Hämta digitala bilder från kameror

Du kan kopiera bilder till datorn genom att ansluta kameran eller en mediekortsläsare till datorn.

 • Du kan använda kommandot Hämta foton från kameran i Adobe® Bridge® till att hämta foton, organisera och ändra namn på dem eller lägga till metadata till dem.

 • Om kameran eller kortläsaren visas som en enhet på datorn kopierar du bilderna direkt till hårddisken eller till Adobe Bridge.

 • Använd programvaran som medföljde kameran, Windows Image Acquisition (WIA) eller Image Capture (macOS). Mer information om hur du använder Windows Image Acquisition eller Image Capture finns i dokumentationen för datorn.

Importera bilder från en digitalkamera med WIA (Windows)

Från vissa digitalkameror kan du importera bilder med hjälp av Windows Image Acquisition (WIA-stöd). När du använder WIA kan du importera bilder direkt till Photoshop. Då fungerar Photoshop tillsammans med Windows och programvaran för digitalkamerans eller skannern.

 1. Välj Arkiv > Importera > WIA-stöd.

 2. Välj en målmapp där du vill spara bildfilerna på datorn.

 3. Se till att alternativet Öppna hämtade bilder i Photoshop är markerat. Avmarkera Öppna hämtade bilder om du vill importera ett stort antal bilder eller om du vill redigera dem vid ett annat tillfälle.

 4. Markera Unik undermapp om du vill spara de importerade bilderna direkt i en mapp vars namn utgörs av dagens datum.

 5. Klicka på Start.

 6. Välj digitalkameran som bilderna ska importeras från.

  Obs!

  Om namnet på kameran inte finns med på undermenyn, kontrollerar du att programvaran och drivrutinerna är installerade och att kameran är ansluten.

 7. Välj den bild eller de bilder som du vill importera:
  • Importera en bild genom att klicka på den i listan med miniatyrbilder.

  • Om du vill importera flera bilder på samma gång, håller du ned Skift och klickar på de bilder som du vill importera.

  • Klicka på Markera alla om du vill importera alla bilder.

 8. Klicka på Hämta bild så importeras bilden.

Importera skannade bilder

Obs!

Skannerprogramvara och -drivrutiner är skannertillverkarens ansvar och hanteras inte av Adobe. Om det uppstår problem när du använder skannern bör du kontrollera att du använder den senaste versionen av skannerprogramvaran och -drivrutinen.

Importera bilder från ett separat skanningsprogram

För de flesta skannrar finns det ett fristående skanningsprogram som du kan använda till att skanna och spara bilder.

Om skannertillverkaren inte tillhandahåller uppdaterad programvara och uppdaterade drivrutiner som är kompatibla med det operativsystem du använder måste du eventuellt använda tredjepartslösningar till att skanna. De här tredjepartsverktygen är lösningar som är särskilt anpassade för att skanna vilket innebär att de är lämpligare för viktig skanning och för skanning med hög volym:

Om du använder ett särskilt program till att skanna kan du retuschera och redigera dina bilder i Photoshop samtidigt som du skannar i bakgrunden, vilket kan vara mer effektivt.

Om du använder ett fristående skanningsprogram sparar du dina skannade bilder som TIFF-filer och sedan öppnar du dem i Photoshop.

Obs!

I viss skanningsprogramvara kan du definiera Photoshop som externt redigeringsprogram för bilder efter skanningen. Om du vill ha mer information läser du i dokumentationen för skannern alternativt så kontaktar du skannertillverkaren.

 1. Starta bildläsarprogrammet och ställ in önskade alternativ.

 2. Spara de inlästa bilderna i TIFF-format.

 3. Öppna de sparade TIFF-filerna i Photoshop.

Skanna och importera bilder med hjälp av Apples ImageKit-gränssnitt (macOS)

 1. Välj Arkiv > Importera > Bilder från enhet.

  Apple-programmet Image Capture startas.

 2. Välj den skanner du vill använda i listan med enheter i den vänstra kolumnen.

  Obs!

  Om skannern inte visas i listan med enheter kontrollerar du att programvaran och drivrutinerna är installerade och att skannern är ansluten.

 3. Om du vill öppna den skannade bilden som ett nytt dokument i Photoshop väljer du Skapa nytt Photoshop-dokument.

 4. Ange alternativ för färg, upplösning, storlek samt mål, namn och filformat för den skannade bilden.

 5. Klicka på Skanna.

 6. Den skannade bilden öppnas i Photoshop för redigering.

Skanna och importera bilder med ett WIA-gränssnitt (Windows)

 1. Välj Arkiv > Importera > WIA-stöd.

 2. Välj en plats på datorn där du vill spara bildfilerna.
 3. Klicka på Start.

 4. Välj Öppna hämtade bilder i Photoshop (om du inte har ett stort antal bilder som ska importeras eller om du vill redigera bilderna vid ett senare tillfälle).

 5. Markera Unik undermapp om du vill att de importerade bilderna ska sparas i en mapp vars namn är dagens datum.
 6. Välj den skanner du vill använda.

  Obs!

  Om din bildläsare inte finns med på undermenyn kontrollerar du att programvaran och drivrutinerna är installerade och att kameran är ansluten.

 7. Välj vilken typ av bild du vill läsa in: Färgbild, Gråskalebild eller Svartvit bild eller text.

  Obs!

  Om du vill ange anpassade inställningar väljer du Justera den inlästa bildens kvalitet.

 8. Klicka på Förhandsvisa. Om det behövs justerar du storleken på beskärningen genom att dra i handtagen på markeringsramen.

 9. Klicka på Skanna.

 10. Den skannade bilden öppnas i Photoshop för redigering.

Skanna och importera bilder med ett TWAIN-gränssnitt

TWAIN-plugin-programmet stöds inte i de aktuella versionerna av Photoshop.

Video | Förbättra bilder från smarta mobiltelefoner

Video | Förbättra bilder från smarta mobiltelefoner
Se hur du gör för att förbättra bilder tagna med smarttelefoner.
Adobe Photoshop