Justera ansiktsdrag

Introducerades i Photoshop Elements 15

Arbetsflödet för Justera ansiktsdrag använder ansiktsigenkänningsteknik för att identifiera och justera ansiktsegenskaper för personer i ett fotografi. Du kan ta en porträttbild och justera ansiktsdrag som käken, näsan, läppar och ögon genom att använda skjutreglagen för att öka eller minska en effekt.

 1. Öppna ett foto i Photoshop Elements.

  Obs!

  Se till att det finns ett eller flera ansikten i bilden som du använder för att Justera ansiktsdrag ska fungera bra.

 2. Klicka på Förbättra > Justera ansiktsdrag.

 3. I dialogrutan Justera ansiktsdrag ser du att personens ansikte markeras med en rund markering som anger att funktionen ansiktsigenkänning har hittat ett ansikte i bilden.

  Obs!

  Mer än ett ansikte i bilden? Om det finns fler än ett ansikte i bilden finns det flera runda markeringar som anger var Photoshop Elements kunde identifiera ansikten. Klicka på en cirkel eller ett ansikte för att justera dragen i det ansiktet.

  Justera ansiktsdrag
  Markera ett ansikte och justera ansiktsegenskaperna för en person

 4. När ansiktet markerats kan du justera följande funktioner med de tillgängliga skjutreglagen:

  Funktion

  Egenskaper 

  Läppar Leende, Höjd, Bredd, Överläpp, Underläpp
  Ögon Höjd, Bredd, Storlek, Lutning, Mellanrum
  Näsa Höjd, Bredd
  Ansikten Bredd, Pannhöjd, Käkform, Hakhöjd

  Obs!

  Klicka på före-/efteromkopplaren för att granska de ändringar som gjorts genom att flytta skjutreglagen åt vänster eller åt höger.

  Justera ansiktsdrag
  Flytta skjutreglagen för att göra effektändringar på ansiktet.

 5. (Valfritt) För att återställa redigeringarna av en viss egenskap dubbelklickar du på skjutreglaget. Ändringar för den egenskapen avbryts.

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill avbryta de ändringar du gjort för ansiktsdrag klickar du på återställ.
  • För att använda de ändringar du har gjort för ansiktsdragen klickar du på OK.

Ta bort röda ögon helt

Röda ögon är ett vanligt problem som uppstår när motivets näthinna lyses upp av kamerans blixt. Det inträffar oftare när du tar bilder i mörka rum eftersom objektets iris då är helt öppen. Du kan undvika röda ögon om du använder funktionen för rödaögonreducering som finns på många kameror.

Obs!

Om du vill korrigera röda ögon automatiskt när du importerar foton till Elements Organizer väljer du Korrigera röda ögon automatiskt i dialogrutan Hämta foton. Du kan även ta bort röda ögon på foton i Fotoläsaren.

Ta bort röda ögon
Markera ett öga (överst) eller klicka på ett öga (mitten).

 1. Om du vill rätta till röda ögon manuellt väljer du verktyget Ögon () i läget Snabb och Expert. 

 2. I verktygsalternativfältet anger du Pupillradie och Mängd för mörkare.

 3. Gör något av följande i bilden:

  • Klicka på det röda området i ögat.
  • Dra en markering över ögonområdet.

  När du släpper upp musknappen tas det röda bort från ögonen.

  Obs!

  Du kan även rätta till röda ögon automatiskt genom att klicka på Korrigera automatiskt i verktygsalternativfältet för Ögon.

Ta bort effekten i djurögon

Med verktyget Ögon kan du ta bort den rödaktiga glöd som kan orsakas av reflekterat ljus (vilket beror på svag omgivningsbelysning eller blixt). Hos djur kan ögonen glänsa i en vit, grön, röd eller gul färg, och det är möjligt att de vanliga verktygen för borttagning av röda ögon inte korrigerar den här effekten.

Ta bort effekten i djurögon
Golden retriever med djurögoneffekt (vänster) och efter användning av verktyget Djuröga (höger)

Korrigera djurögoneffekten:

 1. I läget Snabb eller Expert väljer du verktyget Ögon.

 2. I fältet Verktygsalternativ markerar du kryssrutan Djuröga.

  Alternativpanel för verktyget för att ta bort röda ögon
 3. Gör något av följande:

  • Rita en rektangel runt ögat.
  • Klicka på ögat i bilden.

  Obs!

  När du markerar kryssrutan Djuröga avaktiveras knappen Korrigera automatiskt.

Öppna stängda ögon

Förbättrat i Photoshop Elements 2019

Med funktionen Öppna stängda ögon kan du öppna stängda ögon i dina foton. Du kan öppna en persons ögon med hjälp av ett annat foto på datorn eller i Elements Organizer-katalogen.

 1. Öppna ett foto i Photoshop Elements.

 2. Gör något av följande i läget Snabb eller Expert:

  • Välj verktyget Ögon () och klicka sedan på Öppna stängda ögon i verktygsalternativfältet. 
  • Välj Förbättra > Öppna stängda ögon.

  I dialogrutan Öppna stängda ögon är personens ansikte markerat med en rund markering vilket anger att ansiktet har hittats i bilden.

 3. (Valfritt) I listan Testa exempelögon finns det några exempel. Du kan välja ett ansikte som liknar det på huvudfotot. Photoshop Elements använder det valda ansiktet för att ersätta stängda ögon i huvudfotot.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på Dator för att välja ett källfoto från datorn.
  • Klicka på Organizer för att välja ett källfoto från Elements Organizer.
  • Klicka på Fotobehållare och välj ett källfoto bland de öppna filerna.

  Obs!

  Du kan välja flera källfoton om du vill. Photoshop Elements använder ansikten från källfotona för att ersätta stängda ögon i huvudfotot. Du kan experimentera med olika ögonersättningar för att hitta det bästa resultatet.

 5. Välj ett ansikte på huvudfotot vars ögon behöver öppnas och klicka på något av ansiktena bland källfotona. Testa olika ansikten för att hitta det bästa resultatet.

  Obs!

  Om personen i källfotot har en annan hudton matchas hudtonen kring ögonen med huvudfotot.

 6. (Valfritt) Klicka på Före/Efter för att jämföra resultatet med originalfotot.

 7. (Valfritt) Klicka på Återställ om du inte är nöjd med resultatet. Du kan prova att få bättre resultat med ett annat källfoto.

 8. Klicka på OK.

 9. Spara fotot med ändringarna.

Flytta och placera objekt

Med verktyget för innehållsmedveten flyttning kan du välja ett objekt i fotot och flytta det till en annan plats på fotot eller utvidga det.

Flytta och placera objekt
Ursprungligt foto (vänster), draken har placerats närmare marken (mitten), draken har flyttats högre mot himlen (höger).

 1. Välj verktyget Innehållsmedveten flyttning.

 2. Välj ett läge för att ange om du vill flytta ett objekt eller skapa en kopia av objektet.

  Flytta

  Gör att du kan flytta föremål till en annan plats på bilden.  

  Utvidga

  Gör att du kan reproducera objektet flera gånger.

 3. Välj den typ av markering du vill göra:

  Nytt

  Dra med pekaren runt det objekt du vill flytta eller skapa en ny markering genom att utöka.

  Lägg till

  Alla markeringar du gör läggs till i den befintliga markeringen.

  Subtrahera

  När du gör en ny markering över en befintlig markering tas den överlappande delen bort från den nya markering som skapas.

  Överlappa

  När du gör en ny markering över en befintlig, fortsätter bara det gemensamma område som överlappar den nya och gamla markeringen att vara markerat.

 4. Dra pekaren () över bilden och välj det objekt du vill flytta eller utvidga.

  Verktyg för innehållsmedveten flyttning
  Dra muspekaren runt objektet du vill markera

 5. När du har markerat flyttar du objektet till en ny plats. Om du vill göra det klickar du och drar objektet till en ny plats.

  Det område som markeringen flyttas från fylls automatiskt, baserat på det omgivande bildinnehållet.

 6. Omforma markeringen på den nya platsen. Klicka på ett av följande alternativ:

  • Rotera Du kan rotera markeringen till en annan vinkel i bilden.
  • Skala Du kan justera storleken på din markering.
  • Skevning Du kan du ändra perspektivet i din markering i bilden.
 7. Om det område som fylls automatiskt inte ser korrekt ut markerar du kryssrutan Prova alla lager och justerar lagningsreglaget.

Ta bort fläckar och oönskade föremål

Photoshop Elements har flera verktyg för att ta bort vissa små fel, t.ex. fläckar och oönskade objekt från dina bilder.

Ta bort fläckar och små defekter

Med punktlagningspenseln tar du bort skönhetsfläckar och andra defekter i dina foton. Du kan antingen klicka på en fläck eller dra för att utjämna defekterna i ett område.

Lagningspensel
Det är enkelt att ta bort punkter och defekter med punktlagningspenseln.

 1. Välj verktyget Punktlagning .

 2. Välj en penselstorlek. En pensel som är något större än området som du vill korrigera fungerar bäst eftersom du kan täcka hela området med ett klick.
 3. Välj ett av följande textalternativ i verktygsalternativfältet.

  Anpassa till omgivning

  Pixlarna runt kanterna på markeringen används för att hitta ett bildområde som ska användas för att laga det markerade området. Om detta inte ger önskat resultat väljer du Redigera > Ångra och försöker med alternativet Skapa struktur.

  Skapa struktur

  Alla pixlar i en markering används för att skapa en struktur för att korrigera området. Om strukturen inte fungerar kan du försöka dra igenom området en gång till.

  Obs!

  Klicka på Prova alla lager för att använda ändringen på alla lager i bilden.

 4. Klicka på området som du vill korrigera i bilden eller klicka och dra över ett större område.

Ta bort oönskade föremål med hjälp av en innehållsmedveten lagning

Du kan ta bort oönskade objekt eller figurer från foton utan att förstöra fotona. Med hjälp av alternativet Innehållsmedveten för verktyget Punktlagning kan du ta bort markerade föremål från foton. Photoshop Elements jämför bildinnehåll som ligger nära varandra och fyller i markeringen utan skarvar så att viktiga detaljer bibehålls på ett realistiskt sätt, till exempel skuggor och kanter.

Ta bort oönskade objekt
Bild före och efter att ett oönskat föremål (penseln) har tagits bort med hjälp av en innehållsmedveten fyllning.

Så här tar du bort ett oönskat objekt:

 1. Välj verktyget Punktlagning .

 2. Välj Innehållsmedveten i verktygsalternativfältet.

 3. Måla över det föremål du vill ta bort från bilden.

Punktlagning fungerar bäst på små objekt. Om den bild du arbetar med är stor och har stora objekt, som du inte vill ha med, måste du ha en avancerad datorkonfiguration. Se systemkraven för Photoshop Elements angående vilken datorkonfiguration som rekommenderas.

Om du har problem med stora bilder kan du prova följande metoder:

 • Rita mindre penseldrag på en gång.
 • Minska upplösningen på bilden.
 • Öka det allokerade RAM-minnet och starta om programmet.

Korrigera stora defekter

Med Lagningspensel kan du korrigera stora defekta områden när du drar över dem. Du kan ta bort objekt från en enhetlig bakgrund, t.ex. ett föremål på en gräsmatta.

Lagningspensel
Före och efter att Lagningspensel har använts.

 1. Välj verktyget Lagningspensel .

 2. Välj en penselstorlek på verktygsalternativfältet och ställ in alternativen för lagningspenseln:

  Läge

  Bestämmer hur källan eller mönstret blandas med befintliga pixlar. I normalläget läggs nya pixlar över originalpixlarna. I ersättningsläget bevaras kornig film och struktur vid kanterna av penseldraget.  

  Källa

  Anger den källa som ska användas för att reparera pixlarna. För provdata används pixlar från den aktuella bilden. Mönster används pixlar från det mönster du väljer i panelen Mönster.

  Justerad

  Beräknar pixlar kontinuerligt utan att förlora den aktuella provpunkten, även om du släpper upp musknappen. Avmarkera Justerad för att fortsätta med att använda pixlarna från den första provpunkten varje gång du slutar och fortsätter måla.

  Prova alla lager

  Välj Prova alla lager för att ta ett dataprov i det aktuella lagret, det aktuella lagret och nedåt eller alla synliga lager.

 3. Placera pekaren i en öppen bild och Alt-klicka för att ta dataprov.

  Obs!

  Om du tar prov från en bild och använder det på andra, måste båda bilderna ha samma färgläge. Detta gäller inte om en av bilderna är en gråskalebild.

 4. Dra över defekten i bilden så att befintliga data blandas med provdata. Provpixlarna blandas med de befintliga pixlarna varje gång du släpper upp musknappen.

  Obs!

  Om det är stora kontraster vid områdets kanter kan du behöva laga det. Innan du använder verktyget Lagningspensel ska du göra en markering. Gör markeringen större än området som du tänker laga, men följ gränsen för kontrasterade pixlar. När du målar med verktyget Lagningspensel ska du göra markeringen så att färg inte läcker utifrån.

Korrigera kameraförvrängning

I dialogrutan Korrigera kameraförvrängning kan du korrigera vanliga objektivförvrängningsproblem, som mörka kanter orsakade av objektivfel eller felaktig objektivskuggning. I t.ex. en bild av himlen vid skymning är kanterna i bilden mörkare än mitten. Defekten korrigeras om du ändrar vinjetterings- och mellantonsinställningarna.

Justera förvrängningar på grund av lodrät eller vågrät kameralutning genom att använda perspektivkontrollerna. Rotera en bild eller rätta till bildperspektiv för att justera förvrängningar. Med bildrasterfiltret för Korrigera kameraförvrängning är det enkelt att göra korrekta justeringar.

Korrigera kameraförvrängning
Korrigera kameraförvrängning

 1. Välj Filter > Korrigera kameraförvrängning.

 2. Markera kryssrutan Förhandsvisa.

 3. Ställ in något av följande alternativ och klicka sedan på OK:

  Ta bort förvrängning

  Korrigera en objektivförvrängning eller nåldyneförvrängning. Skriv en siffra i rutan eller flytta reglaget för att räta upp de vågräta eller lodräta linjerna som lutar bort från, eller mot bildens centrum.

  Vinjettmängd

  Anger mängden ljus eller mörker längs bildens kanter. Skriv en siffra i rutan eller flytta reglaget för att gradvis skugga bilden.

  Vinjettens mittpunkt

  Anger bredden på området som påverkas av mängdreglaget. Flytta reglaget eller skriv en lägre siffra för att påverka mer av bilden. Skriv en högre siffra för att begränsa effekten till kanterna av bilden.

  Lodrätt perspektiv

  Korrigerar bildperspektivet som orsakats av att kameran lutats uppåt eller nedåt. Skriv en siffra i rutan eller använd skjutreglaget för att göra lodräta linjer i en bild parallella.

  Vågrätt perspektiv

  Skriv en siffra i rutan eller använd reglaget för att korrigera perspektivet genom att göra lodräta linjer i en bild parallella.

  Vinkel

  Roterar bilden för att korrigera kameranslutningen eller för att göra justeringar efter perspektivkorrigeringen. Skriv en siffra eller dra vinkelreglaget för att rotera bilden åt vänster (moturs) eller åt höger (medurs).

  Skala

  Justerar bildskalan uppåt eller nedåt. Bildens pixeldimensioner ändras inte. Skriv en siffra i rutan eller använd reglaget för att ta bort tomma områden i bilden som orsakats av nåldyneförvrängning, rotation eller perspektivkorrigering. Uppåtskalning resulterar i att bilden beskärs och att de ursprungliga pixeldimensionerna interpoleras uppåt.

  Visa stödraster

  Ett stödraster visas när du väljer alternativet. Stödrastret döljs när du avmarkerar alternativet.

  Zooma

  Bilden förstoras när du zoomar in och ett större område visas när du zoomar ut.

  Färg

  Färgen på stödrastret anges.

Ta bort dis automatiskt

Ta bort dis, dimma eller smog från ett foto

Nu kan du ta bort den diseffekt som den omgivande miljön eller de atmosfäriska förhållandena har på dina foton, framför allt landskapsfoton. Med hjälp av funktionen Ta bort dis automatiskt kan du minska den maskerande effekt som dis, dimma eller smog medför.

Så här använder du funktionen Ta bort dis automatiskt:

 1. Öppna ett foto i läget Snabb eller Expert i Photoshop Elements.
 2. Välj Förbättra > Ta bort dis automatiskt.

Fotot bearbetas och effekterna av dis eller dimma minskas. Bearbeta fotot ytterligare genom att upprepa steg 2.

Obs!

Automatisk borttagning av dis fungerar bättre på okomprimerade bilder/Raw-bilder.

Ta bort dis manuellt

Ett alternativ till automatisk disborttagning.

Ta bort dis
Ett fotografi som har tagits vid dimma

Ta bort dis
Fotografi som bearbetats med disborttagning och ytterligare exponering och kontraständringar


 1. Öppna ett foto i delen Snabb eller Expert i Photoshop Elements.

 2. Välj Förbättra > Ta bort dis.

 3. Använd skjutreglagen för disborttagning och känslighet till att få önskad nivå för disborttagning.

  Justering av disborttagning och känslighet
  Låga nivåer av disborttagning använt

  Justering av disborttagning och känslighet
  Disborttagning använt tills bilden blir tydligare

  Obs!

  Om du använder för mycket av något kan du få en bild med en hög kontrastnivå eller så kan mindre defekter i bilden förstoras. Testa båda reglagen tills du uppnår rätt resultat.

 4. Använd knappen för att växla före/efter för att se disborttagningfunktionens effektivitet i fotot.

 5. När du är klar klickar du på OK. Om du vill avbryta disborttagningsändringarna i bilden klickar du på Avbryt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy