Kompatibilitet för tillägget TWAIN Scanner

TWAIN är ett gränssnitt som används för att importera dokument från bildenheter, till exempel skannrar. Mer information finns på webbplatsen för TWAIN Working Group på www.twain.org. Plugin-programmet TWAIN för Photoshop ansluter till kompatibla enheter som är installerade på datorn.

TWAIN har varit den primära tekniken för skanning med Photoshop sedan många versioner. Den uppdateras däremot inte alltid för nya operativsystem. Därför kanske den inte fungerar lika tillförlitligt som andra skanningslösningar som verktyg från tredje part, till exempel VueScan, skannerprogrammet som medföljer skannern eller andra skanningstekniker. De här tredjepartsverktygen är lösningar som är särskilt anpassade för skanning, vilket innebär att de passar bättre för skanning i hög kvalitet och stora volymer.

Om du använder ett skanningsprogram från tredje part ska du spara dina skannade filer som TIFF och sedan öppna dem i Photoshop.

Obs! För alla skannertekniker måste du installera en skannerdrivrutin. Den installeras vanligtvis av ditt operativsystem men du kan behöva kontakta skannertillverkaren, speciellt om du har en äldre skanner.

Kompatibilitet

Tillägget TWAIN saknar stöd i aktuella versioner av Photoshop som stöds.

Felsökning av TWAIN-problem

När du importerar dokument med TWAIN från en bildenhet kan följande problem uppstå:

  • Photoshop eller skannerprogramvaran låser sig eller avslutas oväntat.
  • Du kan inte stänga skannerfönstret.
  • Fel uppstår under import.
  • Den importerade bilden eller förhandsvisningen av den importerade bilden visas felaktigt på skärmen.

Prova följande lösningar:

Windows

64-bitars Windows: Använd WIA-gränssnittet (Windows Image Acquisition) vid import från enheten. Om du behöver anvisningar läser du hjälpen för Windows eller kontaktar enhetens tillverkare.

macOS

  1. Uppdatera enhetens drivrutiner. Om du behöver hjälp kan du besöka enhetstillverkarens webbplats.
  2. Om problemet kvarstår trots att du har de senaste drivrutinerna så importerar du bilden med ett annat program, till exempel verktyget Image Capture. Se hjälpdokument till macOS eller kontakta enhetens tillverkare om du vill ha mer information.

Alternativ till TWAIN

På grund av begränsningarna som TWAIN har i Photoshop, rekommenderar vi starkt följande alternativ för att skanna bilder:

Använd det fristående skanningsprogrammet som medföljer din skanner

För de flesta skannrar finns det ett fristående skanningsprogram som du kan använda till att skanna och spara bilder. Om du använder det fristående skannerprogrammet undviker du problem som är kopplade till TWAIN. Om du använder ett särskilt program till att skanna kan du retuschera och redigera dina bilder i Photoshop samtidigt som du skannar i bakgrunden, vilket kan vara mer effektivt.

Om du använder ett fristående skanningsprogram sparar du dina skannade bilder som TIFF-filer och sedan öppnar du dem i Photoshop.

 Se Skanna och importera bilder från ett separat skanningsprogram.

Obs!

I viss skanningsprogramvara kan du definiera Photoshop som externt redigeringsprogram för bilder efter skanningen. Om du vill ha mer information läser du i dokumentationen för skannern alternativt så kontaktar du skannertillverkaren.

Använd ett orginal OS-skanningsgränssnitt

macOS:

Använd Apple ImageKit-tekniken i stället för TWAIN för att skanna direkt i Photoshop. Stöd för ImageKit är inbyggt i Photoshop utan att det krävs plugin-program,  och ger åtkomst till många skannrar.

Se Skanna och importera bilder med Apples ImageKit-gränssnitt (endast macOS).

Windows:

Använd WIA-gränssnittet (Windows Image Acquisition) för din enhet, om det är tillgängligt, för att skanna direkt i Photoshop.

Se Skanna och importera bilder med ett WIA-gränssnitt (endast Windows).

Obs!

Kontakta din skannertillverkare för mer information om hur man skannar med ImageKit eller WIA.

Använda ett särskilt skanningsprogram från tredje part

De här tredjepartsverktygen är lösningar som är särskilt anpassade för skanning, vilket innebär att de passar bättre för skanning i hög kvalitet och stora volymer.

Skanningsverktyg från tredje part:

Om du använder ett skanningsprogram från tredje part ska du spara dina skannade filer som TIFF och sedan öppna dem i Photoshop.

Ytterligare felsökning

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online