Korrigera foton i Elements Organizer

Läs om hur du snabbt korrigerar vanliga problem i foton med hjälp av redigeraren Direktkorrigering i uppgiftsrutan i Elements Organizer.

Du kan använda verktygen i panelen Direktkorrigering i Elements Organizer till att snabbt korrigera de vanligaste problem som kan uppstå med foton. Med hjälp av de här verktygen kan du göra snabba korrigeringar eller lägga till intressanta effekter till en grupp med foton. Här är några exempel på vad du kan göra:

 • beskära ett foto
 • ta bort röda ögon 
 • använda olika effekter
 • justera ljussättning och färg
 • förbättra skärpan

När du använder Direktkorrigering skapas kopior av de valda fotona och ändringar görs i kopiorna. Kopiorna sparas sedan i den versionsuppsättning av fotona som de är baserade på.

Obs!

Du kan använda redigeraren Direktkorrigering till att utföra snabba redigeringar och använda effekter i Elements Organizer. Om du vill redigera dina foton i Photoshop Elements-redigeraren klickar du på Editor.

Redigera foton med hjälp av Direktkorrigering

 1. Markera ett eller flera foton i vyn Mediefiler. (Om du vill markera flera foton Ctrl-/Kommando-klickar du på dem.)
 2. Klicka på ikonen Direktkorrigering i panelen Åtgärd.

  Direktkorrigering

 3. Fotona öppnas i redigeraren Direktkorrigering i Elements Organizer. Baserat på hur många foton du har markerat visas enbilds- eller flerbildsredigeringsvyn. Om du har markerat fler foton än vad som går att visa i redigeringsvyn kan du förflytta dig mellan dem med hjälp av knappen < och >.

  Du kan testa de olika funktionerna i redigeringsvyn. Det finns förklaringar till vissa av de här redigeringarna i nästa avsnitt.

  Flerbildsvyn

  Enbildsvyn

Använda redigeringar och effekter

Du kan använda olika redigeringar och effekter på alla foton eller på ett foto. Du kan använda följande redigeringar och effekter.

Du kan testa de olika redigeringsalternativ som är tillgängliga i redigeraren Direktkorrigering. I följande exempel visas effekten Gammal belysning, vilket är ett av de alternativ som är tillgängliga i Effekter.

Alla redigeringar du har valt används på alla foton du markerade när du klickade på Direktkorrigering i panelen Åtgärd. De enda undantagen är Beskär, Ta bort röda ögon och Spegelvänd, som endast är tillgängliga i enbildsvyn. 

Om du endast vill använda en effekt på ett enda foto gör du något av följande:

 • klicka på det fotot och klicka sedan på ikonen för enbildsvyn, eller
 • dubbelklicka på fotot i flerbildsvyn

Fotot visas i enbildsvyn. Du kan nu använda de redigeringar du vill på det fotot. 

I följande bild visas hur effekten Bra har använts på ett enda foto.

Använda skjutreglage för effekter

För redigeringar som Ljus, Färg och Skärpa finns det ett skjutreglage som du kan använda till att justera intensiteten för effekten mellan ett intervall med värden. Om du använder en enhet med pekfunktioner kan du ändra intensiteten för effekten genom att dra skjutreglaget uppåt eller nedåt.

Använda Smart korrigering

Du kan använda Smart korrigering till att åtgärda problem i foton på grund av dålig exponering, kontrast, färgbalans eller färgmättnad. Du kan använda det här till att snabbt förbättra kvaliteten på dina foton med ett enda klick. På samma sätt som för andra redigeringar kan du använda den samtidigt på flera foton.

Smart korrigering

Använda eller ångra ändringar

 • Om du vill använda en effekt utan att lämna redigeraren Direktkorrigering klickar du på Spara.
 • Om du vill använda en ändring och gå till vyn Mediefiler klickar du på Klart.
 • Om du vill ångra en ändring klickar du på Ångra. Du kan använda knappen Ångra till att ångra flera ändringar, en i taget. Om du till exempel har använt fem redigeringar på ett foto kan du använda knappen Ångra till att ångra alla fem redigeringarna (genom att klicka fem gånger på knappen).
 • Om du vill göra om en ändring klickar du på Gör om.
 • Om du vill ignorera alla ändringar du har använt på ett foto klickar du på Återställ.

Rotera foton

 1. Markera ett eller flera foton i vyn Mediefiler. Om du vill markera foton som visas i följd Skift-klickar du på fotona, om du vill markera foton som inte visas i följd Ctrl-/Kommando-klickar du på fotona.
 2. Gör något av följande i uppgiftspanelen:
  • Om du vill rotera fotot 90° moturs klickar du på Rotera åt vänster ().

  • Om du vill rotera fotot 90° medurs klickar du på Rotera åt höger ().

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto