Bilders storlek och upplösning

Bildstorleken (eller pixelmåtten) för en bild är ett mått på antalet pixlar längs bildens bredd och höjd. Digitalkameran kan till exempel ta en bild som är 1 500 pixlar bred och 1 000 pixlar hög. Dessa två måttenheter indikerar hur mycket bilddata ett foto innehåller, vilket avgör filstorleken.

Upplösning är mängden bilddata i ett givet område. Upplösningen mäts i pixlar per tum (ppi). Ju fler pixlar per tum, desto högre upplösning. Utskriftskvaliteten på den utskrivna bilden blir vanligtvis bättre ju högre upplösningen är. Upplösning avgör detaljskärpan i en bild.

Även om ett digitalt fotografi innehåller en viss mängd bilddata har det inte en förbestämd fysisk storlek eller upplösning. När du ändrar upplösningen för en bild ändras också filens fysiska mått, och när du ändrar bredden eller höjden på en bild ändras bildens upplösning.

Bilders storlek och upplösning
Två bilder (A och B) med samma bilddata och filstorlek men med olika bildstorlek och upplösning. C visar hur högre upplösning medför bättre kvalitet.

Du kan granska relationen mellan bildstorlek och upplösning i dialogrutan Bildstorlek (välj Bild > Ändra storlek > Bildstorlek). Observera att när du ändrar ett värde, ändras de andra värdena automatiskt.

Alternativ för bildstorlek
Bevara proportioner låter dig ändra bildstorlek utan att ändra bilddata

Alternativet Bevara proportioner låter dig bibehålla proportionerna (förhållandet mellan bredd och höjd). Om du markerar det här alternativet och ändrar bildstorleken och upplösningen så kommer bilden inte sträckas ut eller krympas.

Alternativet Sampla om bild låter dig ändra bildstorleken utan att ändra upplösning. Om du måste skriva ut med en viss upplösning, eller med en lägre eller högre upplösning än vad aktuell bild tillåter, samplar du om bilden. Omsampling kan dock försämra bildkvaliteten.

Bildskärmsupplösning

Skärmupplösningen anges i pixeldimensioner. Om skärmupplösningen exempelvis är inställd på 1 600 × 1 200 och fotografiets pixeldimensioner är samma upptar fotografiet hela skärmen vid 100 %. Bildens visningsstorlek beror på en kombination av faktorer: bildens pixeldimensioner, bildskärmens storlek och bildskärmens upplösning. I Photoshop Elements kan du ändra bildernas visningsstorlek på skärmen och enkelt arbeta med bilder oberoende av deras pixeldimensioner.

Bildskärmsupplösning
En bild med måtten 620 × 400 pixlar visas på skärmar med olika storlekar och upplösningar

Du bör använda den lägsta skärmupplösningen som fotografiet kommer att visas med när du förbereder bilden för visning på skärmen.

Visa bildstorleken för en öppen fil

 1. Håll ned musknappen i informationsrutan längst ned i dokumentet. I rutan visas bildens höjd och bredd (i pixlar och den måttenhet som du har valt för linjalerna), antalet färgkanaler och bildens upplösning (ppi).

Visa utskriftsstorleken på skärmen

 1. Gör något av följande:

  • Välj Visa > Utskriftsstorlek.
  • Välj handverktyget eller zoomverktyget och klicka på Utskriftsstorlek i verktygsalternativfältet.
  • Bildens förstoring justeras på så sätt att den visas med den ungefärliga utskriftsstorleken, som har angetts under Dokumentstorlek i dialogrutan Bildstorlek. Tänk på att bildskärmens storlek och upplösning påverkar utskriftsstorleken på skärmen.

Ändra utskriftsdimensioner och upplösning utan att sampla om

Du kanske behöver ändra utskriftsdimensionerna och upplösningen om du skickar bilden för utskrift till ett företag som kräver att alla filer har en viss upplösning.

Om du skriver ut direkt från Photoshop Elements behöver du inte utföra proceduren. I stället kan du välja en storlek i dialogrutan Skriv ut så använder Photoshop Elements en lämplig bildupplösning.

Obs!

Om du endast vill ändra utskriftens mått eller upplösningen och justera det totala antalet pixlar i bilden proportionellt, måste du sampla om bilden.

 1. Välj Bild > Ändra storlek > Bildstorlek.

 2. Kontrollera att Ändra bildupplösning är avmarkerat. Om det är avmarkerat kan du ändra bildens mått och upplösning utan att ändra det totala antalet pixlar i bilden. Bildens aktuella proportioner kanske inte behålls.

  Obs!

  Ändra bildupplösning måste vara markerat om du vill kunna använda funktionerna Bibehåll proportioner och Skala stil.

 3. Om du vill behålla samma höjd-/breddförhållande markerar du Bibehåll proportioner. Med det här alternativet uppdateras bredden automatiskt när du ändrar höjden och tvärtom.
 4. Ange nya värden för bredden och höjden under Dokumentstorlek. Välj en annan måttenhet om det behövs.

 5. Ange ett nytt värde för Upplösning. Om du vill väljer du en ny måttenhet och klickar därefter på OK.

  Obs!

  Om du vill återställa originalvärdena i dialogrutan Bildstorlek, håller du ned Alt och klickar på Återställ.

Sampla om en bild

Att ändra pixelmåtten på en bild kallas omsampling. Omsampling påverkar inte bara bildens storlek på skärmen utan även bildkvaliteten och utskriftskvaliteten, d.v.s. utskriftsmåtten eller bildupplösningen. Omsampling kan försämra bildkvaliteten. När du samplar ned, eller minskar antalet pixlar i bilden, tas information bort från bilden. När du samplar upp, eller ökar antalet pixlar i bilden, läggs nya pixlar till på grundval av de befintliga pixlarnas färgvärden, vilket gör att detaljerna och skärpan i bilden försämras.

För att undvika att behöva sampla upp ska du skanna eller skapa bilden med den upplösning som krävs för skrivaren eller utdataenheten. Om du vill förhandsvisa effekterna av en ändring av pixelmåtten på skärmen eller skriva ut korrektur i olika upplösningar samplar du om en kopia av filen.

Omsampla en bild
Omsampla en bild

A. Nedsamplad bild B. Originalbild C. Uppsamplad bild 

Obs!

När du förbereder bilder för webben är det praktiskt att ange bildstorleken som ett pixelmått.

 1. Välj Bild > Ändra storlek > Bildstorlek.

 2. Välj Ändra bildupplösning och välj interpoleringsmetod:

  Närmaste granne

  En snabb men mindre exakt metod. Den här metoden bevarar skarpa kantlinjer och ger en mindre fil. Metoden rekommenderas främst för illustrationer som innehåller kantlinjer som inte är kantutjämnade. Den här metoden kan emellertid ge upphov till taggiga kanter, vilket blir extra tydligt om du förvränger eller skalar en bild eller om du gör flera ändringar i en markering.

  Bilinjär

  Medelgod kvalitet.

  Bikubisk

  En långsam men mer exakt metod som ger de mjukaste tonövergångarna.

  Bikubisk mjukare

  Använd den här metoden om du förstorar bilder.

  Bikubisk skarpare

  Använd den här metoden om du minskar storleken på en bild. Med den här metoden bevaras detaljskärpan i en omsamplad bild. Metoden kan emellertid resultera i för hög skärpa i vissa områden i bilden. Om så är fallet provar du metoden Bikubisk.

 3. Om du vill behålla samma höjd-/breddförhållande markerar du Bibehåll proportioner. Med det här alternativet uppdateras bredden automatiskt när du ändrar höjden och tvärtom.
 4. Ange värden för bredd och höjd i Pixeldimensioner. Om du vill ange värden som en procentandel av de aktuella måtten väljer du procent som måttenhet.

  Bildens nya filstorlek visas bredvid Pixeldimensioner med den förra storleken inom parentes.

 5. Ändra pixelmåtten och sampla om bilden genom att klicka på OK.

  Obs!

  Om du arbetar med en mindre bild får du bäst resultat om du samplar ned den och använder filtret Oskarp mask (Förbättra > Oskarp mask). Om du arbetar med en större bild är det bättre att läsa in den på nytt med en högre upplösning.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy