.
Arbetsyta
Standardarbetsyta i InDesign

A. Dokumentfönster med flikar B. Publish Online C. Växla till toucharbetsyta D. Arbetsyteväxlare E. Panelens namnlist F. Sökfält G. Kontrollpanel H. Knappen Komprimera till ikoner I. Panelgrupper i en lodrät docka J. Statusrad K. Panelen Verktyg 

Ange gränssnittsfärg

Du kan ändra gränssnittet till ett av fyra tillgängliga färgalternativ: Mörk, Medelmörk, Medelljus eller Ljus.

 1. Gör något av följande:

  • (Windows) Välj Redigera > Inställningar > Gränssnitt
  • (macOS) Välj InDesign > Inställningar > Gränssnitt
 2. Välj önskad färg på gränssnittet bland följande färgteman: Mörk, Medelmörk, Medelljus och Ljus.

  Färgteman
  Tillgängliga färgteman

 3. Välj Matcha monteringsbordet med temafärgen för att ställa in färgen på monteringsbordet efter det valda färgtemat. Avmarkera för att ange färgen på monteringsbordet till vitt.

Hantera fönster och paneler

Dölja eller visa alla paneler

 • Om du vill visa eller dölja alla paneler, inklusive panelen Verktyg och kontrollpanelen, trycker du på Tabb.

 • Om du vill visa eller dölja alla paneler, utom panelen Verktyg och kontrollpanelen, trycker du på Skift + Tabb.

Obs!

Du kan tillfälligt visa dolda paneler om Visa dolda paneler automatiskt är markerat i inställningarna för gränssnittet. Flytta pekaren till kanten av programfönstret (Windows) eller till kanten på skärmen (macOS) och hovra över remsan som visas.

Visa panelalternativ

 • Klicka på ikonen för panelmenyn i panelens övre högra hörn.

Obs!

Du kan öppna en panelmeny även om panelen är minimerad.

Justera panelens ljusstyrka

 • I inställningarna för användargränssnitt kan du anpassa gränssnittet till ett av de fyra tillgängliga färgteman för användarupplevelse: : Mörk, Medelmörk, Medelljus och Ljust.

Obs!

Färgen på monteringsbordet i InDesign matchas som standard med temafärgen. Avmarkera alternativet Inställningar >Gränssnitt >Utseende >Matcha monteringsbordet med temafärgen om du vill ändra färgen på monteringsbordet i till vitt.

Konfigurera om panelen Verktyg

Du kan visa verktygen på panelen Verktyg i en enda kolumn, eller sida vid sida i två kolumner.

 • Klicka på dubbelpilen högst upp på panelen Verktyg.

Obs!

Du kan också växla från en kolumn till två kolumner eller rader från Inställningar >Gränssnitt > Paneler >Svävande verktygspanel.

Ordna om, docka eller skapa flytande dokumentfönster

När du öppnar fler än en fil visas dokumentfönstren som flikar.

 • Du ändrar ordning på flikarna (dokumentfönstren) genom att dra en fönsterflik till en ny plats i gruppen.
 • Om du vill avdocka ett dokumentfönster från en grupp fönster, drar du fönsterfliken bort från gruppen.
 • Om du vill docka ett dokumentfönster vid en separat grupp med dokumentfönster, drar du fönstret till den gruppen.

 • Om du vill skapa grupper med grupperade eller upprepade dokument drar du fönstret till något av de släppningsområden som finns överst, nederst eller vid sidan i ett annat fönster. Du kan också välja en layout för gruppen med hjälp av knappen Layout i programfältet.

 • Om du vill växla till ett annat dokument i en grupp med flikar när du drar en markering, drar du markeringen över fliken för dokumentet en kort stund.

Docka och avdocka paneler

En docka är en samling paneler eller panelgrupper som visas tillsammans, för det mesta lodrätt. Du kan docka och avdocka paneler genom att flytta dem in och ut från en docka.

 • Om du vill docka ett skikt drar du det i fliken till dockan, högst upp, längst ned eller mellan andra paneler.

 • Om du vill docka en panelgrupp drar du den i namnlisten (det heltäckande tomma fältet ovanför flikarna) till dockan.

 • Om du vill ta bort en panel eller en panelgrupp drar du den ut från dockan i dess flik eller namnlist. Du kan dra den till en annan docka eller frigöra den.

Länkpanelen dragen till en ny docka
Länkpanelen dras ut till en ny docka, vilket anges med en blå, lodrät markering

Länkpanelen i sin egen docka
Länkpanelen är nu i sin egen docka

Obs!

Du kan förhindra att panelerna fyller upp hela ytan i en docka. Dra uppåt i nederkanten på dockan så att den inte längre nuddar kanten på arbetsytan.

Flytta paneler

När du flyttar paneler visas blåmarkerade släppningsområden, områden dit du kan flytta panelen. Du kan till exempel flytta en panel uppåt eller nedåt i en docka genom att dra den till det smala blå släppningsområdet ovanför eller under en annan panel. Om du drar till ett område som inte är ett släppningsområde börjar panelen att flyta fritt i arbetsytan.

Obs!

Musmarkörens position (snarare än panelens position) aktiverar släppzonen, så om du inte ser släppzonen kan du försöka dra musmarkören dit du vill att släppzonen ska vara.

 • Om du vill flytta en panel drar du i dess flik.

 • Om du vill flytta en panel drar du i namnlisten.

Panelen Färg dockad ovanför panelgruppen Lager
Det smala blå släppningsområdet anger att panelen Färg kommer att dockas separat ovanför panelgruppen Lager.

Obs!

Tryck på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) medan du flyttar en panel om du inte vill att den ska dockas. Tryck på Esc medan du flyttar panelen om du vill avbryta åtgärden.

Lägga till och ta bort paneler

Om du tar bort alla paneler från en docka, försvinner dockan. Du kan skapa en docka genom att flytta paneler mot högerkanten av arbetsytan tills ett släppningsområde visas.

 • Om du vill ta bort en panel högerklickar du (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac) på fliken och väljer sedan Stäng, eller avmarkerar den direkt på Fönster-menyn.

 • Om du vill lägga till en panel markerar du den på Fönster-menyn och dockar den där du vill ha den.

Hantera panelgrupper

 • Om du vill flytta en panel i en grupp drar du i panelens flik till det markerade släppningsområdet i gruppen.

Lägga till en panel i en panelgrupp
Lägga till en panel i en panelgrupp

 • Om du vill ordna om panelerna i en grupp drar du i fliken på en panel till en ny plats i gruppen.

 • Om du vill ta bort en panel från en grupp så att den flyter fritt, drar du panelen i dess flik till en plats utanför gruppen.

 • Om du vill flytta en grupp drar du i namnlisten (området ovanför flikarna).

Skikta flytande paneler

När du drar en panel till en plats utanför dockan men inte till ett släppningsområde, flyter panelen fritt. En flytande panel kan du placera var som helst i arbetsytan. Du kan skikta flytande paneler eller panelgrupper så att de flyttas som en enhet när du drar i den översta namnlisten.

 • Om du vill skikta flytande paneler drar du panelen i dess flik till släppzonen längst ned på en annan panel.

 • Om du vill ändra skiktordning drar du en panel uppåt eller nedåt i dess flik.

Obs!

Kontrollera att du släpper fliken över det smala släppningsområdet mellan panelerna, och inte i det breda släppningsområdet i en namnlist.

 • Om du vill ta bort en panel eller panelgrupp från skiktet, så att den kan börja flyta fritt, drar du den i fliken eller namnlisten.

Ändra storlek på paneler

 • Om du vill minimera eller maximera en panel, panelgrupp eller ett skikt med paneler dubbelklickar du på en flik. Du kan också dubbelklicka på flikområdet (det tomma utrymmet bredvid flikarna).

 • Om du vill ändra storlek på en panel drar du i sidan på panelen. Vissa paneler, till exempel panelen Färg i Photoshop, kan du inte ändra storlek på genom att dra.

Komprimera eller expandera panelikoner

Du kan komprimera panelerna till ikoner om du vill rensa arbetsytan. I vissa fall är panelerna komprimerade till ikoner i standardarbetsytan.

Paneler komprimerade till ikoner
Paneler komprimerade till ikoner

Paneler som har expanderats från ikoner
Paneler som har expanderats från ikoner

 • Om du vill komprimera eller expandera alla panelikoner i en kolumn klickar du på dubbelpilen högst upp i dockan.
 • Om du vill expandera en enskild panelikon klickar du på den.
 • Om du vill ändra storlek på panelikonerna så att bara ikonerna (och inte etiketterna) visas, justerar du bredden på dockan tills texten försvinner. Om du vill visa ikontexten igen gör du dockan bredare.
 • Om du vill komprimera en expanderad panel till en ikon igen, klickar du på fliken, på ikonen eller på dubbelpilen i panelens namnlist.

Obs!

Om du väljer Komprimera panelikoner automatiskt från Inställningar > Gränssnitt > Paneler komprimeras en expanderad panelikon automatiskt när du klickar någon annanstans.

 • Om du vill lägga till en flytande panel eller panelgrupp i en ikondocka, drar du i dess flik eller namnlist. (Paneler komprimeras automatiskt till ikoner när de läggs till i en ikondocka.)

 • Om du vill flytta en panelikon (eller panelikongrupp) drar du i ikonen. Du kan dra panelikoner uppåt och nedåt i dockan, till andra dockor (där de visas i den dockans panelformat) eller utanför dockan (där de visas som flytande ikoner).

Använda panelmenyer

Du öppnar panelmenyerna med ikonen längst upp till höger på panelen.

Panelmeny för färgrutor
Panelmeny för färgrutor

Spara och växla arbetsytor

Genom att spara aktuell storlek och placering för paneler som en namngiven arbetsyta, kan du återskapa den arbetsytan även om du flyttar eller stänger en panel. Namnen på de sparade arbetsytorna visas i arbetsyteväxlaren i programfältet.

Spara en egen arbetsyta

 1. Välj Fönster > Arbetsyta > Ny arbetsyta.

 2. Ange ett namn på arbetsytan.

 3. Välj ett eller flera alternativ under Samla in:

  Panelernas plats

  Sparar de aktuella panelplaceringarna.

  Menyer och anpassade menyer

  Sparar den aktuella uppsättningen menyer.

Visa eller växla arbetsytor

 • Markera en arbetsyta i arbetsyteväxlaren i programfältet.

Ta bort en egen arbetsyta

 • Välj Ta bort arbetsyta i arbetsyteväxlaren, markera arbetsytan och klicka på Ta bort.

 • Välj Fönster > Arbetsyta >Ta bort arbetsyta, markera arbetsytan och klicka på Ta bort.

Återställa standardarbetsytan

 • Välj Fönster > Arbetsyta > Återställ [namn på arbetsyta].

Om skärmlägen

Du kan ändra visningen av dokumentfönstret med lägesknapparna i verktygslådan eller genom att välja kommandon på menyn Visa > Skärmläge. När verktygslådan visas i en kolumn kan du välja läge genom att klicka på aktuell lägesknapp och välja ett annat läge på menyn som visas.

Normalläge 

Bilder visas i ett standardfönster med alla stödraster och -linjer, objekt som inte skrivs ut och ett vitt monteringsbord.

Förhandsvisning 

Bilder visas som de skrivs ut, objekt som inte skrivs ut (stödraster, stödlinjer, objekt som inte skrivs ut) visas inte och den förhandsvisningsbakgrundsfärg du har angett för monteringsbordet i inställningarna används.

Utfallsläge 

Bilder visas som de skrivs ut, objekt som inte skrivs ut (stödraster, stödlinjer, objekt som inte skrivs ut) visas inte, den förhandsvisningsbakgrundsfärg du har angett för monteringsbordet i inställningarna används och eventuella utskriftsobjekt i utfallsområdet, som du anger i Dokumentinställningar, visas.

Läge för instruktionsmarginal 

Bilder visas som de skrivs ut, objekt som inte skrivs ut (stödraster, stödlinjer, objekt som inte skrivs ut) visas inte, den förhandsvisningsbakgrundsfärg du har angett för monteringsbordet i inställningarna används och eventuella utskriftsobjekt i instruktionsområdet, som du anger i Dokumentinställningar, visas.

Presentationsläge 

Visar teckningar som en bildspelspresentation, utan menyer, paneler eller verktyg. Se Använda presentationsläge.

Använda statusfältet

I statusraden (längst ned till vänster i ett dokumentfönster) visas information om filstatus. Du kan även använda statusraden för att bläddra till en annan sida. Klicka på statusfältmenyn om du vill göra något av följande:

 • Visa den aktuella filen genom att välja Visa i Utforskaren (Windows) respektive Visa i Finder (macOS).

 • Visa den aktuella filen i Adobe Bridge genom att välja Visa i Bridge.

Obs!

I macOS kan du visa zoomprocenten i statusraden genom att dölja programfältet (Fönster > Programfält). I Windows går det inte att dölja programfältet.

Översikt över kontrollpanelen

Med hjälp av alternativen på kontrollpanelen (Fönster > Kontroll) får du snabb åtkomst till alternativ, kommandon och andra paneler för de markerade sidobjekten. Som standard visas kontrollpanelen vid dokumentfönstrets överkant, men du kan välja att placera den längst ned i fönstret, göra om den till en svävande panel eller dölja den helt.

Vilka alternativ som visas på kontrollpanelen varierar beroende på vilken typ av objekt du markerar:

 • När du markerar en ram visas alternativ för skalförändring, flyttning, skevning och rotering av ramen eller tillämpning av objektformat på kontrollpanelen.

 • När du markerar text i en ram visas antingen alternativ för tecken eller stycken på kontrollpanelen. Klicka på ikonerna för stycke och tecken till vänster på kontrollpanelen för att kontrollera om stycke- eller teckenalternativ visas. Om bildskärmens storlek och upplösning tillåter kan fler alternativ visas på kontrollpanelen. Om till exempel teckenikonen är markerad visas alla teckenalternativ, och en del styckealternativ visas till höger på kontrollpanelen. Om du klickar på styckeikonen visas alla styckealternativ, och en del teckenalternativ visas till höger.

 • När du markerar en tabellcell visas alternativ för justering av rad- och kolumnstorlek, sammanfogning av celler, justering av text och tillägg av linjer på kontrollpanelen.

När alternativen på kontrollpanelen ändras kan du visa mer information om dem genom att använda verktygstipsen – beskrivningar som visas när du pekar på en ikon eller ett alternativ.

Kontrollpanelen med visat verktygstips
Kontrollpanelen med visat verktygstips

Kontrollpanelens meny
Kontrollpanelens meny

Om du vill öppna dialogrutor som är kopplade till ikoner på kontrollpanelen, Alt-klickar du på samma sätt som du klickar på en ikon på kontrollpanelen. Om en ram exempelvis är markerad håller du ned Alt och klickar på ikonen Rotationsvinkel  så öppnas dialogrutan Rotera.

Docka eller göra kontrollpanelen svävande

 1. Gör något av följande:
  • Dra den lodräta stapeln på den vänstra sidan av kontrollpanelen tills verktygsfältet dockas i över- eller underkanten av programfönstret (Windows) respektive under- eller överkanten av skärmen (Mac OS).

  • Välj Docka i överkant, Docka i underkant eller Sväva på kontrollpanelens meny.

Anpassa kontrollpanelen

 1. Om du vill öppna dialogrutan Anpassa kontrollpanelen gör du något av följande:

  • Klicka på ikonen Anpassa kontrollpanelen till höger om kontrollpanelen.
  • Välj Anpassa på kontrollpanelens meny, som finns till höger om kontrollpanelen.
 2. Ange de alternativ som du vill visa eller dölja och klicka sedan på OK.

Använda snabbmenyer

Till skillnad från menyerna som visas högst upp på skärmen visar de sammanhangsberoende snabbmenyerna kommandon som är kopplade till det aktiva verktyget eller den aktiva markeringen. Du använder snabbmenyer för flera av de vanligaste kommandona.

 1. Placera pekaren över dokumentet, objektet eller panelen.
 2. Högerklicka.

Obs!

(macOS) Om du inte har en mus med två knappar kan du visa en snabbmeny genom att Ctrl-klicka.

Ändra gränssnittsinställningar

 1. Välj Redigera > Inställningar > Gränssnitt (Windows) eller InDesign > Inställningar > Gränssnitt (macOS).

 2. Välj inställning och klicka på OK.

Färgtema

Markera färgtemat för InDesign-gränssnittet. Välj bland Mörk, Medelmörk, Medelljus eller Ljus.

Matcha monteringsbordet med temafärgen

Välj det här alternativet för att matcha monteringsbordfärgen med gränssnittets temafärg.

Verktygstips

Verktygstips visas när du placerar pekaren över olika objekt, såsom verktyg i verktygsfältet och alternativ i kontrollpanelen. Välj Inga om du vill stänga av verktygstipsen.

Visa miniatyrbilder på plats

När du monterar en bild visas en miniatyrbild på markören. På samma sätt visas en bild av de första textraderna på textmarkören när du monterar text. Avmarkera den här alternativet om du inte vill att sådana miniatyrbilder ska visas

Visa omformningsvärden

När du skapar, ändrar storlek på eller roterar ett objekt, visar markören [x,y]-koordinater, bredd och höjd eller information om roteringen.

Aktivera Multi-Touch-rörelser

Välj det här alternativet om du vill att Multi-Touch-musrörelser i Windows och Mac OS ska fungera i InDesign. När du till exempel använder Magic Mouse i Mac OS rullar dragrörelsen uppåt eller nedåt eller flyttar till föregående eller nästa sida eller uppslag, och rotationsrörelsen roterar uppslaget.

Markera objekt under markeringsverktyg

Välj det här alternativet om du vill att ramkanterna på objekt ska markeras när du för direktmarkeringsverktyget över dem.

Svävande verktygspanel

Anger om verktygsfältet ska visas i en spalt, tvåspalt eller på en enstaka rad.

Komprimera ikonpaneler automatiskt

När det här alternativet är markerat, stängs en öppen panel automatiskt när du klickar i dokumentfönstret.

Visa dolda paneler automatiskt

Om du döljer paneler genom att trycka på Tabb, gör det här alternativet att panelen visas tillfälligt när du för pekaren utmed sidan av dokumentfönstret. Om det här alternativet inte är valt, måste du trycka på Tabb igen för att visa panelerna.

Öppna dokument som flikar

När det här alternativet är avmarkerat visas dokument som du skapar eller öppnar som svävande fönster och inte som fönster med flikar.

Aktivera dockning av svävande dokumentfönster

Om det här alternativet markeras kan du docka svävande dokument till varandra som fönster med flikar. Om du avmarkerar det här alternativet dockas inte svävande dokumentfönster med andra dokumentfönster, såvida du inte håller ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) medan du drar.

Stora flikar

Välj det här alternativet om du vill öka höjden på panelen och dokumentflikarna.

Handverktyget

Om du vill ange om text och bilder ska simuleras när du bläddrar i ett dokument, drar du handverktyget för den prestanda/kvalitetsnivå du vill använda.

Direktritning på skärm

Välj ett alternativ för att ange om sidan ska ritas om när ett objekt dras. Om du väljer Omedelbar ritas bilden om medan du drar. Om du väljer Aldrig och drar en bild flyttas bara ramen, medan bilden flyttas när du släpper upp musknappen. Om du väljer Fördröjd ritas bilden bara om ifall du gör en paus innan du drar. Fördröjningen fungerar på samma sätt som i InDesign CS4.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy